Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 23 januari 2020 19:30 - 21:50
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Afwezig zijn de raadsleden Stellingwerf (SAM) en Iedema (FNP).

  00:01:29 - 00:01:45 - D. Kamstra
  00:01:45 - 00:02:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002


  Besluit
  Motie vreemd aan de orde van de dag, aangekondigd door GB. Toevoegen als punt 12, sluiting werd punt 13.
 • 003

  Besluit
  Wethouder Dijkstra deelt mee dat het verzoek van de gemeente inzake het verkrijgen van een RRE-Subsidie ingewilligd is.

  00:03:05 - 00:04:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 004
 • 004.a
 • 004.b


  Besluit
  De lijst is ongewijzigd vastgesteld.
 • 005

  Besluit
  Mevrouw Baarda op persoonlijke titel en mevrouw Nauta namens Uytland spreken in bij agendapunt 8.
 • 006


  Besluit
  a. Mevrouw Mast stelt vragen namens GB inzake stand van zaken verkoop gemeentekantoor in Menaam. b. De heer Terpstra stelt vragen namens de VVD inzake zonnepark Dronrijp. c. Mevrouw Osinga stelt vragen namens de VVD de Elan onderwijsgroep. d. De heer Greidanus stelt vragen namens het CDA inzake de aanbesteding van de verwerking van oud papier. e. De heer Van Wijk stelt vragen namens SAM over vuurwerk

  00:04:53 - 00:06:53 - A. Mast
  00:06:53 - 00:06:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:06:59 - 00:08:30 - Wethouder C.M. de Pee
  00:08:31 - 00:08:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:08:54 - 00:12:27 - H. Terpstra
  00:12:28 - 00:12:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:12:38 - 00:15:27 - Wethouder J. Dijkstra
  00:15:27 - 00:15:52 - H. Terpstra
  00:15:52 - 00:16:22 - Wethouder J. Dijkstra
  00:16:22 - 00:16:47 - K. Nammensma
  00:16:47 - 00:17:09 - Wethouder J. Dijkstra
  00:17:09 - 00:17:35 - K. Nammensma
  00:17:35 - 00:18:32 - Wethouder J. Dijkstra
  00:18:32 - 00:19:12 - H. Terpstra
  00:19:12 - 00:19:31 - Wethouder J. Dijkstra
  00:19:31 - 00:19:48 - H. Terpstra
  00:19:48 - 00:21:44 - Wethouder J. Dijkstra
  00:21:44 - 00:22:04 - H. Terpstra
  00:22:04 - 00:22:07 - Wethouder J. Dijkstra
  00:22:07 - 00:22:22 - H. Terpstra
  00:22:22 - 00:22:25 - Wethouder J. Dijkstra
  00:22:27 - 00:22:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:22:38 - 00:24:01 - J. Osinga-Bonnema
  00:24:01 - 00:24:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:24:11 - 00:25:44 - Wethouder N. Haarsma
  00:25:44 - 00:25:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:25:45 - 00:26:05 - J. Osinga-Bonnema
  00:26:06 - 00:26:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:26:25 - 00:28:04 - S. Greidanus
  00:28:04 - 00:28:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:28:16 - 00:31:31 - Wethouder J. Dijkstra
  00:31:32 - 00:31:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:31:40 - 00:32:11 - S. Greidanus
  00:32:11 - 00:33:02 - Wethouder J. Dijkstra
  00:33:02 - 00:33:15 - S. Greidanus
  00:33:15 - 00:33:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:33:31 - 00:34:15 - B. van Wijk
  00:34:17 - 00:34:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:37:10 - 00:37:53 - H. Hoekstra
  00:37:54 - 00:38:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:38:01 - 00:38:22 - Wethouder J. Dijkstra
  00:38:23 - 00:38:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007
 • 007.a


  Besluit
  Het voorstel wordt overgenomen

  Toezeggingen
  Titel
  Uitvoering Wvggz

  00:38:53 - 00:40:18 - H. van der Werff
  00:40:18 - 00:41:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007.b


  Besluit
  Mevrouw Mast stelt aanvullende vragen op de schriftelijke vragen die al eerder door het college waren beantwoord.

  00:41:49 - 00:43:05 - A. Mast
  00:43:08 - 00:43:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:43:20 - 00:46:29 - Wethouder B. Tol
  00:46:29 - 00:46:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:46:35 - 00:47:04 - A. Mast
  00:47:05 - 00:47:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:47:15 - 00:47:50 - Wethouder B. Tol
  00:47:51 - 00:48:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 008

  Gemeente Waadhoeke heeft stevige ambities op het gebied van toerisme. Dit blijkt uit ons coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nije grinzen, Nije kânsen’. Ook in het “Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028” klinken deze ambities duidelijk door. Doel is meer bezoekers te trekken die komen genieten van onze prachtige gemeente en tegelijkertijd door hun bestedingen een bijdrage leveren aan de toeristische sector in onze gemeente.

  De nota is het eindresultaat van het gevolgde proces zoals dat beschreven staat in de startnotitie (vastgesteld door de raad op 14 maart 2019). Zo zijn de toeristisch-recreatieve ondernemers, belangrijke partijen uit het veld, inwoners en raadsleden in twee afzonderlijke publiekssessies uitgenodigd om mee te denken. Ook was er een klankbordgroep.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  (Als recreatieondernemer kiest de heer Nauta ervoor op de tribune te gaan zitten.) 1. De nota recreatie & toerisme 'Beleef Waadhoeke' vast te stellen. 2. Naast de bijdrage uit het Ontwikkelperspectief voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen tlv de algemene reserve voor de uitvoering van de ambities uit de nota.

