Griffie

Wilt u uw mening kwijt over een onderwerp dat speelt in uw wijk? Heeft u een goed idee waarmee u samen met de raad aan de slag wilt? Wilt u de raadsleden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst of werkbezoek aan uw wijk of organisatie? Dan kunt u via de mailgroepen raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl de raadsleden en fractievolgers informeren of uitnodigen. Wilt u inspreken bij een informatief agenda-onderwerp? Of is er een probleem dat u voor wilt leggen aan de raad? Bent u van plan een burgerinitiatief op te zetten of wilt u een petitie aanbieden aan de raad? In deze gevallen kunt u contact opnemen met de griffie. Zij helpen u graag verder, ook wanneer u vragen heeft over de raad en de Politieke Avond. Bezoekadres: Koningstraat 38, Arnhem Postadres: Postbus 9029, 6800 EL Arnhem