Stedelijke commissie

maandag 3 juni 2019 19:00 - 22:30
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
B. Overink
Toelichting:

Let op: agenda en volgorde randprogramma zijn op 29 mei 2019 gewijzigd

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  Sinds 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften (gemeentelijke verordeningen) op elektronische wijze bekend te maken via een elektronisch gemeenteblad. Dit is juridisch gezien dan nog de enige wijze waarop algemene verbindende voorschriften bekend gemaakt kunnen worden en dus in werking kunnen treden. Deze verplichting bestaat op grond van artikel 139 van de Gemeentewet. In het verlengde van het elektronisch bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften ligt het voor de hand dat ook andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch gemeenteblad bekend gemaakt worden. Op dit moment gebeurt de bekendmaking nog via het huis-aan-huis blad “Huis aan Huis”. Deze verordening is noodzakelijk om elektronische bekendmakingen te kunnen realiseren.
  Het is de bedoeling tot het einde van dit jaar (2019) zowel in het genoemde huis-aan-huis blad als digitaal te publiceren. Na die periode zal alleen nog digitaal worden gepubliceerd. Gelet op het bepaalde in artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht kan dat alleen indien dat bij wettelijk voorschrift is geregeld. Dat dient derhalve bij verordening van de gemeenteraad te worden geregeld.  00:01:38 - 00:01:39 - M van Lagen
  00:01:39 - 00:02:25 - B Overink
  00:02:25 - 00:02:26 - M van Lagen
  00:02:26 - 00:02:29 - B Overink
  00:02:42 - 00:03:46 - J.E.L. Futselaar
  00:03:50 - 00:05:16 - G. Visser-Voorn
  00:05:16 - 00:05:21 - B Overink
  00:05:21 - 00:05:31 - R. Wessels
  00:05:31 - 00:05:34 - B Overink
  00:05:37 - 00:08:02 - N. van den Berg
  00:08:02 - 00:08:09 - B Overink
  00:08:10 - 00:08:35 - M van Lagen
  00:08:36 - 00:08:43 - B Overink
  00:08:43 - 00:09:24 - J.E.L. Futselaar
  00:09:25 - 00:09:27 - B Overink
  00:09:27 - 00:10:40 - G. Visser-Voorn
  00:10:40 - 00:10:44 - B Overink
  00:10:44 - 00:11:12 - R. Wessels
  00:11:12 - 00:11:29 - B Overink
  00:11:29 - 00:11:30 - R. Wessels
  00:11:30 - 00:11:32 - B Overink
  00:11:32 - 00:11:40 - R. Wessels
  00:11:40 - 00:11:42 - B Overink
  00:11:42 - 00:12:50 - R. Wessels
  00:12:51 - 00:12:54 - B Overink
  00:12:54 - 00:13:02 - R. Wessels
  00:13:02 - 00:13:07 - B Overink
  00:13:07 - 00:13:20 - R. Denneboom
  00:13:20 - 00:13:23 - B Overink
  00:13:23 - 00:14:04 - Y.A. Hummels
  00:14:05 - 00:14:08 - B Overink
  00:14:08 - 00:15:59 - N. van den Berg
  00:16:00 - 00:16:12 - B Overink
  00:16:12 - 00:16:26 - R. Denneboom
  00:16:26 - 00:16:32 - B Overink
  00:16:34 - 00:16:48 - N. van den Berg
  00:16:48 - 00:16:51 - B Overink
  00:16:51 - 00:17:04 - R. Wessels
  00:17:04 - 00:17:06 - B Overink
  00:17:07 - 00:17:25 - R. Wessels
  00:17:25 - 00:17:33 - B Overink
  00:17:34 - 00:18:03 - Y.A. Hummels
  00:18:03 - 00:18:04 - B Overink
  00:18:04 - 00:18:29 - N. van den Berg
  00:18:29 - 00:18:40 - B Overink
  00:18:40 - 00:19:05 - G. Visser-Voorn
  00:19:05 - 00:19:11 - B Overink
  00:19:11 - 00:19:46 - J.E.L. Futselaar
  00:19:46 - 00:20:18 - R. Denneboom
  00:20:19 - 00:20:28 - B Overink
  00:20:28 - 00:21:01 - J.E.L. Futselaar
  00:21:01 - 00:21:02 - B Overink
  00:21:02 - 00:21:03 - N. van den Berg
  00:21:03 - 00:21:08 - B Overink
  00:21:09 - 00:21:19 - N. van den Berg
  00:21:20 - 00:21:43 - B Overink
  00:25:24 - 00:28:40 - G. Visser-Voorn
 • 6.a

