It Beslút

donderdag 10 september 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadszaal Kollum
Voorzitter:
Dhr. J.G. Kramer
Toelichting:

Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op de agenda is vermeld of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. 0519 – 298877 (s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl).

De raad vergadert in de raadszaal te Kollum (zonder publiek; dit in verband met de corona maatregelen).

De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl.

Fracties kunnen vooraf hun technische vragen inleveren. Deze worden, samen met de antwoorden namens het college, bij het desbetreffende agendapunt, gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten