Gemeenteraad Waadhoeke

donderdag 11 juni 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker
Voorzitter:
M.C.M. Waanders / griffier T.J.F. Lyklema
Toelichting:

Openbare raadsvergadering.
In verband met de maatregelen die wij in acht nemen vanwege het corona virus is de raadsvergadering op 11 juni 2020 voor het publiek alleen digitaal te volgen.

Uitzending

Agendapunten

 • 001

  Besluit
  De voorzitter meldt dat heer Cuperus (SAM) vanwege ziekte afwezig is.

  00:00:00 - 00:04:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 002


  Besluit
  De heer Terpstra kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake de herverdeling van het gemeentefonds. Een voorstel van VVD en GB om punt 10 af te voeren vindt geen bijval.

  00:04:18 - 00:05:26 - H. Terpstra
  00:05:28 - 00:06:06 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:06:07 - 00:06:22 - W. Hokken
  00:06:27 - 00:06:40 - S. Greidanus
  00:06:40 - 00:06:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:06:42 - 00:06:56 - G. Iedema-Zondervan
  00:06:57 - 00:07:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 003

  Besluit
  Geen mededelingen.
 • 004
 • 004.a


  Besluit
  De lijst wordt ongewijzigd vast gesteld.
 • 004.b


  Besluit
  De lijst wordt ongewijzigd vast gesteld.

  00:07:55 - 00:07:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:08:01 - 00:10:12 - K. Arendz
  00:10:12 - 00:10:13 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:10:14 - 00:11:07 - Wethouder J. Dijkstra
  00:11:08 - 00:12:17 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 005

  Besluit
  Mevrouw M. de Bie als Initiator/projectleider ELFSTEDEN BIJENLINT FRYSLAN bij agendapunt 8 . Mevr. F. de Boer namens de jongerenraad bij agendapunt 8 . De heer J. Dogterom bij agendapunt 14 .
 • 006


  Besluit
  Mevr. Weiland stelt vragen namens GB over de dorpshuizen en wijkcentra Dhr. Hokken namens SAM over het maaibeleid.

  00:12:17 - 00:14:54 - A. Weiland
  00:14:54 - 00:17:15 - Wethouder C.M. de Pee
  00:17:15 - 00:17:27 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:17:27 - 00:20:32 - W. Hokken
  00:20:32 - 00:20:36 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:20:36 - 00:28:57 - Wethouder J. Dijkstra
  00:28:57 - 00:29:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:29:11 - 00:29:31 - W. Hokken
  00:29:31 - 00:29:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:29:32 - 00:29:42 - Wethouder J. Dijkstra
  00:29:42 - 00:30:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007
 • 007.a


  Besluit
  Het voorstel wordt ongewijzigd over genomen.

  00:30:07 - 00:31:35 - H. Hoekstra
  00:31:35 - 00:31:37 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:31:37 - 00:32:40 - Wethouder N. Haarsma
  00:32:40 - 00:32:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:32:47 - 00:33:12 - H. Hoekstra
  00:33:12 - 00:33:14 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:33:14 - 00:33:32 - Wethouder N. Haarsma
  00:33:32 - 00:33:34 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 007.b

  Besluit
  Waren niet geagendeerd.
 • 008

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het Biodiversiteit Actieplan (BAP) van de gemeente Waadhoeke vast te stellen met de volgende wijzigingen:
  de volgende onderdelen te schrappen:
  • Tabel 3. acties 3, 4 en 5 die gezamenlijk het pluspakket vormen
  • Tabel 3. Actie 6. Verkenning pilot BEE-stops
  2. Akkoord te gaan voor de uitvoering van concrete maatregelen en acties die voortvloeien uit het BAP
      en met ingang van 2020 structureel € 12.000 beschikbaar te stellen ten laste van Onvoorzien structureel;


  Besluit
  1\. Het Biodiversiteit Actieplan \(BAP\) van de gemeente Waadhoeke gewijzigd vast te stellen; (In het Biodiversiteit Actieplan d.d. 29 april 2020 de volgende onderdelen te schrappen: • Tabel 3. acties 3, 4 en 5 die gezamenlijk het pluspakket vormen • Tabel 3. Actie 6. Verkenning pilot BEE-stops ) 2\. Akkoord te gaan voor de uitvoering van concrete maatregelen en acties die voortvloeien uit het BAP     en met ingang van 2020 structureel € 12.000 beschikbaar te stellen ten laste van Onvoorzien structureel;

