Presentaties en informeel

maandag 11 oktober 2021 18:30 - 22:15
Locatie:
Stadhuis, Kamer 51
Voorzitter:
Toelichting:

Randprogramma Stedelijke commissie

Uitzending

Agendapunten

 • 18.15
 • 18.30

  De Waarderingskamer heeft het besluit genomen om alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties met een overgangstermijn van vijfjaar (vóór 1 januari 2022) de woningen verplicht te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De belangrijkste reden daartoe is dat dit beter aansluit bij de markt. Immers in nagenoeg alle (internet) advertenties voor te koop aangeboden woningen staat de gebruiksoppervlakte van de woning centraal. Een tweede reden is dat dit beter aansluit bij de door de overheid ingerichte basisregistraties. Dat wordt op dit moment bijvoorbeeld al duidelijk zichtbaar in het WOZ waardeloket waar de WOZ-waarde van woningen wordt getoond in combinatie met de gebruiksoppervlakte die in de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) staat. Het GBTwente gaat tijdens dit randprogramma in op de impact van deze wijziging en licht toe hoe deze wijziging wordt ingevoerd. De afgelopen drie jaar heeft het GBTwente de wijziging in de waardering van m3 naar m2 reeds doorgevoerd bij de andere gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling GBTwente. Daarbij is uitgebreid ervaring opgedaan, die wordt meegenomen bij de implementatie in Enschede. Vanzelfsprekend komt de wijze waarop het GBTwente de object-eigenaren in Enschede meeneemt in dit proces uitgebreid aan de orde.

 • 19.30

  De raadscommissie Enschede Akkoord stelde bij zijn start een top 10 op van de belangrijkste onderwerpen die onder de Enschedeërs leven. Zwerfafval scoort erg hoog als probleem. Daarom heeft de commissie in het afgelopen jaar, zoals beloofd, over zwerfafval verder doorgesproken met de inwoners. De Coronacrisis maakte dat niet eenvoudig, maar met behulp van 1Twente is het gelukt om toch een groot publiek te bereiken. Onze inwoners ergeren zich aan zwerfafval, maar zien ook oplossingen en gaan er soms zelf mee aan de slag. 1Twente heeft de opbrengsten van het project samengebracht in een korte rapportage. Door middel van een presentatie worden deze opbrengsten toegelicht.

 • 20.30

  Henja Bartelink, directeur van de Stichting Enschedese Speeltuinen, wil de raad bijpraten over de doorontwikkeling van de Enschedese speeltuinen. Hierbij zal zij o.a. ingaan op de organisatiewijziging die doorgevoerd is en het doorontwikkelplan per speeltuin waar zij mee bezig zijn en de samenwerking met welzijnsorganisaties. Ook wordt de coördinator voorgesteld die de speeltuinen zal gaan ondersteunen bij de samenwerking met ander partijen.

 • 21.30

  Samen1Enschede:
  Bestuurder André Kok van Zorggroep Manna licht aan de hand van een presentatie toe met o.a.: * nieuwe cijfers (algemeen); * terugblik, wat hebben we gedaan met o.a. stuurgroep, plan van aanpak, trainingen en werkgroepen; * voorbeelden van initiatieven noemen die starten of gestart zijn o.a. de Posten, Manna en Liberein eenzaamheid ouderen.

  Eenzaamheid Jongeren:
  Toelichting Liselot Reversma (stuurgroeplid Samen1 en Alifa): * nieuwe cijfers jongeren; * terugblik; * verbinding met Samen1Enschede; *wat hebben we afgelopen jaar gedaan voor jongeren: de coördinator licht toe; * wat doen we nu en wat gaan we doen.

  Dialoog , discussie en vragen van de raad.