Stedelijke commissie

maandag 14 oktober 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo-taken individuele begeleiding en maatschappelijke deelname en voor Jeugdhulptaken. De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op de transitie: het overnemen van taken en het continueren van zorg. Nu die achter de rug is kunnen we volop aan de slag met de transformatie, waarbij het streven is dat mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dat van hun naasten, met waar nodig ondersteuning van de gemeente.
  Vanaf 2019 wordt Twentebreed gewerkt met één integraal ondersteuningsmodel voor Wmo en Jeugdhulp. Ook kennen we in Enschede inmiddels sinds 1 januari 2019 één verordening voor Wmo en Jeugdhulp in plaats van twee afzonderlijke. Daarom is het nodig om ook één gemeenschappelijk beleidskader en gemeenschappelijke uitgangspunten te ontwikkelen.
  Deze zijn tot stand gekomen in een uitgebreid participatietraject, dat vanaf februari 2019 is doorlopen met verschillende groepen betrokkenen. Het college hecht veel waarde aan de speerpuntennotitie als opbrengst van het interactieve proces. Het is niet een document van alleen de gemeente, maar de neerslag van een serieuze dialoog en een goede samenwerking met veel relevante betrokkenen, waarbij de doelstellingen voor het sociaal domein uit het coalitieakkoord ook nadrukkelijk zijn betrokken in de discussies. Het college denkt hiermee een toetsingskader aan te bieden dat voor meerdere jaren houdbaar is.

  Het college stelt nu de raad voor de speerpunten vast te stellen en als toetsingskader te laten functioneren bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering in het kader van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het Huis van Sturing Transformatie Sociaal Domein en de projecten om uitvoering te geven aan de transformatieagenda vormen naast de reguliere uitvoering de uitvoeringsagenda / jaarkalender die aansluit bij deze speerpunten. Monitoring van de voortgang vindt plaats middels de halfjaarlijkse rapportages en duidingssessies van het Huis van sturing.  00:03:14 - 00:10:29 - Inspreker
  00:10:36 - 00:10:48 - J. Wichgers-Apeldoorn
  00:10:48 - 00:11:02 - Inspreker
  00:11:02 - 00:11:33 - R. Denneboom
  00:11:33 - 00:11:35 - Inspreker
  00:11:35 - 00:12:03 - Y.A. Hümmels
  00:12:03 - 00:12:55 - Inspreker
  00:12:55 - 00:13:17 - I.G. Rutjes
  00:13:17 - 00:15:05 - Inspreker
  00:15:11 - 00:18:25 - J. Kort
  00:18:30 - 00:22:10 - H.N. de Jong
  00:22:10 - 00:22:15 - R. Denneboom
  00:22:15 - 00:22:20 - H.N. de Jong
  00:22:20 - 00:22:22 - R. Denneboom
  00:22:23 - 00:22:40 - H.N. de Jong
  00:22:43 - 00:22:57 - M.G.B. Teutelink
  00:22:58 - 00:23:22 - H.N. de Jong
  00:23:37 - 00:24:41 - H. Brouwer
