Stedelijke commissie

dinsdag 2 juli 2019 18:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
Toelichting:

Deze vergadering staat geheel in het teken van de Zomernota 2019. Er is geen rondvraag en geen randprogramma.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2.a

  De Zomernota 2019 is de eerste Zomernota van dit college. In deze zomernota worden stevige en pijnlijke beleidskeuzes voorgesteld om Enschede op lange termijn financieel gezond te houden. De dalende bijdrage van het Rijk, gecombineerd met hoge prijzen en lonen door economische hoogconjunctuur zorgen ervoor dat ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Om tekorten op te vangen worden de komende jaren de reserves aangesproken. Binnen het sociaal domein worden jeugd en gezin zo veel mogelijk ontzien. Dat betekent dat op andere vlakken bezuinigd moet worden. Ambities op het fysiek-economisch vlak staan hier mee onder druk.

  De Zomernota is een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeenteraad en vormt de opmaat naar de gemeentebegroting. Na het vaststellen van de Zomernota gaat het college aan de slag met de uitwerking ervan in de gemeentebegroting.  00:03:23 - 00:08:03 - Inspreker
  00:08:03 - 00:08:05 - V.H.A van Dijk
  00:08:05 - 00:09:05 - Inspreker
  00:09:05 - 00:09:32 - V.H.A van Dijk
  00:09:32 - 00:09:35 - Inspreker
  00:09:35 - 00:10:53 - A. Koc
  00:10:53 - 00:10:54 - Inspreker
  00:10:54 - 00:11:17 - A. Koc
  00:11:17 - 00:11:18 - Inspreker
  00:11:18 - 00:11:20 - V.H.A van Dijk
  00:11:20 - 00:11:21 - Inspreker
  00:11:21 - 00:12:04 - D. Sariakce
  00:12:04 - 00:12:05 - Inspreker
  00:12:05 - 00:12:29 - V.H.A van Dijk
  00:12:29 - 00:14:56 - Inspreker
  00:14:56 - 00:15:05 - V.H.A van Dijk
  00:15:05 - 00:15:07 - Inspreker
  00:15:07 - 00:15:09 - V.H.A van Dijk
  00:15:09 - 00:15:13 - Inspreker
  00:15:13 - 00:15:30 - A. Koc
  00:15:31 - 00:15:32 - Inspreker
  00:15:32 - 00:15:33 - V.H.A van Dijk
  00:15:33 - 00:15:34 - Inspreker
  00:15:34 - 00:15:52 - E.G. Versteeg
  00:15:52 - 00:16:07 - Inspreker
  00:16:07 - 00:16:12 - E.G. Versteeg
  00:16:12 - 00:16:15 - Inspreker
  00:16:15 - 00:16:17 - V.H.A van Dijk
  00:16:17 - 00:16:30 - Inspreker
  00:16:30 - 00:16:55 - J.E.L. Futselaar
  00:16:55 - 00:17:09 - Inspreker
  00:17:09 - 00:17:31 - J.E.L. Futselaar
  00:17:31 - 00:17:32 - V.H.A van Dijk
  00:17:32 - 00:17:33 - Inspreker
  00:17:33 - 00:17:38 - V.H.A van Dijk
  00:17:38 - 00:17:59 - Inspreker
