Raadscommissie Omgevingsbeleid

maandag 6 september 2021 16:00 - 18:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
mevrouw P. van der Valk
Toelichting:

,

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De raad heeft in april afgesproken om met een MKBA-pilot in het kader van de invoering van de Omgevingswet input te geven aan regels in het omgevingsplan en aan toekomstige ontwikkelingen op bedrijventerreinen. In plaats daarvan heeft de commissie op verzoek van Hogeschool Larenstein opdracht gegeven voor een milieukundige en juridische analyse van een omgevingsgunning: hoe kunnen milieurisico’s worden vermeden/verminderd door gebruikmaking van een van de instrumenten van de Omgevingswet. Deze analyse mondt uit in een advies over de regulering van milieubelastende activiteiten onder het nieuwe regime van de Omgevingswet. Het doel van de presentatie is inzicht verkrijgen hoe de gemeente de Omgevingswet kan toepassen om de leefomgeving te beschermen.  00:00:55 - 00:13:32 - 49
  00:13:32 - 00:13:48 - 1
  00:13:48 - 00:16:49 - 49
  00:16:49 - 00:16:58 - 1
  00:16:59 - 00:17:31 - 37
  00:17:31 - 00:17:32 - 49
  00:17:32 - 00:17:34 - 1
  00:17:34 - 00:18:21 - 49
  00:18:21 - 00:18:22 - 40
  00:18:22 - 00:18:27 - 49
  00:18:27 - 00:18:35 - 40
  00:18:35 - 00:18:36 - 49
  00:18:36 - 00:18:40 - 1
  00:18:40 - 00:18:49 - 49
  00:18:49 - 00:19:08 - 40
  00:19:08 - 00:19:22 - 49
  00:19:22 - 00:19:26 - 40
  00:19:26 - 00:20:23 - 49
  00:20:23 - 00:20:24 - 40
  00:20:24 - 00:20:27 - 49
  00:20:27 - 00:20:28 - 40
  00:20:28 - 00:20:41 - 49
  00:20:41 - 00:20:45 - 40
  00:20:45 - 00:21:18 - 49
  00:21:18 - 00:21:20 - 1
  00:21:20 - 00:21:24 - 49
  00:21:24 - 00:21:28 - 1
  00:21:28 - 00:21:29 - 49
  00:21:29 - 00:22:10 - 21
  00:22:16 - 00:22:18 - 49
  00:22:18 - 00:22:24 - 21
  00:22:24 - 00:22:32 - 49
  00:22:32 - 00:22:34 - 21
  00:22:34 - 00:22:39 - 35
  00:22:39 - 00:22:40 - 49
  00:22:40 - 00:22:47 - 1
  00:22:47 - 00:22:48 - 49
  00:22:48 - 00:24:27 - 29
  00:24:27 - 00:24:30 - 49
  00:24:30 - 00:24:31 - 29
  00:24:31 - 00:25:30 - 35
  00:25:30 - 00:25:31 - 49
  00:25:32 - 00:25:42 - 1
  00:25:42 - 00:25:55 - 49
  00:25:55 - 00:27:04 - 37
  00:27:04 - 00:27:09 - 49
  00:27:09 - 00:27:11 - 37
  00:27:11 - 00:27:32 - 49
  00:27:32 - 00:27:34 - 21
  00:27:34 - 00:27:35 - 49
  00:27:35 - 00:27:36 - 21
  00:27:36 - 00:27:38 - 49
  00:27:38 - 00:27:40 - 29
  00:27:40 - 00:27:58 - 49
  00:27:58 - 00:28:14 - 1
  00:28:14 - 00:28:16 - 49
  00:28:16 - 00:28:18 - 35
  00:28:18 - 00:28:19 - 49
  00:28:19 - 00:28:26 - 1
  00:28:26 - 00:28:28 - 49
  00:28:59 - 00:29:21 - 40
  00:29:21 - 00:29:37 - 1
  00:29:37 - 00:29:38 - 49
  00:29:38 - 00:30:15 - 37
  00:30:15 - 00:30:48 - 49
