Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 3 december 2020 19:30 - 23:30
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Met kennisgeving zijn afwezig de raadsleden Nauta (FNP) en Vollema (FNP).
 • 002


  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vast gesteld.

  00:00:55 - 00:01:20 - H. Hoekstra
  00:01:20 - 00:06:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 003

  Besluit
  Er zijn geen mededelingen gedaan.
 • 004
 • 004.1
 • 004.2


  Besluit
  De lijst is ongewijzigd vast gesteld.
 • 005

  Besluit
  De heer R. Visser spreekt in namens dorpsbelang Oosterbierum-Kloosterlidlum over de onveilige verkeerssituatie langs de Mûntswei.

  00:06:17 - 00:07:33 - H. Hoekstra
  00:07:33 - 00:08:53 - A. Wijkhuijs
  00:08:53 - 00:08:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:08:57 - 00:10:16 - Wethouder B. Tol
  00:10:16 - 00:10:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:10:20 - 00:10:50 - A. Wijkhuijs
 • 006


  Besluit
  De volgende raadsleden stellen vragen: a. Dhr. Wijkhuijs namens het CDA over geld voor jeugdprojecten; b. Dhr. Greidanus namens CDA, SAM en FNP inzake oud papier; c. Mevr. Bloem namens de CU en de heer Hoekstra namens Gemeentebelangen inzake brief dorpsbelang Oosterbierum-Klooster Lidlum.

  00:10:51 - 00:10:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:10:53 - 00:11:11 - G. Iedema-Zondervan
  00:11:11 - 00:11:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:11:12 - 00:11:12 - G. Iedema-Zondervan
  00:11:12 - 00:11:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:11:34 - 00:13:36 - S. Greidanus
  00:13:36 - 00:13:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:13:38 - 00:15:38 - Wethouder J. Dijkstra
  00:15:38 - 00:15:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:15:40 - 00:15:51 - S. Greidanus
  00:15:51 - 00:15:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:16:07 - 00:19:03 - D. Bloem-hofman
  00:19:03 - 00:19:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:19:10 - 00:21:19 - H. Hoekstra
  00:21:19 - 00:21:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:21:23 - 00:30:57 - Wethouder B. Tol
  00:30:57 - 00:31:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:31:07 - 00:32:39 - D. Bloem-hofman
  00:32:39 - 00:32:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:32:42 - 00:33:49 - H. Hoekstra
  00:33:49 - 00:33:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:33:51 - 00:34:26 - S. Greidanus
  00:34:27 - 00:34:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:34:29 - 00:34:51 - B. van Wijk
  00:34:51 - 00:34:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:34:53 - 00:34:57 - Wethouder B. Tol
  00:34:57 - 00:35:19 - B. van Wijk
  00:35:19 - 00:35:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:35:21 - 00:37:07 - Wethouder B. Tol
  00:37:07 - 00:38:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007
 • 007.1


  Besluit
  Het behandelvoorstel wordt ongewijzigd over genomen.
 • 007.2


  Besluit
  Mevrouw Weiland wijst op de noodzaak om de AED's aan te melden op de website. Het college zal aanvragers hierop wijzen.

  00:38:07 - 00:41:38 - A. Weiland
  00:41:38 - 00:41:41 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:41:41 - 00:42:10 - Wethouder B. Tol
  00:42:11 - 00:42:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 008

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp een eenmalige bijdrage van € 52.961 te verstrekken voor het omzetverlies door de coronamaatregelen in 2020. 2. Dit bedrag te dekken ten laste van de post compensatieregeling corona gemeenten. 3. Eenmalige een bijdrage van € 25.000 te verstrekken voor het exploitatietekort tot september 2021. 4. Dit bedrag te dekken ten laste van de post onvoorzien eenmalig 2021.