  00:17:59 - 00:18:00 - J.E.L. Futselaar
  00:18:00 - 00:18:01 - Inspreker
  00:18:01 - 00:18:27 - V.H.A van Dijk
  00:18:27 - 00:22:37 - Inspreker
  00:22:37 - 00:22:42 - V.H.A van Dijk
  00:22:42 - 00:22:43 - Inspreker
  00:22:43 - 00:23:37 - H. Meijer-Ytsma
  00:23:37 - 00:23:42 - Inspreker
  00:23:42 - 00:23:45 - H. Meijer-Ytsma
  00:23:45 - 00:23:46 - Inspreker
  00:23:46 - 00:23:47 - V.H.A van Dijk
  00:23:47 - 00:23:48 - Inspreker
  00:26:07 - 00:26:08 - J.E.L. Futselaar
  00:26:08 - 00:26:18 - Inspreker
  00:26:18 - 00:26:20 - V.H.A van Dijk
  00:26:20 - 00:26:57 - G. Visser-Voorn
  00:26:57 - 00:27:20 - Inspreker
  00:27:20 - 00:27:35 - G. Visser-Voorn
  00:27:35 - 00:28:27 - Inspreker
  00:28:27 - 00:28:36 - G. Visser-Voorn
  00:28:36 - 00:28:37 - Inspreker
  00:28:37 - 00:29:22 - V.H.A van Dijk
  00:29:23 - 00:30:47 - E.G. Versteeg
  00:30:47 - 00:30:50 - V.H.A van Dijk
  00:30:50 - 00:30:51 - E.G. Versteeg
  00:30:51 - 00:31:04 - M.G.B. Teutelink
  00:31:04 - 00:31:07 - E.G. Versteeg
  00:31:07 - 00:31:44 - M.G.B. Teutelink
  00:31:44 - 00:31:45 - E.G. Versteeg
  00:32:56 - 00:32:57 - V.H.A van Dijk
  00:32:57 - 00:32:58 - E.G. Versteeg
  00:32:58 - 00:33:00 - V.H.A van Dijk
  00:33:00 - 00:33:12 - G.J.S. Tillema
  00:33:12 - 00:33:13 - V.H.A van Dijk
  00:33:13 - 00:33:14 - G.J.S. Tillema
  00:33:14 - 00:33:27 - E.G. Versteeg
  00:33:27 - 00:33:29 - V.H.A van Dijk
  00:33:29 - 00:35:03 - E.G. Versteeg
  00:35:03 - 00:35:06 - V.H.A van Dijk
  00:35:06 - 00:35:16 - G.J.S. Tillema
  00:35:16 - 00:35:22 - E.G. Versteeg
  00:35:22 - 00:35:26 - G.J.S. Tillema
  00:35:26 - 00:35:27 - E.G. Versteeg
  00:35:37 - 00:35:43 - V.H.A van Dijk
  00:35:43 - 00:36:43 - E.G. Versteeg
  00:36:43 - 00:36:45 - V.H.A van Dijk
  00:36:45 - 00:36:57 - E.G. Versteeg
  00:36:57 - 00:37:03 - V.H.A van Dijk
  00:37:03 - 00:37:21 - E.G. Versteeg
  00:37:21 - 00:37:24 - V.H.A van Dijk
  00:37:24 - 00:37:25 - E.G. Versteeg
  00:37:25 - 00:37:35 - D. Sariakce
  00:37:35 - 00:37:37 - E.G. Versteeg
  00:37:37 - 00:37:49 - D. Sariakce
  00:37:49 - 00:37:50 - V.H.A van Dijk
  00:37:50 - 00:38:02 - E.G. Versteeg
  00:38:03 - 00:38:10 - V.H.A van Dijk
  00:38:17 - 00:42:59 - A. Koc
  00:42:59 - 00:43:01 - V.H.A van Dijk
  00:43:01 - 00:43:03 - A. Koc
  00:43:03 - 00:43:05 - V.H.A van Dijk
  00:43:05 - 00:43:49 - A. Koc
  00:43:49 - 00:44:04 - V.H.A van Dijk
  00:44:05 - 00:44:08 - A. Koc
  00:44:08 - 00:44:11 - G.J.S. Tillema
  00:44:11 - 00:45:25 - A. Koc
