Raadsvergadering

maandag 17 juni 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:03:27 - 00:03:57 - G.O van Veldhuizen
  00:03:57 - 00:06:09 - R.M. Jongedijk
  00:06:09 - 00:06:51 - G.O van Veldhuizen
  00:07:05 - 00:07:32 - J.E.L. Futselaar
  00:07:34 - 00:07:38 - G.O van Veldhuizen
  00:07:40 - 00:08:06 - G. Visser-Voorn
  00:08:07 - 00:08:12 - G.O van Veldhuizen
  00:08:21 - 00:08:36 - Y.A. Hummels
  00:08:37 - 00:08:45 - G.O van Veldhuizen
  00:08:51 - 00:09:07 - J.E.L. Futselaar
  00:09:07 - 00:09:10 - G.O van Veldhuizen
  00:09:12 - 00:09:39 - G.J.S. Tillema
  00:09:40 - 00:10:21 - G.O van Veldhuizen
  00:10:24 - 00:11:00 - G.J.S. Tillema
  00:11:00 - 00:12:40 - G.O van Veldhuizen
  00:12:40 - 00:12:42 - I.G. Rutjes
  00:12:42 - 00:12:49 - G.O van Veldhuizen
  00:12:49 - 00:13:08 - J. Kerkwijk
  00:13:08 - 00:13:18 - G.O van Veldhuizen
  00:13:18 - 00:13:27 - J. Kerkwijk
  00:13:27 - 00:13:53 - G.O van Veldhuizen
  00:13:53 - 00:14:22 - G.J.S. Tillema
  00:14:22 - 00:14:29 - G.O van Veldhuizen
  00:14:29 - 00:14:48 - G. Visser-Voorn
  00:14:48 - 00:14:54 - G.O van Veldhuizen
  00:14:54 - 00:15:22 - R. Wessels
  00:15:22 - 00:15:23 - G.O van Veldhuizen
  00:15:23 - 00:15:24 - R. Wessels
  00:15:24 - 00:16:04 - G.O van Veldhuizen
  00:16:04 - 00:16:24 - M van Lagen
  00:16:24 - 00:16:28 - G.O van Veldhuizen
  00:16:35 - 00:16:48 - M van Lagen
  00:16:48 - 00:18:05 - G.O van Veldhuizen
 • 2

  00:18:32 - 00:20:17 - R. Denneboom
  00:20:19 - 00:20:21 - G.O van Veldhuizen
  00:20:38 - 00:27:51 - J.C.R. van Houdt
  00:27:52 - 00:33:29 - G.O van Veldhuizen
 • 3
 • 4
 • 5

  03:56:00 - 03:56:15 - R. Denneboom
  03:56:16 - 03:56:21 - G.O van Veldhuizen
  03:56:33 - 03:57:16 - J.B. Diepemaat
  03:57:17 - 03:57:21 - G.O van Veldhuizen
  03:58:19 - 03:58:42 - G. Visser-Voorn
  03:58:53 - 03:58:55 - G.O van Veldhuizen
  03:58:56 - 03:59:12 - R. Denneboom
  03:59:12 - 03:59:17 - G.O van Veldhuizen
  03:59:45 - 04:02:49 - J.C.R. van Houdt
  04:03:12 - 04:04:18 - G. Visser-Voorn
  04:04:19 - 04:04:23 - G.O van Veldhuizen
  04:04:23 - 04:04:37 - I.G. Rutjes
  04:04:39 - 04:05:03 - G. Visser-Voorn
  04:05:03 - 04:05:08 - I.G. Rutjes
  04:05:08 - 04:05:24 - G. Visser-Voorn
  04:05:27 - 04:05:31 - G.O van Veldhuizen
  04:05:31 - 04:05:56 - J.E.L. Futselaar
  04:05:57 - 04:06:24 - G.O van Veldhuizen
  04:15:35 - 04:15:47 - M.G.B. Teutelink
  04:15:47 - 04:16:02 - G.O van Veldhuizen
  04:17:11 - 04:17:44 - R. Wessels
  04:17:45 - 04:17:56 - G.O van Veldhuizen
  04:18:47 - 04:19:04 - J.W. Elferink
  04:19:04 - 04:19:07 - G.O van Veldhuizen
  04:19:07 - 04:19:08 - J.W. Elferink
  04:19:08 - 04:19:34 - J. Kerkwijk
  04:19:34 - 04:19:39 - G.O van Veldhuizen
  04:19:39 - 04:21:16 - J.W. Elferink
  04:21:16 - 04:21:23 - G.O van Veldhuizen
  04:21:23 - 04:21:40 - J.W. Elferink
  04:21:40 - 04:21:41 - G.O van Veldhuizen
  04:21:41 - 04:21:43 - J.W. Elferink
  04:21:43 - 04:22:03 - I.G. Rutjes
  04:22:03 - 04:22:04 - J.W. Elferink
  04:22:04 - 04:22:08 - G.O van Veldhuizen
  04:22:08 - 04:22:12 - J.W. Elferink
  04:22:12 - 04:22:26 - G.O van Veldhuizen
  04:22:36 - 04:23:31 - E. Eerenberg
  04:23:32 - 04:23:45 - G.O van Veldhuizen
  04:23:51 - 04:26:09 - N. van den Berg
  04:26:09 - 04:26:51 - J.W. Elferink
  04:27:02 - 04:27:59 - N. van den Berg
  04:28:01 - 04:28:05 - G.O van Veldhuizen
  04:28:05 - 04:28:59 - J. Kort
  04:29:01 - 04:29:02 - G.O van Veldhuizen
  04:29:02 - 04:29:03 - N. van den Berg
  04:30:09 - 04:30:26 - J. Kort
  04:30:27 - 04:31:22 - N. van den Berg
  04:31:22 - 04:32:05 - G.O van Veldhuizen
  04:32:07 - 04:32:16 - J.E.L. Futselaar
  04:32:17 - 04:33:11 - N. van den Berg
  04:33:13 - 04:33:53 - J.W. Elferink
  04:33:54 - 04:33:55 - G.O van Veldhuizen
  04:33:55 - 04:34:20 - Y.A. Hummels
  04:34:20 - 04:34:29 - N. van den Berg
  04:34:31 - 04:34:49 - G.O van Veldhuizen
  04:34:49 - 04:35:07 - E. Eerenberg
 • 5.1