  00:24:47 - 00:27:38 - M.G.B. Teutelink
  00:27:43 - 00:29:48 - E.G. Versteeg
  00:29:48 - 00:29:56 - I.G. Rutjes
  00:29:56 - 00:30:01 - E.G. Versteeg
  00:30:01 - 00:30:08 - I.G. Rutjes
  00:30:08 - 00:34:05 - E.G. Versteeg
  00:34:05 - 00:34:06 - D. Sariakçe
  00:34:23 - 00:34:39 - E.G. Versteeg
  00:34:39 - 00:34:55 - D. Sariakçe
  00:34:59 - 00:35:20 - M.G.B. Teutelink
  00:35:21 - 00:35:56 - E.G. Versteeg
  00:36:04 - 00:39:14 - R. Denneboom
  00:39:16 - 00:40:43 - D. Sariakçe
  00:40:46 - 00:45:11 - I.G. Rutjes
  00:45:15 - 00:47:20 - J. Wichgers-Apeldoorn
  00:47:22 - 00:48:04 - A.G.A. Blömer
  00:48:07 - 00:49:05 - S. Nijenhuis
  00:49:07 - 00:51:55 - Y.A. Hümmels
  00:52:02 - 00:53:03 - A. Brouwer
  00:53:16 - 01:02:37 - N. van den Berg
  01:02:37 - 01:02:58 - J. Wichgers-Apeldoorn
  01:03:00 - 01:03:59 - N. van den Berg
  01:04:01 - 01:04:46 - J. Kort
  01:04:47 - 01:07:02 - N. van den Berg
  01:07:04 - 01:07:27 - J. Wichgers-Apeldoorn
  01:07:32 - 01:07:51 - N. van den Berg
  01:07:57 - 01:08:10 - J. Wichgers-Apeldoorn
  01:08:11 - 01:08:18 - N. van den Berg
  01:08:23 - 01:08:53 - D. Sariakçe
  01:08:53 - 01:09:54 - N. van den Berg
  01:09:54 - 01:10:13 - D. Sariakçe
  01:10:20 - 01:13:17 - E. Eerenberg
  01:13:17 - 01:13:50 - Y.A. Hümmels
  01:13:50 - 01:20:17 - E. Eerenberg
  01:20:53 - 01:21:07 - N. van den Berg
  01:22:37 - 01:23:23 - Y.A. Hümmels
  01:23:28 - 01:23:48 - I.G. Rutjes
  01:23:50 - 01:24:50 - H.N. de Jong
  01:24:53 - 01:26:56 - N. van den Berg
  01:26:56 - 01:27:09 - H.N. de Jong
  01:27:10 - 01:28:25 - N. van den Berg
  01:28:29 - 01:30:44 - E. Eerenberg
  01:31:14 - 01:32:04 - J. Kort
  01:32:07 - 01:32:28 - D. Sariakçe
  01:33:03 - 01:36:29 - Inspreker
 • 6


  01:43:26 - 01:44:49 - Y.A. Hümmels
  01:46:06 - 01:50:40 - N. van den Berg
  01:50:59 - 01:51:38 - M van Lagen
  01:51:55 - 01:53:09 - J.E.L. Futselaar
  01:53:17 - 01:53:46 - M.R. Brejaart
  01:54:08 - 01:55:22 - N. van den Berg
  01:55:23 - 01:56:05 - Y.A. Hümmels
  01:56:19 - 01:56:43 - J.E.L. Futselaar
  01:56:43 - 01:57:00 - N. van den Berg
 • 7.a

  Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In 2021 start de decentralisatie van het beschermd wonen. Dit betekent dat vanaf 2022 de verantwoordelijkheid en bijbehorende middelen voor beschermd wonen verschuiven van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Deze gemeenten spreken af om na de decentralisatie bovenlokaal samen te werken op het gebied van beschermd wonen. Op die manier kan een geïntegreerd aanbod aan voorzieningen, kennis en expertise en een goede samenwerkingen behouden blijven. Na vaststelling van het besluit om bovenlokaal samen te werken maken de gemeenten vervolgafspraken over de governance, toegang en financiering.  02:00:02 - 02:00:13 - I.G. Rutjes
  02:00:38 - 02:02:02 - S. Nijenhuis
  02:02:08 - 02:04:32 - A.G.A. Blömer
  02:04:33 - 02:04:52 - D. Sariakçe
  02:04:55 - 02:05:22 - A.G.A. Blömer
  02:05:27 - 02:07:56 - J. Wichgers-Apeldoorn
  02:08:00 - 02:08:42 - H.N. de Jong
  02:08:43 - 02:08:56 - J. Wichgers-Apeldoorn
  02:08:56 - 02:09:33 - H.N. de Jong
  02:09:37 - 02:09:41 - J. Wichgers-Apeldoorn
  02:09:51 - 02:11:35 - I.G. Rutjes
  02:11:40 - 02:11:56 - A. Brouwer
  02:12:02 - 02:14:35 - R. Hofman-Bijlstra
  02:14:48 - 02:17:54 - R. Denneboom
  02:18:00 - 02:18:51 - H.N. de Jong
  02:18:53 - 02:19:04 - R. Denneboom
  02:19:08 - 02:19:09 - H.N. de Jong
  02:19:35 - 02:19:38 - J. Kort
  02:19:41 - 02:23:48 - G.M. Kel
  02:23:49 - 02:24:20 - H.N. de Jong
  02:24:20 - 02:24:34 - G.M. Kel
  02:24:41 - 02:26:21 - G. Visser-Voorn
  02:26:21 - 02:26:48 - J. Kort
  02:26:50 - 02:27:11 - G. Visser-Voorn
  02:27:11 - 02:27:19 - J. Kort
  02:27:21 - 02:27:44 - G. Visser-Voorn
  02:27:46 - 02:28:28 - J. Kort
  02:28:31 - 02:32:11 - G. Visser-Voorn
  02:32:34 - 02:34:15 - E.G. Versteeg
  02:34:15 - 02:34:22 - I.G. Rutjes
  02:34:26 - 02:35:14 - E.G. Versteeg
  02:35:14 - 02:35:52 - R. Denneboom
  02:35:52 - 02:35:56 - E.G. Versteeg
  02:36:03 - 02:36:07 - R. Denneboom
  02:36:07 - 02:36:19 - E.G. Versteeg
  02:39:34 - 02:39:41 - G.M. Kel
  02:39:41 - 02:40:12 - E.G. Versteeg
  02:40:12 - 02:40:21 - R. Hofman-Bijlstra
  02:40:21 - 02:40:34 - E.G. Versteeg
  02:40:34 - 02:40:40 - R. Hofman-Bijlstra
  02:40:40 - 02:40:42 - E.G. Versteeg
  02:40:42 - 02:40:59 - R. Denneboom
  02:40:59 - 02:41:34 - E.G. Versteeg
  02:41:39 - 02:42:41 - H.N. de Jong
  02:42:43 - 02:43:20 - E.G. Versteeg
  02:43:32 - 02:43:58 - E. Eerenberg
  02:44:02 - 02:51:25 - J.C.R. van Houdt
  02:51:25 - 02:54:04 - G. Visser-Voorn
  02:54:04 - 02:56:04 - J.C.R. van Houdt
  02:56:04 - 02:56:51 - G. Visser-Voorn
  02:56:51 - 02:57:14 - J.C.R. van Houdt
  02:57:14 - 02:57:51 - R. Denneboom
  02:57:53 - 02:59:38 - J.C.R. van Houdt
  02:59:55 - 03:00:22 - J. Wichgers-Apeldoorn
  03:00:22 - 03:01:56 - J.C.R. van Houdt
  03:01:56 - 03:02:08 - G.M. Kel
  03:02:08 - 03:05:12 - J.C.R. van Houdt
  03:05:24 - 03:05:53 - R. Denneboom
  03:06:04 - 03:06:17 - J.C.R. van Houdt
  03:06:17 - 03:06:18 - J. Kort
  03:06:50 - 03:07:18 - J.C.R. van Houdt
  03:07:18 - 03:07:21 - G.M. Kel
  03:07:26 - 03:07:54 - G. Visser-Voorn
  03:07:54 - 03:08:51 - J.C.R. van Houdt
  03:08:51 - 03:09:32 - G. Visser-Voorn
  03:09:50 - 03:09:57 - J.C.R. van Houdt
  03:10:21 - 03:11:00 - G. Visser-Voorn
  03:11:20 - 03:11:27 - G.M. Kel
  03:11:34 - 03:11:36 - E.G. Versteeg
  03:11:50 - 03:12:00 - G. Visser-Voorn
 • 7.b
 • 10
 • 99