Raad - Overige bijeenkomsten

Informatieavond 5G

woensdag 26 februari 2020 19:30 - 21:30
Locatie:
Raadszaal Kollum
Voorzitter:
Dhr. F. Breeuwsma
Toelichting:

Een informatieavond over het onderwerp 5G voor de gemeenteraden van Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Publiek was als toehoorder van harte welkom op de publieke tribune.

Uitzending

Agendapunten