Stedelijke commissie

maandag 27 mei 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:00 - 00:00:29 - B Overink
  00:00:29 - 00:02:05 - E. Eerenberg
  00:02:05 - 00:03:06 - B Overink
 • 2
 • 3
 • 4

  De LEA-belofte aan de Enschedese jeugd

  De Enschedese onderwijsinstellingen en de gemeente hebben opnieuw een meerjarenagenda vastgesteld, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019-2022. Hierin staat hoe zij zich middels onderwijs inzetten voor de jeugd in Enschede. Een ambitie is om jongeren een goed beeld te geven van hun toekomst in de samenleving. Bijvoorbeeld door maatschappelijke stages. Maar ook door oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken zoals onze toekomstige energiebronnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de KidsAgenda van Twente. Alle scholen leggen in alle vakken de verbinding met maatschappelijke vraagstukken. Elk kind kan op zijn eigen niveau meedenken over zijn bijdrage aan de samenleving. Het vroeg kennis laten maken met beroepen behoort ook tot de ambities. Bijvoorbeeld door werkgevers en vakmensen actief te betrekken bij (praktijk)lessen.
  Het uitgangspunt en streven daarbij is kansengelijkheid. De LEA-belofte is dat alles op alles wordt gezet om ieder kind gelijke kansen te bieden om zich volop te ontwikkelen. Daar waar nodig met een extra steun in de rug.

  Waar de vorige LEA de nadruk legde op toekomstige beroepen, legt deze LEA ook de nadruk op de toekomstige bijdrage aan de samenleving als medemens. Daarbij hoort aandacht voor respect, diversiteit en erbij horen.

  De LEA is opgesteld met bijdragen van leerlingen, van kinderopvangpartners en partners in de stadsdelen. Via de LEA investeren zowel onderwijs als gemeente €700.000 in het kansrijk opgroeien in Enschede.  00:03:06 - 00:03:17 - G. Visser-Voorn
  00:03:17 - 00:03:22 - B Overink
  00:03:22 - 00:03:33 - J.E.L. Futselaar
  00:03:33 - 00:04:01 - B Overink
  00:04:01 - 00:05:54 - J.E.L. Futselaar
  00:05:54 - 00:05:58 - B Overink
  00:05:58 - 00:11:18 - N. van den Berg
  00:11:18 - 00:11:19 - B Overink
  00:11:41 - 00:13:21 - J.E.L. Futselaar
  00:13:21 - 00:13:37 - B Overink
  00:13:37 - 00:14:50 - N. van den Berg
  00:14:50 - 00:15:08 - B Overink
  00:15:08 - 00:15:09 - N. van den Berg
  00:15:09 - 00:15:10 - J.E.L. Futselaar
  00:15:10 - 00:15:36 - N. van den Berg
  00:15:36 - 00:15:39 - B Overink
  00:15:39 - 00:15:40 - N. van den Berg
  00:15:40 - 00:16:18 - G. Visser-Voorn
  00:16:18 - 00:16:20 - B Overink
  00:16:20 - 00:17:10 - N. van den Berg
  00:17:10 - 00:17:11 - B Overink
  00:17:18 - 00:17:37 - G. Visser-Voorn
  00:17:38 - 00:17:40 - B Overink
  00:17:40 - 00:18:07 - V.H.A. van Dijk
  00:18:07 - 00:18:27 - B Overink
  00:19:11 - 00:22:27 - D Donmez
  00:22:27 - 00:22:30 - B Overink
  00:22:30 - 00:24:47 - R. Denneboom
  00:24:47 - 00:24:50 - B Overink
  00:24:50 - 00:24:51 - R. Denneboom
  00:24:51 - 00:27:15 - M.I. Jeliazkova
  00:27:15 - 00:27:24 - H. Meijer-Ytsma
  00:27:25 - 00:27:27 - M.I. Jeliazkova
  00:27:27 - 00:27:34 - B Overink
  00:27:34 - 00:27:36 - M.I. Jeliazkova
  00:27:36 - 00:27:56 - H. Meijer-Ytsma
  00:27:56 - 00:29:07 - M.I. Jeliazkova
  00:29:07 - 00:29:13 - B Overink
  00:29:13 - 00:29:52 - J.E.L. Futselaar
  00:29:52 - 00:30:27 - M.I. Jeliazkova
  00:30:27 - 00:30:33 - B Overink
  00:30:33 - 00:30:35 - M.I. Jeliazkova
  00:30:35 - 00:32:00 - G.M. Kel
  00:32:00 - 00:32:03 - B Overink
  00:32:03 - 00:34:00 - G. Visser-Voorn
  00:34:00 - 00:34:03 - B Overink
  00:34:03 - 00:37:18 - J.E.L. Futselaar
  00:37:18 - 00:37:22 - B Overink
  00:37:22 - 00:38:18 - J.W. Elferink
  00:38:18 - 00:38:20 - B Overink
  00:38:20 - 00:39:21 - D. Sariakce
  00:39:23 - 00:39:29 - B Overink
  00:39:29 - 00:41:06 - A. Brouwer
  00:41:06 - 00:41:09 - B Overink
  00:41:10 - 00:41:24 - E.G. Versteeg
  00:41:24 - 00:41:34 - B Overink
  00:41:34 - 00:42:55 - M van Lagen
  00:42:55 - 00:42:59 - B Overink
  00:42:59 - 00:47:12 - H. Wolf
  00:47:12 - 00:47:15 - B Overink
  00:47:15 - 00:49:40 - H. Meijer-Ytsma
  00:49:41 - 00:49:50 - B Overink
  00:49:50 - 00:49:57 - E. Eerenberg
  00:49:57 - 00:50:08 - B Overink
  00:50:08 - 00:52:28 - E. Eerenberg
  00:52:28 - 00:52:33 - B Overink
  00:52:33 - 00:53:01 - J.E.L. Futselaar
  00:53:01 - 00:53:03 - B Overink
  00:53:03 - 00:53:32 - E. Eerenberg
  00:53:32 - 00:53:33 - B Overink
  00:53:33 - 01:00:37 - E. Eerenberg
  01:00:37 - 01:00:44 - B Overink
  01:00:44 - 01:01:22 - H. Wolf
  01:01:23 - 01:01:28 - B Overink
  01:01:28 - 01:02:44 - E. Eerenberg
  01:02:44 - 01:02:48 - B Overink
  01:02:48 - 01:03:02 - J.E.L. Futselaar
  01:03:02 - 01:07:01 - E. Eerenberg
  01:07:01 - 01:07:02 - B Overink
  01:07:02 - 01:07:13 - G.M. Kel
  01:07:14 - 01:07:16 - B Overink
  01:07:16 - 01:07:22 - E. Eerenberg
  01:07:22 - 01:07:29 - B Overink
  01:07:29 - 01:07:35 - E. Eerenberg
  01:07:46 - 01:07:53 - H. Meijer-Ytsma
  01:07:53 - 01:08:00 - B Overink
  01:08:00 - 01:08:21 - H. Meijer-Ytsma
  01:08:25 - 01:08:26 - B Overink
  01:08:26 - 01:09:08 - E. Eerenberg
  01:09:08 - 01:09:10 - B Overink
  01:09:10 - 01:09:15 - G.M. Kel
  01:09:15 - 01:09:32 - B Overink
  01:09:32 - 01:10:41 - E. Eerenberg
  01:10:41 - 01:11:43 - Ambtenaar
  01:11:46 - 01:14:33 - E. Eerenberg
  01:14:33 - 01:14:39 - B Overink
  01:14:39 - 01:15:03 - D Donmez
  01:15:04 - 01:15:05 - B Overink
  01:15:05 - 01:15:15 - D. Sariakce
  01:15:17 - 01:15:58 - E. Eerenberg
  01:15:58 - 01:16:13 - D. Sariakce
  01:16:14 - 01:17:15 - E. Eerenberg
  01:17:15 - 01:17:16 - B Overink
  01:17:16 - 01:17:29 - D Donmez
  01:17:32 - 01:18:12 - E. Eerenberg
  01:18:13 - 01:18:30 - B Overink
  01:18:30 - 01:18:46 - D Donmez
  01:18:47 - 01:18:55 - B Overink
  01:18:55 - 01:19:01 - M van Lagen
  01:19:01 - 01:19:14 - B Overink
 • 5

  “Wie kiest wordt gekozen”. In die uitspraak zit de kern van de stap die Enschede met een nieuwe Ruimtelijke Ontwikkelingskoers zet. In de koers, die past in de consistente lijn die Enschede al enkele decennia volgt, is de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de stad de belangrijkste leidraad. Deze leidraad ondersteunt de gemeentelijke hoofddoelstelling om talent aan te trekken en vast te houden en door te groeien naar 170.000 inwoners. De eerste keus ligt vervolgens in de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Enschede: Enschede groeit vanuit het hart. Andere deels bekende thema’s in de koers zijn: de invalswegen als eerste visitekaartje van de stad, de ontwikkeling van Kennispark Twente en Technology Base en de bereikbaarheid van banen in de omgeving. Hiernaast wordt een vernieuwende aanpak van woongebieden geïntroduceerd, waarin de sociale en fysieke opgaven samen met inwoners en partners integraal worden aangepakt. Ook worden de contouren van de duurzaamheidsopgave geschetst, waaronder de grote opgave van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een laatste thema ligt in ons waardevolle buitengebied en de wijze waarop nieuwe opgaven als de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie daar een plek krijgen.
  Tot slot laat de koers zien dat Enschede voldoende ruimte heeft om een groei naar 170.000 inwoners binnen het bestaande stedelijke weefsel op te vangen. Voor alle opgaven geldt dat van de gemeentelijke overheid een andere rol wordt gevraagd. Het geheel van keuzes leidt als vanzelf naar de titel van de ruimtelijke ontwikkelingskoers: Enschede groeit vanuit het hart.  01:29:00 - 01:29:47 - B Overink
  01:29:48 - 01:33:10 - A.K. Boersma
  01:33:10 - 01:33:13 - B Overink
  01:33:13 - 01:33:14 - G. Visser-Voorn
  01:33:16 - 01:33:18 - B Overink
  01:33:19 - 01:33:24 - G. Visser-Voorn
  01:33:24 - 01:34:14 - B Overink
  01:34:14 - 01:34:30 - P. van Ek
  01:34:30 - 01:34:34 - B Overink
  01:34:34 - 01:34:36 - A.G.J. ten Vergert
  01:34:36 - 01:34:55 - B Overink
  01:34:55 - 01:35:18 - V.H.A. van Dijk
  01:35:19 - 01:35:20 - B Overink
  01:35:20 - 01:35:51 - J.B. Diepemaat
  01:35:51 - 01:36:19 - B Overink
  01:36:19 - 01:38:59 - J.G.A. Nijhuis
  01:39:00 - 01:39:02 - B Overink
  01:39:02 - 01:40:26 - V.H.A. van Dijk
  01:40:26 - 01:40:27 - B Overink
  01:40:27 - 01:40:28 - R. Wessels
  01:40:28 - 01:40:30 - B Overink
  01:40:31 - 01:40:49 - R. Wessels
  01:40:49 - 01:40:51 - B Overink
  01:40:51 - 01:41:01 - V.H.A. van Dijk
  01:41:01 - 01:41:19 - B Overink
  01:41:19 - 01:45:32 - M.G.B. Teutelink
  01:45:32 - 01:45:36 - B Overink
  01:45:36 - 01:48:01 - G. Visser-Voorn
  01:48:01 - 01:48:03 - B Overink
  01:48:03 - 01:49:47 - P. van Ek
  01:49:47 - 01:49:50 - B Overink
  01:49:51 - 01:51:44 - J.W. Elferink
  01:51:44 - 01:51:47 - B Overink
  01:51:48 - 01:54:34 - M.R. Brejaart
  01:54:34 - 01:54:37 - B Overink
  01:54:37 - 01:58:50 - E.G. Versteeg
  01:58:50 - 01:58:53 - B Overink
  01:58:53 - 01:58:54 - E.G. Versteeg
  01:58:54 - 02:01:49 - A.G.J. ten Vergert
  02:01:49 - 02:01:52 - B Overink
  02:01:53 - 02:06:23 - R. Wessels
  02:06:23 - 02:06:28 - B Overink
  02:06:28 - 02:08:25 - H. de Roode
  02:08:52 - 02:12:29 - J.B. Diepemaat
  02:12:29 - 02:12:30 - R. Wessels
  02:12:30 - 02:12:31 - J.B. Diepemaat
  02:12:31 - 02:12:34 - B Overink
  02:12:34 - 02:12:35 - J.B. Diepemaat
  02:12:35 - 02:12:54 - G. Visser-Voorn
  02:12:55 - 02:12:59 - B Overink
  02:12:59 - 02:13:03 - G. Visser-Voorn
  02:13:03 - 02:13:05 - B Overink
  02:13:05 - 02:13:42 - R. Wessels
  02:13:43 - 02:16:53 - J.B. Diepemaat
  02:16:53 - 02:17:04 - B Overink
  02:17:05 - 02:17:42 - R. Wessels
  02:17:42 - 02:18:47 - J.B. Diepemaat
  02:18:47 - 02:18:51 - B Overink
  02:18:51 - 02:19:05 - G. Visser-Voorn
  02:19:06 - 02:19:21 - J.B. Diepemaat
  02:19:21 - 02:19:22 - B Overink
  02:19:22 - 02:19:23 - J.B. Diepemaat
  02:19:23 - 02:19:37 - G. Visser-Voorn
  02:19:38 - 02:21:06 - J.B. Diepemaat
  02:21:06 - 02:21:08 - B Overink
  02:21:08 - 02:21:34 - A.G.J. ten Vergert
  02:21:35 - 02:23:57 - J.B. Diepemaat
  02:23:57 - 02:24:00 - B Overink
  02:24:00 - 02:24:27 - M.G.B. Teutelink
  02:24:27 - 02:25:40 - J.B. Diepemaat
  02:25:40 - 02:25:42 - B Overink
  02:25:42 - 02:25:56 - M.G.B. Teutelink
  02:25:56 - 02:26:27 - J.B. Diepemaat
  02:26:27 - 02:26:39 - B Overink
  02:26:40 - 02:27:05 - M.G.B. Teutelink
  02:27:06 - 02:27:32 - V.H.A. van Dijk
  02:27:32 - 02:28:39 - J.G.A. Nijhuis
  02:28:43 - 02:28:44 - J.B. Diepemaat
  02:28:44 - 02:28:45 - J Kerkwijk
  02:28:45 - 02:30:17 - J.B. Diepemaat
  02:30:17 - 02:30:21 - J Kerkwijk
  02:30:22 - 02:31:40 - R. Wessels
  02:31:40 - 02:31:47 - J Kerkwijk
  02:31:48 - 02:32:47 - J.B. Diepemaat
  02:32:47 - 02:32:48 - J Kerkwijk
  02:32:48 - 02:32:49 - J.B. Diepemaat
  02:32:49 - 02:32:51 - J Kerkwijk
  02:32:52 - 02:33:33 - H. de Roode
  02:33:33 - 02:33:38 - J.B. Diepemaat
  02:33:38 - 02:33:53 - H. de Roode
  02:33:53 - 02:34:01 - J.B. Diepemaat
  02:34:01 - 02:34:04 - H. de Roode
  02:34:04 - 02:34:09 - J.B. Diepemaat
  02:34:09 - 02:34:25 - J Kerkwijk
  02:34:25 - 02:35:32 - M.G.B. Teutelink
  02:35:32 - 02:35:33 - J Kerkwijk
  02:35:33 - 02:35:35 - J.B. Diepemaat
  02:35:35 - 02:35:36 - J Kerkwijk
  02:35:37 - 02:35:46 - M.R. Brejaart
  02:35:46 - 02:35:48 - J Kerkwijk
  02:35:48 - 02:35:58 - M.R. Brejaart
  02:35:58 - 02:35:59 - J.B. Diepemaat
  02:35:59 - 02:36:00 - M.R. Brejaart
  02:36:00 - 02:36:41 - V.H.A. van Dijk
  02:36:41 - 02:36:43 - J Kerkwijk
  02:36:43 - 02:37:04 - J.G.A. Nijhuis
  02:37:04 - 02:37:08 - J Kerkwijk
  02:37:08 - 02:39:24 - J.B. Diepemaat
  02:39:24 - 02:39:25 - J Kerkwijk
  02:39:25 - 02:39:46 - J.B. Diepemaat
  02:39:46 - 02:39:48 - J Kerkwijk
  02:39:48 - 02:40:09 - R. Wessels
  02:40:10 - 02:40:11 - J Kerkwijk
  02:40:12 - 02:40:18 - J.B. Diepemaat
  02:40:18 - 02:40:29 - J Kerkwijk
  02:40:29 - 02:40:41 - J.B. Diepemaat
  02:40:41 - 02:40:53 - J Kerkwijk
  02:40:53 - 02:41:08 - V.H.A. van Dijk
  02:41:08 - 02:41:09 - J Kerkwijk
  02:41:10 - 02:41:31 - G. Visser-Voorn
  02:41:32 - 02:41:36 - J Kerkwijk
  02:41:37 - 02:41:52 - R. Wessels
  02:41:52 - 02:41:54 - J Kerkwijk
  02:41:55 - 02:42:15 - M.G.B. Teutelink
  02:42:15 - 02:42:16 - J.B. Diepemaat
  02:42:18 - 02:42:19 - J Kerkwijk
  02:42:19 - 02:42:32 - V.H.A. van Dijk
  02:42:33 - 02:43:07 - M.G.B. Teutelink
  02:43:07 - 02:43:09 - J Kerkwijk
  02:43:09 - 02:43:51 - H. de Roode
  02:43:51 - 02:43:56 - J Kerkwijk
  02:43:57 - 02:44:19 - V.H.A. van Dijk
  02:44:19 - 02:44:20 - J Kerkwijk
  02:44:20 - 02:45:17 - J.G.A. Nijhuis
  02:45:17 - 02:45:27 - J Kerkwijk
  02:45:27 - 02:45:50 - E.G. Versteeg
  02:45:50 - 02:45:51 - J Kerkwijk
  02:45:52 - 02:46:29 - G. Visser-Voorn
  02:46:29 - 02:46:35 - J Kerkwijk
  02:46:35 - 02:46:39 - G. Visser-Voorn
  02:46:39 - 02:46:41 - J Kerkwijk
  02:46:52 - 02:47:04 - M.G.B. Teutelink
  02:47:04 - 02:47:05 - G. Visser-Voorn
  02:47:05 - 02:47:08 - M.G.B. Teutelink
  02:47:08 - 02:47:11 - J Kerkwijk
  02:47:11 - 02:49:36 - J.B. Diepemaat
  02:49:36 - 02:49:37 - J Kerkwijk
  02:49:37 - 02:50:04 - J.B. Diepemaat
  02:50:04 - 02:50:08 - J Kerkwijk
  02:50:09 - 02:50:32 - R. Wessels
  02:50:32 - 02:50:33 - J.B. Diepemaat
  02:50:33 - 02:50:35 - J Kerkwijk
  02:50:35 - 02:50:42 - J.B. Diepemaat
  02:50:42 - 02:51:24 - J Kerkwijk
  02:51:24 - 02:51:32 - G. Visser-Voorn
  02:51:32 - 02:52:07 - J Kerkwijk
 • 6