Stedelijke commissie

maandag 6 mei 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  00:01:04 - 00:01:15 - A.G.J. ten Vergert
  00:01:16 - 00:01:42 - J Kerkwijk
  00:01:42 - 00:02:10 - G. Visser-Voorn
  00:02:11 - 00:03:50 - J Kerkwijk
 • 4
 • 5

  Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe economische visie van Enschede. Deze visie is in lijn met de regionale economische ambities en de strategische thema’s. De visie is opgebouwd langs drie speerpunten, 1) Meer talent aantrekken en vasthouden, 2) Een betere bereikbaarheid van banen (kortere reistijden naar aanliggende gebieden waar veel banen zijn, een betere interne bereikbaarheid, een sterkere verbinding tussen de economische kerngebieden en meer banen in Enschede) en 3) Een betere aansluiting tussen kennis en innovatie en het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke vraagstukken als circulaire economie en duurzaamheid.

  Het College heeft besloten tot het opstellen van deze economische visie omdat de economische koers van Enschede op dit moment in een groot aantal verschillende en deels gedateerde documenten beschreven staat. In de nieuwe economische visie brengt het College die inzichten samen en legt nadere accenten.
  De economische visie bevat een aantal concrete actielijnen waar de gemeente Enschede, in regionaal verband en zelfstandig, de komende periode mee aan de slag gaat.  00:04:00 - 00:05:46 - Inspreker
  00:05:46 - 00:05:59 - J Kerkwijk
  00:05:59 - 00:06:08 - Inspreker
  00:06:08 - 00:06:11 - J. Kort
  00:06:11 - 00:06:12 - Inspreker
  00:06:12 - 00:06:46 - J. Kort
  00:06:46 - 00:06:47 - J Kerkwijk
  00:06:47 - 00:07:18 - Inspreker
  00:07:18 - 00:07:38 - J Kerkwijk
  00:07:38 - 00:07:42 - J. Kort
  00:07:43 - 00:08:03 - J Kerkwijk
  00:08:03 - 00:10:28 - A.G.J. ten Vergert
  00:10:28 - 00:10:29 - J Kerkwijk
  00:10:37 - 00:10:58 - B. Overink
  00:10:58 - 00:11:00 - J Kerkwijk
  00:11:00 - 00:11:25 - A.G.J. ten Vergert
  00:11:25 - 00:11:26 - B. Overink
  00:11:26 - 00:11:28 - J Kerkwijk
  00:11:28 - 00:11:34 - B. Overink
  00:11:35 - 00:12:01 - A.G.J. ten Vergert
  00:12:01 - 00:12:06 - J Kerkwijk
  00:12:07 - 00:16:38 - H. de Roode
  00:16:39 - 00:16:49 - J Kerkwijk
  00:16:49 - 00:21:43 - R.R. Kreeft
  00:21:43 - 00:21:47 - J Kerkwijk
  00:21:48 - 00:28:03 - E.G. Versteeg
  00:28:03 - 00:28:06 - J Kerkwijk
  00:28:06 - 00:28:07 - E.G. Versteeg
  00:28:07 - 00:29:27 - A. Brouwer
  00:29:27 - 00:29:29 - J Kerkwijk
  00:29:30 - 00:31:12 - P. van Ek
  00:31:12 - 00:31:13 - J Kerkwijk
  00:31:16 - 00:31:28 - B. Overink
  00:31:28 - 00:31:29 - J Kerkwijk
  00:31:29 - 00:31:32 - B. Overink
  00:31:32 - 00:31:33 - J Kerkwijk
  00:31:33 - 00:31:46 - P. van Ek
  00:31:46 - 00:31:47 - B. Overink
