Raad

woensdag 13 november 2019 14:00 - 23:00
Locatie:
Gemeentehuis Geleen, Markt 1, Geleen
Voorzitter:
Drs. G.J.M. Cox
Toelichting:
Spreektijden 3e programmarapportage 2019, programmabegroting 2020 en tarieven en belastingvoorstellen 2020: 1e termijn op 13 november: 10 minuten per fractie 2e termijn op 14 november: 5 minuten per fractie

Agendapunten