Grave - audit commissie

dinsdag 28 januari 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Grave - Raadzaal
Voorzitter:
J.J.M.(Joeri) Nuijen

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:01 - 00:00:58 - Joeri Nuijen
 • 2


  00:00:58 - 00:01:46 - Roland Eijbersen
  00:01:46 - 00:01:47 - Joeri Nuijen
  00:01:47 - 00:01:48 - Roland Eijbersen
  00:01:48 - 00:02:55 - Joeri Nuijen
 • 3

  00:02:55 - 00:03:10 - van Vugt
  00:03:10 - 00:03:16 - Joeri Nuijen
  00:03:16 - 00:03:46 - van Vugt
  00:03:50 - 00:06:37 - Reyners
  00:06:38 - 00:06:51 - Joeri Nuijen
  00:06:51 - 00:07:27 - Arno Heemskerk
  00:07:28 - 00:08:51 - Reyners
  00:08:51 - 00:08:54 - Joeri Nuijen
  00:08:54 - 00:09:21 - Arno Heemskerk
  00:09:21 - 00:10:36 - Reyners
  00:10:36 - 00:10:46 - Joeri Nuijen
  00:12:10 - 00:12:25 - Ben Martini
  00:12:25 - 00:12:26 - Joeri Nuijen
  00:12:26 - 00:15:24 - Ben Martini
  00:15:24 - 00:15:33 - Hennie Bongers
  00:15:33 - 00:16:49 - Ben Martini
 • 4
 • 5

  Vorig jaar heeft de accountant in een werkbijeenkomst overleg gehad met de auditcommissie. Daarvan is bijgaand verslag gemaakt.

