Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 24 augustus 2019 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

  • 2019.08.14
  • 2019.08.19

    Het college informeert de Raad over de ontwikkelingen binnen verschillende processen op het terrein van werk en inkomen. Het betreft o.a. de resultaten van de evaluatie van twee pilots die in 2018 zijn gestart. De pilot Flextensie laat positieve resultaten zien. Naast het ontwikkelingsdoel van dit instrument wordt ook (gedeeltelijke) uitstroom uit de uitkering gerealiseerd. Vanwege de positieve resultaten wordt de inzet van het instrument Flextensie gecontinueerd en geïntensiveerd. De pilot Outsourcing is in februari 2018 in samenwerking met uitzendbureau Timing van start gegaan. De monitoring laat zien dat volledige outsourcing naar een uitzendbureau geen reële optie is. Het college ziet wel mogelijkheden voor een vorm van samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars specifieke expertise en mogelijkheden. Daarnaast informeert het college de raad over de ervaringen met de vervroeging van de betaaldatum van de uitkeringen (Participatiewet, de IOAW en de IOAZ) naar de 25ste van iedere maand. Dit sluit beter aan op het moment waarop de meeste vaste lasten betaald moeten worden. Op grond van de positieve ervaringen in het proces en het feit dat we geen negatieve reacties hebben ontvangen van uitkeringsgerechtigden, wordt de vervroegde betaaldatum gehandhaafd. Het college informeert de Raad tot slot over de invulling van de motie ‘Vrijstelling verplichte sollicitatie 60+’.