Raadscommissie Omgevingsbeleid

maandag 8 februari 2021 17:00 - 18:45
Locatie:
Zoom
Voorzitter:
mevrouw P. vd Valk
Toelichting:

deze vergadering vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via www.enschede.nl/bestuur

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 2
 • 3.a

  Stappen op weg naar 1 januari 2022, update en planning door Bernadette ter Huurne

 • 3.b

  door de heer Eelco Brinkman (senior adviseur afdeling bestemmen)

 • 4

  Het woord voeren over een onderwerp? U kunt zich tot 10:00 uur op de dag van de vergadering melden bij de commissiegriffier.

  Raadsleden kunnen tot 10:00 uur op de dag van de vergadering rondvragen indienen bij de commissiegriffier.

 • 5

  Enschede is een ambitieuze fietsstad. Als sinds jaar en dag investeert de stad in goede fietsvoorzieningen en innovatieve ideeën om fietsen steeds aantrekkelijker te maken. Uit een evaluatie van de ‘Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020’ uit 2012 blijkt dat het gros van de plannen voor de periode 2012 tot 2020 daadwerkelijk is uitgevoerd. De meeste doelen zijn bereikt!

  Maar we zijn er nog niet. We zien nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen waar we een antwoord op willen geven. Het wordt steeds drukker op de fietspaden en de diversiteit aan fietsen neemt toe (denk aan elektrische fietsen). Dat is mooi. Maar het vraagt om meer ruimte voor de fiets. Ook is extra aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers nodig. We gaan dus door met het verbeteren van faciliteiten voor fietsers, om ook de goede resultaten te kunnen doortrekken naar de toekomst.

  We hebben de Fietsvisie daarom herijkt, zoals in de Mobiliteitsvisie Enschede is vastgesteld. Op basis van de evaluatie van de Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020, de vastgestelde koers in de Mobiliteitsvisie en een uitgebreid participatieproces heeft deze herijking plaatsgevonden. De Fietsvisie Enschede 2030 is daarvan het resultaat.

  De Fietsvisie Enschede 2030 gaat verder met de ingezette spiraal naar boven en zet een stap verder voor wat betreft verkeersveiligheid Daarmee bereiken we drie doelen die sterk met elkaar samenhangen: meer fietsbewegingen, veilig op de fiets en tevreden fietsers. Fietsen levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van de stad, niet alleen voor de bereikbaarheid, maar ook voor het aantrekken en vasthouden van talent, het maken van een duurzame groene stad en het werken aan een inclusieve samenleving. In lijn met deze visie is ook een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende jaren.