Griffie

Elke gemeente heeft een griffier als onafhankelijke eerste adviseur van de volksvertegenwoordiging. De griffier is benoemd door de gemeenteraad en is aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium. De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raads- en commissieleden.
(0493) 671 207