  De subsidieverordening ‘Vrijwilligers Jeugd- en Jongerenwerk Enschede 1994’ is verouderd en past niet meer bij het huidige beleid. Daarom is een proces gestart om te komen tot een geheel nieuwe subsidieverordening. De vervangende ontwerp subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 heeft van 16 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ter inzage gelegen. Het gaat om een subsidieverordening voor in Enschede gevestigde jeugdverenigingen, met een verdeelmodel op basis van het aantal contributie betalende jeugdleden. Een aantal belanghebbenden en één inwoner heeft gereageerd op de ontwerp subsidieverordening. Ook de Wmo-raad heeft advies gegeven. De ingediende zienswijzen en het advies van de Wmo-raad geven aanleiding om de subsidieverordening aan te passen. De relevante reacties zijn verwerkt in de concept subsidieverordening. Het college van B&W legt de concept subsidieverordening ter vaststelling voor aan de raad.  00:33:38 - 00:33:39 - J.C.R. van Houdt
  00:33:43 - 00:33:46 - G.O van Veldhuizen
  00:34:09 - 00:35:31 - M.G.B. Teutelink
  00:35:32 - 00:36:01 - G.O van Veldhuizen
  00:36:01 - 00:38:26 - J.E.L. Futselaar
  00:38:26 - 00:38:27 - G.O van Veldhuizen
  00:38:27 - 00:38:28 - J.E.L. Futselaar
  00:38:28 - 00:38:49 - H. Meijer-Ytsma
  00:38:52 - 00:39:18 - J.E.L. Futselaar
  00:39:18 - 00:39:32 - H. Meijer-Ytsma
  00:39:32 - 00:39:40 - J.E.L. Futselaar
  00:39:40 - 00:39:57 - H. Meijer-Ytsma
  00:39:57 - 00:40:14 - J.E.L. Futselaar
  00:40:14 - 00:40:35 - G.O van Veldhuizen
  00:40:35 - 00:40:39 - J.E.L. Futselaar
  00:40:39 - 00:40:47 - G.O van Veldhuizen
  00:40:47 - 00:41:09 - J.E.L. Futselaar
  00:41:10 - 00:41:15 - G.O van Veldhuizen
  00:41:26 - 00:42:36 - J.E.L. Futselaar
  00:43:18 - 00:43:46 - S. Nijenhuis
  00:43:54 - 00:44:15 - J.E.L. Futselaar
  00:44:15 - 00:44:42 - S. Nijenhuis
  00:44:42 - 00:45:03 - H. Meijer-Ytsma
  00:45:03 - 00:45:40 - S. Nijenhuis
  00:45:40 - 00:46:01 - M.G.B. Teutelink
  00:46:01 - 00:46:13 - S. Nijenhuis
  00:46:13 - 00:46:28 - G.O van Veldhuizen
  00:46:37 - 00:46:39 - S. Nijenhuis
  00:46:42 - 00:51:29 - E. Eerenberg
  00:51:33 - 00:51:47 - I.G. Rutjes
  00:51:47 - 00:51:50 - E. Eerenberg
  00:51:50 - 00:51:51 - I.G. Rutjes
  00:51:52 - 00:51:53 - S. Nijenhuis
  00:52:46 - 00:53:28 - E. Eerenberg
  00:53:32 - 00:54:40 - J.E.L. Futselaar
  00:54:42 - 00:55:20 - E. Eerenberg
  00:55:21 - 00:55:53 - G.O van Veldhuizen
  00:55:53 - 00:56:25 - S. Nijenhuis
  00:56:25 - 00:56:34 - G.O van Veldhuizen
  00:56:34 - 00:57:22 - E. Eerenberg
  00:57:22 - 00:57:43 - G.O van Veldhuizen
  00:57:43 - 00:58:04 - E. Eerenberg
  00:58:04 - 00:58:05 - G.O van Veldhuizen
  00:58:05 - 00:58:22 - E. Eerenberg
  00:58:22 - 00:58:25 - G.O van Veldhuizen
  00:58:29 - 00:58:39 - H. Meijer-Ytsma
  00:58:39 - 00:58:41 - G.O van Veldhuizen
  00:58:42 - 00:58:47 - E. Eerenberg
  00:58:47 - 00:58:50 - G.O van Veldhuizen
  00:58:50 - 00:59:21 - J.E.L. Futselaar
  00:59:21 - 00:59:36 - G.O van Veldhuizen
  00:59:36 - 00:59:38 - J.E.L. Futselaar
  00:59:38 - 00:59:39 - E. Eerenberg
  00:59:39 - 00:59:41 - J.E.L. Futselaar
  00:59:41 - 00:59:53 - G.O van Veldhuizen
  00:59:53 - 00:59:54 - J.E.L. Futselaar
  00:59:54 - 01:00:30 - E. Eerenberg
  01:00:30 - 01:01:11 - G.O van Veldhuizen
  01:01:11 - 01:01:13 - J.E.L. Futselaar
  01:01:13 - 01:01:14 - G.O van Veldhuizen
  01:01:14 - 01:01:23 - S. Nijenhuis
  01:01:23 - 01:01:24 - J.E.L. Futselaar
  01:01:24 - 01:01:27 - S. Nijenhuis
  01:01:28 - 01:01:33 - J.E.L. Futselaar
  01:01:33 - 01:01:37 - G.O van Veldhuizen
  01:01:37 - 01:01:38 - J.E.L. Futselaar
  01:01:38 - 01:02:32 - G.O van Veldhuizen
  01:02:32 - 01:02:33 - J.E.L. Futselaar
  01:02:36 - 01:03:08 - G.O van Veldhuizen
  01:06:19 - 01:07:36 - J.E.L Futselaar
 • 5.2

