Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 10 september 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  De voorzitter meldt de afwezigheid van de raadsleden Hoekstra, Mast, Rodenburg, Van der Veen en Wijnia.

  00:00:00 - 00:01:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002

  Mededeling: Raden in verzet  Besluit
  Namens de raad deelt raadslid Zijlstra mee dat Waadhoeke de motie Raden in Verzet mee indient op de ALV van de VNG. De agenda is ongewijzigd vast gesteld.

  00:01:30 - 00:02:17 - J.J. Zijlstra
  00:02:17 - 00:02:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 003

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement over de jeugdparticipatie is ingetrokken, evenals de motie. Het amendement over de Dijkstraat Oost is unaniem overgenomen. De amendementen over de fondsen en de AMS zijn verworpen. Daarmee luidt het besluit uiteindelijk aldus: 1. Kadernota-2 2021-2024 vast te stellen; 2. De aangedragen te honoreren wensen, inclusief de wens Werkzaamheden Dijkstraat Oost, te verwerken in de Programmabegroting 2021/ meerjarenraming 2022-2024; 3. De niet te honoreren wensen niet te verwerken in de Programmabegroting 2021; 4. De definitieve afweging van te honoreren wensen bij de Programmabegroting te maken; 5. Bij de Programmabegroting 2021 een bestemmingsreserve IHP in te stellen.

  Amendementen
  Titel
  AMS
  jeugdparticipatie
  Ontwikkelfonds en Dienstverleningsfonds
  Werkzaamheden Dijkstraat Oost
  Moties
  Titel
  Herijking financiën

  00:03:41 - 00:15:15 - D. Kamstra
  00:15:16 - 00:15:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:15:21 - 00:24:00 - J.J. Zijlstra
  00:24:00 - 00:31:42 - J. Osinga-Bonnema
  00:31:43 - 00:31:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:31:52 - 00:43:55 - S.S. Kuipers
  00:43:55 - 00:44:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:44:07 - 00:51:28 - D. Bloem-hofman
  00:52:57 - 00:53:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:53:02 - 00:57:25 - L.J. Vollema
  00:57:25 - 00:57:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:57:37 - 01:04:22 - Wethouder C.M. de Pee
  01:04:24 - 01:04:57 - J. Osinga-Bonnema
  01:04:57 - 01:04:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:04:58 - 01:07:35 - Wethouder C.M. de Pee
  01:07:35 - 01:07:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:07:37 - 01:07:41 - Wethouder C.M. de Pee
  01:07:41 - 01:16:14 - Wethouder B. Tol
  01:16:15 - 01:16:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:16:19 - 01:18:49 - Wethouder J. Dijkstra
  01:18:51 - 01:18:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:18:56 - 01:23:11 - Wethouder N. Haarsma
  01:23:11 - 01:24:58 - J. Osinga-Bonnema
  01:24:58 - 01:29:26 - Wethouder N. Haarsma
  01:29:26 - 01:35:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:35:38 - 01:35:41 - J. Osinga-Bonnema
  01:35:41 - 01:37:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:37:07 - 01:38:26 - J. Osinga-Bonnema
  01:38:26 - 01:40:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:40:19 - 01:40:21 - J. Osinga-Bonnema
  01:40:21 - 01:40:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:40:26 - 01:41:23 - J. Osinga-Bonnema
  01:41:23 - 01:41:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:41:50 - 01:42:58 - J. Osinga-Bonnema
  01:42:59 - 01:43:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:43:06 - 01:43:09 - Wethouder B. Tol
  01:43:09 - 01:43:26 - L.J. Vollema
  01:43:26 - 01:43:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:43:30 - 01:43:43 - Wethouder B. Tol
  01:43:44 - 01:43:58 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:44:01 - 01:44:16 - D. Kamstra
  01:44:16 - 01:44:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:09:25 - 02:13:06 - D. Kamstra
  02:13:06 - 02:14:00 - J.J. Zijlstra
  02:14:00 - 02:16:34 - D. Kamstra
  02:16:34 - 02:17:43 - S.S. Kuipers
  02:17:43 - 02:24:35 - D. Kamstra
  02:24:36 - 02:24:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:24:54 - 02:25:27 - J.J. Zijlstra
  02:25:27 - 02:26:17 - D. Kamstra
  02:26:17 - 02:26:40 - J.J. Zijlstra
  02:26:40 - 02:27:16 - D. Kamstra
  02:27:16 - 02:28:19 - J.J. Zijlstra
  02:28:19 - 02:28:51 - D. Kamstra
  02:28:51 - 02:30:24 - J.J. Zijlstra
  02:30:24 - 02:30:40 - S.S. Kuipers
  02:30:40 - 02:32:23 - J.J. Zijlstra
  02:32:23 - 02:32:31 - D. Kamstra
  02:32:31 - 02:32:55 - J.J. Zijlstra
  02:32:55 - 02:39:29 - J. Osinga-Bonnema
  02:39:29 - 02:39:47 - S.S. Kuipers
  02:39:47 - 02:40:10 - J. Osinga-Bonnema
  02:40:12 - 02:40:15 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:40:22 - 02:42:33 - S.S. Kuipers
  02:42:33 - 02:43:26 - D. Kamstra
  02:43:26 - 02:43:28 - S.S. Kuipers
  02:43:29 - 02:43:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:43:31 - 02:46:03 - S.S. Kuipers
  02:46:03 - 02:46:11 - D. Kamstra
  02:46:11 - 02:47:29 - S.S. Kuipers
  02:47:29 - 02:47:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:47:36 - 02:54:49 - D. Bloem-hofman
  02:54:50 - 02:54:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:54:57 - 02:56:59 - L.J. Vollema
  02:57:00 - 02:57:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:57:10 - 02:59:57 - Wethouder C.M. de Pee
  02:59:57 - 03:00:03 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:00:05 - 03:01:54 - Wethouder B. Tol
  03:01:54 - 03:03:04 - G. Iedema-Zondervan
  03:03:07 - 03:04:30 - Wethouder B. Tol
  03:04:30 - 03:04:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:04:38 - 03:07:58 - Wethouder N. Haarsma
  03:07:59 - 03:08:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:14:17 - 03:14:43 - S.S. Kuipers
  03:14:43 - 03:14:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:14:54 - 03:15:33 - D. Kamstra
  03:15:33 - 03:15:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:15:38 - 03:16:13 - D. Bloem-hofman
  03:16:13 - 03:16:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:16:28 - 03:17:26 - H. Nauta
  03:17:26 - 03:20:15 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 010

  Besluit
  De voorzitter sluit om 22:30 de vergadering.