Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 2 juli 2020 17:00 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting:

Pauze 18:30 tot 19:30 maaltijd

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  De voorzitter meldt de afwezigheid van de raadsleden Cuperus (SAM) en Kamstra (GB), beiden als gevolg van ziekte.
 • 002


  Besluit
  De agenda is ongewijzigd vast gesteld.
 • 003

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Voor het schooljaar 2020-2021 te benoemen tot kinderburgemeester van de gemeente Waadhoeke: Hester Britt Sijtsma, woonachtig tussen Easterlittens en Winsum.

  00:07:51 - 00:07:59 - K. Arendz
  00:07:59 - 00:09:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 004

  Besluit
  Wethouder Dijkstra meldt de volgende zaken: * Op 7 juli starten werkzaamheden aan de grondwal bij Schatzenburg. * Het rapport inzake het interbestuurlijk toezicht bij de kwestie Kleasterwei Tzummarum komt pas in augustus; * De komende 4 jaar kan er zes toen besteed worden aan het Planetarium en het museum.

  00:09:55 - 00:11:40 - Wethouder J. Dijkstra
  00:11:41 - 00:12:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 005
 • 005.a


  Besluit
  De lijst is ongewijzigd vast gesteld.
 • 005.b


  Besluit
  Beide toezeggingen zonder datum, zullen uiterlijk oktober ingelost worden.

  00:12:07 - 00:12:10 - Wethouder J. Dijkstra
  00:12:10 - 00:12:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:12:11 - 00:12:29 - Wethouder J. Dijkstra
  00:12:29 - 00:14:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 006

  Besluit
  De volgende personen spreken in: De heer R. Zijlstra over het fietspad Hatzum - Winsum; De heer B.Postma over deFryske taal; De heer A. Joostema over het fietspad Hatzum - Winsum.
 • 007


  Besluit
  Mevr. Osinga stelt vragen namens VVD en GB over de Koornbeurs . De heer Hof namens GB en VVD over de Koornbeurs . Dhr. Hof namens GB over zorgplicht en toezicht kunstgrasvelden .

  00:14:43 - 00:17:47 - J. Osinga-Bonnema
  00:17:47 - 00:20:37 - H. Hof
  00:20:37 - 00:20:39 - J. Osinga-Bonnema
  00:20:39 - 00:30:21 - Wethouder J. Dijkstra
  00:30:22 - 00:30:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:30:38 - 00:32:46 - J. Osinga-Bonnema
  00:32:46 - 00:32:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:32:50 - 00:33:59 - H. Hof
  00:33:59 - 00:34:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:34:02 - 00:34:30 - Wethouder J. Dijkstra
  00:34:32 - 00:34:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:34:36 - 00:35:01 - Wethouder J. Dijkstra
  00:35:01 - 00:35:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:35:23 - 00:36:52 - H. Hof
  00:36:52 - 00:36:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:36:55 - 00:38:26 - Wethouder C.M. de Pee
  00:38:26 - 00:38:41 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:38:43 - 00:40:12 - K. Arendz
  00:40:12 - 00:40:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:40:13 - 00:44:47 - Wethouder J. Dijkstra
  00:44:47 - 00:44:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:44:49 - 00:44:52 - K. Arendz
  00:44:55 - 00:45:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 008
 • 008.a


  Besluit
  Het behandelvoorstel wordt over genomen.

  00:46:00 - 00:48:03 - Wethouder B. Tol
  00:48:03 - 00:48:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:48:06 - 00:48:47 - J. Osinga-Bonnema
  00:48:47 - 00:49:12 - Wethouder B. Tol
  00:49:12 - 00:49:49 - J. Osinga-Bonnema
 • 008.b


  Besluit
  De burgemeester geeft aan dat het CDA bij nader inzien graag schriftelijke beantwoording tegemoet ziet. Wethouder Tol geeft aan het verzoek van de VVD met de motivatie gezamenlijk via de stuurgroep door te willen geleiden naar NV Empatec.

