Raad gesprekstafel Wijchen

donderdag 28 mei 2020 18:30 - 19:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
Verbeeten, Pim

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Er is behoefte aan aanpassing van het systeem met de sandwichborden. De mogelijkheden daartoe zijn er. De bevoegdheid voor het aangaan van contracten en aanbestedingsprocedures als onderdeel daarvan is ondergebracht bij het college. Ter vervanging van de sandwichborden willen wij een concessie voor analoge A0 reclame in de markt zetten voor ca. 50-60 st. dubbelzijdige A0 frames langs de doorgaande wegen zoals opgenomen in de nota reclamebeleid en de nadere regels sandwichborden. De kaders voor deze aanbesteding leggen wij de raad ter besluitvorming voor.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit om:
  In te stemmen met de volgende kaders voor een aanbesteding voor het verlenen van een
  concessie voor de exploitatie van ca. 50-60 st. A0 frames voor buitenreclame met o.a. de
  volgende eisen op te nemen in het Programma van Eisen:
  a. Non-profit organisaties krijgen de eerste mogelijkheid te boeken;
  b. Non-profit organisaties krijgen een gereduceerd boekingstarief;
  c. Naar behoefte krijgt een politieke partij tijdens verkiezingen max. 10st A0 frames
  aangeboden.
  d. A0 frames worden alleen geplaats langs de doorgaande wegen zoals nu opgenomen in de
  “nadere regels sandwichborden”.

 • 3