Raadsvergadering

donderdag 13 december 2018 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter
drs. G. Goedhart
Toelichting:
Bijzondere raadsvergadering; afscheid raad en college Noordwijkerhout. Hierbij nodig ik u uit voor de bijzondere openbare raadsvergadering op 13 december 2018. De vergadering vangt aan om 20.00 uur. Wij verzoeken u om uw vragen voor het agendapunt ‘actuele politieke vragen’ uiterlijk dinsdagochtend 11 december in te dienen bij de griffier. Tevens verzoek ik u eventuele correcties, aanvullingen of opmerkingen over de besluitenlijsten uiterlijk één dag voor het houden van de vergadering door te geven aan de griffier. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis; ingang via het bordes

Agendapunten