WL Voorronde Wormerland Groene zaal

dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - 22:30
Locatie:
Wormerland- Groene zaal
Voorzitter:
R. Doorn

Uitzending

Agendapunten

  • 1


    Besluit
    Aanwezigen: Fred Sanders (VVD), Frans Stoop (GL), Albert Stolp (CDA), Monique Klootwijk (PvdA), Ronald Hendriks (VLW), R. Kreuninger (POV), Pielkenrood (D66) Portefeuillehouder: Berkhout Griffier: Witzke De heer Vaal en de heer Offman spreken in en uiten zorgen over de rol van inwoners in het proces en over de mogelijke negatieve effecten van de proeftuin op het landschap. De meeste fracties geven aan zich te kunnen vinden in de uitgangspunten genoemd in het raadsvoorstel. Door de fracties worden op grote lijnen de volgende punten besproken: - Uitwerking van hoe wordt omgegaan met het hebben van zo min mogelijk regels - Hoorzitting die eerder dit jaar heeft plaatsgevonden - Voldoende aandacht voor de rol van inwoners in het proces en open communicatie met alle betrokkenen - Hoe verhoudt dit project zich tot de stikstofuitspraak over de PAS? - Hoe verhoudt dit project zich tot regelgeving in de provincie? - Borgen van kernprincipes en kernwaarden bij het uitwerken van deze plannen - Hoe wordt geregeld dat de natuurwaarden blijven behouden? Wethouder Berkhout zegt toe: - Uit te gaan zoeken of het mogelijk is om ten bate van de overzichtelijkheid en begrip het gebied van de proeftuin Engewormer te verwijderen uit het proces van totstandkoming van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied en welke gevolgen dit zou hebben, daarbij ook de mogelijke alternatieven in kaart te brengen. - Anderen te betrekken bij de stuurgroep Proeftuin Engewormer en daartoe initiatief te nemen door bepaalde personen uit te nodigen.
  • 2


    Besluit
    Aanwezigen: Martijn Doorenbos (VVD), Hans Kramer (D66), Albert Stolp (CDA), Ronald Hendriks (VLW), Elly Fens (GL), Kees-Jan Kindt (PvdA), Carmen Ton - Betjes (POV) Portefeuillehouder: Berkhout Griffier: Witzke De voorgelegde keuzes in de verordening rechtspositie raads- en burgerraadsleden gemeente Wormerland 2019 worden door de fracties besproken. Er is een meerderheid in de voorronde voor het verwerken van de volgende keuzes in de verordening: Art 2: artikel verwijderen Art 3: toelage minimaliseren tot 1,- euro. Art 4: voorstel volgen Art 5: artikel verwijderen Art 7: opnemen maximaal 1 maandvergoeding per raadslid per jaar voor scholing. Tevens opnemen dat er een scholingsplan vastgesteld gaat worden voor de raad waarin kaders gesteld worden voor het vergoeden van scholing. Art 8: mag verhoogd worden tot 110% Artikel 9 tot en met 12: Verder akkoord zoals voorgesteld. Met betrekking tot artikel 3, lid 1, geeft D66 aan wel voorstander te zijn van de maximale vergoeding voor leden van een onderzoekscommissie. Met betrekking tot artikel 7 geeft VLW aan geen voorstander te zijn van het vergoeden van scholing volgens deze verordening maar liever de fractievergoedingen verhoogd te zien. De griffier verwerkt het besprokene in de verordening, deze zal op 15 oktober 2019 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarnaast worden de financiële consequenties van de gemaakte keuzes in het raadsvoorstel verwerkt.