  00:49:49 - 00:49:54 - Wethouder B. Tol
  00:49:55 - 00:50:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 009

  Betreft de Berap I 2020 i.c. de verantwoording over de 1e 4 maanden 2020


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De Berap I 2020 voor kennisgeving aannemen 2. In te stemmen met de voorgestelde (reserve) mutaties 3. De negatieve effecten ad € 190.205 inzake corona te dekken middels een beschikking over de Algemene Reserve

  Toezeggingen
  Titel
  Evaluatie impact Corona op gemeente
  Wachtlijsten gebiedsteams weer in Beraps
  Wachttijden gebiedsteams en beeld jeugdzorg

  00:50:33 - 00:53:17 - J.J. Zijlstra
  00:53:17 - 00:57:31 - L.J. Vollema
  00:57:31 - 00:58:34 - A. Mast
  00:58:34 - 00:58:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:58:39 - 01:02:15 - S.S. Kuipers
  01:02:16 - 01:02:23 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:02:23 - 01:07:23 - Wethouder C.M. de Pee
  01:07:25 - 01:15:20 - Wethouder B. Tol
  01:15:20 - 01:15:35 - A. Mast
  01:15:35 - 01:15:48 - Wethouder B. Tol
  01:16:14 - 01:16:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:16:19 - 01:19:04 - Wethouder J. Dijkstra
  01:19:04 - 01:20:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:20:47 - 01:21:15 - A. Mast
  01:21:15 - 01:21:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:21:18 - 01:21:37 - S.S. Kuipers
  01:21:37 - 01:21:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:21:43 - 01:22:30 - Wethouder C.M. de Pee
  01:22:30 - 01:24:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:25:43 - 01:25:44 - A. Mast
  01:27:13 - 01:28:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:36:54 - 02:36:56 - Wethouder J. Dijkstra
  02:37:35 - 02:37:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 010

  De Kadernota 2021-2024 is gereed. De meicirculaire gemeentefonds en de laatste opmerkingen zijn verwerkt.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. In te stemmen met de uitgangspunten; 2. In te stemmen met het procesvoorstel begroting 2021.

  Moties
  Titel
  Fietspad Hatzum-Baaium-Winsum en Gernierswei

  02:45:45 - 02:45:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:52:02 - 02:52:55 - T. Wijnia
  02:52:55 - 02:53:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:53:40 - 02:53:44 - T. Wijnia
  02:53:44 - 02:54:17 - S.S. Kuipers
  02:54:17 - 02:54:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:55:24 - 02:57:27 - A. Mast
  02:57:27 - 02:57:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:57:35 - 03:03:28 - J.J. Zijlstra
  03:03:28 - 03:11:30 - H. Terpstra
  03:11:30 - 03:11:44 - H. Nauta
  03:11:44 - 03:18:13 - H. Terpstra
  03:18:15 - 03:18:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:18:32 - 03:18:37 - H. Terpstra
  03:18:37 - 03:18:48 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:18:49 - 03:27:37 - S.S. Kuipers
  03:27:37 - 03:27:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:27:47 - 03:30:16 - D. Bloem-hofman
  03:30:16 - 03:30:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:30:17 - 03:30:22 - D. Bloem-hofman
  03:30:27 - 03:30:29 - S. Greidanus
  03:30:29 - 03:30:35 - D. Bloem-hofman
  03:34:50 - 03:34:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:34:56 - 03:39:37 - L.J. Vollema
  03:39:38 - 03:39:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:39:48 - 03:42:00 - Wethouder C.M. de Pee
  03:42:00 - 03:42:01 - D. Bloem-hofman
  03:42:01 - 03:42:05 - Wethouder C.M. de Pee
  03:42:05 - 03:42:06 - D. Bloem-hofman
  03:42:06 - 03:42:16 - Wethouder C.M. de Pee
  03:42:16 - 03:42:22 - D. Bloem-hofman
  03:42:22 - 03:52:28 - Wethouder C.M. de Pee
  03:52:31 - 04:00:09 - Wethouder B. Tol
  04:00:10 - 04:00:41 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:00:41 - 04:02:43 - A. Mast
  04:02:43 - 04:02:46 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:02:46 - 04:03:21 - J.J. Zijlstra
  04:03:22 - 04:03:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:03:25 - 04:07:40 - H. Terpstra
  04:07:40 - 04:07:56 - A. Wijkhuijs
  04:07:56 - 04:11:17 - H. Terpstra
  04:11:18 - 04:11:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:11:21 - 04:13:12 - S.S. Kuipers
  04:13:12 - 04:13:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:13:19 - 04:13:35 - L.J. Vollema
  04:13:35 - 04:13:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:13:38 - 04:13:41 - D. Bloem-hofman
  04:13:43 - 04:13:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:13:45 - 04:14:22 - L.J. Vollema
  04:14:23 - 04:14:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:14:29 - 04:16:42 - Wethouder C.M. de Pee
  04:16:42 - 04:18:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 011