  00:45:25 - 00:45:26 - V.H.A van Dijk
  00:45:26 - 00:45:41 - A. Koc
  00:45:41 - 00:45:45 - V.H.A van Dijk
  00:45:45 - 00:46:06 - A. Koc
  00:46:06 - 00:46:11 - V.H.A van Dijk
  00:46:11 - 00:46:15 - A. Koc
  00:46:17 - 00:50:59 - J.E.L. Futselaar
  00:50:59 - 00:51:01 - V.H.A van Dijk
  00:51:01 - 00:51:38 - J.E.L. Futselaar
  00:51:38 - 00:51:43 - V.H.A van Dijk
  00:51:43 - 00:52:01 - J.E.L. Futselaar
  00:52:01 - 00:52:05 - V.H.A van Dijk
  00:52:16 - 00:56:48 - H. Wolf
  00:56:48 - 00:56:51 - V.H.A van Dijk
  00:56:51 - 00:58:10 - H. Wolf
  00:58:10 - 00:58:18 - V.H.A van Dijk
  00:58:30 - 01:01:56 - M.G.B. Teutelink
  01:01:56 - 01:02:07 - V.H.A van Dijk
  01:02:07 - 01:02:08 - M.G.B. Teutelink
  01:02:09 - 01:02:55 - J.E.L. Futselaar
  01:02:55 - 01:03:21 - M.G.B. Teutelink
  01:04:05 - 01:04:20 - V.H.A van Dijk
  01:04:20 - 01:04:22 - M.G.B. Teutelink
  01:04:32 - 01:04:34 - A. Koc
  01:04:34 - 01:05:08 - M.G.B. Teutelink
  01:05:08 - 01:05:09 - A. Koc
  01:05:09 - 01:05:49 - M.G.B. Teutelink
  01:05:49 - 01:05:54 - A. Koc
  01:05:54 - 01:06:14 - M.G.B. Teutelink
  01:06:14 - 01:06:16 - A. Koc
  01:06:16 - 01:06:27 - M.G.B. Teutelink
  01:06:27 - 01:06:29 - A. Koc
  01:06:29 - 01:06:31 - M.G.B. Teutelink
  01:06:31 - 01:06:32 - A. Koc
  01:06:32 - 01:09:09 - M.G.B. Teutelink
  01:09:09 - 01:09:16 - V.H.A van Dijk
  01:09:16 - 01:09:17 - M.G.B. Teutelink
  01:09:17 - 01:09:42 - D. Sariakce
  01:09:42 - 01:10:21 - M.G.B. Teutelink
  01:10:25 - 01:10:42 - D. Sariakce
  01:10:42 - 01:10:47 - M.G.B. Teutelink
  01:10:47 - 01:10:49 - V.H.A van Dijk
  01:10:49 - 01:11:07 - M.G.B. Teutelink
  01:11:07 - 01:11:11 - V.H.A van Dijk
  01:11:11 - 01:11:13 - M.G.B. Teutelink
  01:11:13 - 01:11:14 - J.E.L. Futselaar
  01:12:26 - 01:13:02 - M.G.B. Teutelink
  01:13:02 - 01:13:05 - V.H.A van Dijk
  01:13:05 - 01:13:47 - M.G.B. Teutelink
  01:14:14 - 01:14:16 - V.H.A van Dijk
  01:14:16 - 01:14:45 - M.G.B. Teutelink
  01:14:45 - 01:14:46 - V.H.A van Dijk
  01:14:46 - 01:14:48 - M.G.B. Teutelink
  01:14:48 - 01:14:55 - E.G. Versteeg
  01:14:55 - 01:15:08 - M.G.B. Teutelink
  01:15:08 - 01:15:10 - E.G. Versteeg
  01:15:10 - 01:15:33 - M.G.B. Teutelink
  01:15:33 - 01:15:39 - E.G. Versteeg
  01:15:39 - 01:15:41 - M.G.B. Teutelink
  01:15:41 - 01:15:43 - V.H.A van Dijk
  01:15:43 - 01:16:31 - H. Meijer-Ytsma
  01:16:32 - 01:16:45 - M.G.B. Teutelink
  01:16:45 - 01:17:04 - V.H.A van Dijk
  01:17:04 - 01:17:10 - H. Meijer-Ytsma
