Stedelijke commissie

maandag 15 april 2019 19:00 - 22:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5.a

  De rekenkamercommissie heeft in 2018/2019 onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening in Enschede. De rekenkamercommissie heeft conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die middels dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden.  00:01:59 - 00:02:02 - H. de Roode
  00:02:02 - 00:02:08 - R.R.. Kreeft
  00:02:08 - 00:02:11 - H. de Roode
  00:02:11 - 00:02:50 - R.R.. Kreeft
  00:02:50 - 00:09:07 - Inspreker 1
  00:09:07 - 00:09:12 - R.R.. Kreeft
  00:09:12 - 00:10:32 - Inspreker 1
  00:10:32 - 00:10:49 - R.R.. Kreeft
  00:10:49 - 00:10:51 - Inspreker 1
  00:10:51 - 00:10:53 - R.R.. Kreeft
  00:10:53 - 00:11:33 - P. van Ek
  00:11:33 - 00:11:36 - R.R.. Kreeft
  00:11:36 - 00:14:36 - Inspreker 1
  00:14:36 - 00:14:43 - R.R.. Kreeft
  00:14:43 - 00:14:48 - Inspreker 1
  00:14:48 - 00:15:26 - G. Visser-Voorn
  00:15:26 - 00:15:27 - R.R.. Kreeft
  00:15:27 - 00:16:40 - Inspreker 1
  00:16:40 - 00:16:44 - R.R.. Kreeft
  00:16:44 - 00:16:47 - Inspreker 1
  00:16:47 - 00:17:13 - G. Visser-Voorn
  00:17:13 - 00:17:31 - Inspreker 1
  00:17:31 - 00:17:36 - R.R.. Kreeft
  00:17:36 - 00:17:37 - Inspreker 1
  00:17:37 - 00:18:08 - Y.A. Hummels
  00:18:08 - 00:18:09 - Inspreker 1
  00:18:09 - 00:18:10 - Y.A. Hummels
  00:18:10 - 00:19:20 - Inspreker 1
  00:19:20 - 00:19:22 - R.R.. Kreeft
  00:19:22 - 00:19:24 - Inspreker 1
  00:19:24 - 00:19:43 - Y.A. Hummels
  00:19:43 - 00:21:05 - Inspreker 1
  00:21:05 - 00:21:13 - R.R.. Kreeft
  00:21:13 - 00:21:15 - H. Wolf
  00:21:15 - 00:21:16 - Inspreker 1
  00:21:16 - 00:22:58 - H. Wolf
  00:22:58 - 00:23:54 - Inspreker 1
  00:23:54 - 00:24:47 - R.R.. Kreeft
  00:24:47 - 00:25:11 - H. Wolf
  00:25:11 - 00:25:12 - Inspreker 1
  00:25:12 - 00:25:13 - H. Wolf
  00:25:13 - 00:25:15 - Inspreker 1
  00:25:15 - 00:25:16 - H. Wolf
  00:25:16 - 00:25:18 - Inspreker 1
  00:25:18 - 00:25:47 - H. Wolf
  00:25:52 - 00:26:00 - R.R.. Kreeft
  00:26:00 - 00:26:01 - H. de Roode
  00:26:01 - 00:26:07 - R.R.. Kreeft
  00:26:07 - 00:32:19 - H. de Roode
  00:32:19 - 00:32:24 - R.R.. Kreeft
  00:32:24 - 00:38:14 - H. Wolf
  00:38:14 - 00:38:20 - R.R.. Kreeft
  00:38:20 - 00:39:45 - M van Lagen
  00:39:45 - 00:39:49 - R.R.. Kreeft
  00:39:49 - 00:41:13 - E.G. Versteeg
  00:41:13 - 00:41:17 - R.R.. Kreeft
  00:41:18 - 00:44:05 - A. Brouwer
  00:44:06 - 00:44:49 - R.R.. Kreeft
  00:44:49 - 00:47:47 - P. van Ek
  00:47:47 - 00:47:52 - R.R.. Kreeft
  00:47:53 - 00:49:59 - R. Denneboom
  00:50:00 - 00:50:02 - R.R.. Kreeft
  00:50:02 - 00:52:13 - Y.A. Hummels
  00:52:13 - 00:52:17 - R.R.. Kreeft
  00:52:17 - 00:53:11 - J.W. Elferink
  00:53:11 - 00:53:15 - R.R.. Kreeft
  00:53:15 - 00:58:53 - G. Visser-Voorn
  00:58:53 - 00:58:59 - R.R.. Kreeft