  De gemeente Waadhoeke bevindt zich momenteel midden in een wereldwijde transitie naar een duurzame samenleving. Met deze transitie zetten wij in op een gezonde en veilige leefomgeving voor onze huidige en toekomstige inwoners. Dit betekent dat we bij al ons handelen moeten nadenken over de effecten op korte en lange termijn. Nu is het moment aangebroken om het oars te gaan doen. En hoe Waadhoeke het oars wil gaan doen staat beschreven in de nu voorliggende Duurzaamheidsagenda Waadhoeke.

  Om tot de duurzaamheidsagenda Waadhoeke te komen is er een intensief pad bewandeld. Meerdere sessies met de gemeenteraad. Kernteamsessies, een publieks- en expertsessie en veel interne en externe afstemming. Dit proces heeft geleid tot de Duurzaamheidsagenda Waadhoeke die nu voorligt. Er is door de gemeenteraad voor gekozen om in deze agenda de focus te leggen op vier urgente thema’s: Enerzjy, Grien, Ôffal & Sels Oars. Elk programma bevat zijn eigen programmalijnen met specifieke subdoelen. Die doelen zijn vertaald naar projecten (bestaand of nieuw). Het thema ‘grien’ heeft een plek gekregen in een eigen biodiversiteitsactieplan (BAP) dat op 11 juni 2020 voorligt aan de gemeenteraad. Het vierde thema, Self Oars, is onderdeel van elk hoofdstuk: de gemeente geeft op ieder thema het goede voorbeeld.

  Daarbij moet ook worden gezegd: de duurzaamheidsagenda Waadhoeke is eigenlijk nooit af. Het is een agenda gebaseerd op onze huidige ambities, kennis en beschikbare technologieën. Maar die zijn constant in ontwikkeling. Door voortdurend de voortgang te monitoren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zal onze duurzaamheidsagenda steeds meegaan met de tijd.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De Duurzaamheidsagenda Waadhoeke vast te stellen;
  2. In 2020 voor een incidentele uitbreiding van het stimuleringsbudget duurzaamheid een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken middels de post         Onvoorzien Eenmalig;
  3. Een structurele uitbreiding van het stimuleringsbudget duurzaamheid van € 25.000,- te betrekken bij de behandeling van de begroting 2021;
  4. De structurele financiële gevolgen van € 70.000,- van het programma Enerzjy in de Duurzaamheidsagenda te betrekken bij de behandeling van de begroting 2021;
  5. De structurele financiële gevolgen van € 16.000,- van het programma Ôffal in de Duurzaamheidsagenda te betrekken bij de behandeling van de begroting 2021.


