Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 24 juli 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

  • 2021.07.19

    Een van de instrumenten die de gemeenteraad heeft om het college opdrachten te geven zijn zogenoemde moties. De aangenomen moties worden in een digitaal systeem gemonitord. Het college geeft in bijgevoegd overzicht een stand van zaken van de aangenomen moties en indien van toepassing een voorstel om af te doen. De raad wordt gevraagd het afdoeningsvoorstel vast te stellen.