  Amendementen
  Titel
  aanpassen prioriteit sloepenrondjes
  tijdelijke uitbreiding capaciteit

  00:59:13 - 00:59:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:59:37 - 01:04:54 - J.J. Zijlstra
  01:04:54 - 01:04:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:05:11 - 01:10:29 - H. Terpstra
  01:11:01 - 01:11:26 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:11:32 - 01:16:05 - H. van der Werff
  01:16:06 - 01:16:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:16:28 - 01:17:37 - L.J. Vollema
  01:17:38 - 01:17:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:17:58 - 01:21:15 - D. Bloem-hofman
  01:21:15 - 01:21:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:21:35 - 01:24:19 - H. Hoekstra
  01:24:20 - 01:24:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:24:43 - 01:27:39 - Wethouder C.M. de Pee
  01:27:39 - 01:27:42 - H. Terpstra
  01:27:42 - 01:27:44 - Wethouder C.M. de Pee
  01:27:44 - 01:27:50 - H. Terpstra
  01:27:50 - 01:29:39 - Wethouder C.M. de Pee
  01:29:39 - 01:30:15 - H. Terpstra
  01:30:15 - 01:34:14 - Wethouder C.M. de Pee
  01:34:15 - 01:34:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:34:25 - 01:34:34 - H. van der Werff
  01:34:34 - 01:34:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:34:39 - 01:35:18 - Wethouder C.M. de Pee
  01:35:19 - 01:35:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:40 - 01:37:44 - H. Terpstra
  01:37:44 - 01:37:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:37:59 - 01:38:24 - Wethouder C.M. de Pee
  01:38:24 - 01:38:38 - H. Terpstra
  01:38:38 - 01:39:36 - Wethouder C.M. de Pee
  01:39:36 - 01:39:37 - H. Terpstra
  01:39:37 - 01:39:38 - Wethouder C.M. de Pee
  01:39:38 - 01:39:46 - H. Terpstra
  01:39:46 - 01:40:25 - Wethouder C.M. de Pee
  01:40:25 - 01:40:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:52:13 - 01:52:50 - H. van der Werff
  01:52:50 - 01:53:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:53:12 - 01:53:25 - L.J. Vollema
  01:53:26 - 01:53:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:53:37 - 01:54:02 - J.J. Zijlstra
  01:54:02 - 01:56:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 009

  In de periode september-december 2017 hebben de voorzitter en de secretaris van de Vereniging van Waddenzeegemeenten (hierna te noemen VWG) een ronde gemaakt langs de leden van het Dagelijks Bestuur, met als doel een beeld te verkrijgen over de ervaringen en meningen die zij hebben over het functioneren van de vereniging. Eén van de onderwerpen die daarbij aan de orde is geweest betrof de vraag in hoeverre de huidige bestuursvorm van een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) nog bij de tijd is. Het DB heeft op basis van deze antwoorden besloten om het AB voor te stellen de bestuursvorm van de vereniging te wijzigen.
  In de vergadering van het AB op 3 juli 2019 is besloten om in te stemmen met de conceptakte van wijziging van de statuten van de vereniging, en is besloten de conceptakte ter instemming voor te leggen aan de raden.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de conceptakte van wijziging van de statuten van de Vereniging van
   Waddenzeegemeenten.


  Besluit
  1. In te stemmen met de conceptakte van wijziging van de statuten van de Vereniging van Waddenzeegemeenten.
 • 010

  Dit advies betreft om de voormalige gemeentevlag van het Bildt toe te kennen als streekeigen vlag. Ook het voormalige gemeentewapen van het Bildt toe te kennen als streekeigen wapen.  Besluit
  De voormalige gemeentevlag en het voormalige gemeentewapen van het Bildt toe te kennen als streekeigen vlag en wapen.

  01:56:32 - 01:56:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:56:38 - 01:57:58 - W. v.d. Veen
  01:57:58 - 01:58:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:58:19 - 02:01:45 - L. Ferwerda
  02:01:45 - 02:02:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:02:17 - 02:02:59 - D. Bloem-hofman
  02:03:01 - 02:03:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:03:26 - 02:04:24 - H. Hof
  02:04:25 - 02:04:31 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:04:31 - 02:05:26 - J. Osinga-Bonnema
  02:05:26 - 02:05:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:05:37 - 02:07:30 - S.S. Kuipers
  02:07:32 - 02:07:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 011

  1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2020  Besluit
  Te besluiten tot wijziging (1e) van de programmabegroting 2020.

  02:09:46 - 02:12:57 - D. Kamstra
  02:12:57 - 02:13:22 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:13:24 - 02:13:47 - T. Wijnia
  02:13:47 - 02:13:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:13:59 - 02:16:29 - Wethouder J. Dijkstra
  02:16:29 - 02:16:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:16:48 - 02:18:24 - D. Kamstra
  02:18:26 - 02:18:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:18:28 - 02:19:46 - J. Osinga-Bonnema
  02:19:46 - 02:19:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:19:58 - 02:20:22 - Wethouder J. Dijkstra
  02:20:24 - 02:21:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 12


  Besluit
  Dictum: Verzoekt het college: - Om bij plannen tot omvorming van beplantingsvlakken tot gazon binnen de bebouwde kom te allen tijde in overleg te treden met dorpsbelangen en de omwonenden; - Alleen in uitzonderlijke gevallen beplantingsvakken om te vormen tot gazon - De gemeenteraad actief te informeren rond de situatie aan de Rypsterdyk in Menaam - De gemeenteraad op korte termijn te informeren over de oppervlakten reeds omgevormd groen en de uiteindelijke hoeveelheid omgevormd groen - De gemeenteraad te informeren op welke wijze het verlies aan biodiversiteit gecompenseerd wordt.

  Moties
  Titel
  Beheerplan Openbaar Groen 2019-2022 (omvormen van beplantingsvakken tot gazon)
 • 013