  Amendementen
  Titel
  1 Schrappen onderdelen
  2 Aanpassen dictum
  Moties
  Titel
  Afstemming overheden
  Ecologie in landschapselementen
  Toezeggingen
  Titel
  Overleg andere overheden

  00:34:29 - 00:41:43 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:41:43 - 00:41:47 - H. Nauta
  00:42:52 - 00:43:18 - H. Hoekstra
  00:43:18 - 00:45:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:45:59 - 00:51:51 - J.J. Zijlstra
  00:51:51 - 00:51:56 - H. Hoekstra
  00:52:00 - 00:52:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:52:01 - 00:52:21 - H. Hoekstra
  00:53:23 - 00:53:25 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  00:53:25 - 00:53:43 - H. Hoekstra
  00:53:43 - 00:53:55 - Wethouder J. Dijkstra
  00:53:55 - 00:54:08 - H. Hoekstra
  00:54:08 - 00:54:20 - Wethouder J. Dijkstra
  00:54:20 - 00:55:34 - H. Hoekstra
  00:55:34 - 00:55:43 - J.J. Zijlstra
  00:55:43 - 00:58:45 - H. Hoekstra
  00:58:45 - 01:00:03 - K. Nammensma
  01:00:03 - 01:00:04 - H. Hoekstra
  01:00:04 - 01:00:09 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:00:09 - 01:03:11 - H. Hoekstra
  01:03:11 - 01:03:15 - H. Nauta
  01:03:16 - 01:03:21 - H. Hoekstra
  01:03:21 - 01:03:28 - H. Nauta
  01:03:28 - 01:03:29 - H. Hoekstra
  01:03:29 - 01:03:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:03:50 - 01:10:11 - H. Hoekstra
  01:10:11 - 01:15:30 - W. Hokken
  01:15:30 - 01:16:44 - H. Hoekstra
  01:16:44 - 01:17:54 - W. Hokken
  01:17:54 - 01:18:12 - J.J. Zijlstra
  01:18:12 - 01:21:05 - W. Hokken
  01:21:05 - 01:21:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:21:12 - 01:25:16 - L.J. Vollema
  01:25:16 - 01:25:18 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:25:18 - 01:25:20 - L.J. Vollema
  01:25:23 - 01:25:29 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:25:30 - 01:31:22 - D. Bloem-hofman
  01:31:23 - 01:31:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:31:40 - 01:31:54 - E. Vogels
  01:31:55 - 01:32:00 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:32:00 - 01:45:20 - Wethouder J. Dijkstra
  01:45:22 - 01:45:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:45:45 - 01:46:39 - J.J. Zijlstra
  01:46:39 - 01:46:40 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:46:41 - 01:47:41 - H. Hoekstra
  01:47:41 - 01:47:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:47:45 - 01:48:58 - Wethouder J. Dijkstra
  01:49:00 - 01:49:00 - H. Hoekstra
  01:49:00 - 01:49:01 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:49:03 - 01:49:06 - H. Hoekstra
  01:49:07 - 01:49:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:49:11 - 01:49:27 - W. Hokken
  01:49:29 - 01:49:32 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:49:32 - 01:49:38 - L.J. Vollema
  01:49:42 - 01:49:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:49:48 - 01:50:06 - D. Bloem-hofman
  01:50:06 - 01:50:07 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:50:11 - 01:50:48 - E. Vogels
  01:50:48 - 01:50:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  01:50:54 - 01:51:28 - G. Iedema-Zondervan
  01:51:28 - 01:52:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 008.b

  Dit is de verzameling van schriftelijke reacties die gegeven zijn voor de behandeling van het kernteam 24 maart 2020. Bijgevoegd door de griffie op verzoek van diverse raadsleden.


 • 009

  Bij de gemeentelijke herindeling van 2018 is besloten om ná 2018 de begrenzing tussen gemeente Leeuwarden en gemeente Waadhoeke bij het dorp Alde Leije te corrigeren. Daarnaast is een verzoek binnengekomen van een inwoner van Easterlittens om een grenscorrectie toe te passen tussen Leeuwarden en Waadhoeke. Voorgesteld wordt het ten behoeve van deze grenscorrecties opgestelde herindelingsontwerp vast te stellen.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het herindelingsontwerp grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaarten;
  2. Het herindelingsontwerp, conform de wet ARHI vanaf 18 juni 2020 voor een periode van 8 weken ter inzage te leggen;
  3. Het herindelingsontwerp conform de wet ARHI aan Gedeputeerde Staten van Fryslân te zenden.


  Besluit
  1. Het herindelingsontwerp grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaarten; 2. Het herindelingsontwerp, conform de wet ARHI vanaf 18 juni 2020 voor een periode van 8 weken ter inzage te leggen; 3. Het herindelingsontwerp conform de wet ARHI aan Gedeputeerde Staten van Fryslân te zenden.

  02:37:55 - 02:38:15 - L.J. Vollema
  02:38:15 - 02:39:42 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 010

  In een beheerplan worden de kwaliteit en kwantiteit van de in gemeentelijk eigendom zijnde kapitaalgoederen aangeduid. Het gaat om het geheel van activiteiten die de veiligheid, het comfort en de kwaliteit van de kapitaalgoederen in stand houden tegen zo laag mogelijke kosten. Beheerplannen zijn belangrijk omdat het hier gaat om beheer van kapitaalgoederen en het voorkomen van kapitaalvernietiging.  Voorgesteld besluit

  1. het beheerplan Openbare Verlichting maart 2020 vast te stellen;
  2. een krediet van € 4.786.777 voor vervanging van openbare verlichting in de periode van 2020 t/m 2039 beschikbaar te stellen;
  3. voor de dekking van de jaarlijkse vervangingskosten vanaf 2021 € 156.000 extra budget beschikbaar te stellen ten laste van de post Onvoorzien met bestemming;
  4. voor egalisatie van de schommelende vervangingskosten een bestemmingsreserve in te stellen;
  5. in deze bestemmingsreserve eenmalig € 492.212 uit de bestemmingsreserve beheerplannen te storten;
  6. de achterstand in vervanging van openbare verlichting in de periode 2020 t/m 2029 in te lopen.


  Besluit
  De wethouder zal het beheerplan uitbreiden met een stuk over het wegwerken van achterstanden in het beheer en dan komt het stuk in september weer naar de raad. Onderwijl mag hij wel met het beheer aan de slag. Nu geen besluit over het beheerplan.

  02:39:42 - 02:41:40 - H. Terpstra
  02:41:42 - 02:41:45 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:41:45 - 02:42:25 - G. Iedema-Zondervan
  02:42:26 - 02:42:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:42:30 - 02:47:35 - K. Arendz
  02:47:35 - 02:50:06 - W. Hokken
  02:50:06 - 02:56:04 - S. Greidanus
  02:56:04 - 03:05:00 - Wethouder J. Dijkstra
  03:05:01 - 03:05:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:05:11 - 03:06:18 - H. Terpstra
  03:06:18 - 03:06:20 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:06:21 - 03:08:17 - S. Greidanus
  03:08:17 - 03:08:21 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:08:21 - 03:08:59 - K. Arendz
  03:08:59 - 03:09:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:09:04 - 03:09:38 - Wethouder J. Dijkstra
  03:09:40 - 03:10:11 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:10:11 - 03:10:15 - H. Terpstra
  03:10:15 - 03:13:59 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 011

  Het dagelijks bestuur (DB) van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) heeft in haar vergadering van 27 februari 2020 de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld. Op 1 april jl. heeft de minister bekend gemaakt dat de oorspronkelijk datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet niet wordt gehaald. Omdat dit uitstel nogal wat gevolgen had voor de overdracht van taken naar de Fumo en dus voor de deelnemersbijdragen, heeft de FUMO de ontwerpbegroting aangepast. In de voorliggende ontwerpbegroting is uitgegaan dat de Omgevingswet met met twaalf maanden wordt uitgesteld tot 1 januari 2022.

  Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden Provinciale Staten, het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting.
  De reguliere begroting van 2021 is nagenoeg gelijk aan de reguliere begroting van 2020. De bijdrage van de gemeente aan de FUMO gaat wel stijgen, dit als gevolg van de (structurele) bijdrage voor de BOA-inzet en voor de taken externe veiligheid. Voor de gemeente Waadhoeke heeft dit tot gevolg dat de bijdrage stijgt van € 778.092,- naar € 835.511,-.

  De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om voor 10 juli 2020 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2021.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. . Over de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO geen zienswijze te geven


  Besluit
  1. Over de ontwerpbegroting 2021 van de FUMO geen zienswijze te geven; 2. Wel de reactiebrief te sturen aangaande 2022, zoals bij de stukken zat.

  03:14:00 - 03:16:24 - H. Hof
  03:16:25 - 03:16:30 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:16:32 - 03:17:40 - D. Bloem-hofman
  03:17:42 - 03:17:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:17:56 - 03:18:02 - E. Vogels
  03:18:02 - 03:18:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:18:04 - 03:20:19 - L.J. Vollema
  03:20:19 - 03:20:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:20:23 - 03:23:47 - K. Nammensma
  03:23:47 - 03:23:50 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:23:50 - 03:24:27 - S.S. Kuipers
  03:24:27 - 03:24:33 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 012

  De invoering van de Omgevingswet stond gepland op 1 januari 2021. De invoering is echter uitgesteld door het Rijk, maar op het moment van schrijven nog niet bekend tot wanneer. Vooralsnog wordt voor het implementatietraject in Waadhoeke vastgehouden aan de oorspronkelijke planning.
  Met de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld in 1 wet. De wet biedt meer ruimte voor particuliere ideeën. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Dit sluit goed aan bij de ambities van de gemeente Waadhoeke zoals verwoord in diverse visies en documenten.
  Om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet heeft de raad als eerste stap, op 16 april 2020, het Ambitiedocument Omgevingswet gemeente Waadhoeke vastgesteld. Nu de ambitie is bepaald, kan de volgende stap worden genomen. Dit betreft het vaststellen van het Plan van Aanpak voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Het proces om hiertoe te komen is afgestemd met de raadswerkgroep Omgevingswet.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  In te stemmen met het Plan van Aanpak Omgevingsvisie gemeente Waadhoeke.

  03:32:55 - 03:33:42 - T. Wijnia
  03:33:43 - 03:34:20 - Wethouder J. Dijkstra
  03:34:22 - 03:34:26 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 013

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1.Kennis te nemen van het rapport “Onderzoek dienstverlening in de gemeente Waadhoeke’ 2.De aanbevelingen 1 tot en met 3 uit dit rapport over te nemen 3.Het college op de dragen deze aanbevelingen uit te voeren en de raad over de voortgang te informeren.

  03:35:11 - 03:40:45 - D. Kamstra
  03:40:51 - 03:41:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:41:05 - 03:41:58 - A. Wijkhuijs
  03:41:58 - 03:42:30 - D. Kamstra
  03:42:30 - 03:42:55 - A. Wijkhuijs
  03:42:55 - 03:42:59 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:42:59 - 03:44:15 - S.S. Kuipers
  03:44:15 - 03:44:39 - D. Kamstra
  03:44:40 - 03:44:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:44:52 - 03:45:30 - G. Iedema-Zondervan
  03:45:30 - 03:45:49 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:45:49 - 03:48:11 - J. Osinga-Bonnema
  03:48:14 - 03:50:47 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 014

  Sinds 2009 staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst Unesco. In 2016 is het zelfs uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland! Het Waddengebied heeft dan ook veel te bieden. Toeristisch gezien trekken vooral de eilanden veel bezoekers. Maar ook het Waddenkustgebied heeft de toerist en de recreant veel te bieden, alleen is dat tot nu toe nog bijna onontdekt gebleven. Daarnaast kampt de kustregio met teruglopende bevolking, afnemende bedrijvigheid en relatief hoge werkloosheidcijfers.

  Binnen de streekagenda’s Noardeast- en Noardwest Fryslân is nagedacht hoe we het kustgebied op de kaart kunnen zetten, waardoor de toerist langer in de regio zal verblijven, meer gaat besteden en de werkgelegenheid zal stijgen. Het gebied heeft potentie om uit te groeien tot een duurzaam-toeristisch Werelderfgoed bestemming. Geen massatoerisme, maar toeristen met hart voor natuur en cultuur.

  In 2018 is het idee ontstaan om een doorgaande buitendijkse fietsroute langs de Waddenkust van Fryslân te realiseren. Door deze fietsroute te verknopen aan voorzieningen en projecten en de kwaliteit van het (toeristisch) aanbod in de regio te versterken, creëren we kansen om de regio economisch te ontwikkelen. Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten Noardeast Fryslân, Waadhoeke, Harlingen en Wetterskip Fryslân de handen ineengeslagen en gezamenlijk voorliggend projectplan ‘Op paad lâns it Waad’ opgesteld (bijlage 1).

  Het project wordt enerzijds ingezet op de fysieke toegankelijkheid, waarbij het buitendijks onderhoudspad ook voor recreatief medegebruik, fietsen en wandelen, geschikt wordt gemaakt. Anderzijds richt het project zich op het benutten van de verbeterde belevingswaarde, door in te zetten op productontwikkeling en nieuwe kansen voor ondernemers in het gebied. Dit alles uiteraard met aandacht voor de bijzondere ecologische waarden van het Waddengebied.

  Gemeente Waadhoeke is penvoerder namens de andere gemeenten en Wetterskip Fryslȃn.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het projectplan 'Op paad lans it Waad'.
  2. Het in de begroting 2020 opgenomen bedrag van € 180.000 beschikbaar te stellen en € 70.000 aanvullend beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve, voor uitvoering van het projectplan.


  Besluit
  1. In te stemmen met het projectplan 'Op paad lans it Waad'. 2. Het in de begroting 2020 opgenomen bedrag van € 180.000 beschikbaar te stellen en € 70.000 aanvullend beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve, voor uitvoering van het projectplan.

  02:01:25 - 02:02:13 - K.J. Rodenburg
  02:02:13 - 02:03:16 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:03:53 - 02:06:50 - J. Osinga-Bonnema
  02:06:50 - 02:06:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:06:53 - 02:08:02 - K.J. Rodenburg
  02:08:03 - 02:08:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:08:08 - 02:13:00 - D. Bloem-hofman
  02:13:01 - 02:13:05 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:13:05 - 02:14:08 - H. Nauta
  02:14:10 - 02:14:12 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:14:12 - 02:18:20 - H. Stellingwerf
  02:18:20 - 02:19:32 - A.C. Hartman
  02:19:32 - 02:19:42 - H. Nauta
  02:19:42 - 02:20:49 - A.C. Hartman
  02:20:49 - 02:20:52 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:20:52 - 02:28:03 - Wethouder C.M. de Pee
  02:28:03 - 02:28:08 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:28:08 - 02:29:20 - D. Bloem-hofman
  02:29:21 - 02:29:26 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:29:26 - 02:30:14 - K.J. Rodenburg
  02:30:14 - 02:30:19 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:30:20 - 02:31:00 - H. Nauta
  02:31:00 - 02:31:04 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:31:06 - 02:31:46 - H. Stellingwerf
  02:31:46 - 02:31:54 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:31:55 - 02:33:00 - Wethouder C.M. de Pee
  02:33:00 - 02:33:27 - D. Bloem-hofman
  02:33:27 - 02:34:17 - Wethouder C.M. de Pee
  02:34:17 - 02:34:20 - D. Bloem-hofman
  02:34:20 - 02:35:26 - Wethouder C.M. de Pee
  02:35:26 - 02:35:28 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  02:35:28 - 02:35:42 - H. Nauta
  02:35:42 - 02:35:43 - Wethouder C.M. de Pee
  02:35:43 - 02:35:46 - H. Nauta
  02:35:46 - 02:36:36 - Wethouder C.M. de Pee
  02:36:38 - 02:37:55 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 015

  Resultaat stemming:

  Moties
  Titel
  Herverdeling gemeentefonds

  03:51:24 - 03:53:47 - H. Terpstra
  03:53:48 - 03:53:57 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:53:57 - 03:54:48 - Wethouder C.M. de Pee
  03:54:48 - 03:54:53 - Voorzitter M.C.M. Waanders
  03:54:53 - 03:54:58 - H. Terpstra
  03:54:58 - 03:55:56 - Voorzitter M.C.M. Waanders
 • 016

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.