Stedelijke commissie

dinsdag 2 juli 2019 18:30 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
Toelichting:
Deze vergadering staat geheel in het teken van de Zomernota 2019.

Agendapunten

  • 1
  • 2
  • 4
  • 5

    De Zomernota 2019 is de eerste Zomernota van dit college. In deze zomernota worden stevige en pijnlijke beleidskeuzes voorgesteld om Enschede op lange termijn financieel gezond te houden. De dalende bijdrage van het Rijk, gecombineerd met hoge prijzen en lonen door economische hoogconjunctuur zorgen ervoor dat ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Om tekorten op te vangen worden de komende jaren de reserves aangesproken. Binnen het sociaal domein worden jeugd en gezin zo veel mogelijk ontzien. Dat betekent dat op andere vlakken bezuinigd moet worden. Ambities op het fysiek-economisch vlak staan hier mee onder druk. De Zomernota is een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeenteraad en vormt de opmaat naar de gemeentebegroting. Na het vaststellen van de Zomernota gaat het college aan de slag met de uitwerking ervan in de gemeentebegroting.


  • 6