  Sinds 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften (gemeentelijke verordeningen) op elektronische wijze bekend te maken via een elektronisch gemeenteblad. Dit is juridisch gezien dan nog de enige wijze waarop algemene verbindende voorschriften bekend gemaakt kunnen worden en dus in werking kunnen treden. Deze verplichting bestaat op grond van artikel 139 van de Gemeentewet. In het verlengde van het elektronisch bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften ligt het voor de hand dat ook andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch gemeenteblad bekend gemaakt worden. Op dit moment gebeurt de bekendmaking nog via het huis-aan-huis blad “Huis aan Huis”. Deze verordening is noodzakelijk om elektronische bekendmakingen te kunnen realiseren.
  Het is de bedoeling tot het einde van dit jaar (2019) zowel in het genoemde huis-aan-huis blad als digitaal te publiceren. Na die periode zal alleen nog digitaal worden gepubliceerd. Gelet op het bepaalde in artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht kan dat alleen indien dat bij wettelijk voorschrift is geregeld. Dat dient derhalve bij verordening van de gemeenteraad te worden geregeld.  01:07:37 - 01:08:28 - G. Visser-Voorn
  01:08:30 - 01:09:05 - J.E.L Futselaar
  01:09:15 - 01:11:06 - H. de Roode
  01:11:06 - 01:11:10 - J.E.L Futselaar
  01:11:16 - 01:11:31 - G. Visser-Voorn
  01:11:33 - 01:11:45 - H. de Roode
  01:11:45 - 01:11:55 - G. Visser-Voorn
  01:11:56 - 01:12:04 - H. de Roode
  01:12:05 - 01:12:10 - J.E.L Futselaar
  01:12:12 - 01:12:41 - Y.A. Hummels
  01:12:41 - 01:12:48 - J.E.L Futselaar
  01:12:58 - 01:13:41 - R. Wessels
  01:13:42 - 01:13:46 - J.E.L Futselaar
  01:13:51 - 01:14:33 - P. van Ek
  01:14:34 - 01:14:39 - J.E.L Futselaar
  01:14:58 - 01:15:27 - J.W. Elferink
  01:15:27 - 01:15:40 - J.E.L Futselaar
  01:15:47 - 01:19:17 - G.O. van Veldhuizen
  01:19:17 - 01:19:20 - J.E.L Futselaar
  01:19:20 - 01:19:48 - V.H.A. van Dijk
  01:19:48 - 01:19:49 - J.E.L Futselaar
  01:19:49 - 01:20:13 - G.O. van Veldhuizen
  01:20:13 - 01:20:15 - J.E.L Futselaar
  01:20:15 - 01:20:53 - G. Visser-Voorn
  01:20:54 - 01:20:55 - J.E.L Futselaar
  01:20:55 - 01:21:06 - G.O. van Veldhuizen
  01:21:06 - 01:21:09 - J.E.L Futselaar
  01:21:09 - 01:22:18 - G. Visser-Voorn
  01:22:18 - 01:22:19 - J.E.L Futselaar
  01:22:19 - 01:23:20 - G.O. van Veldhuizen
  01:23:20 - 01:23:22 - J.E.L Futselaar
  01:23:23 - 01:23:37 - G. Visser-Voorn
  01:23:37 - 01:24:18 - G.O. van Veldhuizen
  01:24:19 - 01:24:22 - G. Visser-Voorn
  01:24:22 - 01:24:25 - J.E.L Futselaar
  01:24:25 - 01:24:35 - R. Wessels
  01:24:36 - 01:24:38 - J.E.L Futselaar
  01:24:38 - 01:25:01 - H. de Roode
  01:25:01 - 01:25:03 - J.E.L Futselaar
  01:25:03 - 01:25:11 - Y.A. Hummels
  01:25:11 - 01:25:14 - G.O. van Veldhuizen
  01:25:14 - 01:25:26 - J.E.L Futselaar
  01:25:35 - 01:26:16 - G. Visser-Voorn
  01:26:16 - 01:26:59 - G.O. van Veldhuizen
  01:26:59 - 01:27:00 - G. Visser-Voorn
  01:27:00 - 01:27:08 - J.E.L Futselaar
  01:29:34 - 01:29:46 - G. Visser-Voorn
  01:29:48 - 01:29:59 - J.E.L Futselaar
  01:31:28 - 01:31:34 - J.E.L. Futselaar
  01:31:48 - 01:32:39 - G.O van Veldhuizen
 • 5.3

  De gemeente Enschede sluit 2018 af met een positiever resultaat dan verwacht. Hoewel bij de zomernota 2018 nog een nadelig resultaat van 5,5 miljoen euro werd verwacht, is dit uiteindelijk omgeslagen in een voordelig resultaat van 16,6 miljoen euro, waarvan het structurele effect ongeveer 3 miljoen bedraagt. Het positieve saldo over 2018 is vooral het gevolg van incidentele meevallers. Met name de eenmalige uitkering van 13,3 miljoen euro uit het Fonds Tekortgemeenten heeft een sterke invloed gehad. De gerichte lobby en goed onderbouwde aanvraag hebben tot dit mooie resultaat geleid.

  Hierdoor is de algemene reserve niet aangesproken zoals bij de Tussenrapportage 2018 werd voorzien. Al met al verbetert de weerstandsratio naar 1,1 per eind 2018. Dit is overigens zonder rekening te houden met het voordelige rekeningresultaat. Na toevoeging van dit resultaat komt de ratio op 1,4. Aan de raad wordt voorgesteld om dit saldo voorlopig aan de algemene reserve toe te voegen om bij de integrale afweging van de Zomernota te betrekken in relatie tot de actuele financiële situatie.

  Ook in de toekomst blijft Enschede een flinke financiële uitdaging houden. De omvang van de uitkering uit het Fonds Tekortgemeenten geeft wel aan dat Enschede structureel een flink tekort heeft op het sociaal domein. En ondanks een mooi resultaat op de BUIG verwachten we in de komende jaren een bijstelling van het budget naar beneden. Ook wordt de verdeling van middelen voor Beschermd Wonen de komende jaren aangepast en zijn huidige voordelen op inkomensondersteuning, de sociale werkvoorziening en arbeidsmarktparticipatie mogelijk niet toekomstbestendig. Het is daarom wijs om juist nu de financiële kracht van onze stad verder te versterken.


 • 5.4

  De woonopgave in Enschede is volop in ontwikkeling. Enschede zet als de kennisstad in High Tech regio Twente in op een groei richting 170.000 inwoners. Eerste inzet is om met een hoogstedelijk woonmilieu in en rond het centrum van de stad de aantrekkingskracht op talent te vergroten. En tegelijk talent vast te houden door ook buiten de binnenstad in een aantrekkelijk woonaanbod te voorzien. Daarnaast zijn er andere grote uitdagingen voor het stedelijke woonbeleid. Het streven naar een inclusieve stad vraagt om een passend aanbod van woningen en voorzieningen voor inwoners met een zorg en/of ondersteuningsvraag. De verduurzaming van de woningvoorraad en de verbetering van het woon- en leefklimaat door het tegengaan van hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie) vragen ook aanzienlijke investeringen. Het zijn grote opgaven waaraan alleen in hechte samenwerking met inwoners en partners, waaronder de woningbouwcorporaties en private partijen, invulling kan worden gegeven. In de gemeentelijke woonvisie worden de thema’s uitgewerkt en wordt een beeld gegeven van de wijze waarop we aan deze woonopgaven gaan werken.  01:32:39 - 01:32:51 - G.J.S. Tillema
  01:32:51 - 01:33:27 - G.O van Veldhuizen
  01:33:47 - 01:35:54 - R. Wessels
  01:35:54 - 01:36:17 - G.O van Veldhuizen
  01:36:18 - 01:36:20 - D. Sariakce
  01:36:20 - 01:36:29 - G.O van Veldhuizen
  01:36:29 - 01:36:33 - D. Sariakce
  01:36:33 - 01:36:49 - G.O van Veldhuizen
  01:36:49 - 01:38:16 - L.I.P Lents
  01:38:16 - 01:38:26 - G.O van Veldhuizen
  01:38:32 - 01:39:43 - D. Sariakce
  01:39:46 - 01:39:48 - J.G.A. Nijhuis
  01:39:48 - 01:40:50 - D. Sariakce
  01:40:50 - 01:41:14 - J.G.A. Nijhuis
  01:41:14 - 01:41:29 - D. Sariakce
  01:41:29 - 01:41:30 - J.G.A. Nijhuis
  01:41:33 - 01:41:49 - G.O van Veldhuizen
  01:42:04 - 01:43:43 - A. Brouwer
  01:43:43 - 01:43:57 - G.O van Veldhuizen
  01:43:57 - 01:44:08 - V.H.A. van Dijk
  01:44:08 - 01:44:09 - G.O van Veldhuizen
  01:44:09 - 01:44:10 - A. Brouwer
  01:44:10 - 01:44:13 - G.O van Veldhuizen
  01:44:13 - 01:44:35 - A. Brouwer
  01:44:35 - 01:44:40 - G.O van Veldhuizen
  01:44:40 - 01:45:07 - V.H.A. van Dijk
  01:45:08 - 01:45:23 - A. Brouwer
  01:45:24 - 01:45:28 - G.O van Veldhuizen
  01:45:30 - 01:46:03 - H. de Roode
  01:46:04 - 01:46:46 - A. Brouwer
  01:46:49 - 01:47:10 - H. de Roode
  01:47:10 - 01:47:35 - A. Brouwer
  01:47:37 - 01:47:48 - H. de Roode
  01:47:48 - 01:47:54 - A. Brouwer
  01:47:55 - 01:48:04 - H. de Roode
  01:48:07 - 01:48:26 - G.O van Veldhuizen
  01:48:38 - 01:49:36 - E.G. Versteeg
  01:49:36 - 01:49:50 - G.O van Veldhuizen
  01:50:22 - 01:51:31 - A.K. Boersma
  01:51:32 - 01:51:47 - G.O van Veldhuizen
  01:51:54 - 01:54:42 - J.E.L. Futselaar
  01:54:42 - 01:54:56 - G.O van Veldhuizen
  01:54:59 - 01:55:43 - R. Wessels
  01:55:43 - 01:55:46 - G.O van Veldhuizen
  01:55:46 - 01:55:47 - R. Wessels
  01:55:47 - 01:56:03 - J.E.L. Futselaar
  01:56:03 - 01:56:04 - R. Wessels
  01:56:04 - 01:56:05 - G.O van Veldhuizen
  01:56:05 - 01:56:06 - R. Wessels
  01:56:12 - 01:56:16 - J.E.L. Futselaar
  01:56:16 - 01:56:31 - V.H.A. van Dijk
  01:56:32 - 01:56:38 - J.E.L. Futselaar
  01:56:38 - 01:56:39 - V.H.A. van Dijk
  01:56:42 - 01:56:55 - J.E.L. Futselaar
  01:56:55 - 01:57:09 - V.H.A. van Dijk
  01:57:09 - 01:57:25 - J.E.L. Futselaar
  01:57:25 - 01:57:26 - V.H.A. van Dijk
  01:57:27 - 01:57:28 - G.O van Veldhuizen
  01:57:28 - 01:58:53 - J.E.L. Futselaar
  01:58:53 - 01:59:05 - G.O van Veldhuizen
  01:59:10 - 02:01:16 - G. Visser-Voorn
  02:01:17 - 02:01:28 - G.O van Veldhuizen
  02:01:42 - 02:03:55 - J.G.A. Nijhuis
  02:03:56 - 02:04:01 - G.O van Veldhuizen
  02:04:20 - 02:05:38 - J.W. Elferink
  02:05:38 - 02:05:57 - G.O van Veldhuizen
  02:05:57 - 02:07:40 - V.H.A. van Dijk
  02:07:41 - 02:08:21 - R. Wessels
  02:08:21 - 02:08:29 - G.O van Veldhuizen
  02:08:30 - 02:09:04 - J.E.L. Futselaar
  02:09:05 - 02:09:07 - G.O van Veldhuizen
  02:09:07 - 02:10:15 - V.H.A. van Dijk
  02:10:16 - 02:10:23 - G.O van Veldhuizen
  02:10:24 - 02:10:36 - J.E.L. Futselaar
  02:10:36 - 02:10:42 - V.H.A. van Dijk
  02:10:42 - 02:10:44 - G.O van Veldhuizen
  02:10:48 - 02:10:50 - R. Wessels
  02:10:57 - 02:11:16 - A.K. Boersma
  02:11:16 - 02:11:18 - R. Wessels
  02:11:18 - 02:12:01 - V.H.A. van Dijk
  02:12:04 - 02:12:18 - A.K. Boersma
  02:12:19 - 02:12:28 - V.H.A. van Dijk
  02:12:28 - 02:12:29 - G.O van Veldhuizen
  02:12:30 - 02:13:00 - L.I.P Lents
  02:13:01 - 02:13:15 - V.H.A. van Dijk
  02:13:16 - 02:13:17 - L.I.P Lents
  02:13:17 - 02:13:19 - G.O van Veldhuizen
  02:13:19 - 02:13:55 - L.I.P Lents
  02:13:55 - 02:13:57 - G.O van Veldhuizen
  02:13:57 - 02:14:39 - V.H.A. van Dijk
  02:14:39 - 02:14:42 - G.O van Veldhuizen
  02:14:42 - 02:16:08 - H. de Roode
  02:16:09 - 02:17:02 - V.H.A. van Dijk
  02:17:02 - 02:17:25 - G.O van Veldhuizen
  02:17:25 - 02:17:26 - V.H.A. van Dijk
  02:17:26 - 02:17:27 - H. de Roode
  02:17:27 - 02:17:33 - V.H.A. van Dijk
  02:17:34 - 02:17:35 - G.O van Veldhuizen
  02:17:35 - 02:17:51 - H. de Roode
  02:17:52 - 02:18:02 - G.O van Veldhuizen
  02:18:11 - 02:19:28 - J.G.A. Nijhuis
  02:19:30 - 02:19:49 - V.H.A. van Dijk
  02:19:49 - 02:20:58 - J.G.A. Nijhuis
  02:20:58 - 02:20:59 - V.H.A. van Dijk
  02:21:01 - 02:21:02 - J.G.A. Nijhuis
  02:21:39 - 02:21:40 - G.O van Veldhuizen
  02:21:41 - 02:21:42 - J.E.L. Futselaar
  02:22:24 - 02:22:29 - G.O van Veldhuizen
  02:22:29 - 02:23:12 - V.H.A. van Dijk
  02:23:13 - 02:23:20 - G.O van Veldhuizen
  02:23:21 - 02:24:01 - G. Visser-Voorn
  02:24:02 - 02:24:22 - V.H.A. van Dijk
  02:24:23 - 02:25:00 - G. Visser-Voorn
  02:25:00 - 02:25:14 - V.H.A. van Dijk
  02:25:23 - 02:25:52 - G. Visser-Voorn
  02:25:52 - 02:25:54 - V.H.A. van Dijk
  02:26:00 - 02:26:07 - G.O van Veldhuizen
  02:26:07 - 02:27:32 - R. Wessels
  02:27:32 - 02:27:58 - G.O van Veldhuizen
  02:28:02 - 02:28:28 - M van Lagen
  02:28:29 - 02:28:46 - G.O van Veldhuizen
  02:28:52 - 02:28:55 - M van Lagen
  02:29:02 - 02:31:12 - J.B. Diepemaat
  02:31:12 - 02:31:20 - M van Lagen
  02:31:20 - 02:36:56 - J.B. Diepemaat
  02:36:56 - 02:37:16 - G.O van Veldhuizen
  02:37:16 - 02:38:14 - G. Visser-Voorn
  02:38:14 - 02:39:12 - J.B. Diepemaat
  02:39:12 - 02:39:29 - G.O van Veldhuizen
  02:39:29 - 02:40:14 - G. Visser-Voorn
  02:40:14 - 02:40:25 - J.B. Diepemaat
  02:40:25 - 02:40:27 - G.O van Veldhuizen
  02:40:27 - 02:40:59 - J.B. Diepemaat
  02:40:59 - 02:41:00 - G. Visser-Voorn
  02:41:04 - 02:41:06 - G.O van Veldhuizen
  02:41:06 - 02:41:27 - G. Visser-Voorn
  02:41:28 - 02:42:22 - J.B. Diepemaat
  02:42:22 - 02:42:30 - G.O van Veldhuizen
  02:42:30 - 02:43:22 - V.H.A. van Dijk
  02:43:22 - 02:43:24 - G.O van Veldhuizen
  02:43:24 - 02:44:00 - V.H.A. van Dijk
  02:44:01 - 02:45:02 - J.B. Diepemaat
  02:45:02 - 02:45:09 - V.H.A. van Dijk
  02:45:09 - 02:45:38 - J.B. Diepemaat
  02:45:38 - 02:45:45 - G.O van Veldhuizen
  02:45:45 - 02:45:49 - J.B. Diepemaat
  02:45:49 - 02:45:52 - G.O van Veldhuizen
  02:45:52 - 02:47:09 - J.B. Diepemaat
  02:47:10 - 02:47:14 - G.O van Veldhuizen
  02:47:14 - 02:47:41 - V.H.A. van Dijk
  02:47:41 - 02:47:45 - G.O van Veldhuizen
  02:47:45 - 02:47:47 - V.H.A. van Dijk
  02:47:47 - 02:47:57 - J.B. Diepemaat
  02:47:57 - 02:47:58 - G.O van Veldhuizen
  02:47:58 - 02:48:03 - V.H.A. van Dijk
  02:48:03 - 02:48:08 - J.B. Diepemaat
  02:48:08 - 02:48:13 - V.H.A. van Dijk
  02:48:13 - 02:48:40 - G.O van Veldhuizen
  02:48:42 - 02:49:35 - R. Wessels
  02:49:35 - 02:50:19 - J.B. Diepemaat
  02:50:19 - 02:50:46 - R. Wessels
  02:50:47 - 02:50:54 - J.B. Diepemaat
  02:50:54 - 02:51:03 - G.O van Veldhuizen
  02:51:03 - 02:51:10 - R. Wessels
  02:51:10 - 02:51:13 - G.O van Veldhuizen
  02:51:13 - 02:51:31 - J.B. Diepemaat
  02:51:34 - 02:51:35 - G.O van Veldhuizen
  02:51:35 - 02:51:36 - J.B. Diepemaat
  02:51:36 - 02:51:39 - G.O van Veldhuizen
  02:51:39 - 02:51:49 - J.B. Diepemaat
  02:51:49 - 02:51:52 - G.O van Veldhuizen
  02:51:52 - 02:52:19 - A.K. Boersma
  02:52:20 - 02:52:29 - G.O van Veldhuizen
  02:52:29 - 02:53:09 - J.B. Diepemaat
  02:53:09 - 02:53:30 - G.O van Veldhuizen
  02:53:30 - 02:53:45 - R. Wessels
  02:53:45 - 02:54:01 - G.O van Veldhuizen
  02:54:01 - 02:57:04 - J.B. Diepemaat
  02:57:04 - 02:57:19 - G.O van Veldhuizen
  02:57:19 - 02:59:41 - J.B. Diepemaat
  02:59:41 - 03:00:06 - R. Wessels
  03:00:06 - 03:02:10 - J.B. Diepemaat
  03:02:10 - 03:02:18 - R. Wessels
  03:02:21 - 03:02:45 - J.E.L. Futselaar
  03:02:45 - 03:04:31 - J.B. Diepemaat
  03:04:31 - 03:04:54 - J.E.L. Futselaar
  03:04:54 - 03:06:09 - J.B. Diepemaat
  03:06:21 - 03:06:40 - J.E.L. Futselaar
  03:06:40 - 03:07:53 - J.B. Diepemaat
  03:07:53 - 03:08:03 - J.E.L. Futselaar
  03:08:03 - 03:08:07 - G.O van Veldhuizen
  03:08:07 - 03:08:18 - J.B. Diepemaat
  03:08:18 - 03:08:30 - J.E.L. Futselaar
  03:08:30 - 03:08:33 - G.O van Veldhuizen
  03:08:33 - 03:09:32 - J.B. Diepemaat
  03:09:32 - 03:09:49 - J.E.L. Futselaar
  03:09:50 - 03:09:52 - G.O van Veldhuizen
  03:09:52 - 03:11:14 - J.B. Diepemaat
  03:11:14 - 03:11:17 - G.O van Veldhuizen
  03:11:17 - 03:11:29 - E.G. Versteeg
  03:11:29 - 03:11:35 - G.O van Veldhuizen
  03:11:35 - 03:12:34 - J.B. Diepemaat
  03:12:34 - 03:12:35 - G.O van Veldhuizen
  03:12:37 - 03:13:01 - E.G. Versteeg
  03:13:02 - 03:13:39 - J.B. Diepemaat
  03:13:39 - 03:13:41 - G.O van Veldhuizen
  03:13:41 - 03:13:48 - J.B. Diepemaat
  03:13:48 - 03:13:49 - E.G. Versteeg
  03:13:49 - 03:13:52 - G.O van Veldhuizen
  03:13:52 - 03:14:13 - J.E.L. Futselaar
  03:14:13 - 03:14:18 - G.O van Veldhuizen
  03:14:18 - 03:14:39 - D. Sariakce
  03:14:39 - 03:15:08 - J.B. Diepemaat
  03:15:08 - 03:15:49 - G.O van Veldhuizen
  03:33:08 - 03:33:48 - V.H.A. van Dijk
  03:33:49 - 03:33:56 - G.O van Veldhuizen
  03:34:18 - 03:34:46 - G. Visser-Voorn
  03:34:47 - 03:34:53 - G.O van Veldhuizen
  03:34:57 - 03:35:24 - J.E.L. Futselaar
  03:35:25 - 03:36:02 - L.I.P Lents
  03:36:06 - 03:38:13 - J.E.L. Futselaar
  03:38:13 - 03:38:25 - G.O van Veldhuizen
  03:38:25 - 03:38:39 - J.E.L. Futselaar
  03:38:39 - 03:38:46 - G.O van Veldhuizen
  03:38:46 - 03:38:48 - J.E.L. Futselaar
  03:38:48 - 03:39:01 - E.G. Versteeg
  03:39:01 - 03:39:47 - G.O van Veldhuizen
  03:39:47 - 03:39:57 - R. Wessels
  03:39:57 - 03:39:58 - G.O van Veldhuizen
  03:39:58 - 03:39:59 - R. Wessels
  03:39:59 - 03:40:09 - J.E.L. Futselaar
  03:40:09 - 03:40:15 - R. Wessels
  03:40:20 - 03:40:27 - G.O van Veldhuizen
  03:44:51 - 03:44:57 - J.E.L. Futselaar
  03:45:00 - 03:45:30 - G.O van Veldhuizen
  03:46:11 - 03:46:23 - R. Wessels
  03:46:24 - 03:46:29 - G.O van Veldhuizen
  03:49:58 - 03:50:02 - R. Wessels
  03:50:02 - 03:50:04 - G.O van Veldhuizen
  03:52:33 - 03:52:47 - Y.A. Hummels
  03:52:47 - 03:55:05 - G.O van Veldhuizen
 • 6

  04:35:42 - 04:35:46 - G.O van Veldhuizen
  04:35:46 - 04:35:55 - R. Wessels
  04:35:55 - 04:35:58 - G.O van Veldhuizen
  04:35:58 - 04:36:08 - G. Visser-Voorn
  04:36:08 - 04:36:16 - G.O van Veldhuizen
  04:36:16 - 04:36:47 - R. Wessels
  04:36:47 - 04:37:11 - G.O van Veldhuizen
  04:37:11 - 04:37:31 - Y.A. Hummels
  04:37:31 - 04:37:56 - G.O van Veldhuizen
 • 6.1

  Het bestemmingsplan "Lage Bothofstraat Fase 3” heeft betrekking op gronden gelegen op de hoek van de Oliemolensingel en de Lage Bothofstraat. Met dit bestemmingsplan wordt o.a. de realisatie van een tweede supermarkt in dit gebied mogelijk gemaakt. Bijzonder te noemen is de realisatie van maximaal veertien woningen op de eerste verdieping van een voormalig, karakteristiek bedrijfspand. Daarnaast wordt de overige bestaande bebouwing opgeknapt en wordt het parkeerterrein uitgebreid en opnieuw ingericht waarbij de huidige verkeersontsluiting nabij de Oliemolensingel, in oostelijke richting wordt verplaatst. Om te komen tot een gewenste beeldkwaliteit in dit gebied is het noodzakelijk om de “Welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteit” te wijzigen en de geldende welstandscategorie te vervangen door de welstandscategorie “Industriële complexen”.


 • 6.2

  Het huidige welstandskader 'representatieve werklocaties’ past niet (meer) bij de ambities van Kennispark, zoals verwoord in de Gebiedsstrategie Kennispark. Het nieuwe welstandskader heeft in hoofdzaak een inspirerende en verleidende werking. Dit kader ondersteunt de stadsbouwmeester en stedenbouwkundige bij de uitwerking van de Gebiedsstrategie in samenwerking met investeerders en ondernemers. Het is de eerste stap in de uitwerking van de Gebiedsstrategie, waarbij de focus ligt op de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan. Het ontwerp van dit nieuwe welstandskader voor Kennispark heeft 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen inspraakreacties ingediend.


 • 6.3

  In verband met een aanvraag voor een bestemmingsplanherziening voor een woningbouwproject op de voormalige NRO-locatie aan de Perikweg 97 is een nieuw bestemmingsplan “Perikweg 97” opgesteld. Het plangebied betreft de locatie waar tot voor kort de Nederlandse Reisopera (NRO) was gevestigd in de gebouwen van de voormalige textielfabriek BATO. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 43 eengezinswoningen mogelijk, waarbij 8 van deze woningen zullen worden gerealiseerd met een CPO-constructie (CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De welstandsaspecten met betrekking tot het genoemde bestemmingsplan zijn geregeld in het beeldkwaliteitplan “NRO-locatie. Beeldkwaliteit”. Met de Wijziging 101 van de Welstandsnota Enschede “Bouwen aan identiteit” wordt dit beeldkwaliteitplan juridisch geborgd als onderdeel van de welstandsnota.

  Het ontwerpbestemmingsplan “Perikweg 97” heeft vanaf 31 januari tot en met 14 maart 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn drie zienswijzen ingediend, welke geen aanleiding geven het plan niet of gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad kan nu voorgesteld worden het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


 • 6.4

  Het Actieprogramma Binnenstad wordt Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede.

  Als gevolg van het coalitieakkoord 2018-2022 en bijbehorende economische agenda is besloten geen vervolg te geven aan het Actieprogramma Binnenstad (APB) en in te zetten op een nieuw programma; Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE). Met deze regeling wil de gemeente zich richten op twee pijlers: het faciliteren van spontane initiatieven in de binnenstad, veelal in samenwerking met de provincie, en het verbeteren van verschillende gevels in de binnenstad, waar dat het meest noodzakelijk is.
  De gemeente wijst, op basis van prioritering, jaarlijks specifieke straten aan binnen het stadserf die in aanmerking kunnen komen voor de stimuleringsmaatregel 'gevelverbetering'. Deze maatregel moet pandeigenaren en ondernemers motiveren om eventuele luifels te verwijderen en om de gevels van hun panden substantieel te verbeteren.
  De gemeente stelt de komende vier jaar € 125.000,- jaarlijks beschikbaar voor het SBE. Maximaal € 75.000,- kan worden ingezet voor gevelverbetering, de overige € 50.000,- is bedoeld voor het inzetten op spontane initiatieven.


 • 6.5

  De LEA-belofte aan de Enschedese jeugd

  De Enschedese onderwijsinstellingen en de gemeente hebben opnieuw een meerjarenagenda vastgesteld, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019-2022. Hierin staat hoe zij zich middels onderwijs inzetten voor de jeugd in Enschede. Een ambitie is om jongeren een goed beeld te geven van hun toekomst in de samenleving. Bijvoorbeeld door maatschappelijke stages. Maar ook door oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken zoals onze toekomstige energiebronnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de KidsAgenda van Twente. Alle scholen leggen in alle vakken de verbinding met maatschappelijke vraagstukken. Elk kind kan op zijn eigen niveau meedenken over zijn bijdrage aan de samenleving. Het vroeg kennis laten maken met beroepen behoort ook tot de ambities. Bijvoorbeeld door werkgevers en vakmensen actief te betrekken bij (praktijk)lessen.
  Het uitgangspunt en streven daarbij is kansengelijkheid. De LEA-belofte is dat alles op alles wordt gezet om ieder kind gelijke kansen te bieden om zich volop te ontwikkelen. Daar waar nodig met een extra steun in de rug.

  Waar de vorige LEA de nadruk legde op toekomstige beroepen, legt deze LEA ook de nadruk op de toekomstige bijdrage aan de samenleving als medemens. Daarbij hoort aandacht voor respect, diversiteit en erbij horen.

  De LEA is opgesteld met bijdragen van leerlingen, van kinderopvangpartners en partners in de stadsdelen. Via de LEA investeren zowel onderwijs als gemeente €700.000 in het kansrijk opgroeien in Enschede.


 • 6.6

  Door de gemeenteraad is op 8 april 2019 ingestemd met het Herstructureringsplan FC Twente. De gemeenteraad heeft daarbij een raadsbesluit vastgesteld met diverse uitgangspunten en voorwaarden en daarbij het college opgedragen om de uitwerking daarvan op te pakken en de benodigde besluiten te nemen. Dat heeft betrekking op:

  • het aanpassen van bestaande overeenkomsten (overeenkomst van reguliere geldlening en de voorwaardenovereenkomst)
  • het vaststellen van een overeenkomst achtergestelde geldlening en
  • het vaststellen van een overeenkomst overtollige liquiditeiten.
   Daarnaast wordt goedkeuring verleend aan een door aandeelhouders in FC Twente vastgestelde aandeelhoudersovereenkomst. Het goedkeuren van deze overeenkomst - waar de gemeente geen aandeelhouder is - is een vereiste voor medewerking van de gemeente aan het Herstructureringsplan.


 • 6.7

  Sinds 2013 adviseren twee stadsbouwmeesters over welstand in plaats van een welstandscommissie.
  Uit evaluatie blijkt dat men tevreden is over de huidige welstandsadvisering. Dat geldt zeker voor de advisering in gebieden met een hoge beeldregie, waarbij de stadsbouwmeester al in een vroege fase van een ontwikkeling meekijkt. De advisering richting de aanvragers loopt soepeler en de stadsbouwmeesters zijn toegankelijk voor collega’s en aanvragers.
  Voor de komende periode van 3 jaar wordt een nieuwe stadsbouwmeester aangesteld. De huidige stadsbouwmeesters worden aangesteld als zijn ondersteuners. Deze werkwijze is een overbrugging naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. In 2020 komt het college met een voorstel over het inrichten van welstandadvisering onder de nieuwe Omgevingswet.


 • 6.8

  In 2018 is de kavelverkoop voor woningbouw succesvol geweest en waarbij de prognoses ruimschoots zijn gehaald. Vooral de woningen in de groen- en groen-stedelijke milieus, zoals in Boddenkamp- Roombeek-Spoorzone en Vaneker deden het goed. Dit naast de projecten die door derden zijn gerealiseerd. Het aanbod van gemeentelijke woningbouwkavels is beperkt. De strategische voorraad terreinen die aansluiten bij de gebieden in de RO-koers is voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen waarbij het adagium ‘groeien vanuit het hart’ wordt gevolgd. De gronduitgifte voor bedrijventerreinen kent een stijgende lijn waarbij in 2018 voor het eerst sinds enkele jaren meer bedrijfsterrein is uitgegeven dan er in de prognose opgenomen waren. De verkoop van grond voor kantoren verliep nagenoeg conform prognose.

  Grondbeleid is een instrument om de ambities en doelstellingen van de gemeente, zoals omschreven in onder andere de structuurvisie, woonvisie en overige (ruimtelijke) beleidsdocumenten, te realiseren. Het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) is de financiële vertaling van het vastgestelde grondbeleid. De diverse grondbedrijf projecten binnen het MPG 2019 laten per saldo een verbetering zien van € 2,6 miljoen. Deze verbetering komt ten gunste van de Reserve Grondbedrijf, waardoor deze verbetert tot € 0,8 miljoen positief per 31-12-2018. De verbetering komt enerzijds doordat de grondexploitaties met woningbouw zijn verbeterd en anderzijds doordat er volgens een voorgeschreven systematiek winst moet worden verantwoord. Dit ligt vast in de verslagleggingsregels.


 • 6.9

  Elk jaar wordt de Welstandnota inhoudelijk onder de loep genomen. We kijken of regels nog actueel zijn. Bij gebieden waar ontwikkelingen zoals nieuwbouw hebben plaatsgevonden, kijken we hoe dit nieuwe gebied door de Welstandsnota het beste beheerd kan worden. Ook hebben we de nieuwste normen voor LED-schermen verwerkt in de folder voor reclame. De afgelopen weken hebben de conceptwijzigingen ter visie gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Daarom worden de wijzigingen nu naar de Gemeenteraad gestuurd, die ze zal vaststellen.


 • 6.10

  Het bestemmingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan "Beekwoude" van een maatschappelijke bestemming naar een woonbestemming. De maatschappelijke bestemming was in eerste instantie bedoeld voor bijvoorbeeld een fysiopraktijk. Omdat dergelijke voorzieningen al elders in de wijk zijn geland, kan deze bestemming komen te vervallen.

  Het ontwerpbestemmingsplan “Beekwoude-Bergvennenhoek” heeft vanaf 21 februari tot en met 3 april 2019 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad kan nu voorgesteld worden het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


 • 7