Raad Informatiebijeenkomst openbaar Wijchen

dinsdag 30 juni 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
Hoogteijling, Karin

Uitzending

Agendapunten

  • 1

    De gemeenteraad van Wijchen heeft op 13 februari 2020 een motie aangenomen die de raad oproept om “Het goede gesprek” te gaan voeren. Vanavond wordt een eerste gesprek gevoerd, dat zich met name richt op de Jeugdhulp.

  • 2

    Bijdrage Raad voor het openbaar bestuur (ROB): Veerle van den Broek Uit het rapport van de ROB “Decentrale taak is een politieke zaak”: “Sinds de decentralisaties van de taken die voortkomen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet in 2015 zijn het de gemeenten die bepalen wat “goede” zorg en wat “goede” toeleiding naar de arbeidsmarkt is.” Een ander citaat: “De lokale keuzes die in het beleid voor het sociaal domein gemaakt worden zijn nauwelijks onderwerp van politiek debat.” De ROB geeft hier verschillende redenen voor, o.a. dat “in de context van groeiende tekorten, vooral financiële kaders bepalend zijn voor de keuzes.”


  • 3
  • 4