  00:42:47 - 00:42:49 - H. Hof
  00:44:59 - 00:45:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:45:01 - 00:46:48 - E. Vogels
  00:46:48 - 00:46:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:46:52 - 00:48:04 - G. Iedema-Zondervan
  00:48:04 - 00:48:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:48:11 - 00:49:51 - D. Bloem-hofman
  00:49:51 - 00:49:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:49:56 - 00:52:26 - S. Greidanus
  00:52:26 - 00:52:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:52:31 - 00:54:07 - B. van Wijk
  00:54:07 - 00:54:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:54:13 - 00:56:41 - Wethouder C.M. de Pee
  00:56:41 - 00:57:21 - H. Hof
  00:57:21 - 00:57:22 - Wethouder C.M. de Pee
  01:00:11 - 01:00:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:17 - 01:00:53 - H. Hof
  01:00:53 - 01:00:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:57 - 01:01:43 - E. Vogels
  01:01:43 - 01:03:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 009

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1\. Nader onderzoek laten uitvoeren naar de volgende toekomstscenario's voor overdekt zwemmen: \- scenario 3: instandhouding beide overdekte zwembaden \(variant 3\.1\) en één overdekt zwembad \(variant 3\.2\)\. \- scenario 4: nieuwbouw één duurzame zwemvoorziening en in tussentijd beide overdekte zwembaden behouden \(variant 4\.1\)\. 2\. De vier scenario's voor openlucht zwemmen nader uit te werken aangevuld met inzicht in het 'natuurzwemmen'\. 3\. In te stemmen met het vervolgproces dat staat beschreven in de notitie toekomstscenario's zwemwater\. 4\. Hiervoor € 37\.000\,\- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve\.

  01:03:07 - 01:08:20 - H. Stellingwerf
  01:08:20 - 01:08:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:08:25 - 01:15:09 - A. Wijkhuijs
  01:15:10 - 01:15:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:15:18 - 01:19:41 - D. Bloem-hofman
  01:19:41 - 01:19:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:19:57 - 01:23:50 - A.J.T. Magre
  01:23:50 - 01:26:28 - K. Arendz
  01:26:28 - 01:26:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:26:30 - 01:28:25 - G. Iedema-Zondervan
  01:28:25 - 01:28:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:28:35 - 01:30:59 - Wethouder C.M. de Pee
  01:30:59 - 01:31:00 - H. Stellingwerf
  01:31:00 - 01:31:03 - Wethouder C.M. de Pee
  01:31:03 - 01:31:26 - H. Stellingwerf
  01:31:27 - 01:34:37 - Wethouder C.M. de Pee
  01:34:37 - 01:35:14 - G. Iedema-Zondervan
  01:35:14 - 01:35:23 - Wethouder C.M. de Pee
  01:35:23 - 01:35:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:24 - 01:35:24 - Wethouder C.M. de Pee
  01:35:24 - 01:35:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:25 - 01:35:50 - Wethouder C.M. de Pee
  01:35:50 - 01:37:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 010

  Sinds 2014 worden door de combinatie GR Fryslân-West/Empatec N.V. jaarlijks geconsolideerd verliezen geleden. DB/AB van de GR Fryslân-West heeft besloten de aangesloten gemeenten te vragen om een incidentele bijdrage van € 5,0 miljoen te verstrekken.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met een versterking van het eigen vermogen van de GR Fryslân-West.
  2. Een éénmalige bijdrage van Waadhoeke beschikbaar te stellen van €1.101.000.
  3. Dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.


  Besluit
  1\. In te stemmen met een versterking van het eigen vermogen van de GR Fryslân\-West\. 2\. Een éénmalige bijdrage van Waadhoeke beschikbaar te stellen van €1\.101\.000\. 3\. Dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve\.