  00:58:59 - 01:01:16 - G.M. Kel
  01:01:16 - 01:01:20 - R.R.. Kreeft
  01:01:20 - 01:06:27 - V.H.A. van Dijk
  01:06:27 - 01:06:51 - R.R.. Kreeft
  01:06:58 - 01:08:43 - E.L. Figee
  01:08:43 - 01:08:46 - R.R.. Kreeft
  01:09:22 - 01:10:10 - E.L. Figee
  01:10:10 - 01:10:25 - R.R.. Kreeft
  01:10:25 - 01:14:25 - E. Eerenberg
  01:14:25 - 01:14:28 - R.R.. Kreeft
  01:14:28 - 01:14:29 - E. Eerenberg
  01:14:29 - 01:14:38 - R.R.. Kreeft
  01:14:38 - 01:15:00 - P. van Ek
  01:15:00 - 01:15:01 - R.R.. Kreeft
  01:15:01 - 01:15:34 - E. Eerenberg
  01:15:34 - 01:15:46 - R.R.. Kreeft
  01:15:46 - 01:15:57 - G.M. Kel
  01:15:57 - 01:16:11 - R.R.. Kreeft
  01:16:11 - 01:17:07 - E. Eerenberg
  01:17:07 - 01:17:29 - H. Wolf
  01:17:29 - 01:18:02 - E. Eerenberg
  01:18:02 - 01:18:08 - R.R.. Kreeft
  01:18:08 - 01:18:09 - H. Wolf
  01:18:09 - 01:18:10 - R.R.. Kreeft
  01:18:10 - 01:18:47 - H. Wolf
  01:18:47 - 01:18:49 - R.R.. Kreeft
  01:18:49 - 01:26:13 - E. Eerenberg
  01:26:13 - 01:26:28 - R.R.. Kreeft
  01:26:28 - 01:29:45 - E. Eerenberg
  01:29:45 - 01:29:57 - R.R.. Kreeft
  01:29:58 - 01:30:13 - V.H.A. van Dijk
  01:30:13 - 01:30:16 - R.R.. Kreeft
  01:30:16 - 01:30:26 - R. Denneboom
  01:30:26 - 01:30:27 - R.R.. Kreeft
  01:30:27 - 01:30:28 - R. Denneboom
  01:30:28 - 01:30:42 - R.R.. Kreeft
  01:30:42 - 01:31:01 - E.G. Versteeg
  01:31:01 - 01:31:04 - R.R.. Kreeft
  01:31:04 - 01:31:59 - G. Visser-Voorn
  01:31:59 - 01:32:09 - R.R.. Kreeft
  01:32:09 - 01:33:07 - E. Eerenberg
  01:33:07 - 01:33:34 - R.R.. Kreeft
  01:33:35 - 01:33:38 - V.H.A. van Dijk
  01:33:38 - 01:33:45 - R.R.. Kreeft
  01:33:45 - 01:33:51 - V.H.A. van Dijk
  01:33:51 - 01:33:58 - R.R.. Kreeft
  01:33:59 - 01:34:18 - Y.A. Hummels
  01:34:18 - 01:34:21 - R.R.. Kreeft
  01:34:21 - 01:34:32 - P. van Ek
  01:34:33 - 01:34:59 - R.R.. Kreeft
  01:35:01 - 01:35:14 - E.L. Figee
  01:35:14 - 01:35:39 - R.R.. Kreeft
  01:35:45 - 01:38:37 - Inspreker 1
  01:38:37 - 01:39:11 - R.R.. Kreeft
  01:39:11 - 01:39:12 - Inspreker 1
  01:39:12 - 01:39:14 - R.R.. Kreeft
  01:39:14 - 01:39:26 - Inspreker 1
  01:46:30 - 01:48:34 - J.. Kerkwijk
 • 5.b

  We herkennen ons in de conclusies van der rekenkamercommissie. Het rapport bevestigt de dienstverleningsvisie en legt de vinger op enkele belangrijke punten. We gaan zonder voorbehoud hard aan de slag met het verbeteren van de begrijpelijkheid, het betrekken van inwoners en de zorg voor niet-digitaal vaardigen. En dat alles onder een strakkere regie op digitale dienstverlening. Een heroverweging van social media is wat ons betreft niet aan de orde.
  Het rapport van de rekenkamer heeft ons nog bewuster gemaakt van het belang en de urgentie van dit onderwerp. De visie op dienstverlening en de nieuwe regisseur iDienstverlening gaan ons helpen te prioriteren, keuzes te maken en door te pakken.