  Besluit
  1\. De Duurzaamheidsagenda Waadhoeke vast te stellen; 2\. In 2020 voor een incidentele uitbreiding van het stimuleringsbudget duurzaamheid een bedrag van € 15\.000\,\- beschikbaar te stellen en dit te dekken middels de post         Onvoorzien Eenmalig; 3\. Een structurele uitbreiding van het stimuleringsbudget duurzaamheid van € 25\.000\,\- te betrekken bij de behandeling van de begroting 2021; 4\. De structurele financiële gevolgen van € 70\.000\,\- van het programma Enerzjy in de Duurzaamheidsagenda te betrekken bij de behandeling van de begroting 2021; 5\. De structurele financiële gevolgen van € 16\.000\,\- van het programma Ôffal in de Duurzaamheidsagenda te betrekken bij de behandeling van de begroting 2021\.

  04:18:31 - 04:26:20 - K. Nammensma
  04:26:20 - 04:35:37 - W. Hokken
  04:35:37 - 04:36:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:36:13 - 04:39:06 - D. Bloem-hofman
  04:39:06 - 04:44:08 - H. Terpstra
  04:44:10 - 04:44:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:44:14 - 04:47:20 - K.J. Rodenburg
  04:47:22 - 04:47:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:47:26 - 04:48:26 - L.J. Vollema
  04:48:27 - 04:48:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  04:48:39 - 04:58:02 - Wethouder J. Dijkstra
  04:58:02 - 04:58:33 - W. Hokken
  04:58:33 - 05:04:31 - Wethouder J. Dijkstra
  05:04:31 - 05:04:53 - H. Terpstra
  05:04:53 - 05:04:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:04:54 - 05:06:07 - Wethouder J. Dijkstra
  05:06:07 - 05:06:55 - H. Terpstra
  05:06:57 - 05:08:20 - Wethouder J. Dijkstra
  05:09:56 - 05:10:01 - K.J. Rodenburg
  05:10:02 - 05:10:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:10:07 - 05:10:35 - K.J. Rodenburg
  05:10:37 - 05:10:52 - Wethouder J. Dijkstra
  05:10:52 - 05:11:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:11:25 - 05:13:05 - K. Nammensma
  05:13:06 - 05:14:57 - H. Terpstra
  05:14:57 - 05:14:59 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:15:00 - 05:15:56 - D. Bloem-hofman
  05:15:56 - 05:16:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:16:01 - 05:16:34 - K.J. Rodenburg
  05:16:35 - 05:16:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:16:45 - 05:18:12 - Wethouder J. Dijkstra
  05:18:12 - 05:18:42 - K. Nammensma
  05:18:42 - 05:18:51 - Wethouder J. Dijkstra
  05:18:51 - 05:18:56 - K. Nammensma
  05:18:56 - 05:19:05 - Wethouder J. Dijkstra
  05:19:06 - 05:21:24 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 012

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Hofsteenge Zeeman Groep Accountants voor de boekjaren 2020 t/m 2022 aan te wijzen als accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de Controleverordening gemeente Waadhoeke, met een optie tot maximaal 1 keer een verlening van 1 jaar onder gelijkwaardige voorwaarden als die van de initiële contractperiode.;

  2. Het college op te dragen de noodzakelijke privaatrechtelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van dit raadsbesluit en over te gaan tot definitieve gunning;

  3. Hiervoor met ingang van 2020 € 23.000 extra beschikbaar te stellen;

  4. En deze kosten in 2020 te dekken ten laste van de Algemene reserve, omdat vanaf 2021 de kosten meegenomen zijn in de ruimteberekening van kadernota als autonome ontwikkelingen.


  Besluit
  1. Hofsteenge Zeeman Groep Accountants voor de boekjaren 2020 t/m 2022 aan te wijzen als accountant, als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en de Controleverordening gemeente Waadhoeke, met een optie tot maximaal 1 keer een verlening van 1 jaar onder gelijkwaardige voorwaarden als die van de initiële contractperiode.; 2. Het college op te dragen de noodzakelijke privaatrechtelijke handelingen te verrichten ter uitvoering van dit raadsbesluit en over te gaan tot definitieve gunning; 3. Hiervoor met ingang van 2020 € 23.000 extra beschikbaar te stellen; 4. En deze kosten in 2020 te dekken ten laste van de Algemene reserve, omdat vanaf 2021 de kosten meegenomen zijn in de ruimteberekening van kadernota als autonome ontwikkelingen.
 • 013

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Per 1 januari 2020 ontslag te verlenen aan RvT-lid van Elan Onderwijsgroep de heer G.F.E. Rauch;
  2. De heren J. W. van Beem en J. Bokma per 1 mei 2020 te benoemen voor een tweede termijn als RvT-lid;
  3. Mevrouw W. Scholten-Kluitenberg en de heer R.J. Admiraal per 1 mei 2020 te benoemen tot RvT-lid (beiden op voordracht van de huidige RvT).