  Naast een toelichting op de managementletter, staan de volgende onderwerpen/specifieke vragen op de agenda om met de accountant te bespreken:
  • Het staatje van de financiële kengetallen (zoals de vorige keer besproken) vanaf 2016, met 2017, 2018 en mogelijk prognoses 2019 en 2020. Reflectie van de accountant hierop, zodat er gesproken kan worden over de trends en hoe je als raad zo'n trend eventueel kunt beïnvloeden.
  • Welke invloed heeft de financiële constructie van Sportpark Kranenhof (raadsbesluit 16 september 2019) op de financiële situatie van de gemeente?
  • Inzoomen op de risicoparagraaf en de risico's die de gemeente loopt. Welke elementen moeten daarin terugkomen? Kan de accountant een inschatting geven van de risico's en zijn oordeel geven? Geamendeerd in de begroting opgenomen is het risico 'Juridische procedure' met toelichting cassatie Scheepswerf. Hoe kijkt de accountant aan tegen risico CGM (ontvlechting ambtelijke organisatie) en Sportpark Kranenhof/EGS (nieuwbouwproject)
  • Mening accountant op stelpost opnemen bij Sociaal Domein. Kent de accountant gemeenten die een stelpost opnemen en hoe kijkt hij hier tegenaan? Tekorten in het Sociaal Domein zijn een landelijk probleem. Welke mogelijkheden zijn er voor gemeenten?  00:16:49 - 00:16:55 - Joeri Nuijen
  00:16:56 - 00:17:00 - Theo Jansen
  00:17:00 - 00:17:38 - Ben Martini
  00:17:38 - 00:17:41 - Joeri Nuijen
  00:17:41 - 00:17:44 - Theo Jansen
  00:17:44 - 00:17:59 - Arno Heemskerk
  00:18:00 - 00:18:26 - Ben Martini
  00:18:26 - 00:18:43 - Joeri Nuijen
  00:18:43 - 00:18:53 - Ben Martini
  00:18:54 - 00:18:59 - Joeri Nuijen
  00:21:18 - 00:23:58 - Ben Martini
  00:23:58 - 00:24:06 - Hennie Bongers
  00:24:06 - 00:24:08 - Ben Martini
  00:24:08 - 00:24:10 - Joeri Nuijen
  00:24:10 - 00:24:29 - Arno Heemskerk
  00:24:29 - 00:27:20 - Ben Martini
  00:27:20 - 00:27:22 - Joeri Nuijen
  00:27:22 - 00:27:26 - Theo Jansen
  00:27:26 - 00:32:04 - Ben Martini
  00:32:04 - 00:32:13 - Hennie Bongers
  00:32:14 - 00:32:35 - Ben Martini
  00:32:35 - 00:32:40 - Hennie Bongers
  00:32:40 - 00:32:41 - Ben Martini
  00:32:41 - 00:32:59 - Hennie Bongers
  00:32:59 - 00:33:01 - Ben Martini
  00:33:01 - 00:33:08 - Arno Heemskerk
  00:33:08 - 00:35:26 - Ben Martini
  00:35:27 - 00:36:10 - Roland Eijbersen
  00:36:10 - 00:37:08 - Ben Martini
  00:37:08 - 00:37:31 - Arno Heemskerk
  00:37:31 - 00:40:29 - Ben Martini
  00:40:29 - 00:40:48 - Arno Heemskerk
  00:40:48 - 00:40:49 - Ben Martini
  00:42:34 - 00:43:29 - Hennie Bongers
  00:43:29 - 00:45:33 - Ben Martini
  00:45:33 - 00:45:52 - Roland Eijbersen
  00:45:52 - 00:49:55 - Ben Martini
  00:49:55 - 00:50:31 - Roland Eijbersen
  00:50:31 - 00:51:24 - Ben Martini
  00:51:24 - 00:51:48 - Arno Heemskerk
  00:52:00 - 00:58:33 - Ben Martini
  00:58:33 - 00:58:35 - Roland Eijbersen
  00:58:36 - 00:58:47 - Ben Martini
  00:58:47 - 00:58:55 - Hennie Bongers
  00:58:55 - 00:58:59 - Ben Martini
  00:58:59 - 00:59:13 - Jacques van Geest
  00:59:13 - 00:59:19 - Hennie Bongers
  00:59:19 - 01:03:08 - Ben Martini
  01:03:08 - 01:03:30 - Roland Eijbersen
  01:03:30 - 01:05:35 - Ben Martini
  01:05:35 - 01:05:40 - Jacques van Geest
  01:05:40 - 01:07:30 - Ben Martini
  01:07:30 - 01:07:35 - Arno Heemskerk
  01:07:35 - 01:09:11 - Ben Martini
  01:09:11 - 01:10:08 - Roland Eijbersen
  01:10:08 - 01:13:49 - Ben Martini
  01:16:08 - 01:16:23 - Jacques van Geest
  01:16:23 - 01:16:47 - Ben Martini
  01:16:47 - 01:16:48 - Rick Joosten
  01:16:48 - 01:16:49 - Ben Martini
  01:16:49 - 01:16:51 - Jacques van Geest
  01:16:51 - 01:17:11 - Joeri Nuijen
  01:17:11 - 01:17:12 - Jacques van Geest
  01:17:12 - 01:18:10 - Joeri Nuijen
  01:18:10 - 01:18:53 - Rick Joosten
  01:18:54 - 01:18:58 - Joeri Nuijen
  01:19:05 - 01:19:35 - Ben Martini
  01:19:35 - 01:20:05 - Joeri Nuijen
 • 6

  De auditcommissie kan de accountant speerpunten meegeven voor de controle 2019. De accountant heeft aangegeven om het gesprek in de auditcommissie hierover goed te kunnen voeren op 28 januari, ze de eventuele speerpunten van de fracties op voorhand willen ontvangen. De accountant geeft aan dat daarbij twee zaken van belang zijn:

  • Het speerpunt moet een feitelijke vraag zijn die zij kunnen toetsen en rapporteren. Dit is relevant zodat het speerpunt ook een vraag is die zij kúnnen toetsen en meenemen in de controle;
  • Het speerpunt moet passen binnen de opdracht tot controle van de jaarrekening. Het moet niet een separaat onderzoek worden dat een week tijd kost, omdat dit niet past in de opdracht tot controle van de jaarrekening.

  Fracties kunnen tot en met 21 januari eventuele speerpunten aanleveren bij de griffier. Er zijn geen speerpunten door de fracties aangeleverd.


  01:21:16 - 01:21:29 - Joeri Nuijen
 • 7


  01:22:00 - 01:22:40 - Roland Eijbersen
  01:22:40 - 01:22:41 - Joeri Nuijen
  01:22:41 - 01:22:58 - Rick Joosten
  01:22:58 - 01:22:59 - Joeri Nuijen
  01:23:07 - 01:23:33 - Arno Heemskerk
  01:23:33 - 01:23:34 - Joeri Nuijen
  01:23:34 - 01:23:53 - Rick Joosten
  01:23:53 - 01:23:57 - Arno Heemskerk
  01:23:57 - 01:24:00 - Joeri Nuijen
  01:24:00 - 01:24:03 - Rick Joosten
  01:24:03 - 01:24:04 - Joeri Nuijen
  01:24:04 - 01:24:10 - Rick Joosten
  01:24:10 - 01:24:17 - Joeri Nuijen
  01:24:17 - 01:24:33 - Jacques van Geest
  01:24:33 - 01:24:36 - Joeri Nuijen
  01:24:36 - 01:25:13 - Rick Joosten
  01:25:13 - 01:25:50 - Joeri Nuijen
 • 8

  Op 8 oktober 2018 hebben raads- en commissieleden de werkwijze van de auditcommissie besproken. Daarvan is bijgaand verslag gemaakt. Eén van de afspraken is dat de werkwijze na 1 jaar wordt geëvalueerd (begin 2020). Daarom is dit agendapunt door de agendacommissie opgenomen. De heren Heemskerk en Hendriks hebben in 2018 het gesprek voorbereid en geleid. Nu hebben ze de afspraken verwerkt in een evaluatie document, dat als bijlage is bijgevoegd. Tijdens de commissie lichten ze het document toe, waarna de commissie over de verschillende punten in gesprek kan gaan.  01:25:50 - 01:27:03 - Arno Heemskerk
  01:27:03 - 01:27:45 - Hennie Bongers
  01:27:45 - 01:27:47 - Joeri Nuijen
  01:27:47 - 01:27:57 - Arno Heemskerk
  01:27:57 - 01:27:58 - Joeri Nuijen
  01:27:58 - 01:28:32 - Marion Wierda
  01:28:32 - 01:28:38 - Joeri Nuijen
  01:28:38 - 01:28:44 - Arno Heemskerk
  01:28:44 - 01:29:25 - Joeri Nuijen
  01:29:25 - 01:29:26 - Jacques van Geest
  01:29:26 - 01:29:27 - Joeri Nuijen
  01:29:27 - 01:29:57 - Jacques van Geest
  01:29:57 - 01:30:13 - Hennie Bongers
  01:30:13 - 01:30:16 - Joeri Nuijen
  01:30:16 - 01:31:01 - Arno Heemskerk
  01:31:01 - 01:31:49 - Joeri Nuijen
  01:31:49 - 01:31:51 - Arno Heemskerk
  01:31:51 - 01:31:52 - Joeri Nuijen
  01:31:52 - 01:32:00 - Arno Heemskerk
  01:32:00 - 01:32:01 - Joeri Nuijen
  01:32:01 - 01:33:17 - van Vugt
  01:33:17 - 01:33:29 - Joeri Nuijen
  01:33:29 - 01:33:32 - Jacques van Geest
  01:33:32 - 01:33:42 - Joeri Nuijen
  01:33:42 - 01:34:11 - Jacques van Geest
  01:34:11 - 01:34:12 - Joeri Nuijen
  01:34:12 - 01:34:13 - van Vugt
  01:34:27 - 01:34:34 - Joeri Nuijen
  01:34:34 - 01:34:53 - Arno Heemskerk
  01:34:54 - 01:34:56 - Joeri Nuijen
  01:34:56 - 01:35:07 - Marion Wierda
  01:35:07 - 01:35:09 - Joeri Nuijen
  01:35:09 - 01:35:35 - Roland Eijbersen
  01:35:35 - 01:35:55 - Joeri Nuijen
 • 9