Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 5 november 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  Afwezig met kennisgeving zijn de raadsleden Mast (GB) en Van Wijk (SAM).

  00:00:05 - 00:01:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002
 • 003

  Besluit
  Wethouder Dijkstra meldt dat de aanleg van het voedselbos bij Ouwesyl is gestart.

  00:01:43 - 00:02:09 - Wethouder J. Dijkstra
  00:02:11 - 00:02:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:02:19 - 00:02:55 - H. Hof
  00:02:55 - 00:02:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:02:57 - 00:03:40 - Wethouder J. Dijkstra
  00:03:41 - 00:05:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 004
 • 004.1
 • 004.2


  Besluit
  De lijst is ongewijzigd vast gesteld.
 • 005

  Besluit
  mevrouw De Lang, namens stichting Ringsom Terherne over Bomenkap Berltsum Punt7.1.e. Mevrouw H. Joostema, namens fietsersbond Waadhoeke over fietspaden, agendapunt 8 . De heer Zijlstra, bestuurslid dorpsbelang Baaium over fietspaden, agendapunt 8 .
 • 006


  Besluit
  a. De heer Vogels namens de VVD inzake kleine windmolens: b. Mevrouw Bloem namens de CU inzake de planning asfaltering Bargereed Tzummarum.

  00:05:37 - 00:06:08 - E. Vogels
  00:06:09 - 00:06:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:06:14 - 00:06:51 - Wethouder J. Dijkstra
  00:06:51 - 00:07:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:07:03 - 00:08:20 - D. Bloem-hofman
  00:08:22 - 00:08:27 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:08:27 - 00:08:49 - Wethouder J. Dijkstra
  00:08:49 - 00:08:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007
 • 007.1


  Besluit
  Het voorstel wordt over genomen.

  00:15:14 - 00:15:32 - K. Arendz
  00:15:32 - 00:16:14 - H. Stellingwerf
  00:16:14 - 00:17:08 - K. Arendz
  00:18:12 - 00:20:14 - T. Wijnia
  00:20:14 - 00:21:03 - H. Stellingwerf
  00:21:03 - 00:22:39 - Wethouder J. Dijkstra
  00:23:30 - 00:23:59 - K. Arendz
  00:23:59 - 00:24:46 - Wethouder J. Dijkstra
  00:24:46 - 00:25:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007.2


  Besluit
  Wethouder Dijksta beantwoord mondeling de schriftelijke vragen over de inzameling van oude papier.

  00:25:18 - 00:30:44 - Wethouder J. Dijkstra
  00:30:45 - 00:30:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:30:53 - 00:31:32 - G. Iedema-Zondervan
  00:31:32 - 00:31:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:31:37 - 00:31:39 - S. Greidanus
  00:31:51 - 00:31:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:31:55 - 00:32:33 - K.J. Rodenburg
  00:32:33 - 00:32:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:32:34 - 00:33:07 - Wethouder J. Dijkstra
  00:33:07 - 00:33:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 008

  In de programmabegroting 2021 zijn de aanvullingen en opmerkingen verwerkt zoals eerder aangegeven.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De programmabegroting 2021 vast te stellen; 2. De wensen uit Kadernota deel II 2021-2024 te honoreren; 3. De investeringskredieten uit het investeringsprogramma beschikbaar te stellen; 4. Drie nieuwe bestemmingsreserves in te stellen: Dienstverleningsfonds, 5\. Inzake fietspaden: - Een onderzoek te doen naar de subsidiemogelijkheden voor de aanleg van het fietspad Hatzum-Baaium-Winsum en het traject Gernierswei en die subsidiemogelijkheden te betrekken bij de uiteindelijke kosten van het fietspad voor de gemeente. - Voor het traject Gernierswei ook te verkennen of er een alternatieve goedkopere route mogelijk is. - Het college komt in voorjaar 2021 met de netto berekeningen, waarin meegenomen het voordeel dat met werk-met-werk maken is meegenomen.