  01:17:10 - 01:17:17 - M.G.B. Teutelink
  01:17:17 - 01:17:27 - V.H.A van Dijk
  01:17:31 - 01:19:48 - G.J.S. Tillema
  01:19:48 - 01:19:53 - V.H.A van Dijk
  01:19:53 - 01:19:54 - G.J.S. Tillema
  01:19:55 - 01:20:26 - J.E.L. Futselaar
  01:20:26 - 01:20:27 - V.H.A van Dijk
  01:20:27 - 01:21:25 - G.J.S. Tillema
  01:21:25 - 01:21:37 - J.E.L. Futselaar
  01:21:37 - 01:21:49 - G.J.S. Tillema
  01:21:49 - 01:21:51 - J.E.L. Futselaar
  01:21:51 - 01:21:52 - V.H.A van Dijk
  01:21:53 - 01:22:40 - G. Visser-Voorn
  01:22:41 - 01:23:18 - G.J.S. Tillema
  01:23:18 - 01:23:32 - G. Visser-Voorn
  01:23:32 - 01:24:12 - G.J.S. Tillema
  01:24:12 - 01:24:43 - G. Visser-Voorn
  01:24:43 - 01:25:09 - G.J.S. Tillema
  01:25:09 - 01:25:12 - V.H.A van Dijk
  01:25:12 - 01:28:05 - G.J.S. Tillema
  01:28:05 - 01:28:13 - V.H.A van Dijk
  01:28:13 - 01:28:22 - G.J.S. Tillema
  01:28:22 - 01:28:23 - A. Koc
  01:28:23 - 01:28:24 - G.J.S. Tillema
  01:28:24 - 01:29:05 - A. Koc
  01:29:06 - 01:29:55 - G.J.S. Tillema
  01:29:55 - 01:30:30 - A. Koc
  01:30:30 - 01:31:16 - G.J.S. Tillema
  01:31:16 - 01:31:18 - V.H.A van Dijk
  01:31:18 - 01:31:33 - A. Koc
  01:31:33 - 01:32:04 - G.J.S. Tillema
  01:32:04 - 01:32:05 - A. Koc
  01:32:05 - 01:32:13 - V.H.A van Dijk
  01:32:14 - 01:32:45 - E.G. Versteeg
  01:32:45 - 01:32:46 - V.H.A van Dijk
  01:32:46 - 01:33:04 - G.J.S. Tillema
  01:33:04 - 01:33:14 - E.G. Versteeg
  01:33:15 - 01:33:23 - G.J.S. Tillema
  01:33:24 - 01:33:26 - E.G. Versteeg
  01:33:28 - 01:33:43 - V.H.A van Dijk
  01:33:45 - 01:34:59 - J.G.A. Nijhuis
  01:34:59 - 01:35:15 - V.H.A van Dijk
  01:35:15 - 01:39:35 - J.G.A. Nijhuis
  01:39:35 - 01:39:38 - V.H.A van Dijk
  01:39:38 - 01:40:14 - J.G.A. Nijhuis
  01:40:15 - 01:40:24 - V.H.A van Dijk
  01:40:49 - 01:44:07 - J.W. Elferink
  01:44:07 - 01:44:09 - V.H.A van Dijk
  01:44:09 - 01:44:10 - J.W. Elferink
  01:44:10 - 01:44:42 - Y.A. Hummels
  01:44:42 - 01:44:43 - J.W. Elferink
  01:44:43 - 01:44:46 - Y.A. Hummels
  01:44:46 - 01:44:53 - V.H.A van Dijk
  01:44:53 - 01:45:43 - J.W. Elferink
  01:45:44 - 01:45:58 - Y.A. Hummels
  01:45:58 - 01:45:59 - J.W. Elferink
  01:45:59 - 01:46:00 - V.H.A van Dijk
  01:46:00 - 01:46:07 - H. Meijer-Ytsma
  01:46:08 - 01:46:43 - J.W. Elferink
  01:46:43 - 01:46:45 - V.H.A van Dijk
  01:46:45 - 01:47:09 - H. Meijer-Ytsma
  01:47:09 - 01:47:10 - V.H.A van Dijk
  01:47:10 - 01:47:40 - J.W. Elferink
  01:47:46 - 01:48:01 - V.H.A van Dijk
  01:48:04 - 01:49:45 - J.W. Elferink
  01:50:27 - 01:50:32 - V.H.A van Dijk
  01:51:06 - 01:54:05 - A. Brouwer
  01:54:05 - 01:54:15 - V.H.A van Dijk
  01:54:21 - 01:59:35 - H. Meijer-Ytsma
  01:59:35 - 01:59:39 - V.H.A van Dijk
  01:59:39 - 02:00:06 - H. Meijer-Ytsma
  02:00:06 - 02:00:12 - V.H.A van Dijk
  02:00:12 - 02:00:13 - H. Meijer-Ytsma
  02:03:28 - 02:03:34 - J.E.L. Futselaar
  02:03:34 - 02:03:38 - H. Meijer-Ytsma
  02:03:38 - 02:03:40 - J.E.L. Futselaar
  02:03:40 - 02:03:43 - H. Meijer-Ytsma
  02:03:43 - 02:04:07 - M.G.B. Teutelink
  02:04:07 - 02:04:08 - H. Meijer-Ytsma
  02:04:08 - 02:04:10 - M.G.B. Teutelink
  02:04:10 - 02:04:20 - V.H.A van Dijk
  02:04:20 - 02:04:48 - E.G. Versteeg
  02:04:48 - 02:05:18 - H. Meijer-Ytsma
  02:05:20 - 02:05:22 - V.H.A van Dijk
  02:05:22 - 02:05:30 - E.G. Versteeg
  02:05:30 - 02:05:33 - H. Meijer-Ytsma
  02:05:33 - 02:05:38 - E.G. Versteeg
  02:05:38 - 02:05:42 - H. Meijer-Ytsma
  02:05:43 - 02:05:49 - V.H.A van Dijk
  02:06:00 - 02:09:37 - G. Visser-Voorn
  02:09:37 - 02:09:41 - V.H.A van Dijk
  02:09:41 - 02:09:42 - G. Visser-Voorn
  02:09:42 - 02:09:58 - M.G.B. Teutelink
  02:09:58 - 02:09:59 - V.H.A van Dijk
  02:09:59 - 02:11:14 - G. Visser-Voorn
  02:11:14 - 02:11:15 - V.H.A van Dijk
  02:11:16 - 02:12:03 - J.G.A. Nijhuis
  02:12:03 - 02:12:49 - G. Visser-Voorn
  02:12:49 - 02:12:50 - J.G.A. Nijhuis
  02:12:50 - 02:12:55 - G. Visser-Voorn
  02:12:55 - 02:12:56 - V.H.A van Dijk
  02:12:56 - 02:12:57 - G. Visser-Voorn
  02:12:57 - 02:13:19 - J.G.A. Nijhuis
  02:13:19 - 02:13:53 - G. Visser-Voorn
  02:13:53 - 02:13:54 - J.G.A. Nijhuis
  02:13:54 - 02:13:57 - G. Visser-Voorn
  02:13:57 - 02:14:04 - V.H.A van Dijk
  02:14:04 - 02:14:05 - G. Visser-Voorn
  02:14:05 - 02:14:37 - G.J.S. Tillema
  02:14:37 - 02:14:38 - G. Visser-Voorn
  02:15:13 - 02:15:19 - V.H.A van Dijk
  02:15:19 - 02:15:20 - G. Visser-Voorn
  02:15:22 - 02:15:25 - G.J.S. Tillema
  02:15:25 - 02:15:26 - A. Koc
  02:15:26 - 02:15:27 - G. Visser-Voorn
  02:15:32 - 02:15:50 - A. Koc
  02:15:50 - 02:15:51 - G. Visser-Voorn
  02:15:51 - 02:15:57 - V.H.A van Dijk
  02:15:57 - 02:16:56 - G. Visser-Voorn
  02:16:56 - 02:16:59 - V.H.A van Dijk
  02:16:59 - 02:17:15 - G. Visser-Voorn
  02:17:16 - 02:17:20 - V.H.A van Dijk
  02:17:27 - 02:21:23 - Y.A. Hummels
  02:21:23 - 02:21:26 - V.H.A van Dijk
  02:21:28 - 02:22:00 - A. Koc
  02:22:00 - 02:22:01 - Y.A. Hummels
  02:22:01 - 02:23:03 - A. Koc
  02:23:03 - 02:23:39 - Y.A. Hummels
