Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 22 februari 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

  • 2020.02.20

    Deltaborgh Investments heeft het voornemen om Javastraat 92 te herontwikkelen. Het perceel wordt al lange tijd niet meer gebruikt en de bebouwing staat leeg. Er is een plan ingediend dat bestaat uit de transformatie van het bestaande pand naar woonzorgeenheden en nieuwbouw van acht woonzorgeenheden op het binnenterrein. Deze worden gehuurd door mensen die ondersteund worden door Stichting Wopit. De woonzorgeenheden zijn bestemd voor mensen die (nog) niet of niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Aan de Javastraat zal Wopit ondersteuning bieden bij het opbouwen van een zinvol leven, gericht op herstel en maatschappelijke inclusie. Wopit kan helpen bij stabilisering en het bereiken van levensdoelen het aanbrengen van structuur in bijv. het huishouden. Er geldt reeds een maatschappelijke bestemming op het perceel, op basis waarvan onder meer zorgfuncties zijn toegestaan. Het plan past echter niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan, doordat er sprake is van het bouwen buiten het bouwvlak. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Javastraat 92’ opgesteld. Er zijn tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en van een gemeentelijke reactie voorzien. De zienswijzen leiden tot aanpassing/nadere aanvulling van de toelichting en bijlagen van de toelichting van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn enkele onderdelen ambtshalve aangepast.