Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 11 september 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

  • 2021.09.07

    Voor het woongebied “IN ’t Zeggelt” ten noorden van de binnenstad van Enschede, geldt o.a. het paraplu-bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen”. In dit bestemmingsplan ligt “IN ’t Zeggelt” in een gebied waar voor het realiseren van appartementen minder stringente toetsingscriteria gelden dan in aangrenzende (woon)gebieden. Omdat “IN ’t Zeggelt” moet uitgroeien tot een hoogwaardig, duurzaam en architectonisch woongebiedje met grondgebonden (stads)woningen, zijn hier appartementen minder gewenst. Om voor dit gebied dezelfde toetsingscriteria te laten gelden voor het realiseren van appartementen zoals die ook voor de aangrenzende (woon)gebieden van toepassing zijn, is het noodzakelijk het bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen” te herzien.


  • 2021.09.08

    Wij hebben een Ontwikkelvisie opgesteld voor de locatie Cromhoff. De vaststelling van de visie is het startsein voor de transformatie van het gebied. We voegen daarmee een nieuwe en bijzondere plek toe aan de stad waar gewoond kan worden en voorzieningen aanwezig zijn. Het wordt een plek met reuring en een heel eigen karakter. De Ontwikkelvisie is geen blauwdruk voor de ontwikkeling van het gebied maar geeft de kaders aan waarbinnen plannen verder kunnen worden uitgewerkt. Voordat er gebouwd gaat worden, starten wij al met tijdelijke initiatieven op de locatie.