 • 6

  Detailhandel, horeca, Leisure en consumentgerichte dienstverlening (Retail) ondervinden veranderingen als gevolg van wijzigingen in consumentengedrag. De groei aan fysieke winkels neemt af als gevolg van online bestedingen en tegelijk blijft de consument graag 'winkelen' en wil boodschappen vooral nog doen in fysieke winkels. De consument is mobiel en goed geïnformeerd en bezoekt daarom vooral de locaties met de grootste keuzevrijheid in een aantrekkelijke omgeving. Daarbij spelen horeca, Leisure en andere voorzieningen zoals diensten een steeds belangrijker rol. De retailfuncties concentreren zich gezamenlijk in verschillende centra, zoals de binnenstad en de boodschappencentra. Maar ook steeds vaker op zogenaamde 'third places', gemixte gebieden waar wonen, voorzieningen en werken door elkaar lopen, waar volop ruimte is voor interactie. Om ervoor te kunnen zorgen dat we mee kunnen gaan in deze veranderingen en anderzijds ervoor te zorgen dat de functies in de toekomst behouden blijven is een goede retailstructuur van belang. Met deze beleidsnotitie worden de uitgangspunten voor de structuurvisie Retail vastgelegd.  01:48:39 - 01:48:56 - J.. Kerkwijk
  01:48:56 - 01:53:20 - Inspreker 1
  01:53:20 - 01:53:34 - J.. Kerkwijk
  01:53:34 - 01:54:25 - Inspreker 1
  01:54:25 - 01:54:49 - J.. Kerkwijk
  01:54:49 - 01:54:50 - Inspreker 1
  01:54:50 - 01:54:55 - G. Visser-Voorn
  01:54:55 - 01:54:56 - Inspreker 1
  01:54:56 - 01:55:09 - J.. Kerkwijk
  01:55:09 - 01:55:10 - Inspreker 1
  01:55:10 - 01:55:57 - J.A.R. Tenkink
  01:55:57 - 01:56:05 - J.. Kerkwijk
  01:56:05 - 01:56:23 - Inspreker 1
  01:56:24 - 01:56:25 - J.. Kerkwijk
  01:56:25 - 01:56:31 - R.R. Kreeft
  01:56:32 - 01:56:34 - J.. Kerkwijk
  01:56:34 - 01:56:51 - P. van Ek
  01:56:51 - 01:56:57 - J.. Kerkwijk
  01:57:00 - 01:57:07 - Inspreker 1
  01:57:07 - 01:57:13 - J.. Kerkwijk
  01:57:13 - 01:57:52 - A.G.J. ten Vergert
  01:57:52 - 01:57:54 - J.. Kerkwijk
  01:57:54 - 01:58:14 - Inspreker 1
  01:58:16 - 01:58:30 - J.. Kerkwijk
  01:58:30 - 01:59:06 - Inspreker 1
  01:59:06 - 01:59:19 - J.. Kerkwijk
  01:59:36 - 02:04:28 - Inspreker 1
  02:04:28 - 02:04:45 - J.. Kerkwijk
  02:04:45 - 02:05:30 - Inspreker 1
  02:05:30 - 02:05:36 - J.. Kerkwijk
  02:05:36 - 02:06:12 - Inspreker 1
  02:06:12 - 02:06:52 - J.. Kerkwijk
  02:07:01 - 02:08:52 - Inspreker 1
  02:08:52 - 02:08:58 - J.. Kerkwijk
  02:08:58 - 02:09:16 - R.R. Kreeft
  02:09:16 - 02:09:40 - Inspreker 1
  02:09:41 - 02:09:44 - J.. Kerkwijk
  02:09:45 - 02:10:11 - A.G.J. ten Vergert
  02:10:11 - 02:10:48 - Inspreker 1
  02:10:49 - 02:10:53 - J.. Kerkwijk
  02:10:53 - 02:11:44 - R. Wessels
  02:11:44 - 02:11:45 - J.. Kerkwijk
  02:11:46 - 02:12:43 - Inspreker 1
  02:12:43 - 02:12:45 - J.. Kerkwijk
  02:12:45 - 02:13:06 - B. Overink
  02:13:06 - 02:13:53 - Inspreker 1
  02:13:53 - 02:13:56 - J.. Kerkwijk
  02:13:56 - 02:13:59 - M.I. Jeliazkova
  02:14:25 - 02:15:08 - Inspreker 1
  02:15:08 - 02:15:42 - J.. Kerkwijk
  02:15:43 - 02:19:19 - M.I. Jeliazkova
  02:19:19 - 02:19:24 - J.. Kerkwijk
  02:19:24 - 02:25:25 - G. Visser-Voorn
  02:25:25 - 02:25:26 - J.. Kerkwijk
  02:25:26 - 02:25:46 - B. Overink
  02:25:46 - 02:26:25 - G. Visser-Voorn
  02:26:57 - 02:27:02 - J.. Kerkwijk
  02:27:02 - 02:27:03 - G. Visser-Voorn
  02:27:03 - 02:27:07 - J.. Kerkwijk
  02:27:07 - 02:28:46 - J.W. Elferink
  02:28:46 - 02:28:49 - J.. Kerkwijk
  02:28:49 - 02:30:37 - J.A.R. Tenkink
  02:30:37 - 02:30:41 - J.. Kerkwijk
  02:30:41 - 02:30:42 - J.A.R. Tenkink
  02:30:42 - 02:31:07 - B. Overink
  02:31:07 - 02:31:08 - J.A.R. Tenkink
  02:31:08 - 02:31:18 - J.. Kerkwijk
  02:31:18 - 02:33:32 - J.A.R. Tenkink
  02:33:32 - 02:33:35 - J.. Kerkwijk
  02:33:35 - 02:34:11 - R.R. Kreeft
  02:34:11 - 02:34:12 - J.A.R. Tenkink
  02:36:52 - 02:37:16 - J.. Kerkwijk
  02:37:16 - 02:37:18 - J.A.R. Tenkink
  02:37:18 - 02:37:26 - J.. Kerkwijk
  02:37:26 - 02:38:05 - J.A.R. Tenkink
  02:38:05 - 02:38:11 - J.. Kerkwijk
  02:38:11 - 02:38:22 - J.A.R. Tenkink
  02:38:22 - 02:38:25 - J.. Kerkwijk
  02:38:25 - 02:38:26 - J.A.R. Tenkink
  02:38:26 - 02:42:15 - R.R. Kreeft
  02:42:15 - 02:42:20 - J.. Kerkwijk
  02:42:20 - 02:42:39 - B. Overink
  02:42:39 - 02:42:40 - R.R. Kreeft
  02:42:40 - 02:42:42 - B. Overink
  02:42:42 - 02:43:44 - R.R. Kreeft
  02:43:44 - 02:43:48 - J.. Kerkwijk
  02:43:48 - 02:44:17 - G. Visser-Voorn
  02:44:18 - 02:44:31 - R.R. Kreeft
  02:44:31 - 02:44:33 - J.. Kerkwijk
  02:44:33 - 02:44:45 - M.I. Jeliazkova
  02:44:46 - 02:44:48 - R.R. Kreeft
  02:44:48 - 02:44:50 - M.I. Jeliazkova
  02:44:50 - 02:45:01 - J.. Kerkwijk
  02:45:01 - 02:45:05 - R.R. Kreeft
  02:45:05 - 02:45:16 - J.. Kerkwijk
  02:45:16 - 02:45:17 - M.I. Jeliazkova
  02:45:17 - 02:45:39 - R.R. Kreeft
  02:45:39 - 02:45:45 - J.. Kerkwijk
  02:45:52 - 02:46:21 - A.G.J. ten Vergert
  02:46:21 - 02:46:22 - J.. Kerkwijk
  02:46:22 - 02:47:25 - R.R. Kreeft
  02:47:25 - 02:47:28 - J.. Kerkwijk
  02:47:28 - 02:47:40 - A.G.J. ten Vergert
  02:47:40 - 02:47:41 - J.. Kerkwijk
  02:47:41 - 02:48:32 - R.R. Kreeft
  02:48:32 - 02:48:34 - J.. Kerkwijk
  02:48:34 - 02:49:01 - R. Wessels
  02:49:01 - 02:49:54 - R.R. Kreeft
  02:49:54 - 02:50:08 - J.. Kerkwijk
  02:50:08 - 02:52:49 - R.R. Kreeft
  02:52:49 - 02:52:52 - J.. Kerkwijk
  02:52:52 - 02:53:12 - R. Wessels
  02:53:12 - 02:53:13 - J.. Kerkwijk
  02:53:13 - 02:53:46 - R.R. Kreeft
  02:53:46 - 02:53:52 - J.. Kerkwijk
  02:53:52 - 02:55:42 - P. van Ek
  02:55:42 - 02:55:46 - J.. Kerkwijk
  02:55:46 - 02:59:57 - R.E.J. Lucardie
  02:59:57 - 03:00:01 - J.. Kerkwijk
  03:00:01 - 03:00:29 - H. de Roode
  03:00:29 - 03:00:30 - R.E.J. Lucardie
  03:00:30 - 03:00:31 - J.. Kerkwijk
  03:00:31 - 03:00:55 - R.E.J. Lucardie
  03:00:55 - 03:00:59 - J.. Kerkwijk
  03:00:59 - 03:01:40 - R.E.J. Lucardie
  03:01:40 - 03:01:46 - J.. Kerkwijk
  03:01:46 - 03:01:47 - R.E.J. Lucardie
  03:01:47 - 03:02:16 - R. Wessels
  03:02:16 - 03:02:18 - J.. Kerkwijk
  03:02:18 - 03:02:55 - R.E.J. Lucardie
  03:02:55 - 03:02:58 - J.. Kerkwijk
  03:02:58 - 03:03:14 - M.I. Jeliazkova
  03:03:14 - 03:03:15 - R.E.J. Lucardie
  03:03:15 - 03:03:17 - M.I. Jeliazkova
  03:03:17 - 03:03:18 - J.. Kerkwijk
  03:03:18 - 03:03:43 - R.E.J. Lucardie
  03:03:43 - 03:03:49 - J.. Kerkwijk
  03:03:49 - 03:03:56 - R.E.J. Lucardie
  03:03:56 - 03:04:05 - J.. Kerkwijk
  03:04:05 - 03:04:06 - R.E.J. Lucardie
  03:04:06 - 03:04:09 - E.G. Versteeg
  03:04:09 - 03:04:13 - J.. Kerkwijk
  03:04:13 - 03:05:04 - E.G. Versteeg
  03:05:04 - 03:05:05 - R.R. Kreeft
  03:05:05 - 03:05:13 - E.G. Versteeg
  03:05:13 - 03:05:16 - J.. Kerkwijk
  03:05:16 - 03:05:34 - R.R. Kreeft
  03:05:34 - 03:05:36 - J.. Kerkwijk
  03:05:36 - 03:05:37 - E.G. Versteeg
  03:05:37 - 03:05:38 - J.. Kerkwijk
  03:05:38 - 03:05:44 - E.G. Versteeg
  03:05:44 - 03:05:54 - J.. Kerkwijk
  03:05:54 - 03:08:00 - E.G. Versteeg
  03:08:00 - 03:08:01 - J.. Kerkwijk
  03:08:01 - 03:08:02 - E.G. Versteeg
  03:08:02 - 03:08:18 - B. Overink
  03:08:19 - 03:08:20 - J.. Kerkwijk
  03:08:20 - 03:08:37 - E.G. Versteeg
  03:10:15 - 03:10:18 - J.. Kerkwijk
  03:10:19 - 03:10:45 - R. Wessels
  03:10:45 - 03:10:55 - E.G. Versteeg
  03:10:56 - 03:10:57 - R. Wessels
  03:10:57 - 03:10:58 - J.. Kerkwijk
  03:10:58 - 03:11:08 - R. Wessels
  03:11:08 - 03:11:09 - J.. Kerkwijk
  03:11:10 - 03:11:16 - E.G. Versteeg
  03:11:16 - 03:11:19 - J.. Kerkwijk
  03:11:19 - 03:16:03 - A.G.J. ten Vergert
  03:16:03 - 03:16:06 - J.. Kerkwijk
  03:16:06 - 03:20:13 - R. Wessels
  03:20:13 - 03:20:16 - J.. Kerkwijk
  03:20:16 - 03:20:17 - R. Wessels
  03:20:17 - 03:20:38 - R.R. Kreeft
  03:20:38 - 03:20:41 - J.. Kerkwijk
  03:20:41 - 03:20:46 - R. Wessels
  03:20:46 - 03:20:48 - J.. Kerkwijk
  03:20:48 - 03:20:49 - R. Wessels
  03:20:49 - 03:20:51 - J.. Kerkwijk
  03:20:51 - 03:21:48 - R. Wessels
  03:21:48 - 03:21:51 - J.. Kerkwijk
  03:21:51 - 03:21:58 - H. de Roode
  03:21:58 - 03:21:59 - J.. Kerkwijk
  03:21:59 - 03:23:58 - H. de Roode
  03:23:58 - 03:23:59 - J.. Kerkwijk
  03:23:59 - 03:24:05 - B. Overink
  03:24:05 - 03:24:06 - J.. Kerkwijk
  03:24:06 - 03:25:49 - B. Overink
  03:25:49 - 03:25:57 - J.. Kerkwijk
  03:25:57 - 03:25:59 - B. Overink
  03:25:59 - 03:26:12 - R. Wessels
  03:26:12 - 03:26:25 - B. Overink
  03:26:25 - 03:26:28 - J.. Kerkwijk
  03:26:28 - 03:27:32 - B. Overink
  03:27:32 - 03:27:34 - J.. Kerkwijk
  03:27:34 - 03:27:35 - B. Overink
  03:27:35 - 03:28:02 - G. Visser-Voorn
  03:28:02 - 03:28:03 - J.. Kerkwijk
  03:28:03 - 03:28:26 - B. Overink
  03:28:26 - 03:28:28 - J.. Kerkwijk
  03:28:28 - 03:28:43 - G. Visser-Voorn
  03:28:43 - 03:28:44 - J.. Kerkwijk
  03:28:44 - 03:28:47 - B. Overink
  03:28:59 - 03:29:04 - R.R. Kreeft
  03:29:04 - 03:29:05 - B. Overink
  03:29:05 - 03:29:09 - J.. Kerkwijk
  03:29:09 - 03:29:11 - R.R. Kreeft
  03:29:11 - 03:29:16 - J.. Kerkwijk
  03:29:16 - 03:29:33 - R.R. Kreeft
  03:29:33 - 03:29:42 - J.. Kerkwijk
  03:29:44 - 03:29:48 - B. Overink
  03:29:48 - 03:29:49 - J.. Kerkwijk
  03:29:49 - 03:30:35 - B. Overink
  03:30:35 - 03:30:36 - J.. Kerkwijk
  03:30:36 - 03:36:07 - B. Overink
  03:36:07 - 03:36:10 - R.R. Kreeft
  03:36:10 - 03:36:13 - B. Overink
  03:36:13 - 03:36:31 - J.. Kerkwijk
  03:36:31 - 03:37:29 - G. Visser-Voorn
  03:37:30 - 03:37:36 - B. Overink
  03:37:36 - 03:37:37 - J.. Kerkwijk
  03:37:37 - 03:38:29 - B. Overink
  03:38:29 - 03:38:39 - J.. Kerkwijk
  03:38:39 - 03:39:36 - R.R. Kreeft
  03:39:36 - 03:40:11 - B. Overink
  03:40:11 - 03:40:13 - J.. Kerkwijk
  03:40:13 - 03:40:32 - R.R. Kreeft
  03:40:33 - 03:40:52 - B. Overink
  03:40:52 - 03:41:07 - J.. Kerkwijk
  03:41:07 - 03:41:21 - R. Wessels
  03:41:21 - 03:41:23 - J.. Kerkwijk
  03:41:23 - 03:41:28 - B. Overink
  03:41:28 - 03:42:01 - J.. Kerkwijk
  03:42:01 - 03:49:54 - E. Eerenberg
  03:50:32 - 03:50:48 - B. Overink
  03:50:48 - 03:50:55 - J.. Kerkwijk
  03:50:55 - 03:51:11 - R. Wessels
  03:51:11 - 03:51:22 - J.. Kerkwijk
  03:51:22 - 03:51:29 - A.G.J. ten Vergert
  03:51:29 - 03:51:46 - J.. Kerkwijk
  03:51:47 - 03:52:04 - G. Visser-Voorn
  03:52:04 - 03:52:05 - J.. Kerkwijk
  03:52:05 - 03:52:11 - M.I. Jeliazkova
  03:53:15 - 03:54:13 - J.. Kerkwijk
  03:54:22 - 03:54:50 - Inspreker 1
  03:54:50 - 03:55:04 - J.. Kerkwijk
  03:55:04 - 03:57:21 - Inspreker 1
  03:57:21 - 03:57:26 - J.. Kerkwijk
  03:57:38 - 03:59:13 - Inspreker 1
  03:59:13 - 03:59:16 - J.. Kerkwijk
  03:59:16 - 03:59:22 - Inspreker 1
 • 7
 • 99
 • 99.1

  De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountantscontrole van de gemeenterekening. In dat kader heeft de Raad op 22 mei 2017 het controleprotocol 2016-2019 vastgesteld met nadere aanwijzingen voor de accountantscontrole. Het gaat dan om het normenkader voor de financiële rechtmatigheidscontrole en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Het normenkader is aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving in 2018. Dit actuele normenkader wordt aan de raad ter vaststelling aangeboden.