  Besluit
  1. Per 1 januari 2020 ontslag te verlenen aan RvT-lid van Elan Onderwijsgroep de heer G.F.E. Rauch; 2. De heren J. W. van Beem en J. Bokma per 1 mei 2020 te benoemen voor een tweede termijn als RvT-lid; 3. Mevrouw W. Scholten-Kluitenberg en de heer R.J. Admiraal per 1 mei 2020 te benoemen tot RvT-lid (beiden op voordracht van de huidige RvT).
 • 014

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. Over te gaan tot het niet heffen van reclamebelasting voor het gehele belastingjaar 2020 door het intrekken van de verordening reclamebelasting 2020. 2. Bijbehorende overstorting van inkomsten uit reclamebelasting 2020 naar de ondernemersverenigingen te laten vervallen in 2020. 3. Dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.
 • 015

  De KwadrantGroep heeft het voormalige gemeentekantoor Dyksterbuorren 16 in Menaam (2004) gekocht. Aanvankelijk leek de aanwezigheid van een LPG autogastankstation vanwege het aspect ‘Externe veiligheid’ het initiatief tot verbouw naar zorgwoningen in de weg te staan. Daarom is er zorgvuldig onderzoek gedaan door het raadplegen van externe deskundigen. De aanvraag omgevingsvergunning tot verbouw naar zorgwoningen is inmiddels afgehandeld na zorgvuldige afweging van belangen. Die belangenafweging is nodig, omdat LPG-autogastankstations onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen. Strikt formeel kan aan het Bevi worden voldaan maar door de nieuwe functie is wel sprake van een toename van de veiligheidsrisico’s. Omdat een LPG autogastankstation niet wenselijk is op korte afstand van een zeer kwetsbare doelgroep is met exploitant ten tijde van de verbouwplannen van de KwadrantGroep overleg gevoerd over vrijwillige beëindiging van het exploiteren van het LPG onderdeel en het blijvend afstand doen daarvan. Het bedrijf heeft eind 2019 om een aanbieding gevraagd. Dat gemeentelijk aanbod is gedaan na vooroverleg via de portefeuillehouder EZ in uw college. Het bedrijf is inmiddels bereid de aanbieding met een redelijke aanvullende vergoeding, wegens aanpassingen in de bedrijfsvoering, te aanvaarden.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. een overeenkomst met uitvoeringsacties aan te gaan met De Boer ‘s Expeditiebedrijf B.V in Menaam inzake algehele beëindiging verkoop LPG en daarvoor een schadeloosstelling toe te kennen;
  2. de raad voor te stellen voor deze door de deskundige berekende schadeloosstelling een krediet van € 107.000 beschikbaar te stellen, te dekken ten laste van de Algemene Reserve


  Besluit
  1\. een overeenkomst met uitvoeringsacties aan te gaan met De Boer ‘s Expeditiebedrijf B\.V in Menaam inzake algehele beëindiging verkoop LPG en daarvoor een schadeloosstelling toe te kennen; 2\. de raad voor te stellen voor deze door de deskundige berekende schadeloosstelling een krediet van € 107\.000 beschikbaar te stellen\, te dekken ten laste van de Algemene Reserve

  05:21:24 - 05:21:50 - J. Osinga-Bonnema
  05:21:51 - 05:21:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:21:53 - 05:22:29 - Wethouder C.M. de Pee
  05:22:29 - 05:23:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 016