  02:23:39 - 02:23:40 - V.H.A van Dijk
  02:23:40 - 02:23:44 - A. Koc
  02:23:44 - 02:23:45 - V.H.A van Dijk
  02:23:45 - 02:24:20 - G.J.S. Tillema
  02:24:20 - 02:24:22 - Y.A. Hummels
  02:24:22 - 02:24:23 - G.J.S. Tillema
  02:24:23 - 02:24:42 - A. Koc
  02:24:42 - 02:24:43 - G.J.S. Tillema
  02:24:43 - 02:24:44 - A. Koc
  02:24:46 - 02:24:53 - V.H.A van Dijk
  02:24:53 - 02:25:32 - Y.A. Hummels
  02:25:32 - 02:25:39 - V.H.A van Dijk
  02:25:45 - 02:29:39 - D. Sariakce
  02:29:39 - 02:29:40 - V.H.A van Dijk
  02:29:40 - 02:30:04 - G.J.S. Tillema
  02:30:05 - 02:30:13 - D. Sariakce
  02:30:13 - 02:30:16 - V.H.A van Dijk
  02:30:16 - 02:30:48 - G.J.S. Tillema
  02:30:49 - 02:30:50 - V.H.A van Dijk
  02:30:50 - 02:31:10 - D. Sariakce
  02:31:12 - 02:31:34 - V.H.A van Dijk
  02:46:28 - 02:46:41 - N. van den Berg
  02:46:41 - 02:46:44 - V.H.A van Dijk
  02:46:44 - 02:51:31 - N. van den Berg
  02:51:31 - 02:51:38 - V.H.A van Dijk
  02:51:38 - 02:51:47 - G.J.S. Tillema
  02:51:49 - 02:54:13 - N. van den Berg
  02:54:13 - 02:54:18 - V.H.A van Dijk
  02:54:18 - 02:54:35 - G. Visser-Voorn
  02:54:35 - 02:55:19 - N. van den Berg
  02:55:19 - 02:55:22 - G. Visser-Voorn
  02:55:22 - 02:55:23 - V.H.A van Dijk
  02:55:23 - 02:55:34 - J.E.L. Futselaar
  02:55:34 - 02:55:35 - V.H.A van Dijk
  02:55:35 - 02:55:50 - N. van den Berg
  03:04:43 - 03:04:49 - V.H.A van Dijk
  03:04:49 - 03:05:14 - N. van den Berg
  03:05:14 - 03:05:18 - V.H.A van Dijk
  03:05:22 - 03:05:29 - J.E.L. Futselaar
  03:05:29 - 03:05:41 - V.H.A van Dijk
  03:05:41 - 03:06:03 - J.E.L. Futselaar
  03:06:05 - 03:06:10 - N. van den Berg
  03:06:10 - 03:06:22 - J.E.L. Futselaar
  03:06:22 - 03:06:23 - N. van den Berg
  03:06:23 - 03:06:29 - J.E.L. Futselaar
  03:06:30 - 03:06:41 - N. van den Berg
  03:06:42 - 03:06:46 - V.H.A van Dijk
  03:06:51 - 03:07:25 - A. Koc
  03:09:17 - 03:09:18 - N. van den Berg
  03:09:18 - 03:09:30 - A. Koc
  03:09:30 - 03:09:31 - V.H.A van Dijk
  03:09:31 - 03:09:46 - G.J.S. Tillema
  03:09:46 - 03:13:04 - N. van den Berg
  03:13:18 - 03:13:20 - V.H.A van Dijk
  03:13:20 - 03:13:44 - Y.A. Hummels
  03:13:44 - 03:13:45 - V.H.A van Dijk
  03:13:45 - 03:13:50 - N. van den Berg
  03:13:51 - 03:13:55 - V.H.A van Dijk
  03:14:02 - 03:14:17 - N. van den Berg
  03:14:17 - 03:14:22 - V.H.A van Dijk
  03:14:26 - 03:14:32 - E. Eerenberg
  03:14:32 - 03:14:34 - V.H.A van Dijk
  03:14:34 - 03:24:57 - E. Eerenberg
  03:24:57 - 03:25:03 - V.H.A van Dijk
  03:25:18 - 03:26:27 - J.B. Diepemaat
  03:26:29 - 03:26:30 - V.H.A van Dijk
  03:26:30 - 03:26:33 - G. Visser-Voorn
  03:26:33 - 03:28:18 - J.B. Diepemaat
  03:28:18 - 03:28:19 - V.H.A van Dijk
  03:28:19 - 03:28:20 - J.B. Diepemaat
  03:28:20 - 03:28:36 - D. Sariakce
  03:28:36 - 03:30:08 - J.B. Diepemaat
  03:30:08 - 03:30:11 - V.H.A van Dijk
  03:30:13 - 03:30:25 - H. Meijer-Ytsma
  03:30:25 - 03:34:04 - J.B. Diepemaat
  03:34:04 - 03:34:05 - V.H.A van Dijk
  03:34:05 - 03:34:23 - G. Visser-Voorn
  03:34:23 - 03:34:36 - J.B. Diepemaat
  03:34:36 - 03:34:41 - V.H.A van Dijk
  03:34:57 - 03:38:46 - J. Kampman
  03:38:46 - 03:38:47 - V.H.A van Dijk
  03:38:47 - 03:38:48 - J. Kampman
  03:39:59 - 03:40:01 - V.H.A van Dijk
  03:40:01 - 03:40:03 - J. Kampman
  03:40:03 - 03:40:22 - H. Meijer-Ytsma
  03:40:22 - 03:40:41 - J. Kampman
  03:40:41 - 03:40:42 - V.H.A van Dijk
  03:40:42 - 03:40:43 - J. Kampman
  03:40:43 - 03:41:17 - G. Visser-Voorn
  03:41:17 - 03:45:00 - J. Kampman
  03:45:00 - 03:45:01 - V.H.A van Dijk
  03:45:01 - 03:46:07 - A. Koc
  03:46:07 - 03:46:17 - J. Kampman
  03:46:17 - 03:46:21 - A. Koc
  03:46:21 - 03:46:22 - J. Kampman
  03:46:22 - 03:46:23 - A. Koc
  03:46:23 - 03:51:07 - J. Kampman
  03:51:07 - 03:51:09 - V.H.A van Dijk
  03:51:19 - 03:51:47 - J. Kampman
  03:51:47 - 03:51:48 - V.H.A van Dijk
  03:51:48 - 03:51:53 - J. Kampman
  03:51:54 - 03:52:15 - H. Meijer-Ytsma
  03:52:15 - 03:52:17 - J. Kampman
  03:52:17 - 03:52:21 - V.H.A van Dijk
  03:52:21 - 03:52:52 - G. Visser-Voorn
  03:52:52 - 03:52:54 - V.H.A van Dijk
  03:52:54 - 03:53:57 - J. Kampman
  03:53:57 - 03:54:00 - V.H.A van Dijk
  03:54:00 - 03:54:01 - J. Kampman
  03:54:01 - 03:54:27 - Y.A. Hummels
  03:54:27 - 03:55:08 - J. Kampman
  03:55:08 - 03:55:12 - V.H.A van Dijk
  03:55:21 - 03:55:25 - J.C.R. van Houdt
  03:55:25 - 03:55:29 - V.H.A van Dijk
  03:55:29 - 04:02:03 - J.C.R. van Houdt
  04:02:04 - 04:02:24 - V.H.A van Dijk
  04:02:24 - 04:02:48 - J.E.L. Futselaar
  04:02:48 - 04:03:16 - V.H.A van Dijk
  04:03:17 - 04:03:42 - J.E.L. Futselaar
  04:03:42 - 04:03:52 - V.H.A van Dijk
  04:03:52 - 04:04:15 - H. Meijer-Ytsma
  04:04:16 - 04:06:43 - V.H.A van Dijk
  04:06:43 - 04:07:04 - J.E.L. Futselaar
  04:07:05 - 04:07:27 - V.H.A van Dijk
  04:07:27 - 04:08:03 - A. Koc
  04:08:03 - 04:08:17 - V.H.A van Dijk
  04:08:17 - 04:08:30 - M.G.B. Teutelink
  04:08:30 - 04:08:56 - V.H.A van Dijk
  04:08:56 - 04:09:32 - H. Meijer-Ytsma
  04:09:33 - 04:09:34 - V.H.A van Dijk
  04:09:35 - 04:10:04 - J.G.A. Nijhuis
  04:10:04 - 04:10:06 - V.H.A van Dijk
  04:10:07 - 04:11:31 - M.G.B. Teutelink
  04:11:31 - 04:11:40 - V.H.A van Dijk
  04:11:41 - 04:11:54 - J.G.A. Nijhuis
  04:11:54 - 04:11:57 - V.H.A van Dijk
  04:12:00 - 04:12:50 - E.G. Versteeg
  04:12:51 - 04:12:53 - V.H.A van Dijk
  04:12:56 - 04:13:16 - D. Sariakce
  04:13:16 - 04:13:18 - V.H.A van Dijk
  04:13:19 - 04:13:48 - A. Koc
  04:13:49 - 04:13:59 - V.H.A van Dijk
  04:13:59 - 04:14:27 - J.E.L. Futselaar
  04:14:27 - 04:14:31 - V.H.A van Dijk
  04:14:31 - 04:14:34 - J.E.L. Futselaar
  04:14:35 - 04:14:38 - V.H.A van Dijk
  04:14:38 - 04:14:39 - J.E.L. Futselaar
  04:14:40 - 04:15:43 - H. Wolf
  04:15:43 - 04:15:46 - V.H.A van Dijk
  04:15:46 - 04:15:59 - H. Wolf
  04:15:59 - 04:16:21 - V.H.A van Dijk
  04:16:21 - 04:16:22 - H. Wolf
  04:16:23 - 04:17:00 - G.J.S. Tillema
  04:17:01 - 04:17:06 - V.H.A van Dijk
  04:17:06 - 04:17:18 - Y.A. Hummels
  04:17:18 - 04:17:57 - V.H.A van Dijk
  04:17:59 - 04:19:50 - N. van den Berg
  04:19:50 - 04:19:51 - H. Wolf
  04:19:51 - 04:19:52 - N. van den Berg
  04:19:52 - 04:20:14 - H. Wolf
  04:20:14 - 04:20:17 - N. van den Berg
  04:20:17 - 04:20:26 - H. Wolf
  04:20:28 - 04:20:29 - N. van den Berg
  04:20:29 - 04:21:29 - H. Wolf
  04:21:29 - 04:21:39 - V.H.A van Dijk
  04:21:42 - 04:22:41 - H. Wolf
  04:22:41 - 04:22:44 - N. van den Berg
  04:22:44 - 04:22:47 - H. Wolf
  04:22:47 - 04:22:59 - V.H.A van Dijk
  04:23:02 - 04:25:01 - E. Eerenberg
  04:25:01 - 04:25:27 - V.H.A van Dijk
  04:25:27 - 04:26:15 - J. Kampman
  04:26:17 - 04:26:42 - V.H.A van Dijk
  04:26:45 - 04:27:31 - H. Wolf
  04:27:31 - 04:28:09 - V.H.A van Dijk
  04:28:09 - 04:28:19 - H. Wolf
  04:28:19 - 04:28:31 - V.H.A van Dijk
  04:28:31 - 04:28:32 - H. Wolf
  04:28:32 - 04:28:33 - V.H.A van Dijk
  04:28:33 - 04:28:34 - H. Wolf
  04:28:34 - 04:28:42 - M.G.B. Teutelink
  04:28:42 - 04:28:44 - H. Wolf
  04:28:44 - 04:29:38 - V.H.A van Dijk
  04:29:47 - 04:31:02 - Inspreker
  04:31:02 - 04:31:24 - V.H.A van Dijk
  04:31:27 - 04:33:14 - Inspreker
  04:33:14 - 04:33:31 - V.H.A van Dijk
  04:33:31 - 04:33:34 - Inspreker
 • 2.b

  Op verzoek van de rekenkamer- en de rekeningencommissie heeft de heer J.A.M. de Kruijf (extern lid van de rekenkamercommissie) de Zomernota 2019 onderworpen aan een Quick Scan. Het college reageert met deze brief op zijn bevindingen.


 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4
 • 3.5
 • 4