Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen

donderdag 1 oktober 2020 19:30 - 21:00
Locatie:
Online
Voorzitter:
Verbeeten, Pim
Toelichting:

De bijeenkomst is digitaal en te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.a


  Voorgesteld besluit

  1. De economische visie Wijchen 2020 – 2030 vast te stellen waarmee de
      gemeenteraad instemt met:
  a. De economische ambitie voor 2030
  b. De vier strategielijnen: Innovatie, Aantrekkingskracht, Samenwerking
      en Duurzaamheid
  c. Het uitvoeringsprogramma waarin de strategielijnen zijn uitgewerkt in
      concrete acties en kaders
  d. De introductie van het overkoepelend economisch platform economie
      om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020 - 2030
  2. Voor de uitvoering van de genoemde maatregelen in het
      uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken

 • 2.b


  Voorgesteld besluit

  1. De toeristische visie Wijchen 2020-2030 vast te stellen waarmee de raad instemt met:

  a. onze gewenste toeristische positionering:
  i. op de drie focusgebieden: Centrum Wijchen – Berendonck – natuurlijk cultuurhistorisch buitengebied;
  ii. gericht op de doelgroepen:
   - recreanten uit de regio tussen Den Bosch en Nijmegen;
   - rustzoeker en cultuurhistorisch minnende bezoeker die gesteld is op luxe en comfort;
   - gezinnen en stellen die in groepsverband komen overnachten op vakantiepark en –huisjes of  groepsaccommodaties; en
   - de ondernemende en creatieve bezoeker voor sportief vermaak op Berendonck.
  iii. Wij borgen ons dorpse karakter en landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling, maar geven ook ruimte aan een sportieve en dynamische beleving door evenementen en waterrecreatie.
  b. toerisme als middel dat bijdraagt aan de beleidsdoelen:
  i. vergroten van de leefbaarheid;
  ii. versterken van de economie;
  iii. creëren en behouden van werkgelegenheid; en
  iv. groei in duurzaamheid.
  c. de ambitie voor 2030:
  i. groei van het aantal toeristische overnachtingen met 20%;
  ii. groei van het aantal banen in de vrijetijdseconomie met 20%;
  iii. groei van de toeristische bestedingen met 20%; en
  iv. aandeel duurzame (energieneutrale) toeristische ondernemingen 50%.
  d. de drie actielijnen waarlangs we de ambities verwezenlijken:
  i. Verblijfsaanbod: Zorgen voor voldoende, divers en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie.
  ii. Dagrecreatief aanbod: vergroten van het aanbod experience leisure en verbinden met slow leisure.
  iii. Organisatie en omgeving: Zichtbaarheid en samenwerking - samen de gastvrije dienstverlening versterken.
  e. het uitvoeringsprogramma waarin de actielijnen zijn uitgewerkt in concrete actiepunten en kaders.
  f. de introductie van het overkoepelend platform economie om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2020-2030.

  2. Voor de uitvoering van genoemde maatregelen in het uitvoeringsprogramma per maatregel een financiële afweging te maken via de gemeentelijke begroting indien bestaand budget ontoereikend is.

 • 2.c
 • 3