Beeld-en oordeelsvormende sessie (BO)

donderdag 19 maart 2020 20:00 - 22:30
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Bert de Ridder
Toelichting:

Nieuws van de gemeenteraad
In verband met het tegengaan van het coronavirus wordt vanaf de Beeld- en Oordeelsvormende sessie van 19 maart enkele aanpassingen gedaan en een paar aanbevelingen voor het publiek.
Geïnteresseerde bezoekers raden wij af de sessie zelf bij te wonen, blijf thuis en luister naar de sessie via deze pagina. Voor insprekers geldt zij wel zouden kunnen inspreken, maar bij voorkeur hun tekst op papier aanleveren en dat deze wordt voorgelezen. Áls insprekers toch zelf willen inspreken, kom dan alleen.
De aanpassingen voor de raadsleden bij een BO-sessies zijn, dat er één woordvoerder van een partij aan tafel zit.
Alle aanwezigen dienen de richtlijnen van het RIVM te volgen: houd 1 ½ meter afstand van elkaar.

Uitzending

Agendapunten