  00:30:48 - 00:31:55 - 1
  00:31:55 - 00:32:00 - 49
  00:32:00 - 00:34:30 - 4
  00:34:30 - 00:34:32 - 49
  00:34:32 - 00:34:39 - 4
  00:34:40 - 00:35:17 - 1
  00:35:17 - 00:36:09 - 49
  00:36:15 - 00:36:16 - 4
  00:36:40 - 00:37:03 - 1
  00:37:09 - 00:37:11 - 49
  00:37:11 - 00:37:13 - 1
  00:37:13 - 00:56:50 - 49
  00:56:50 - 00:56:54 - 1
  00:56:54 - 00:56:56 - 49
  00:56:56 - 00:57:58 - 29
  00:57:58 - 00:57:59 - 1
  00:57:59 - 00:58:02 - 49
  00:59:10 - 00:59:12 - 29
  00:59:12 - 00:59:14 - 49
  00:59:14 - 00:59:35 - 29
  00:59:35 - 01:00:03 - 49
  01:00:03 - 01:00:05 - 1
  01:00:05 - 01:00:27 - 49
  01:00:27 - 01:00:29 - 1
  01:00:29 - 01:00:30 - 49
  01:00:30 - 01:02:46 - 46
  01:02:46 - 01:02:50 - 1
  01:02:50 - 01:02:51 - 49
  01:02:51 - 01:05:24 - 40
  01:05:24 - 01:05:26 - 49
  01:05:26 - 01:05:30 - 40
  01:05:30 - 01:05:33 - 49
  01:05:33 - 01:05:59 - 1
  01:05:59 - 01:06:02 - 49
  01:06:02 - 01:06:12 - 40
  01:06:12 - 01:06:27 - 49
  01:06:27 - 01:06:41 - 40
  01:06:41 - 01:06:43 - 49
  01:06:43 - 01:06:44 - 1
  01:06:44 - 01:06:45 - 4
  01:06:45 - 01:06:46 - 49
  01:06:46 - 01:07:34 - 4
  01:07:34 - 01:07:34 - 1
  01:07:35 - 01:07:36 - 49
  01:07:36 - 01:07:38 - 1
  01:07:38 - 01:08:38 - 49
  01:08:38 - 01:08:44 - 35
  01:08:44 - 01:09:05 - 49
  01:09:05 - 01:09:13 - 35
  01:09:13 - 01:09:43 - 49
  01:09:43 - 01:09:47 - 1
  01:09:47 - 01:09:49 - 49
  01:09:49 - 01:10:09 - 29
  01:10:09 - 01:10:15 - 49
  01:10:15 - 01:10:17 - 29
  01:10:17 - 01:10:29 - 49
  01:10:29 - 01:11:21 - 1
  01:11:21 - 01:12:32 - 6
  01:12:32 - 01:12:34 - 1
  01:12:34 - 01:14:11 - 6
  01:14:11 - 01:14:36 - 1
  01:14:36 - 01:14:37 - 6
  01:14:37 - 01:14:55 - 1
  01:14:55 - 01:16:02 - 29
  01:16:02 - 01:16:06 - 1
  01:16:06 - 01:16:14 - 29
  01:16:14 - 01:16:15 - 1
  01:16:18 - 01:16:39 - 39
  01:16:39 - 01:16:41 - 1
  01:16:42 - 01:17:28 - 21
  01:17:30 - 01:17:31 - 1
  01:17:34 - 01:22:11 - 33
  01:22:11 - 01:22:17 - 1
  01:22:17 - 01:23:54 - 35
  01:23:58 - 01:24:05 - 1
  01:24:07 - 01:24:58 - 6
  01:24:59 - 01:25:00 - 1
  01:25:00 - 01:25:10 - 35
  01:25:12 - 01:25:18 - 1
  01:25:18 - 01:27:01 - 37
  01:27:03 - 01:27:27 - 1
  01:27:27 - 01:31:36 - 33
  01:31:36 - 01:31:42 - 1
  01:32:02 - 01:34:07 - 40
  01:34:09 - 01:34:18 - 1
  01:34:18 - 01:34:43 - 29
  01:34:44 - 01:34:46 - 1
  01:35:29 - 01:35:31 - 29
  01:35:43 - 01:35:47 - 1
  01:35:47 - 01:36:04 - 29
  01:36:05 - 01:36:24 - 1
  01:36:24 - 01:37:12 - 37
  01:37:12 - 01:37:21 - 33
  01:37:21 - 01:37:29 - 37
  01:37:34 - 01:37:42 - 33
  01:37:42 - 01:37:50 - 37
  01:37:50 - 01:37:52 - 33
  01:38:10 - 01:38:29 - 37
  01:38:47 - 01:38:55 - 1
  01:38:55 - 01:40:03 - 46
  01:40:03 - 01:40:39 - 1
 • 2.a
 • 2.b
 • 3

  Stappen op weg naar 1 juli 2022, update en planning door Bernadette ter Huurne

 • 4
 • 5

  Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De (Invoeringswet) Omgevingswet regelt de overgang daar naartoe al vrij goed. Zo krijgen gemeenten bijvoorbeeld de tijd om een omgevingsvisie en omgevingsplan vast te stellen. Dit zijn slechts twee voorbeelden waarvan de wetgever de overgang al goed geregeld heeft.
  Er zijn echter drie zaken waarvan de raad zelf moet zorgen voor een goede overgang. Bij voorkeur heeft de raad hierover een besluit genomen voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het gaat dan om het adviesrecht van de raad bij omgevingsvergunningen voor een Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit (BOPA), het al dan niet opleggen van een plicht tot participatie bij bepaalde initiatieven en delegatie.
  De presentatie en naslagwerk zijn bedoeld om informatie te verstrekken ter voorbereiding op de commissie Omgevingsbeleid van 15 november. Voor deze commissievergadering wordt een discussienota voorbereid, waarover we dan graag met de raadscommissie in gesprek willen.


 • 6
 • 6.a

  Openbaar, vanaf 30 juni 11.30 uur ivm persgesprek.

  Het college van B&W legt het Water- en Klimaatadaptatieplan (WeK) 2022-2026, "Verder bouwen aan een groen-blauw Enschede!" aan de gemeenteraad voor. Dit WeK is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan en beschrijft hoe we willen werken aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het plan geeft inzicht in hoe de gemeente omgaat met de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater, en hoe zij de gemeente klimaatbestendiger wil maken, op basis van de met onze inwoners gevoerde dialoog. In het plan staan de hoofdlijnen voor het riolerings- en klimaatadaptatiebeleid, de doelen die de gemeente met dit beleid wil halen, wat we daarvoor moeten doen, hoeveel geld de uitvoering van het beleid gaat kosten, en wat dit betekent voor de rioolheffing.


 • 6.b

  Het college van B&W heeft de Visie op bodem en ondergrond vastgesteld gaat deze aan de raad voorgeleggen. Het wordt steeds duidelijker dat bodem en ondergrond onmisbaar zijn om een aantal grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en verbeteren van biodiversiteit. De visie geeft niet zozeer harde kaders aan, maar beschrijft onze gemeentelijke uitgangspunten, waar kansen en knelpunten liggen en op hoofdlijn welke acties daaruit voort kunnen vloeien. Door bodem en ondergrond vanaf het begin bij allerlei stedelijke ontwikkelingsprocessen te betrekken kunnen hun kwaliteiten beter worden ingezet. Alles met als doel om bodem en ondergrond te beschermen en tegelijkertijd op een duurzame manier in te zetten voor de realisatie van maatschappelijke opgaven.
  Op advies van de toenmalige Raadsadviescommissie ondergrond van de toekomst heeft het college de visie opgesteld in samenwerking met de gemeenten Almelo en Hengelo. Processen in bodem en ondergrond houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. Dit betekent niet dat er één visie voor alle drie gemeenten is. Een deel is vrijwel identiek en waar nodig is er maatwerk per gemeente. Deze samenwerking tussen drie gemeenten is een redelijk unieke situatie.
  .
  Als vervolg komt er, ook deels in samenwerking met de andere gemeenten, een werkprogramma, waar concrete acties in beschreven worden.


 • 7