  Provincie Fryslân werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N359. De N359 is een provinciale stroomweg door het zuidwesten van Fryslân; vanaf de A6 bij Lemmer tot aan de N31 bij Leeuwarden. In het traject van de N359 tussen Bolsward Noord en Wommels Noord bevinden zich drie kruispunten. De huidige inrichting van deze kruispunten zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid, de doorstroming en de omgevingskwaliteit in het geding komen. De deelprojecten bevinden zich vrijwel geheel binnen de gemeentegrens van de gemeente Súdwest-Fryslân, alleen het kruispunt Wommels ligt ook voor een klein deel in de gemeente Waadhoeke (zie onderstaande afbeelding). Dit bestemmingsplan is opgesteld om een juridisch-planologisch kader te bieden voor de aanpassing van het kruispunt Wommels Noord (deel Waadhoeke).


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan "Herinrichting N359 - Wommels Noord" met IMRO codering
  NL.IMRO.1949.BP2019BPNwommnoor-VAS01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen.


  Besluit
  1\. Het bestemmingsplan "Herinrichting N359 \- Wommels Noord" met IMRO codering NL.IMRO.1949.BP2019BPNwommnoor-VAS01 ongewijzigd vast te stellen; 2\. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen\.
 • 017

  Aan de Rijksweg 9 te Herbaijum was voorheen een pand aanwezig waarin een autobedrijf was gevestigd. De bedrijfsvoering is inmiddels beëindigd en het pand is gesloopt. Alleen de voormalige bedrijfswoning is nog op het perceel aanwezig. Het voornemen is nu om de bedrijfswoning als reguliere woning te gebruiken en twee vrijstaande woningen te realiseren op de locatie waar voorheen de showroom en werkplaats van het autobedrijf aanwezig waren.

  Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van de geldende planologische regeling uit het bestemmingsplan Dongjum, Herbaijum, Hitzum, Oosterbierum, Peins, Ried, Schalsum. De voorgenomen woningen passen niet binnen de bestaande bedrijfsbestemming.

  Om de ontwikkeling juridisch en planologisch toch te kunnen regelen is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij hoort een onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening en is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de "Reactienota zienswijzen"
  2. Het bestemmingsplan Herbaijum - Rijksweg 9 met planidentificatienummer
  NL.IMRO.1949.BPHerRijksweg9-VAS1 gewijzigd vast te stellen
  3. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen


  Besluit
  1\. In te stemmen met de "Reactienota zienswijzen" 2\. Het bestemmingsplan Herbaijum \- Rijksweg 9 met planidentificatienummer NL.IMRO.1949.BPHerRijksweg9-VAS1 gewijzigd vast te stellen 3\. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen
 • 018