  Enschede neemt deel aan een aantal zogenaamde gemeenschappelijke regelingen. Denk aan Regio Twente of de Stadsbank. Dit zijn organisaties waarin Enschede, met andere overheden, samenwerkt aan publieke taken.

  Deze organisaties hebben de wettelijke verplichting om aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting aan te bieden ter reactie. De Enschedese regelingen hebben de financiële stukken aangeleverd. Deze worden nu door het college aan de gemeenteraad aangeboden in de vorm van een integrale raadsbrief waarbij kort en bondig de meest relevante financiële en beleidsmatige aspecten worden aangestipt per regeling zodat de gemeenteraad zich daarover een oordeel kan vellen. Dit tezamen met een reactie op de Quick scan die op 21 mei volgt.  00:28:40 - 00:28:50 - B Overink
  00:28:50 - 00:30:05 - G. Visser-Voorn
  00:30:05 - 00:30:24 - B Overink
  00:30:24 - 00:32:31 - R. Hofman-Bijlstra
  00:32:31 - 00:32:42 - B Overink
  00:32:42 - 00:33:26 - J. Kort
  00:33:26 - 00:33:32 - B Overink
  00:33:33 - 00:45:02 - J. Kampman
  00:45:02 - 00:45:08 - B Overink
  00:45:08 - 00:45:45 - G. Visser-Voorn
  00:45:45 - 00:47:02 - J. Kampman
  00:47:04 - 00:47:06 - B Overink
  00:47:06 - 00:47:07 - G. Visser-Voorn
  00:47:20 - 00:47:21 - B Overink
  00:47:21 - 00:47:42 - J. Kampman
  00:47:42 - 00:47:43 - B Overink
  00:47:43 - 00:47:44 - R.R. Kreeft
  00:47:44 - 00:47:45 - B Overink
  00:47:45 - 00:48:49 - J. Kort
  00:48:49 - 00:48:53 - B Overink
  00:48:53 - 00:49:05 - R.R. Kreeft
  00:49:05 - 00:49:31 - B Overink
  00:49:31 - 00:49:46 - J. Kort
  00:49:46 - 00:49:54 - B Overink
  00:49:54 - 00:50:46 - J. Kampman
  00:50:46 - 00:50:51 - B Overink
  00:50:51 - 00:50:57 - J. Kort
  00:50:57 - 00:51:16 - B Overink
  00:51:38 - 00:52:16 - VHA van Dijk
  00:52:16 - 00:52:29 - B Overink
  00:52:29 - 00:55:10 - M.I. Jeliazkova
  00:55:10 - 00:55:30 - B Overink
  00:55:30 - 00:57:39 - J.B. Diepemaat
  00:57:39 - 00:57:43 - B Overink
  00:57:43 - 00:58:05 - J.B. Diepemaat
  00:58:05 - 00:58:09 - B Overink
  00:58:09 - 00:58:26 - M.I. Jeliazkova
  00:58:27 - 00:59:07 - J.B. Diepemaat
  00:59:07 - 00:59:12 - B Overink
  00:59:13 - 01:00:50 - A. Koc
  01:00:50 - 01:00:52 - B Overink
  01:00:52 - 01:00:55 - A. Koc
  01:00:55 - 01:00:56 - B Overink
  01:00:56 - 01:01:39 - J.B. Diepemaat
  01:01:39 - 01:01:40 - M.I. Jeliazkova
  01:01:40 - 01:01:47 - J.B. Diepemaat
  01:01:47 - 01:01:49 - B Overink
  01:01:49 - 01:02:42 - J.B. Diepemaat
  01:02:42 - 01:02:54 - B Overink
  01:02:54 - 01:03:22 - A. Koc
  01:03:22 - 01:03:23 - B Overink
  01:03:23 - 01:04:17 - J.B. Diepemaat
  01:04:17 - 01:04:20 - B Overink
  01:04:20 - 01:04:31 - M.I. Jeliazkova
  01:04:33 - 01:05:04 - J.B. Diepemaat
  01:05:04 - 01:05:12 - B Overink
  01:05:12 - 01:06:10 - VHA van Dijk
  01:06:10 - 01:06:37 - B Overink
  01:06:37 - 01:06:47 - VHA van Dijk
  01:06:47 - 01:07:09 - B Overink
  01:08:42 - 01:11:27 - G. Visser-Voorn
  01:11:28 - 01:11:33 - B Overink
  01:11:34 - 01:15:01 - E. Eerenberg
  01:15:01 - 01:15:06 - B Overink
  01:15:06 - 01:15:45 - G. Visser-Voorn
  01:15:45 - 01:15:47 - B Overink
  01:15:47 - 01:18:11 - E. Eerenberg
  01:18:11 - 01:18:15 - B Overink
  01:18:16 - 01:19:43 - J. Kort
  01:19:43 - 01:19:44 - B Overink
  01:19:44 - 01:22:35 - E. Eerenberg
  01:22:35 - 01:22:37 - B Overink
  01:22:37 - 01:22:39 - E. Eerenberg
  01:22:39 - 01:22:45 - B Overink
  01:22:45 - 01:22:48 - J. Kort
  01:22:48 - 01:22:49 - B Overink
  01:22:49 - 01:23:04 - G. Visser-Voorn
  01:23:04 - 01:23:12 - B Overink
  01:23:12 - 01:23:14 - E. Eerenberg
  01:24:58 - 01:24:59 - B Overink
  01:24:59 - 01:25:25 - G. Visser-Voorn
  01:25:26 - 01:25:29 - B Overink
  01:25:29 - 01:26:31 - E. Eerenberg
  01:26:31 - 01:26:36 - B Overink
  01:26:36 - 01:27:51 - J. Kort
  01:27:51 - 01:28:06 - B Overink
  01:28:07 - 01:28:57 - E. Eerenberg
  01:29:00 - 01:29:16 - B Overink
  01:29:16 - 01:29:30 - G.J.S. Tillema
  01:29:30 - 01:29:51 - B Overink
  01:29:51 - 01:30:25 - G. Visser-Voorn
  01:30:26 - 01:30:34 - B Overink
  01:30:36 - 01:31:05 - E. Eerenberg
  01:31:06 - 01:31:11 - B Overink
  01:31:11 - 01:31:38 - G. Visser-Voorn
  01:31:38 - 01:31:44 - B Overink
  01:31:44 - 01:31:57 - E. Eerenberg
  01:31:57 - 01:32:03 - B Overink
  01:32:03 - 01:32:27 - G. Visser-Voorn
  01:32:28 - 01:32:40 - B Overink
  01:32:40 - 01:32:54 - E. Eerenberg
  01:32:54 - 01:33:15 - B Overink
 • 6.b

  Op 25 april 2019 is de Quick scan gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd naar aanleiding van de begrotingen 2020 en jaarrekeningen 2018 van de diverse gemeenschappelijke regelingen die aan de Raad waren aangeboden voor zienswijzen. Bij deze ontvangt de Raad de reactie van het college op de kernpunten uit deze Quick scan.


 • 7

  In 2018 is de kavelverkoop voor woningbouw succesvol geweest en waarbij de prognoses ruimschoots zijn gehaald. Vooral de woningen in de groen- en groen-stedelijke milieus, zoals in Boddenkamp- Roombeek-Spoorzone en Vaneker deden het goed. Dit naast de projecten die door derden zijn gerealiseerd. Het aanbod van gemeentelijke woningbouwkavels is beperkt. De strategische voorraad terreinen die aansluiten bij de gebieden in de RO-koers is voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen waarbij het adagium ‘groeien vanuit het hart’ wordt gevolgd. De gronduitgifte voor bedrijventerreinen kent een stijgende lijn waarbij in 2018 voor het eerst sinds enkele jaren meer bedrijfsterrein is uitgegeven dan er in de prognose opgenomen waren. De verkoop van grond voor kantoren verliep nagenoeg conform prognose.

  Grondbeleid is een instrument om de ambities en doelstellingen van de gemeente, zoals omschreven in onder andere de structuurvisie, woonvisie en overige (ruimtelijke) beleidsdocumenten, te realiseren. Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) is de financiële vertaling van het vastgestelde grondbeleid. De diverse grondbedrijf projecten binnen het MPG 2019 laten per saldo een verbetering zien van € 2,6 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze verbetert tot € 0,8 miljoen positief per 31-12-2018. De verbetering komt enerzijds doordat de grondexploitaties met woningbouw zijn verbeterd en anderzijds doordat er volgens een voorgeschreven systematiek winst moet worden verantwoord. Dit ligt vast in de verslagleggingsregels.  01:37:21 - 01:38:16 - B Overink
  01:38:16 - 01:38:51 - P. van Ek
  01:38:51 - 01:38:56 - B Overink
  01:38:56 - 01:41:41 - G. Visser-Voorn
  01:41:41 - 01:41:43 - B Overink
  01:41:43 - 01:42:40 - A. Koc
  01:42:40 - 01:42:42 - B Overink
  01:42:43 - 01:46:20 - E.G. Versteeg
  01:46:20 - 01:46:23 - B Overink
  01:46:23 - 01:47:31 - J. Kerkwijk
  01:47:31 - 01:47:35 - B Overink
  01:47:35 - 01:48:28 - J.W. Elferink
  01:48:28 - 01:48:31 - B Overink
  01:48:32 - 01:49:21 - H. de Roode
  01:49:21 - 01:49:23 - B Overink
  01:49:23 - 01:50:10 - A. Brouwer
  01:50:10 - 01:50:12 - B Overink
  01:50:12 - 01:51:15 - Y.A. Hummels
  01:51:15 - 01:51:18 - B Overink
  01:51:19 - 01:52:28 - R. Wessels
  01:52:28 - 01:52:31 - B Overink
  01:52:31 - 01:54:35 - G.M. Kel
  01:54:36 - 01:54:37 - B Overink
  01:54:37 - 01:54:38 - J.G.A. Nijhuis
  01:54:38 - 01:55:04 - R. Wessels
  01:55:04 - 01:55:09 - B Overink
  01:55:09 - 01:55:11 - R. Wessels
  01:55:11 - 01:55:12 - B Overink
  01:55:12 - 01:55:45 - G.M. Kel
  01:55:45 - 01:55:47 - B Overink
  01:55:47 - 01:55:57 - Y.A. Hummels
  01:55:57 - 01:56:23 - G.M. Kel
  01:56:23 - 01:56:28 - B Overink
  01:56:28 - 01:58:55 - J.G.A. Nijhuis
  01:58:56 - 01:59:02 - B Overink
  01:59:02 - 01:59:13 - J.G.A. Nijhuis
  01:59:13 - 01:59:24 - B Overink
  01:59:34 - 02:02:03 - J.B. Diepemaat
  02:02:03 - 02:02:06 - B Overink
  02:02:06 - 02:02:07 - J.B. Diepemaat
  02:02:07 - 02:02:23 - G. Visser-Voorn
  02:02:23 - 02:02:25 - J.B. Diepemaat
  02:03:13 - 02:03:23 - B Overink
  02:03:23 - 02:03:48 - G. Visser-Voorn
  02:03:48 - 02:03:50 - J.B. Diepemaat
  02:03:54 - 02:04:05 - B Overink
  02:04:05 - 02:07:35 - J.B. Diepemaat
  02:07:35 - 02:07:36 - B Overink
  02:07:36 - 02:07:37 - J.B. Diepemaat
  02:07:37 - 02:07:57 - R. Wessels
  02:07:58 - 02:08:37 - J.B. Diepemaat
  02:08:37 - 02:08:41 - B Overink
  02:08:43 - 02:08:56 - R. Wessels
  02:08:56 - 02:08:57 - J.B. Diepemaat
  02:08:57 - 02:09:01 - B Overink
  02:09:01 - 02:13:36 - J.B. Diepemaat
  02:13:36 - 02:13:38 - B Overink
  02:13:39 - 02:13:57 - J. Kerkwijk
  02:13:58 - 02:15:08 - J.B. Diepemaat
  02:15:08 - 02:15:12 - B Overink
  02:15:14 - 02:15:27 - G. Visser-Voorn
  02:15:34 - 02:16:01 - J.B. Diepemaat
  02:16:01 - 02:16:03 - B Overink
  02:16:03 - 02:16:30 - G. Visser-Voorn
  02:16:30 - 02:16:34 - B Overink
  02:16:34 - 02:17:01 - J.B. Diepemaat
  02:17:01 - 02:17:04 - B Overink
  02:17:05 - 02:17:24 - R. Wessels
  02:17:24 - 02:17:34 - J.B. Diepemaat
  02:17:34 - 02:17:35 - B Overink
  02:17:35 - 02:17:40 - J.B. Diepemaat
  02:17:40 - 02:17:41 - R. Wessels
  02:17:42 - 02:18:15 - B Overink
 • 8.a

  De gemeente Enschede sluit 2018 af met een positiever resultaat dan verwacht. Hoewel bij de zomernota 2018 nog een nadelig resultaat van 5,5 miljoen euro werd verwacht, is dit uiteindelijk omgeslagen in een voordelig resultaat van 16,6 miljoen euro, waarvan het structurele effect ongeveer 3 miljoen bedraagt. Het positieve saldo over 2018 is vooral het gevolg van incidentele meevallers. Met name de eenmalige uitkering van 13,3 miljoen euro uit het Fonds Tekortgemeenten heeft een sterke invloed gehad. De gerichte lobby en goed onderbouwde aanvraag hebben tot dit mooie resultaat geleid.

  Hierdoor is de algemene reserve niet aangesproken zoals bij de Tussenrapportage 2018 werd voorzien. Al met al verbetert de weerstandsratio naar 1,1 per eind 2018. Dit is overigens zonder rekening te houden met het voordelige rekeningresultaat. Na toevoeging van dit resultaat komt de ratio op 1,4. Aan de raad wordt voorgesteld om dit saldo voorlopig aan de algemene reserve toe te voegen om bij de integrale afweging van de Zomernota te betrekken in relatie tot de actuele financiële situatie.

  Ook in de toekomst blijft Enschede een flinke financiële uitdaging houden. De omvang van de uitkering uit het Fonds Tekortgemeenten geeft wel aan dat Enschede structureel een flink tekort heeft op het sociaal domein. En ondanks een mooi resultaat op de BUIG verwachten we in de komende jaren een bijstelling van het budget naar beneden. Ook wordt de verdeling van middelen voor Beschermd Wonen de komende jaren aangepast en zijn huidige voordelen op inkomensondersteuning, de sociale werkvoorziening en arbeidsmarktparticipatie mogelijk niet toekomstbestendig. Het is daarom wijs om juist nu de financiële kracht van onze stad verder te versterken.  02:27:25 - 02:27:32 - B Overink
  02:28:13 - 02:28:14 - G.J.S. Tillema
  02:28:14 - 02:28:15 - B Overink
  02:28:15 - 02:28:39 - G.J.S. Tillema
  02:28:39 - 02:29:26 - B Overink
  02:29:26 - 02:29:46 - A. Koc
  02:29:46 - 02:29:51 - B Overink
  02:29:51 - 02:30:31 - G. Visser-Voorn
  02:30:31 - 02:30:35 - B Overink
  02:30:35 - 02:30:55 - G. Visser-Voorn
  02:30:55 - 02:31:11 - B Overink
  02:31:11 - 02:31:24 - Y.A. Hummels
  02:31:26 - 02:31:27 - B Overink
  02:31:27 - 02:31:29 - Y.A. Hummels
  02:31:29 - 02:31:35 - B Overink
  02:31:35 - 02:31:40 - R. Wessels
  02:31:40 - 02:31:57 - B Overink
  02:31:57 - 02:36:56 - J.G.A. Nijhuis
  02:36:56 - 02:36:59 - B Overink
  02:36:59 - 02:37:29 - Y.A. Hummels
  02:37:29 - 02:38:01 - J.G.A. Nijhuis
  02:38:01 - 02:38:04 - Y.A. Hummels
  02:38:04 - 02:38:05 - J.G.A. Nijhuis
  02:38:05 - 02:38:27 - Y.A. Hummels
  02:38:27 - 02:38:55 - J.G.A. Nijhuis
  02:38:55 - 02:39:00 - B Overink
  02:39:00 - 02:39:18 - G.J.S. Tillema
  02:39:18 - 02:39:39 - J.G.A. Nijhuis
  02:39:39 - 02:39:40 - B Overink
  02:39:41 - 02:39:58 - G. Visser-Voorn
  02:39:58 - 02:40:12 - J.G.A. Nijhuis
  02:40:12 - 02:40:23 - B Overink
  02:40:23 - 02:40:28 - J.G.A. Nijhuis
  02:40:28 - 02:40:31 - B Overink
  02:40:31 - 02:40:36 - J.G.A. Nijhuis
  02:40:36 - 02:42:06 - H. de Roode
  02:42:06 - 02:42:08 - B Overink
  02:42:08 - 02:42:47 - J.G.A. Nijhuis
  02:42:48 - 02:42:54 - A. Koc
  02:42:54 - 02:45:42 - J.G.A. Nijhuis
  02:45:47 - 02:49:14 - M.G.B. Teutelink
  02:49:14 - 02:49:17 - B Overink
  02:49:17 - 02:49:41 - Y.A. Hummels
  02:49:41 - 02:51:19 - M.G.B. Teutelink
  02:51:19 - 02:51:23 - B Overink
  02:51:23 - 02:51:24 - M.G.B. Teutelink
  02:51:24 - 02:51:58 - A. Koc
  02:51:58 - 02:52:22 - M.G.B. Teutelink
  02:52:22 - 02:52:23 - B Overink
  02:52:23 - 02:52:54 - H. de Roode
  02:52:54 - 02:55:17 - M.G.B. Teutelink
  02:55:17 - 02:55:21 - B Overink
  02:55:21 - 02:55:52 - G. Visser-Voorn
  02:55:52 - 02:55:55 - M.G.B. Teutelink
  02:55:55 - 02:55:56 - B Overink
  02:55:56 - 02:56:29 - M.G.B. Teutelink
  02:56:31 - 02:56:41 - G. Visser-Voorn
  02:56:41 - 02:56:42 - M.G.B. Teutelink
  02:56:42 - 02:56:43 - B Overink
  02:56:43 - 02:56:56 - M.G.B. Teutelink
  02:56:56 - 02:56:58 - B Overink
  02:56:58 - 03:03:11 - R. Wessels
  03:03:11 - 03:03:15 - B Overink
  03:03:15 - 03:06:51 - Y.A. Hummels
  03:06:51 - 03:07:06 - B Overink
  03:07:06 - 03:07:44 - A. Brouwer
  03:07:44 - 03:07:46 - B Overink
  03:07:46 - 03:07:55 - G.J.S. Tillema
  03:07:55 - 03:07:59 - A. Brouwer
  03:07:59 - 03:08:09 - B Overink
  03:08:09 - 03:08:23 - A. Brouwer
  03:08:24 - 03:08:27 - B Overink
  03:08:28 - 03:10:59 - H. de Roode
  03:10:59 - 03:11:03 - B Overink
  03:11:03 - 03:12:28 - J.W. Elferink
  03:12:28 - 03:12:31 - B Overink
  03:12:31 - 03:13:18 - G.J.S. Tillema
  03:13:18 - 03:13:25 - B Overink
  03:13:26 - 03:13:49 - G. Visser-Voorn
  03:13:49 - 03:13:50 - B Overink
  03:13:50 - 03:18:39 - G.J.S. Tillema
  03:18:40 - 03:18:43 - B Overink
  03:18:43 - 03:19:59 - E.G. Versteeg
  03:19:59 - 03:20:02 - B Overink
  03:20:02 - 03:20:28 - G.J.S. Tillema
  03:20:28 - 03:22:25 - E.G. Versteeg
  03:22:26 - 03:22:27 - B Overink
  03:22:27 - 03:26:51 - A. Koc
  03:26:52 - 03:26:54 - B Overink
  03:26:56 - 03:27:06 - R. Wessels
  03:27:06 - 03:27:13 - A. Koc
  03:27:13 - 03:27:17 - R. Wessels
  03:27:19 - 03:27:20 - B Overink
  03:27:20 - 03:32:46 - G. Visser-Voorn
  03:32:46 - 03:32:50 - B Overink
  03:32:50 - 03:34:33 - P. van Ek
  03:34:39 - 03:34:41 - B Overink
  03:34:41 - 03:34:50 - P. van Ek
  03:34:50 - 03:34:58 - B Overink
  03:34:59 - 03:36:12 - E. Eerenberg
  03:36:12 - 03:36:13 - A. Koc
  03:36:13 - 03:36:18 - E. Eerenberg
  03:36:18 - 03:36:23 - B Overink
  03:36:23 - 03:36:48 - A. Koc
  03:36:48 - 03:36:57 - B Overink
  03:36:57 - 03:36:59 - A. Koc
  03:36:59 - 03:37:20 - B Overink
  03:37:20 - 03:37:32 - R. Wessels
  03:37:32 - 03:37:40 - B Overink
  03:37:40 - 03:38:10 - G.J.S. Tillema
  03:38:10 - 03:38:23 - B Overink
  03:38:23 - 03:38:54 - G.J.S. Tillema
  03:38:54 - 03:38:56 - B Overink
  03:38:56 - 03:39:06 - J.G.A. Nijhuis
  03:39:06 - 03:39:09 - B Overink
  03:39:09 - 03:39:34 - G.J.S. Tillema
  03:39:34 - 03:39:51 - B Overink
  03:39:51 - 03:39:54 - G.J.S. Tillema
  03:39:54 - 03:40:06 - B Overink
  03:40:06 - 03:40:13 - M.G.B. Teutelink
  03:40:13 - 03:40:15 - B Overink
  03:40:15 - 03:40:39 - R. Wessels
  03:40:39 - 03:40:42 - B Overink
  03:40:42 - 03:40:47 - Y.A. Hummels
  03:40:47 - 03:40:48 - B Overink
  03:40:48 - 03:40:49 - A. Brouwer
  03:40:49 - 03:40:51 - B Overink
  03:40:51 - 03:41:57 - H. de Roode
  03:41:57 - 03:42:02 - B Overink
  03:42:02 - 03:42:06 - J.W. Elferink
  03:42:06 - 03:42:09 - B Overink
  03:42:09 - 03:42:10 - E.G. Versteeg
  03:42:10 - 03:42:11 - B Overink
  03:42:12 - 03:42:45 - A. Koc
  03:42:45 - 03:42:49 - B Overink
  03:42:49 - 03:43:24 - G. Visser-Voorn
  03:43:24 - 03:44:12 - B Overink
  03:44:12 - 03:44:13 - G. Visser-Voorn
  03:44:13 - 03:44:45 - B Overink
  03:44:45 - 03:51:13 - E. Eerenberg
  03:51:13 - 03:51:15 - B Overink
  03:51:15 - 03:52:00 - J.G.A. Nijhuis
  03:52:01 - 04:05:38 - E. Eerenberg
  04:05:38 - 04:05:49 - B Overink
  04:05:49 - 04:06:44 - R. Wessels
  04:06:44 - 04:07:03 - B Overink
  04:07:03 - 04:07:51 - G. Visser-Voorn
  04:07:51 - 04:08:02 - B Overink
  04:08:02 - 04:09:03 - E. Eerenberg
  04:09:03 - 04:09:06 - B Overink
  04:09:06 - 04:09:24 - G. Visser-Voorn
  04:09:25 - 04:09:26 - B Overink
  04:09:26 - 04:09:47 - E. Eerenberg
  04:09:48 - 04:10:02 - B Overink
 • 8.b

  Met deze brief geeft het college een reactie op de bevindingen uit de Quick scan van de jaarrekening 2018.


 • 9
 • 99
 • 99.2

  Elk jaar wordt de Welstandnota inhoudelijk onder de loep genomen. We kijken of regels nog actueel zijn. Bij gebieden waar ontwikkelingen zoals nieuwbouw hebben plaatsgevonden, kijken we hoe dit nieuwe gebied door de Welstandsnota het beste beheerd kan worden. Ook hebben we de nieuwste normen voor LED-schermen verwerkt in de folder voor reclame. De afgelopen weken hebben de conceptwijzigingen ter visie gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Daarom worden de wijzigingen nu naar de Gemeenteraad gestuurd, die ze zal vaststellen.