Commissieavond Oostzaan

maandag 2 december 2019 19:30 - 21:45
Locatie:
Oostzaan - Raadzaal
Voorzitter:
Diverse voorzitters
Toelichting:
Technische bespreking. Debat en besluitvorming in raad van 16 december 2019.

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1

  Voorzitter: Dhr. E. Stokvis Portefeuillehouder: Dhr. N. Bonenkamp


  00:05:24 - 00:06:00 - E.A.M.A. Stokvis
 • 1.2

  00:06:00 - 00:07:32 - N.H.W. Bonenkamp
  00:07:33 - 00:07:39 - E.A.M.A. Stokvis
  00:07:39 - 00:07:42 - R. Blokzijl
  00:07:42 - 00:08:29 - E.A.M.A. Stokvis
 • 1.3
 • 1.4


  00:08:33 - 00:12:03 - E.A.M.A. Stokvis
  00:13:49 - 00:13:50 - R. Blokzijl
  00:13:50 - 00:13:52 - E.A.M.A. Stokvis
  00:13:52 - 00:13:59 - R. Blokzijl
  00:13:59 - 00:14:14 - E.A.M.A. Stokvis
 • 1.5


  Besluit
  1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijzigingen 2019 en 2020 van de GGD Zaanstreek Waterland. 2. Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek Waterland te berichten dat in de concept begrotingswijzigingen geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  00:14:51 - 00:15:32 - R. Blokzijl
  00:15:33 - 00:15:34 - E.A.M.A. Stokvis
  00:15:34 - 00:16:52 - N.H.W. Bonenkamp
  00:16:53 - 00:16:54 - E.A.M.A. Stokvis
  00:16:54 - 00:17:09 - R. Blokzijl
  00:17:11 - 00:17:32 - N.H.W. Bonenkamp
  00:17:32 - 00:17:33 - R. Blokzijl
  00:17:34 - 00:18:38 - E.A.M.A. Stokvis
  00:18:38 - 00:19:20 - N.H.W. Bonenkamp
  00:19:20 - 00:20:02 - E.A.M.A. Stokvis
 • 1.6


  Besluit
  1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Oostzaan, reg. nr. 472758, vast te stellen. 2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 gemeente Oostzaan, reg.nr. 243467, in te trekken.

  00:20:02 - 00:22:03 - N.H.W. Bonenkamp
  00:22:04 - 00:22:14 - E.A.M.A. Stokvis
  00:22:14 - 00:22:40 - S.G.R. Julius
  00:22:41 - 00:22:56 - N.H.W. Bonenkamp
  00:22:56 - 00:22:57 - E.A.M.A. Stokvis
  00:22:57 - 00:23:01 - S.G.R. Julius
  00:23:04 - 00:23:41 - N.H.W. Bonenkamp
  00:23:41 - 00:23:44 - E.A.M.A. Stokvis
  00:23:44 - 00:24:16 - S.G.R. Julius
  00:24:17 - 00:24:18 - E.A.M.A. Stokvis
  00:24:19 - 00:24:44 - N.H.W. Bonenkamp
  00:24:45 - 00:24:47 - E.A.M.A. Stokvis
  00:24:47 - 00:24:59 - S.G.R. Julius
  00:25:00 - 00:25:03 - E.A.M.A. Stokvis
  00:25:03 - 00:25:17 - N.H.W. Bonenkamp
  00:25:17 - 00:25:20 - E.A.M.A. Stokvis
  00:25:20 - 00:25:27 - S.G.R. Julius
  00:25:27 - 00:25:38 - E.A.M.A. Stokvis
  00:25:38 - 00:26:28 - G. Oosterbaan
  00:26:31 - 00:26:32 - E.A.M.A. Stokvis
  00:26:32 - 00:27:23 - N.H.W. Bonenkamp
  00:27:23 - 00:27:25 - E.A.M.A. Stokvis
  00:27:25 - 00:27:39 - G. Oosterbaan
  00:27:40 - 00:28:03 - N.H.W. Bonenkamp
  00:28:04 - 00:28:46 - G. Oosterbaan
  00:28:47 - 00:28:51 - N.H.W. Bonenkamp
  00:29:01 - 00:29:04 - E.A.M.A. Stokvis
  00:29:04 - 00:29:19 - N.H.W. Bonenkamp
  00:29:19 - 00:29:34 - E.A.M.A. Stokvis
  00:29:39 - 00:30:03 - T. Flens
  00:30:03 - 00:30:06 - E.A.M.A. Stokvis
  00:30:06 - 00:30:07 - T. Flens
  00:30:07 - 00:30:10 - E.A.M.A. Stokvis
  00:30:10 - 00:30:23 - N.H.W. Bonenkamp
  00:30:23 - 00:30:25 - E.A.M.A. Stokvis
  00:30:25 - 00:30:28 - N.H.W. Bonenkamp
  00:30:28 - 00:30:29 - T. Flens
  00:30:29 - 00:30:34 - N.H.W. Bonenkamp
  00:30:34 - 00:30:39 - E.A.M.A. Stokvis
  00:30:39 - 00:30:44 - N.H.W. Bonenkamp
  00:30:44 - 00:30:47 - E.A.M.A. Stokvis
  00:30:47 - 00:30:48 - N.H.W. Bonenkamp
  00:30:48 - 00:30:52 - E.A.M.A. Stokvis
  00:30:52 - 00:31:25 - N.H.W. Bonenkamp
  00:31:25 - 00:31:30 - E.A.M.A. Stokvis
  00:31:33 - 00:32:06 - T. Flens
  00:32:06 - 00:32:32 - E.A.M.A. Stokvis
  00:32:33 - 00:32:44 - N.H.W. Bonenkamp
  00:32:44 - 00:32:50 - T. Flens
  00:32:50 - 00:33:58 - N.H.W. Bonenkamp
  00:33:59 - 00:34:11 - E.A.M.A. Stokvis
  00:34:11 - 00:34:45 - R. Blokzijl
  00:34:45 - 00:34:50 - E.A.M.A. Stokvis
  00:34:50 - 00:35:15 - N.H.W. Bonenkamp
  00:35:16 - 00:35:18 - E.A.M.A. Stokvis
  00:35:18 - 00:35:27 - R. Blokzijl
  00:35:27 - 00:35:39 - N.H.W. Bonenkamp
  00:35:41 - 00:36:41 - E.A.M.A. Stokvis
 • 1.7

  aangehouden in raadsvergadering van 25 november 2019  00:36:41 - 00:37:28 - T. Flens
  00:37:28 - 00:37:29 - E.A.M.A. Stokvis
  00:37:29 - 00:37:30 - T. Flens
  00:37:30 - 00:37:37 - E.A.M.A. Stokvis
  00:37:37 - 00:39:01 - T. Flens
  00:39:01 - 00:39:03 - E.A.M.A. Stokvis
  00:39:03 - 00:39:12 - T. Flens
  00:39:12 - 00:39:33 - E.A.M.A. Stokvis
  00:39:33 - 00:39:42 - N.H.W. Bonenkamp
  00:39:42 - 00:40:22 - E.A.M.A. Stokvis
  00:40:23 - 00:44:10 - N.H.W. Bonenkamp
  00:44:10 - 00:44:21 - E.A.M.A. Stokvis
  00:44:21 - 00:45:54 - N.H.W. Bonenkamp
  00:45:54 - 00:46:12 - E.A.M.A. Stokvis
  00:46:13 - 00:48:55 - N.H.W. Bonenkamp
  00:48:55 - 00:49:06 - E.A.M.A. Stokvis
  00:49:06 - 00:49:42 - N.H.W. Bonenkamp
  00:49:42 - 00:50:11 - E.A.M.A. Stokvis
 • 1.8
 • 1.9
 • 1.10
 • 2.1

  Voorzitter: Dhr. B. Jongert Portefeuillehouder: Dhr. R. Monen


  00:52:21 - 00:53:07 - A.C. Jongert
 • 2.2
 • 2.3
 • 2.4


  Besluit
  Vast te stellen: 1. de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2020; 2. de verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020; 3. de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020; 4. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020; 5. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020; 6. de verordening op de heffing en invordering van leges 2020, inclusief de daarbij behorende tarieventabellen; 7. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020; 8. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020, inclusief de daarbij behorende tarieventabellen ; 9. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020; 10. het besluit kwijtscheldingsregels 2020; 11. Tarievennota 2020. Alle bijbehorende verordeningen uit 2019 in te trekken zoals per verordening aangegeven in de slotbepalingen.

  00:53:08 - 00:53:32 - E.J. Taams
  00:53:32 - 00:53:33 - A.C. Jongert
  00:53:33 - 00:53:34 - E.J. Taams
  00:53:34 - 00:53:36 - A.C. Jongert
  00:53:36 - 00:53:52 - E.J. Taams
  00:53:52 - 00:53:56 - A.C. Jongert
  00:53:56 - 00:54:20 - R.J. Monen
  00:54:20 - 00:54:21 - E.J. Taams
  00:54:21 - 00:54:24 - A.C. Jongert
  00:54:24 - 00:54:25 - E.J. Taams
  00:54:25 - 00:54:29 - R.J. Monen
  00:54:29 - 00:54:38 - A.C. Jongert
  00:54:38 - 00:54:41 - R.J. Monen
  00:54:41 - 00:54:42 - A.C. Jongert
  00:54:42 - 00:54:43 - R.J. Monen
  00:54:43 - 00:55:07 - A.C. Jongert
  00:55:08 - 00:55:17 - E.J. Taams
  00:55:18 - 00:55:51 - R.J. Monen
  00:55:51 - 00:56:23 - A.C. Jongert
 • 2.5


  Besluit
  De bestuurlijke agenda voor de planning & control cyclus 2020 vast te stellen.

  00:56:23 - 00:56:51 - T. Flens
  00:56:52 - 00:56:53 - A.C. Jongert
  00:56:54 - 00:57:12 - R.J. Monen
  00:57:12 - 00:57:16 - A.C. Jongert
  00:57:19 - 00:57:39 - E.J. Taams
  00:57:41 - 00:57:54 - A.C. Jongert
  00:57:54 - 00:58:05 - E.A.M.A. Stokvis
  00:58:05 - 00:58:15 - A.C. Jongert
  00:58:15 - 00:58:16 - E.A.M.A. Stokvis
  00:58:16 - 00:58:57 - A.C. Jongert
 • 2.6
 • 2.7
 • 3.1

  Voorzitter: Dhr. B. Jongert Portefeuillehouder: Dhr. R. Meerhof


  00:58:57 - 00:59:54 - E.A.M.A. Stokvis
  00:59:54 - 01:00:01 - A.C. Jongert
  01:00:01 - 01:00:51 - T. Flens
  01:00:51 - 01:01:02 - A.C. Jongert
  01:01:03 - 01:01:23 - E.J. Taams
  01:01:23 - 01:01:25 - A.C. Jongert
  01:01:25 - 01:03:56 - E.J. Taams
  01:03:56 - 01:04:01 - A.C. Jongert
  01:04:01 - 01:04:28 - E.J. Taams
  01:04:28 - 01:04:30 - A.C. Jongert
  01:04:30 - 01:04:51 - E.A.M.A. Stokvis
  01:04:51 - 01:05:06 - A.C. Jongert
  01:05:06 - 01:05:48 - T. Flens
  01:05:48 - 01:05:51 - A.C. Jongert
  01:05:51 - 01:07:30 - N.H.W. Bonenkamp
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4


  Besluit
  In te stemmen met de opgestelde concept reactie van Oostzaan in de vorm van bijgevoegde gemeenschappelijke reactie Zaanstreek Waterland op de concept MRA agenda 2.0

  01:07:30 - 01:07:31 - A.C. Jongert
  01:07:31 - 01:07:43 - N.H.W. Bonenkamp
  01:07:43 - 01:07:46 - A.C. Jongert
  01:07:46 - 01:08:05 - T. Flens
  01:08:05 - 01:08:06 - A.C. Jongert
  01:08:06 - 01:08:12 - N.H.W. Bonenkamp
  01:08:12 - 01:09:06 - T. Flens
  01:09:06 - 01:09:08 - A.C. Jongert
  01:09:08 - 01:09:09 - T. Flens
  01:09:09 - 01:09:12 - A.C. Jongert
  01:09:12 - 01:10:25 - N.H.W. Bonenkamp
  01:10:25 - 01:10:27 - A.C. Jongert
  01:10:27 - 01:10:33 - T. Flens
  01:10:33 - 01:10:40 - A.C. Jongert
  01:10:40 - 01:11:44 - R. Blokzijl
  01:11:44 - 01:11:49 - A.C. Jongert
  01:11:49 - 01:14:29 - N.H.W. Bonenkamp
  01:14:31 - 01:14:53 - R. Blokzijl
  01:14:53 - 01:14:57 - A.C. Jongert
  01:14:57 - 01:14:59 - N.H.W. Bonenkamp
  01:14:59 - 01:15:33 - R.M. Dral
  01:15:34 - 01:15:41 - A.C. Jongert
  01:15:42 - 01:16:24 - N. van Dansik
  01:16:24 - 01:16:29 - A.C. Jongert
  01:16:29 - 01:17:39 - N.H.W. Bonenkamp
  01:17:42 - 01:17:47 - A.C. Jongert
  01:17:47 - 01:17:50 - N. van Dansik
  01:17:50 - 01:17:51 - A.C. Jongert
  01:17:53 - 01:18:42 - A. Ruijter
  01:18:42 - 01:18:44 - A.C. Jongert
  01:18:44 - 01:18:46 - A. Ruijter
  01:18:46 - 01:18:49 - N.H.W. Bonenkamp
  01:18:49 - 01:19:03 - A.C. Jongert
  01:19:15 - 01:19:16 - N.H.W. Bonenkamp
  01:19:16 - 01:19:17 - A.C. Jongert
  01:19:17 - 01:20:32 - R.M. Dral
  01:20:32 - 01:20:42 - A.C. Jongert
  01:20:42 - 01:20:47 - R.M. Dral
  01:20:47 - 01:21:22 - A. Ruijter
  01:21:25 - 01:21:27 - A.C. Jongert
  01:21:27 - 01:21:56 - R.M. Dral
  01:21:56 - 01:21:57 - A.C. Jongert
  01:21:57 - 01:21:59 - R.M. Dral
  01:21:59 - 01:22:11 - A.C. Jongert
  01:22:11 - 01:22:30 - R.M. Dral
  01:22:30 - 01:22:32 - A.C. Jongert
  01:22:32 - 01:22:35 - A. Ruijter
  01:22:35 - 01:22:41 - A.C. Jongert
  01:22:41 - 01:23:10 - A. Ruijter
  01:23:10 - 01:23:23 - A.C. Jongert
  01:23:23 - 01:23:35 - A. Ruijter
  01:23:35 - 01:23:43 - A.C. Jongert
  01:23:43 - 01:24:35 - R.M. Dral
  01:24:35 - 01:25:13 - A.C. Jongert
 • 3.5


  Besluit
  1. in te stemmen met de volgende zienswijze: De raad ziet geen belemmeringen voor lidmaatschap van de gemeenschappelijke regelingen met personeel aan de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO); 2. Toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten als volgt aan te passen: Toevoeging van een derde lid aan artikel 18 (personeel): OVER-gemeenten wordt lid van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) welke in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang; 3. De overige gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Oostzaan deelneemt toestemming te verlenen om, alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van dit lidmaatschap, de gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen. 4. De gemeenschappelijke regelingen GGD, Odijmond, Cocencus, SPOOR, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Vervoerregio Amsterdam, Zonder meer, Landschap Waterland en OVER-gemeenten te informeren conform bijgaande formatbrief met registratienummer 473945.

  01:25:13 - 01:26:18 - N.H.W. Bonenkamp
  01:26:18 - 01:26:33 - A.C. Jongert
  01:26:34 - 01:26:51 - T. Flens
  01:26:51 - 01:26:53 - A.C. Jongert
  01:26:53 - 01:26:58 - N.H.W. Bonenkamp
  01:26:58 - 01:27:09 - T. Flens
  01:27:09 - 01:27:18 - A.C. Jongert
  01:27:18 - 01:27:39 - T. Flens
  01:27:39 - 01:27:50 - A.C. Jongert
  01:27:50 - 01:28:04 - T. Flens
  01:28:04 - 01:28:25 - A.C. Jongert
  01:28:26 - 01:31:03 - N.H.W. Bonenkamp
  01:31:03 - 01:31:14 - A.C. Jongert
  01:31:15 - 01:31:54 - E.A.M.A. Stokvis
  01:31:54 - 01:32:02 - A.C. Jongert
  01:32:02 - 01:32:19 - E.H.M. Ouwehand-Brussel
  01:32:21 - 01:32:32 - A.C. Jongert
  01:32:32 - 01:33:09 - E.A.M.A. Stokvis
  01:33:12 - 01:33:16 - A. Ruijter
  01:33:16 - 01:33:20 - A.C. Jongert
  01:33:20 - 01:33:41 - A. Ruijter
  01:33:41 - 01:34:10 - A.C. Jongert
  01:34:10 - 01:34:13 - S.G.R. Julius
  01:34:13 - 01:34:22 - A.C. Jongert
  01:34:40 - 01:35:31 - N.H.W. Bonenkamp
  01:35:31 - 01:35:32 - E.A.M.A. Stokvis
  01:35:32 - 01:35:34 - A.C. Jongert
  01:35:34 - 01:36:10 - E.A.M.A. Stokvis
  01:36:10 - 01:36:13 - A.C. Jongert
  01:36:13 - 01:36:26 - E.A.M.A. Stokvis
  01:36:27 - 01:36:29 - A.C. Jongert
  01:36:29 - 01:36:29 - N.H.W. Bonenkamp
  01:36:29 - 01:36:34 - A.C. Jongert
  01:36:34 - 01:36:47 - N.H.W. Bonenkamp
  01:36:47 - 01:37:14 - A.C. Jongert
  01:37:14 - 01:37:39 - E.J. Taams
  01:37:40 - 01:37:46 - A.C. Jongert
  01:37:47 - 01:38:05 - N.H.W. Bonenkamp
  01:38:05 - 01:38:18 - E.J. Taams
  01:38:18 - 01:38:37 - A.C. Jongert
 • 3.6


  Besluit
  Met ingang van 1 januari 2020, de aanstellingsuren van mevrouw E.M. ’t Hoen-Walsma, uit te breiden van 0,61 fte (22 uur) naar 0,66 fte (24 uur), ten behoeve van secretariële ondersteuning van de Rekenkamercommissie.

  01:38:37 - 01:38:44 - E.A.M.A. Stokvis
  01:38:44 - 01:38:46 - A.C. Jongert
  01:38:46 - 01:39:42 - E.A.M.A. Stokvis
  01:39:42 - 01:39:51 - A.C. Jongert
  01:39:51 - 01:39:59 - E.A.M.A. Stokvis
  01:39:59 - 01:40:07 - A.C. Jongert
  01:40:07 - 01:40:08 - E.A.M.A. Stokvis
  01:40:08 - 01:40:12 - A.C. Jongert
  01:40:12 - 01:40:32 - S.G.R. Julius
  01:40:32 - 01:40:59 - A.C. Jongert
 • 3.7
 • 3.8