  Amendementen
  Titel
  Fietspaden
  Fietspaden aangepaste versie
  Toezeggingen
  Titel
  Planning GR Fryslân-West NV Empatec

  00:33:49 - 00:38:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:38:02 - 00:43:21 - A.J.T. Magre
  00:51:04 - 00:53:24 - T. Wijnia
  00:55:23 - 00:55:35 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:55:35 - 01:00:27 - D. Kamstra
  01:00:31 - 01:00:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:42 - 01:08:08 - J.J. Zijlstra
  01:08:09 - 01:09:00 - D. Kamstra
  01:09:01 - 01:09:02 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:09:02 - 01:09:36 - J.J. Zijlstra
  01:09:36 - 01:09:38 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:09:38 - 01:09:46 - D. Kamstra
  01:09:48 - 01:09:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:09:52 - 01:19:41 - J. Osinga-Bonnema
  01:19:41 - 01:19:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:19:49 - 01:29:25 - S.S. Kuipers
  01:29:26 - 01:29:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:29:30 - 01:42:07 - D. Bloem-hofman
  01:42:09 - 01:42:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:42:16 - 01:47:25 - L.J. Vollema
  01:47:25 - 01:47:26 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:47:43 - 01:56:13 - Wethouder C.M. de Pee
  01:56:13 - 02:10:39 - Wethouder B. Tol
  02:10:39 - 02:10:41 - J. Osinga-Bonnema
  02:10:41 - 02:10:47 - Wethouder B. Tol
  02:10:47 - 02:13:05 - J. Osinga-Bonnema
  02:13:05 - 02:13:49 - Wethouder B. Tol
  02:13:49 - 02:13:51 - J. Osinga-Bonnema
  02:13:51 - 02:14:32 - Wethouder B. Tol
  02:14:32 - 02:14:59 - J. Osinga-Bonnema
  02:14:59 - 02:17:22 - Wethouder B. Tol
  02:17:22 - 02:17:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:17:25 - 02:20:30 - Wethouder J. Dijkstra
  02:20:33 - 02:20:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:20:49 - 02:20:51 - Wethouder J. Dijkstra
  02:20:51 - 02:21:13 - D. Bloem-hofman
  02:21:13 - 02:21:14 - Wethouder J. Dijkstra
  02:21:14 - 02:21:18 - D. Bloem-hofman
  02:21:19 - 02:21:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:21:19 - 02:21:49 - Wethouder J. Dijkstra
  02:21:50 - 02:21:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:21:54 - 02:24:23 - Wethouder N. Haarsma
  02:24:23 - 02:28:39 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:28:39 - 02:28:56 - D. Bloem-hofman
  02:28:56 - 02:30:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:30:56 - 02:34:37 - Wethouder C.M. de Pee
  02:34:37 - 02:34:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:34:47 - 02:44:32 - D. Kamstra
  02:44:32 - 02:44:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:44:38 - 02:46:11 - J.J. Zijlstra
  02:46:11 - 02:46:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:46:20 - 02:48:49 - J. Osinga-Bonnema
  02:48:49 - 02:49:08 - L.J. Vollema
  02:49:08 - 02:49:10 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:49:11 - 02:52:44 - J. Osinga-Bonnema
  02:52:51 - 02:52:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:52:57 - 02:55:33 - S.S. Kuipers
  02:55:33 - 02:55:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:55:38 - 02:56:29 - D. Bloem-hofman
  02:56:30 - 02:56:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:56:34 - 02:57:15 - L.J. Vollema
  02:57:16 - 02:57:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:57:31 - 02:59:17 - Wethouder C.M. de Pee
  02:59:17 - 02:59:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:59:20 - 02:59:52 - S.S. Kuipers
  02:59:53 - 02:59:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:59:55 - 03:03:30 - Wethouder B. Tol
  03:03:30 - 03:04:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:16:15 - 03:16:27 - S.S. Kuipers
  03:16:27 - 03:16:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:16:37 - 03:18:26 - J. Osinga-Bonnema
  03:18:26 - 03:18:52 - S.S. Kuipers
  03:18:52 - 03:20:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 009

  De accountant moet op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden(Bado) naast de 'getrouwheidsverklaring", ook een "rechtmatigheidsverklaring" afgeven bij de jaarrekening. Het betreft de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Anders gezegd, de financiƫle beheershandelingen en het vastleggen daarvan in de financiƫle administratie. Deze dienen in overeenstemming te zijn met de geldende wet- en regelgeving.

  Opdrachtverstrekking aan de accountant vindt plaats door de gemeenteraad op basis van het controleprotocol.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het controleprotocol 2020 vast te stellen


  Besluit
  1\. Het controleprotocol 2020 vast te stellen
 • 010

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Te besluiten om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de sociale dienst.
 • 011

  Besluit
  Zijn niet geagendeerd.
 • 012

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.