  Moties
  Titel
  Grip op de GR

  01:37:20 - 01:45:27 - A. Wijkhuijs
  01:45:27 - 01:45:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:45:32 - 01:50:09 - J. Osinga-Bonnema
  01:50:09 - 01:50:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:50:14 - 01:54:39 - G. Iedema-Zondervan
  01:54:40 - 01:54:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:54:45 - 01:56:07 - D. Bloem-hofman
  01:56:08 - 01:56:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:56:15 - 02:00:07 - A. Mast
  02:00:07 - 02:00:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:00:12 - 02:05:56 - T. Cuperus
  02:05:56 - 02:06:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:06:04 - 02:20:45 - Wethouder B. Tol
  02:20:45 - 02:20:57 - A. Mast
  02:20:57 - 02:25:26 - Wethouder B. Tol
  02:25:26 - 02:25:49 - J. Osinga-Bonnema
  02:25:49 - 02:29:39 - Wethouder B. Tol
  02:29:39 - 02:29:45 - A. Mast
  02:29:45 - 02:32:40 - Wethouder B. Tol
  02:32:40 - 02:32:51 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:32:51 - 02:33:04 - A. Mast
  02:33:04 - 02:33:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:33:10 - 02:33:26 - Wethouder B. Tol
  02:33:26 - 02:33:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:49:28 - 02:58:15 - A. Mast
  02:58:15 - 02:58:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:58:34 - 03:01:14 - J. Osinga-Bonnema
  03:01:14 - 03:01:42 - A. Wijkhuijs
  03:01:42 - 03:02:34 - J. Osinga-Bonnema
  03:02:34 - 03:02:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:02:38 - 03:04:12 - A. Wijkhuijs
  03:04:12 - 03:04:25 - A. Mast
  03:04:25 - 03:06:00 - A. Wijkhuijs
  03:06:00 - 03:06:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:06:08 - 03:07:04 - G. Iedema-Zondervan
  03:07:05 - 03:07:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:07:10 - 03:08:14 - T. Cuperus
  03:08:15 - 03:08:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:08:28 - 03:13:33 - Wethouder B. Tol
  03:13:33 - 03:13:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:13:39 - 03:14:26 - Wethouder B. Tol
  03:14:27 - 03:16:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 011

  De nu voorliggende begroting is vooral een administratief technische uitvoering, bedoeld om de begroting tijdig in te dienen bij de Provincie. Dat had voor 1 augustus gemoeten, maar na een verzoek om uitstel, heeft de Provincie bericht dat de jaarrekening 2019 en begroting 2021 uiterlijk 15 december 2020 in het bezit van de Provincie moeten zijn.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2021 van de GR Fryslân-West.
  2. Een zienswijze te geven volgens bijgaande brief op de eerste begroting 2021.


  Besluit
  1\. Kennis te nemen van de eerste begroting 2021 van de GR Fryslân\-West\. 2\. Een zienswijze te geven volgens bijgaande gewijzigde brief op de eerste begroting 2021\.

  Amendementen
  Titel
  Aanpassen zienswijze

  03:16:10 - 03:17:12 - J.J. Zijlstra
  03:17:12 - 03:17:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:17:39 - 03:18:52 - G. Iedema-Zondervan
  03:18:53 - 03:18:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:18:56 - 03:20:40 - J. Osinga-Bonnema
  03:20:40 - 03:20:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:20:44 - 03:21:37 - D. Bloem-hofman
  03:21:37 - 03:21:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:21:49 - 03:22:30 - T. Cuperus
  03:22:30 - 03:22:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:22:32 - 03:22:41 - J.J. Zijlstra
  03:22:41 - 03:22:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:22:58 - 03:23:16 - T. Cuperus
  03:23:16 - 03:23:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:23:26 - 03:27:12 - Wethouder B. Tol
  03:27:12 - 03:27:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 012

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Onderwijsvisie Waadhoeke vast te stellen.
  2. Het Integraal Huisvestingsplan vast te stellen.


  Besluit
  1. De Onderwijsvisie Waadhoeke vaststellen. 2. Het Integraal Huisvestingsplan vaststellen.

  03:29:29 - 03:29:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:29:33 - 03:33:18 - H. Stellingwerf
  03:33:18 - 03:33:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:33:22 - 03:38:43 - T.J. Vlaar-Vroonland
  03:38:43 - 03:38:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:38:45 - 03:42:33 - A. Weiland
  03:42:33 - 03:47:34 - L. Ferwerda
  03:47:34 - 03:50:36 - J. Osinga-Bonnema
  03:50:36 - 03:50:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:50:48 - 04:01:01 - Wethouder N. Haarsma
  04:01:02 - 04:01:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:01:10 - 04:01:56 - J. Osinga-Bonnema
  04:01:57 - 04:02:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:02:02 - 04:02:03 - H. Stellingwerf
  04:02:03 - 04:02:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:02:05 - 04:02:41 - H. Stellingwerf
  04:02:41 - 04:02:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:02:46 - 04:05:01 - Wethouder N. Haarsma
  04:05:02 - 04:05:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:05:07 - 04:06:14 - Wethouder N. Haarsma
  04:06:15 - 04:07:44 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 013

  Besluit
  Zijn niet geagendeerd.
 • 014

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om half twaalf.