  De voormalige gemeente Franekeradeel heeft achtereenvolgens in 1998 en 2005 twee exploitatieovereenkomsten afgesloten voor de realisatie van twee fasen van het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein It Spoardykje is ontwikkeld door Fongers privé (fase 1) Ontwikkelaar Fongers heeft dit voor eigen risico en rekening ontwikkeld. De bedoeling van de overeenkomst van fase 1 is dat de gronden voor de openbare voorzieningen niet in eigendom aan de gemeente worden overgedragen. Voor fase 2 (voormalige en al opgeheven It Spoardykje BV, directeur de heer Fongers) is overeengekomen dat de overdracht geschiedt nadat It Spoardykje BV de openbare ruimte (wegen, riolering en groen) bouw- en woonrijp heeft gemaakt. De oplevering van fase 2 heeft tot op heden niet plaatsgevonden, omdat het openbaar gebied niet aan de kwaliteitseisen voldoet, Na het voorleggen van deze zaak aan het Nederlands Arbitrage Instituut werd bij vonnis van 9-4-2013 It Spoardykje BV veroordeeld tot nakoming van de overeenkomst van fase 2. Er mocht een dwangsom worden gesteld tot ten hoogste € 150.000. Aan It Spoardykje BV werd aanvankelijk voor € 77.500,-- aan dwangsommen opgelegd. Dit heeft niet geleid tot het woonrijp maken van het bedrijventerrein. Bij besluit van 17-11-2015 heeft het college deze dwangsommen oninbaar verklaard en gloren de eerste stappen tot overname. Bij akte van schulderkenning en aflossing is vastgelegd dat de riolering alvast in eigendom en beheer overgaat naar de gemeente. Op 30-6-2017 heeft Fongers € 25.000 betaald. Ook is overeengekomen dat indien tijdig is betaald de dwangsommen van tafel zijn (2015/2016/2017). Conclusie voor nu is dat het niet is gelukt om met Fongers en de inmiddels opgeheven It Spoardykje BV tot een algehele oplossing en overdracht te komen.
  Inmiddels klagen de daar gevestigde bedrijven In de afgelopen jaren veel bij de gemeente over de slechte onderhoudssituatie. Zij vragen om eindelijk eens het bestemde openbaar gebied op niveau te brengen. In bijgevoegde notitie (verder: ‘bijlage 1’) wordt deze situatie met een plan van aanpak geschetst. Ambtelijk is gewerkt langs de lijn uit het plan van aanpak en zijn de eerste stappen gezet om de openbare voorzieningen op het bedrijventerrein op orde te krijgen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 om de voorzieningen van bedrijventerrein Spoardykje in Tzummarum na reconstructie op het gewenste beheerniveau te krijgen.
  2. dit krediet in 2020 ten laste van de Algemene reserve te brengen.


  Besluit
  1\. een krediet beschikbaar te stellen van € 100\.000 om de voorzieningen van bedrijventerrein Spoardykje in Tzummarum na reconstructie op het gewenste beheerniveau te krijgen\. 2\. dit krediet in 2020 ten laste van de Algemene reserve te brengen\.

  05:23:45 - 05:24:49 - J. Osinga-Bonnema
  05:24:49 - 05:24:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:24:52 - 05:25:46 - H. Hoekstra
  05:25:46 - 05:25:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:25:52 - 05:26:42 - Wethouder J. Dijkstra
  05:26:44 - 05:27:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:27:21 - 05:30:04 - A. Wijkhuijs
 • 019

  Zwembad Waadhoeke BV vraagt de gemeente om € 45.000 subsidie beschikbaar te stellen voor de exploitatie van openluchtzwembad Waadhoeke in 2020.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Zwembad Waadhoeke BV eenmalig € 45.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het openluchtzwembad Waadhoeke in 2020
  2. Dit bedrag te dekken ten laste van de algemene reserve.


  Besluit
  1. Zwembad Waadhoeke BV eenmalig € 45.000 beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het openluchtzwembad Waadhoeke in 2020 2. Dit bedrag te dekken ten laste van de algemene reserve.

  Raadslid Hof stemt tegen omdat hij veiligheid voorop stelt.


  05:30:04 - 05:30:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:30:07 - 05:34:13 - K. Arendz
  05:34:13 - 05:35:52 - H. Stellingwerf
  05:35:52 - 05:35:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:35:55 - 05:35:56 - J. Osinga-Bonnema
  05:35:56 - 05:36:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:36:00 - 05:36:32 - J. Osinga-Bonnema
  05:36:32 - 05:36:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:36:36 - 05:38:02 - Wethouder C.M. de Pee
  05:38:02 - 05:38:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:38:13 - 05:39:11 - H. Hof
  05:39:11 - 05:39:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 020

  Begrotingswijziging (6e en 7e) van de Programmabegroting 2020


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Te besluiten tot wijzigen 6e (Berap I) en 7e van de programmabegroting 2020.

  Toezeggingen
  Titel
  Diverse aan- en verkopen

  05:39:50 - 05:40:27 - A. Mast
  05:40:27 - 05:40:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  05:40:33 - 05:40:46 - Wethouder C.M. de Pee
  05:40:47 - 05:44:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 021

  Besluit
  Waren niet aan de orde.
 • 022

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur.