Stedelijke commissie

maandag 27 mei 2019 19:00 - 22:30
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter
Toelichting:

Agendapunten

  • “Wie kiest wordt gekozen”. In die uitspraak zit de kern van de stap die Enschede met een nieuwe Ruimtelijke Ontwikkelingskoers zet. In de koers, die past in de consistente lijn die Enschede al enkele decennia volgt, is de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de stad de belangrijkste leidraad. Deze leidraad ondersteunt de gemeentelijke hoofddoelstelling om talent aan te trekken en vast te houden en door te groeien naar 170.000 inwoners. De eerste keus ligt vervolgens in de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Enschede: Enschede groeit vanuit het hart. Andere deels bekende thema’s in de koers zijn: de invalswegen als eerste visitekaartje van de stad, de ontwikkeling van Kennispark Twente en Technology Base en de bereikbaarheid van banen in de omgeving. Hiernaast wordt een vernieuwende aanpak van woongebieden geïntroduceerd, waarin de sociale en fysieke opgaven samen met inwoners en partners integraal worden aangepakt. Ook worden de contouren van de duurzaamheidsopgave geschetst, waaronder de grote opgave van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een laatste thema ligt in ons waardevolle buitengebied en de wijze waarop nieuwe opgaven als de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie daar een plek krijgen. Tot slot laat de koers zien dat Enschede voldoende ruimte heeft om een groei naar 170.000 inwoners binnen het bestaande stedelijke weefsel op te vangen. Voor alle opgaven geldt dat van de gemeentelijke overheid een andere rol wordt gevraagd. Het geheel van keuzes leidt als vanzelf naar de titel van de ruimtelijke ontwikkelingskoers: Enschede groeit vanuit het hart.