  00:32:13 - 00:32:14 - J Kerkwijk
  00:32:15 - 00:32:27 - P. van Ek
  00:32:29 - 00:32:34 - J Kerkwijk
  00:32:37 - 00:35:56 - M.I. Jeliazkova
  00:35:56 - 00:36:02 - J Kerkwijk
  00:36:02 - 00:36:26 - R.R. Kreeft
  00:36:26 - 00:36:28 - J Kerkwijk
  00:36:28 - 00:37:10 - M.I. Jeliazkova
  00:37:10 - 00:37:12 - J Kerkwijk
  00:37:12 - 00:37:13 - M.I. Jeliazkova
  00:37:13 - 00:37:20 - R.R. Kreeft
  00:37:20 - 00:37:24 - M.I. Jeliazkova
  00:37:24 - 00:37:26 - R.R. Kreeft
  00:37:26 - 00:37:27 - M.I. Jeliazkova
  00:37:27 - 00:37:31 - J Kerkwijk
  00:37:31 - 00:39:49 - M.I. Jeliazkova
  00:39:49 - 00:39:51 - J Kerkwijk
  00:39:51 - 00:40:11 - B. Overink
  00:40:11 - 00:40:12 - M.I. Jeliazkova
  00:40:12 - 00:40:14 - J Kerkwijk
  00:40:14 - 00:40:56 - M.I. Jeliazkova
  00:40:56 - 00:40:58 - J Kerkwijk
  00:40:58 - 00:41:00 - M.I. Jeliazkova
  00:41:00 - 00:41:01 - J Kerkwijk
  00:41:01 - 00:41:06 - M.I. Jeliazkova
  00:41:06 - 00:41:41 - B. Overink
  00:41:41 - 00:41:45 - J Kerkwijk
  00:41:46 - 00:42:38 - M.I. Jeliazkova
  00:42:38 - 00:42:39 - J Kerkwijk
  00:42:39 - 00:42:40 - M.I. Jeliazkova
  00:42:40 - 00:42:43 - J Kerkwijk
  00:42:43 - 00:42:55 - M.I. Jeliazkova
  00:42:55 - 00:42:57 - J Kerkwijk
  00:42:57 - 00:42:58 - M.I. Jeliazkova
  00:42:58 - 00:43:04 - A.G.J. ten Vergert
  00:43:04 - 00:43:05 - M.I. Jeliazkova
  00:43:05 - 00:43:29 - A.G.J. ten Vergert
  00:43:29 - 00:43:30 - J Kerkwijk
  00:43:31 - 00:43:57 - M.I. Jeliazkova
  00:43:57 - 00:44:06 - J Kerkwijk
  00:44:06 - 00:44:09 - J.W. Elferink
  00:44:09 - 00:44:16 - J Kerkwijk
  00:44:16 - 00:44:45 - E.G. Versteeg
  00:44:45 - 00:44:46 - M.I. Jeliazkova
  00:44:46 - 00:44:47 - J Kerkwijk
  00:44:47 - 00:45:15 - M.I. Jeliazkova
  00:45:15 - 00:45:16 - E.G. Versteeg
  00:45:16 - 00:45:17 - J Kerkwijk
  00:45:17 - 00:45:35 - E.G. Versteeg
  00:45:35 - 00:45:42 - J Kerkwijk
  00:45:42 - 00:47:33 - J.W. Elferink
  00:47:33 - 00:47:40 - J Kerkwijk
  00:47:40 - 00:47:41 - J.W. Elferink
  00:47:41 - 00:47:52 - B. Overink
  00:47:52 - 00:47:54 - J Kerkwijk
  00:47:54 - 00:47:58 - J.W. Elferink
  00:47:58 - 00:47:59 - J Kerkwijk
  00:47:59 - 00:48:15 - J.W. Elferink
  00:48:15 - 00:48:16 - J Kerkwijk
  00:48:18 - 00:48:35 - J.W. Elferink
  00:48:35 - 00:48:36 - J Kerkwijk
  00:48:36 - 00:48:37 - J.W. Elferink
  00:48:37 - 00:48:38 - J Kerkwijk
  00:48:38 - 00:48:54 - R.R. Kreeft
  00:48:55 - 00:48:56 - J Kerkwijk
  00:48:56 - 00:49:15 - J.W. Elferink
  00:49:15 - 00:49:18 - J Kerkwijk
  00:49:18 - 00:51:33 - G. Visser-Voorn
  00:51:33 - 00:51:35 - J Kerkwijk
  00:51:35 - 00:52:03 - R.R. Kreeft
  00:52:04 - 00:52:05 - J Kerkwijk
  00:52:05 - 00:52:57 - G. Visser-Voorn
  00:57:49 - 00:57:56 - J Kerkwijk
  00:57:56 - 00:58:04 - G. Visser-Voorn
  00:58:05 - 00:58:14 - J Kerkwijk
  00:58:15 - 01:01:45 - J. Kort
  01:01:45 - 01:01:47 - J Kerkwijk
  01:01:47 - 01:02:22 - J.A.R. Tenkink
  01:02:22 - 01:02:40 - J. Kort
  01:02:40 - 01:07:59 - J.A.R. Tenkink
  01:07:59 - 01:08:02 - J Kerkwijk
  01:08:02 - 01:08:03 - J.A.R. Tenkink
  01:08:03 - 01:08:55 - B. Overink
  01:08:55 - 01:08:57 - M.I. Jeliazkova
  01:08:57 - 01:08:58 - B. Overink
  01:09:01 - 01:09:10 - M.I. Jeliazkova
  01:09:11 - 01:09:14 - B. Overink
  01:09:14 - 01:09:17 - J Kerkwijk
  01:09:17 - 01:10:41 - B. Overink
  01:10:41 - 01:10:52 - J Kerkwijk
  01:10:52 - 01:10:53 - P. van Ek
  01:10:53 - 01:11:03 - B. Overink
  01:11:03 - 01:11:04 - J Kerkwijk
  01:11:04 - 01:12:06 - B. Overink
  01:12:06 - 01:12:11 - J Kerkwijk
  01:12:11 - 01:12:13 - B. Overink
  01:12:13 - 01:12:16 - J Kerkwijk
  01:12:16 - 01:12:26 - E.G. Versteeg
  01:12:26 - 01:12:39 - J Kerkwijk
  01:12:39 - 01:14:17 - B. Overink
  01:14:17 - 01:14:19 - J Kerkwijk
  01:14:19 - 01:14:40 - A.G.J. ten Vergert
  01:14:40 - 01:14:41 - J Kerkwijk
  01:14:41 - 01:14:53 - B. Overink
  01:14:53 - 01:15:09 - M.I. Jeliazkova
  01:15:09 - 01:15:20 - B. Overink
  01:15:20 - 01:15:21 - J Kerkwijk
  01:15:21 - 01:15:22 - B. Overink
  01:15:22 - 01:15:23 - M.I. Jeliazkova
  01:15:23 - 01:15:46 - A.G.J. ten Vergert
  01:15:46 - 01:15:55 - J Kerkwijk
  01:15:56 - 01:17:06 - J. Kort
  01:17:06 - 01:17:10 - J Kerkwijk
  01:17:10 - 01:17:23 - B. Overink
  01:17:23 - 01:17:30 - J Kerkwijk
  01:17:30 - 01:17:31 - B. Overink
  01:17:31 - 01:17:33 - J Kerkwijk
  01:17:33 - 01:18:42 - B. Overink
  01:18:42 - 01:18:45 - J Kerkwijk
  01:18:46 - 01:26:29 - E. Eerenberg
  01:26:29 - 01:26:30 - J Kerkwijk
  01:26:30 - 01:26:31 - E. Eerenberg
  01:26:31 - 01:27:03 - R.R. Kreeft
  01:27:03 - 01:27:05 - J Kerkwijk
  01:27:05 - 01:28:32 - E. Eerenberg
  01:28:32 - 01:28:34 - J Kerkwijk
  01:28:35 - 01:29:18 - H. de Roode
  01:29:18 - 01:29:29 - J Kerkwijk
  01:29:29 - 01:39:39 - E. Eerenberg
  01:39:39 - 01:39:42 - J Kerkwijk
  01:39:42 - 01:41:48 - E. Eerenberg
  01:41:48 - 01:41:58 - J Kerkwijk
  01:41:58 - 01:42:27 - B. Overink
  01:42:27 - 01:42:28 - J Kerkwijk
  01:42:28 - 01:42:59 - E. Eerenberg
  01:42:59 - 01:43:01 - J Kerkwijk
  01:43:01 - 01:43:12 - A.G.J. ten Vergert
  01:43:12 - 01:43:13 - J Kerkwijk
  01:43:13 - 01:43:14 - A.G.J. ten Vergert
  01:43:14 - 01:43:33 - E. Eerenberg
  01:43:33 - 01:43:39 - J Kerkwijk
  01:43:40 - 01:43:56 - E.G. Versteeg
  01:43:56 - 01:43:57 - J Kerkwijk
  01:43:57 - 01:44:11 - E. Eerenberg
  01:44:11 - 01:44:13 - J Kerkwijk
  01:44:14 - 01:44:15 - E.G. Versteeg
  01:44:19 - 01:44:20 - J Kerkwijk
  01:44:21 - 01:44:45 - R.R. Kreeft
  01:44:45 - 01:44:48 - J Kerkwijk
  01:44:49 - 01:45:27 - E. Eerenberg
  01:45:27 - 01:45:29 - J Kerkwijk
  01:45:29 - 01:45:53 - P. van Ek
  01:45:53 - 01:45:54 - J Kerkwijk
  01:45:55 - 01:46:13 - E. Eerenberg
  01:46:14 - 01:46:19 - P. van Ek
  01:46:19 - 01:46:29 - J Kerkwijk
  01:46:29 - 01:46:54 - G. Visser-Voorn
  01:46:54 - 01:46:55 - J Kerkwijk
  01:46:55 - 01:46:56 - G. Visser-Voorn
  01:46:56 - 01:47:08 - J Kerkwijk
  01:47:08 - 01:47:09 - B. Overink
  01:47:21 - 01:47:32 - J Kerkwijk
 • 6

  De gemeente kiest met het vaststellen van de Visie Werklocaties voor het versterken van het structurele groeivermogen van de economie en de strategische opgaven van Enschede: het aantrekkelijk zijn voor talent, betere bereikbaarheid van banen, een duurzame en groene stad en samenwerking tussen overheid, inwoners en marktpartijen. Daarbij kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit en wordt er gewerkt aan aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige werklocaties. Er worden tevens maatregelen voorgesteld om de ontstane mismatch tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen tegen te gaan. Daarnaast is deze visie input voor de (regionale) herprogrammeringsopgave van bedrijventerreinen.  01:54:03 - 01:55:15 - Inspreker
  01:55:15 - 01:55:23 - J Kerkwijk
  01:55:29 - 01:58:38 - Inspreker
  01:58:39 - 01:58:40 - J Kerkwijk
  01:58:41 - 01:58:49 - P. van Ek
  01:58:49 - 01:58:50 - J Kerkwijk
  01:58:50 - 01:58:59 - Inspreker
  01:58:59 - 01:59:12 - J Kerkwijk
  01:59:17 - 02:04:14 - Inspreker
  02:04:14 - 02:04:18 - J Kerkwijk
  02:04:18 - 02:04:19 - Inspreker
  02:04:19 - 02:04:47 - H. de Roode
  02:04:50 - 02:04:51 - J Kerkwijk
  02:04:53 - 02:06:03 - Inspreker
  02:06:03 - 02:06:05 - J Kerkwijk
  02:06:05 - 02:06:35 - A.G.J. ten Vergert
  02:06:35 - 02:06:36 - Inspreker
  02:08:16 - 02:09:02 - J Kerkwijk
  02:09:02 - 02:09:21 - J.G.A. Nijhuis
  02:09:21 - 02:09:28 - J Kerkwijk
  02:09:39 - 02:09:42 - E.G. Versteeg
  02:09:42 - 02:09:45 - J Kerkwijk
  02:09:45 - 02:14:26 - E.G. Versteeg
  02:14:26 - 02:14:27 - J Kerkwijk
  02:14:27 - 02:14:29 - E.G. Versteeg
  02:14:29 - 02:14:30 - J Kerkwijk
  02:14:30 - 02:14:58 - E.G. Versteeg
  02:14:58 - 02:15:13 - J Kerkwijk
  02:15:13 - 02:15:56 - E.G. Versteeg
  02:15:56 - 02:16:10 - J Kerkwijk
  02:16:13 - 02:16:16 - E.G. Versteeg
  02:16:16 - 02:16:20 - J Kerkwijk
  02:16:20 - 02:16:23 - E.G. Versteeg
  02:16:23 - 02:16:24 - J Kerkwijk
  02:16:24 - 02:16:34 - E.G. Versteeg
  02:16:34 - 02:16:39 - J Kerkwijk
  02:16:39 - 02:16:40 - E.G. Versteeg
  02:16:41 - 02:16:44 - A. Brouwer
  02:16:44 - 02:16:48 - G. Visser-Voorn
  02:16:48 - 02:17:43 - A. Brouwer
  02:17:43 - 02:17:48 - J Kerkwijk
  02:17:49 - 02:18:02 - G. Visser-Voorn
  02:18:33 - 02:18:57 - J Kerkwijk
  02:19:06 - 02:19:22 - G. Visser-Voorn
  02:19:22 - 02:19:23 - J Kerkwijk
  02:19:24 - 02:19:44 - G.J.S. Tillema
  02:19:44 - 02:19:47 - J Kerkwijk
  02:19:47 - 02:20:36 - P. van Ek
  02:20:37 - 02:20:43 - J Kerkwijk
  02:20:43 - 02:24:40 - G.J.S. Tillema
  02:24:40 - 02:24:44 - J Kerkwijk
  02:24:44 - 02:24:45 - G.J.S. Tillema
  02:24:45 - 02:25:04 - A.G.J. ten Vergert
  02:25:05 - 02:25:49 - G.J.S. Tillema
  02:25:49 - 02:25:50 - J Kerkwijk
  02:25:50 - 02:25:59 - G.J.S. Tillema
  02:25:59 - 02:26:03 - J Kerkwijk
  02:26:04 - 02:26:15 - A.G.J. ten Vergert
  02:26:15 - 02:26:16 - J Kerkwijk
  02:26:16 - 02:26:48 - G.J.S. Tillema
  02:26:48 - 02:26:50 - J Kerkwijk
  02:26:50 - 02:27:12 - G.J.S. Tillema
  02:27:12 - 02:27:19 - J Kerkwijk
  02:27:19 - 02:27:27 - J.W. Elferink
  02:27:27 - 02:27:29 - J Kerkwijk
  02:27:29 - 02:28:00 - J.W. Elferink
  02:28:00 - 02:28:08 - J Kerkwijk
  02:28:08 - 02:32:58 - G. Visser-Voorn
  02:32:58 - 02:33:01 - J Kerkwijk
  02:33:01 - 02:35:57 - M. Schouten
  02:35:57 - 02:36:00 - J Kerkwijk
  02:36:00 - 02:36:01 - M. Schouten
  02:36:01 - 02:39:09 - D Donmez
  02:39:09 - 02:39:10 - J Kerkwijk
  02:39:10 - 02:39:12 - D Donmez
  02:39:12 - 02:39:23 - P. van Ek
  02:39:23 - 02:39:24 - J Kerkwijk
  02:39:24 - 02:40:13 - D Donmez
  02:40:15 - 02:40:16 - J Kerkwijk
  02:40:18 - 02:40:21 - G.J.S. Tillema
  02:40:21 - 02:40:26 - J Kerkwijk
  02:40:26 - 02:43:03 - L.I.P Lents
  02:43:03 - 02:43:06 - J Kerkwijk
  02:43:06 - 02:43:07 - L.I.P Lents
  02:43:07 - 02:46:52 - A.G.J. ten Vergert
  02:46:52 - 02:46:55 - J Kerkwijk
  02:46:55 - 02:47:31 - G. Visser-Voorn
  02:47:31 - 02:47:32 - J Kerkwijk
  02:47:33 - 02:48:36 - A.G.J. ten Vergert
  02:48:36 - 02:48:37 - J Kerkwijk
  02:48:37 - 02:48:49 - G. Visser-Voorn
  02:48:49 - 02:48:50 - J Kerkwijk
  02:48:50 - 02:49:03 - A.G.J. ten Vergert
  02:49:03 - 02:49:07 - J Kerkwijk
  02:49:07 - 02:49:55 - G.J.S. Tillema
  02:49:55 - 02:49:56 - J Kerkwijk
  02:49:56 - 02:49:59 - A.G.J. ten Vergert
  02:49:59 - 02:50:03 - J Kerkwijk
  02:50:03 - 02:53:33 - H. de Roode
  02:53:33 - 02:53:34 - J Kerkwijk
  02:53:35 - 02:53:52 - A.G.J. ten Vergert
  02:53:52 - 02:53:53 - J Kerkwijk
  02:53:53 - 02:54:36 - H. de Roode
  02:54:37 - 02:54:46 - A.G.J. ten Vergert
  02:54:47 - 02:54:48 - H. de Roode
  02:54:48 - 02:54:52 - J Kerkwijk
  02:54:52 - 03:00:38 - J.G.A. Nijhuis
  03:00:38 - 03:00:45 - J Kerkwijk
  03:00:45 - 03:01:15 - J.G.A. Nijhuis
  03:01:15 - 03:01:17 - J Kerkwijk
  03:01:17 - 03:01:19 - J.G.A. Nijhuis
  03:01:19 - 03:01:50 - G. Visser-Voorn
  03:01:51 - 03:01:53 - J.G.A. Nijhuis
  03:01:53 - 03:02:01 - G. Visser-Voorn
  03:02:01 - 03:02:02 - J Kerkwijk
  03:02:02 - 03:02:03 - J.G.A. Nijhuis
  03:03:20 - 03:03:25 - J Kerkwijk
  03:03:25 - 03:04:02 - G. Visser-Voorn
  03:04:02 - 03:04:04 - J Kerkwijk
  03:04:04 - 03:04:09 - J.G.A. Nijhuis
  03:04:10 - 03:04:22 - J Kerkwijk
  03:04:22 - 03:11:49 - J.B. Diepemaat
  03:11:49 - 03:11:51 - J Kerkwijk
  03:11:51 - 03:11:52 - J.B. Diepemaat
  03:11:52 - 03:12:39 - G. Visser-Voorn
  03:12:39 - 03:12:41 - J.B. Diepemaat
  03:12:41 - 03:12:42 - J Kerkwijk
  03:12:42 - 03:14:02 - J.B. Diepemaat
  03:14:02 - 03:14:04 - J Kerkwijk
  03:14:04 - 03:14:39 - L.I.P Lents
  03:14:39 - 03:15:11 - J.B. Diepemaat
  03:15:11 - 03:15:12 - J Kerkwijk
  03:15:12 - 03:15:13 - J.B. Diepemaat
  03:15:15 - 03:15:16 - J Kerkwijk
  03:15:17 - 03:15:38 - L.I.P Lents
  03:15:38 - 03:15:40 - J.B. Diepemaat
  03:15:40 - 03:15:43 - J Kerkwijk
  03:15:43 - 03:18:19 - J.B. Diepemaat
  03:18:20 - 03:19:08 - G.J.S. Tillema
  03:19:08 - 03:19:09 - J Kerkwijk
  03:19:09 - 03:19:49 - J.B. Diepemaat
  03:19:49 - 03:19:50 - J Kerkwijk
  03:19:50 - 03:20:01 - J.B. Diepemaat
  03:20:01 - 03:20:02 - J Kerkwijk
  03:20:02 - 03:20:28 - L.I.P Lents
  03:20:28 - 03:20:29 - J.B. Diepemaat
  03:20:59 - 03:21:01 - J Kerkwijk
  03:21:01 - 03:21:43 - D Donmez
  03:21:44 - 03:22:17 - J.B. Diepemaat
  03:22:17 - 03:22:33 - J Kerkwijk
  03:22:34 - 03:23:09 - G.J.S. Tillema
  03:23:10 - 03:23:11 - J Kerkwijk
  03:23:11 - 03:24:11 - J.B. Diepemaat
  03:24:11 - 03:24:18 - J Kerkwijk
  03:24:18 - 03:25:54 - J.B. Diepemaat
  03:25:54 - 03:25:57 - J Kerkwijk
  03:25:57 - 03:26:55 - J.B. Diepemaat
  03:26:55 - 03:27:00 - J Kerkwijk
  03:27:01 - 03:27:38 - D Donmez
  03:27:38 - 03:27:41 - J Kerkwijk
  03:27:41 - 03:28:09 - J.B. Diepemaat
  03:28:09 - 03:28:12 - J Kerkwijk
  03:28:12 - 03:28:26 - L.I.P Lents
  03:28:27 - 03:28:48 - J.B. Diepemaat
  03:28:48 - 03:28:49 - L.I.P Lents
  03:28:49 - 03:28:51 - J.B. Diepemaat
  03:28:51 - 03:28:52 - L.I.P Lents
  03:28:52 - 03:28:53 - J Kerkwijk
  03:28:53 - 03:29:03 - L.I.P Lents
  03:29:03 - 03:29:04 - J Kerkwijk
  03:29:04 - 03:29:05 - L.I.P Lents
  03:29:05 - 03:29:31 - J.B. Diepemaat
  03:29:31 - 03:29:32 - L.I.P Lents
  03:29:32 - 03:29:40 - J.B. Diepemaat
  03:29:40 - 03:29:42 - L.I.P Lents
  03:29:42 - 03:29:47 - J Kerkwijk
  03:29:47 - 03:29:49 - L.I.P Lents
  03:29:49 - 03:30:25 - G. Visser-Voorn
  03:30:25 - 03:30:26 - J.B. Diepemaat
  03:30:26 - 03:30:31 - J Kerkwijk
  03:30:32 - 03:30:43 - J.B. Diepemaat
  03:30:43 - 03:30:45 - J Kerkwijk
  03:30:45 - 03:31:12 - J.B. Diepemaat
  03:31:12 - 03:31:16 - J Kerkwijk
  03:31:16 - 03:31:28 - J.B. Diepemaat
  03:31:34 - 03:31:36 - G. Visser-Voorn
  03:31:36 - 03:31:37 - J.B. Diepemaat
  03:31:37 - 03:31:42 - G. Visser-Voorn
  03:31:42 - 03:31:44 - J.B. Diepemaat
  03:31:44 - 03:31:45 - J Kerkwijk
  03:31:45 - 03:31:52 - J.B. Diepemaat
  03:31:52 - 03:31:53 - J Kerkwijk
  03:31:53 - 03:31:54 - J.B. Diepemaat
  03:31:54 - 03:32:03 - J Kerkwijk
  03:32:03 - 03:32:10 - D Donmez
  03:32:10 - 03:32:18 - J Kerkwijk
  03:32:18 - 03:32:34 - H. de Roode
  03:32:34 - 03:32:35 - J Kerkwijk
  03:32:35 - 03:32:36 - H. de Roode
  03:32:36 - 03:33:03 - J Kerkwijk
  03:33:03 - 03:33:15 - G.J.S. Tillema
  03:33:15 - 03:33:16 - J Kerkwijk
  03:33:16 - 03:33:25 - L.I.P Lents
  03:33:25 - 03:33:41 - J Kerkwijk
 • 7
 • 99
 • 99.2

  Het G.J. van Heekpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan een Commissie van Beheer die uit tenminste vijf leden bestaat. In verband met het aftreden van twee leden, zijn er twee nieuwe leden gezocht. Mevrouw C. van Heek is op voordracht van de nazaten van de familie Van Heek benoemd als nieuw lid. De raad wordt voorgesteld om (zoals voorgedragen door de Commissie) mevrouw C. Bruynel te benoemen tot lid van de commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.


 • 99.3

  In het raadsvoorstel “aanvraag uitvoeringskrediet Herstructurering Binnenhaven e.o.” (2010) is een krediet beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de Binnenhaven e.o., inclusief achterstallig onderhoud van kades en oevervoorzieningen en baggeren. Bij de dekking van het project zijn destijds een aantal financieringsbronnen benoemd, o.a. subsidies EFRO en Topper, gemeentelijke bijdragen en opbrengsten uit overige haven gerelateerde deelprojecten c.q. aan- en verkoop bedrijfsgronden. Bij de aan- en verkoop van bedrijfsgronden is aangegeven dat het o.a. gaat om gronden aan de Schiffstraat en de Binnenhaven 150.
  Het investeringsproject Binnenhaven is in 2016 afgerond, maar de verkoop van de bouwgrond aan de Schiffstraat en de Binnenhaven 150 moet nog worden geëffectueerd. Omdat er momenteel gegadigden zijn voor de percelen wordt voorgesteld deze bouwgronden toe te voegen aan de vigerende grondexploitatie Ossenboer zodat de gronden vanuit het grondbedrijf kunnen worden verkocht.


 • 99.4

  Dit bestemmingsplan wijzigt een deel van het nu geldende bestemmingsplan "Boekelo 2015". De aanpassingen gaan enerzijds over het wijzigen van een deel van de maatschappelijke bestemming (waardoor er nu een tandartsenpraktijk mogelijk is) naar een woonbestemming met bouwvlak (waardoor er een vrijstaande woning gebouwd kan worden). Daarnaast wordt het bouwvlak van de maatschappelijke bestemming enigszins aangepast om te voorkomen dat de nieuwe woning op de erfgrens wordt gebouwd.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 februari tot en met 27 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het college wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling.