Raadsvergadering

maandag 11 maart 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5.1

  Met brief van 1 november 2018 hebben FC Twente ’65 BV, FC Twente Stadion BV en de Stichting FC Twente’65 gezamenlijk verzocht om goedkeuring tot wijziging van hun statuten. Dat verzoek wordt gedaan op basis van de zogenaamde Voorwaardenovereenkomst met de gemeente. Daarin is bepaald dat de governance van FC Twente, het stadion en de stichting gedurende de looptijd van de door de gemeente verstrekte garantstelling van € 8,4 miljoen - voor een geldlening bij de Nederlandse Waterschaps Bank (NWB) - niet mag worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het college. Bij het besluit van 24 juli 2018 (verlening vrijstelling FC Twente tot het betalen rente en aflossing gedurende 2 jaar) is aangegeven dat wij met FC Twente in overleg zouden treden over een passende governance. Dat moet er toe leiden dat de op FC Twente van toepassing zijnde governance in lijn wordt gebracht met hetgeen ook voor alle andere Nederlandse voetbalclubs geldt. Ook de KNVB/Licentiecommissie moet instemmen met de concept-statuten. Door de gemeente zijn 2 opmerkingen gemaakt bij de artikelen over het al dan niet mogen hebben van een financieel belang in FC Twente door bestuurders en commissarissen. Wij zijn van oordeel dat een lid van de raad van bestuur geen financieel belang mag hebben in FC Twente, ook al is dat een minderheid van dat bestuur. Voor wat betreft de raad van commissarissen kunnen wij daar wel mee instemmen, als het de minderheid betreft en ook de voorzitter geen financieel belang heeft. De voorzitter dient volstrekt onafhankelijk te zijn in het bewaken van ongewenste belangenverstrengeling bij bestuurders en commissarissen. Zowel FC Twente als de KNVB hebben aangegeven zich hierin te kunnen vinden en dit over te nemen in de nog vast te stellen nieuwe statuten.  00:08:07 - 00:11:54 - M.G.B. Teutelink
  00:11:54 - 00:11:57 - G.O.. van Veldhuizen
  00:11:57 - 00:12:08 - M.G.B. Teutelink
  00:12:08 - 00:13:35 - G.O.. van Veldhuizen
  00:13:35 - 00:14:07 - M.G.B. Teutelink
  00:14:07 - 00:14:17 - G.O.. van Veldhuizen
  00:14:17 - 00:14:33 - M.G.B. Teutelink
  00:14:33 - 00:15:32 - G.O.. van Veldhuizen
  00:15:32 - 00:15:57 - M.G.B. Teutelink
  00:15:57 - 00:16:58 - G.O.. van Veldhuizen
  00:16:58 - 00:17:22 - M.G.B. Teutelink
  00:17:22 - 00:17:32 - G.O.. van Veldhuizen
  00:17:32 - 00:17:58 - J. Kerkwijk
  00:17:58 - 00:18:08 - G.O.. van Veldhuizen
  00:18:42 - 00:21:53 - R.R. Kreeft
  00:21:54 - 00:22:05 - G.O.. van Veldhuizen
  00:22:12 - 00:24:20 - R. Wessels
  00:24:20 - 00:26:32 - G.O.. van Veldhuizen
  00:26:37 - 00:27:35 - J. Kerkwijk
  00:27:35 - 00:27:39 - G.O.. van Veldhuizen
  00:27:42 - 00:28:06 - M.G.B. Teutelink
  00:28:06 - 00:28:11 - G.O.. van Veldhuizen
  00:28:11 - 00:28:36 - H. de Roode
  00:28:37 - 00:28:41 - G.O.. van Veldhuizen
  00:28:43 - 00:28:56 - R.R. Kreeft
  00:29:01 - 00:29:12 - A. Koc
  00:29:12 - 00:29:27 - R. Wessels
  00:29:27 - 00:29:28 - A. Koc
  00:29:28 - 00:29:29 - G.O.. van Veldhuizen
  00:29:29 - 00:29:31 - A. Koc
  00:29:31 - 00:29:37 - G.O.. van Veldhuizen
  00:29:37 - 00:29:50 - R. Wessels
  00:29:50 - 00:30:25 - G.O.. van Veldhuizen
  00:30:39 - 00:31:22 - R. Wessels
  00:31:42 - 00:32:31 - M.G.B. Teutelink
  00:32:31 - 00:32:57 - R. Wessels
  00:32:57 - 00:33:51 - M.G.B. Teutelink
  00:34:21 - 00:34:33 - R. Wessels
  00:34:33 - 00:35:03 - M.G.B. Teutelink
  00:35:03 - 00:36:00 - R. Wessels
  00:36:00 - 00:36:01 - M.G.B. Teutelink
  00:36:01 - 00:36:04 - G.O.. van Veldhuizen
  00:36:04 - 00:36:24 - R.R. Kreeft
  00:36:24 - 00:36:27 - M.G.B. Teutelink
  00:36:27 - 00:36:37 - R.R. Kreeft
  00:36:38 - 00:36:39 - M.G.B. Teutelink
  00:36:39 - 00:37:06 - R. Wessels
  00:37:07 - 00:37:15 - M.G.B. Teutelink
  00:37:15 - 00:37:17 - R. Wessels
  00:37:28 - 00:37:43 - P. van Ek
  00:37:45 - 00:38:04 - M.G.B. Teutelink
  00:38:04 - 00:38:18 - P. van Ek
  00:38:18 - 00:38:41 - M.G.B. Teutelink
  00:38:41 - 00:38:54 - P. van Ek
  00:38:54 - 00:39:02 - M.G.B. Teutelink
  00:39:02 - 00:39:07 - G.O.. van Veldhuizen
  00:39:08 - 00:39:56 - H. de Roode
  00:39:56 - 00:40:22 - R. Wessels
  00:40:22 - 00:40:30 - G.O.. van Veldhuizen
  00:40:30 - 00:40:40 - R. Wessels
  00:40:40 - 00:41:06 - M.G.B. Teutelink
  00:41:07 - 00:41:20 - R. Wessels
  00:41:20 - 00:41:33 - G.O.. van Veldhuizen
  00:41:41 - 00:43:03 - J. Kerkwijk
  00:43:04 - 00:43:06 - G.O.. van Veldhuizen
  00:43:29 - 00:45:08 - A. Koc
  00:45:08 - 00:45:13 - G.O.. van Veldhuizen
  00:45:25 - 00:49:05 - H. de Roode
  00:49:06 - 00:49:08 - G.O.. van Veldhuizen
  00:49:20 - 00:50:50 - Y.A. Hummels
  00:50:52 - 00:50:54 - G.O.. van Veldhuizen
  00:51:00 - 00:51:56 - P. van Ek
  00:51:56 - 00:52:07 - G.O.. van Veldhuizen
  00:52:07 - 00:52:40 - P. van Ek
  00:52:40 - 00:52:43 - M.G.B. Teutelink
  00:52:43 - 00:52:46 - P. van Ek
  00:52:46 - 00:52:52 - J. Kerkwijk
  00:52:52 - 00:52:56 - P. van Ek
  00:52:56 - 00:53:14 - J. Kerkwijk
  00:53:14 - 00:53:21 - P. van Ek
  00:53:21 - 00:53:30 - J. Kerkwijk
  00:53:30 - 00:53:33 - P. van Ek
  00:53:33 - 00:53:42 - G.O.. van Veldhuizen
  00:53:57 - 01:01:10 - E. Eerenberg
  01:01:12 - 01:01:34 - R. Wessels
  01:01:35 - 01:01:38 - G.O.. van Veldhuizen
  01:01:44 - 01:01:57 - M.G.B. Teutelink
  01:01:58 - 01:01:59 - G.O.. van Veldhuizen
  01:02:00 - 01:02:24 - E.G. Versteeg
  01:02:27 - 01:03:11 - E. Eerenberg
  01:03:11 - 01:03:16 - G.O.. van Veldhuizen
  01:03:16 - 01:03:44 - E. Eerenberg
  01:03:44 - 01:03:57 - G.O.. van Veldhuizen
  01:03:57 - 01:04:18 - R. Wessels
  01:04:20 - 01:05:39 - G.O.. van Veldhuizen
  01:05:42 - 01:06:01 - M.G.B. Teutelink
  01:06:04 - 01:06:13 - J. Kerkwijk
  01:06:14 - 01:06:44 - G.O.. van Veldhuizen
  01:09:47 - 01:12:38 - A.G.J. ten Vergert
  01:12:38 - 01:12:53 - Inspreker 1
  01:13:32 - 01:13:35 - E.L. Figee
  01:14:12 - 01:19:20 - G.O.. van Veldhuizen
 • 5.2.a

  Het gemeentebestuur van Enschede past haar huisvesting aan om toekomstbestendig de dienstverlening aan de burgers en partners te borgen. We werken dichter bij de samenleving en in de wijken. Hiermee sluiten we nog meer aan bij de behoefte van inwoners. Ook worden zaken als leegstand aangepakt en aansluiting gezocht bij de ontwikkeling en behoeftes van de organisatie. Op termijn voorzien we een doorontwikkeling en spelen hier nu al zo veel mogelijk op in. Ondanks een investering in de gebouwen en inrichting weten wij door een effectiever gebruik van de gebouwen een financiële besparing te bereiken en lossen een taakstelling op.  01:23:01 - 01:23:02 - M.G.B. Teutelink
  01:27:19 - 01:27:22 - G.O.. van Veldhuizen
  01:27:50 - 01:29:06 - A. Koc
  01:29:06 - 01:29:13 - G.O.. van Veldhuizen
  01:29:19 - 01:29:51 - A. Koc
  01:29:52 - 01:29:55 - G.O.. van Veldhuizen
  01:29:56 - 01:31:00 - H. de Roode
  01:31:01 - 01:31:05 - G.O.. van Veldhuizen
  01:31:23 - 01:33:14 - J.W. Elferink
  01:33:14 - 01:33:23 - G.O.. van Veldhuizen
  01:33:31 - 01:35:17 - Y.A. Hummels
  01:35:18 - 01:35:22 - G.O.. van Veldhuizen
  01:35:35 - 01:36:33 - V.H.A. van Dijk
  01:36:33 - 01:36:34 - G.O.. van Veldhuizen
  01:36:38 - 01:37:47 - A. Koc
  01:37:51 - 01:38:33 - V.H.A. van Dijk
  01:38:40 - 01:39:29 - A. Koc
  01:39:31 - 01:40:06 - V.H.A. van Dijk
  01:40:06 - 01:40:43 - A. Koc
  01:40:46 - 01:41:08 - J. Kort
  01:41:09 - 01:41:10 - G.O.. van Veldhuizen
  01:41:10 - 01:41:32 - V.H.A. van Dijk
  01:41:32 - 01:41:39 - G.O.. van Veldhuizen
  01:41:42 - 01:43:03 - P. van Ek
  01:43:03 - 01:43:06 - G.O.. van Veldhuizen
  01:43:15 - 01:45:02 - R.R. Kreeft
  01:45:02 - 01:45:09 - G.O.. van Veldhuizen
  01:45:29 - 01:52:08 - N. van den Berg
  01:52:08 - 01:52:10 - G.O.. van Veldhuizen
  01:52:10 - 01:52:47 - N. van den Berg
  01:52:47 - 01:52:48 - G.O.. van Veldhuizen
  01:52:48 - 01:52:49 - N. van den Berg
  01:52:49 - 01:52:57 - G.O.. van Veldhuizen
  01:53:00 - 01:53:17 - Y.A. Hummels
  01:53:17 - 01:53:45 - N. van den Berg
  01:53:47 - 01:53:57 - Y.A. Hummels
  01:53:59 - 01:54:14 - G.O.. van Veldhuizen
 • 5.2.b
 • 5.3.a

  Voetbalvereniging Zuid-Eschmarke kende de afgelopen jaren een forse terugloop van het ledental. Op dit moment heeft de vereniging nog een krappe 150 leden. De vereniging heeft alleen nog twee seniorenelftallen en drie 35+-teams. Geen jeugdafdeling meer. Het slinkende ledenaantal heeft gemaakt dat de voetbalvereniging afgelopen zomer moest verhuizen naar het naastgelegen sportpark Sportclub Enschede. De intentie is dat beide clubs gaan fuseren. De kantine aan de JJ van Deinselaan 38 is nog in eigendom van Zuid-Eschmarke en wordt door de gemeente aangekocht. De netto verkoopopbrengst besteedt de vereniging aan de nieuwe accommodatie of aan een kunstgrasveld op de nieuwe accommodatie op het Diekman.  00:05:19 - 00:05:20 - G.J.S. Tillema
  00:05:27 - 00:05:52 - H. de Roode
  00:06:03 - 00:06:04 - G.O.. van Veldhuizen
  00:06:04 - 00:06:20 - M. Jajan
  00:06:21 - 00:07:46 - G.O.. van Veldhuizen
 • 5.3.b

  De gemeente Enschede en het bestuur van Zuid Eschmarke zijn tot een overeenkomst gekomen voor de aankoop van de kantine van Zuid Eschmarke. Om de aankoop definitief te kunnen maken is het van belang dat er krediet wordt verstrekt vanuit de raad. Met deze aankoop ontstaat er ruimte om de ontwikkeling van Sportcampus Diekman verder vorm te geven en kan Zuid Eschmarke (samen met Sportclub Enschede) verder met de toekomst.


 • 6
 • 6.1

  De gemeenteraad heeft op 10 december de legesverordening 2019 vastgesteld. Het maximumtarief tarief voor de afgifte van het rijbewijs wordt door het rijk bepaald. De door het rijk vastgestelde maximumtarief 2019 (€ 39,75) voor rijbewijzen is later bekend geworden en wordt alsnog in de Legesverordening 2019 verwerkt. AMP bezorgdiensten heeft het tarief voor het bezorgen van meerdere reisdocumenten op één adres met € 0,30 verhoogd. Dit is ook in deze eerste wijziging van de legesverordening 2019 verwerkt. Tenslotte is een technische wijziging verwerkt. In de gewijzigde verordening precariobelasting 2019 zijn de winterterrassen geschrapt. Dit is in lijn met het besluit van de gemeenteraad d.d. 12 maart 2018 met betrekking tot de 'Evaluatie deregulering domein Fysiek & aanpassing APV en Precarioverordening'


 • 6.2

  De ontwikkeling van Technology Base tot dé iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing (conform het advies van de commissie van Wijzen) is vergaand in uitvoering. Daarmee komt de ontwikkeling en exploitatie van Technology Base in een uitvoerende fase. Gemeente en provincie zijn zich daarom gaan bezinnen op de beste wijze van sturing. In dat zgn. heroriëntatieproces hebben wij onderzocht met welke organisatievorm de ontwikkelingen op Technology Base in deze uitvoerende fase het best kunnen faciliteren. De afgelopen periode hebben we meerdere varianten onderzocht. Een drietal varianten hebben we verder uitgewerkt en vergeleken op de aspecten bedrijfsvoering, governance, risico’s, de gewenste sturing en financiën. Deze varianten hebben we consulterend besproken in de Gemeenteraad en Staten. Ter afronding van deze heroriëntatie wordt nu een Nota aan de Raad voorgelegd. Wij concluderen dat het handhaven van de gemeenschappelijke regeling als organisatievorm de meeste voordelen heeft. Het is daarbij wel gewenst om doelstelling en takenpakket te actualiseren aan de uitvoeringsfase.


 • 6.3

  Gemeenten kunnen via het gemeentefonds een bijdrage (suppletie-uitkering) ontvangen voor de kosten rond het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Enschede komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit deze regeling van maximaal 70% van de kosten. Het gaat om reeds gemaakte kosten, in dit geval in de periode 2017 - 2018.


 • 6.4

  De brandweerkazerne aan de Tolstraat in Glanerbrug voldoet niet meer aan de huidige eisen. Als geschikte nieuwbouwlocatie is de hoek Gronausestraat/Heidevlinder gekozen. De grond hiervoor wordt overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente VRT. Het gebouw aan de Tolstraat in Glanerbrug, waar nu de brandweer in gevestigd is zal door de gemeente worden aangekocht, conform hierover gemaakte afspraken. Na de grondoverdracht is de VRT zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de nieuwe kazerne. Daarnaast legt het College van B&W op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op, op alle bijlagen bij dit bestuursvoorstel. Het College van B&W stelt de raad voor deze geheimhouding conform artikel 25 Gemeentewet te bekrachtigen.


 • 6.5

  Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in de periode van 21 juni 2018 tot en met 1 auguatus 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingediend, zoadt het bestemmingsplan voor wat betreft dit punt ongewijzigd kan worden vastgesteld.


 • 6.6

  In de procedure tot het aanwijzen van een beschermd stads- of dorpsgezicht kunnen B en W voorbescherming leggen op de panden die deel uitmaken van dat beschermd gezicht. Dit kunnen zij doen door daarop via artikel 16 lid 4 de artikelen 9 tot en met 13 van de Monumentenverordening Enschede 2010 van toepassing te verklaren. Daarbij is essentieel dat artikel 9 (verbodsbepaling tot het wijzigen van een pand zonder voorafgaande vergunning) van toepassing wordt verklaard. Dat artikel is bedoeld om ongewenste veranderingen tegen te gaan in afwachting van een definitieve aanwijzing als beschermd gezicht. In het huidige artikel 16 lid 4 wordt artikel 9 echter niet genoemd. Dat is een omissie die met dit voorstel wordt gerepareerd.


 • 6.7

  Wij sluiten aan bij het al bestaande Twentse beleid voor het ontgraven en toepassen van grond. Hiertoe is de bestaande Nota bodembeheer met de bijbehorende bodemkwaliteitskaart geactualiseerd en vastgesteld. Alle deelnemende gemeenten en het Waterschap Vechtstromen gebruiken vanaf nu hetzelfde beleid. Dit vereenvoudigt het hergebruiken van grond binnen Twente, verlaagt de kosten voor gebruikers en draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik.


 • 6.8

  1. De Drank- en Horecawet (DHW) schrijft voor de dat de gemeenteraad om de 4 jaar een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol dient vast te stellen.
   Het plan bevat de hoofdzaken van beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. Met de vaststelling van het preventie- en handhavingsplan 2018-2021 wordt voldaan aan deze uit de DHW voortkomende verplichting.

  2. De Drank- en Horecaverordening 2014 wordt op een aantal - technische - punten gewijzigd. Definitie en begrippen zijn meer in lijn met de begrippen uit de DHW gebracht. Voorheen aan de vergunning voor non- alcoholische dranken gekoppelde en beperkingen voorschriften zijn als algemene bepalingen in de verordening opgenomen. Voorschriften en beperkingen voor paracommerciële rechtspersonen zijn ongewijzigd gebleven. De burgemeester heeft in verband hiermee de beleidsregel 'Handhavingsstrategie Drank- en horecawet en Drank- en horecaverordening' geactualiseerd.


 • 6.9.a

  De rekenkamercommissie heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de verduurzaming van bedrijventerreinen in de gemeente Enschede. De rekenkamercommissie heeft conclusies en aanbevelingen geformuleerd, die middels dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden.


 • 6.9.b

  Het College herkent de conclusies en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport "Duurzaam in bedrijf?" en zal er op toezien dat duurzaamheid op bedrijventerreinen de aandacht krijgt die het verdient in zowel de nieuwe beleidsvisies als de uitvoering van beleid. Tegelijkertijd zien we ook dat het een complex onderwerp betreft, waarin we willen voorkomen dat het opleggen of afdwingen van duurzaamheidsmaatregelen de concurrentiekracht van Enschede t.o.v. de regio en de rest van het land benadeelt. Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid zal een belangrijke rol gaan spelen in de duurzaamheidsaanpak op bedrijventerreinen en andere werklocaties.  02:31:13 - 02:31:26 - G.O.. van Veldhuizen
  02:31:36 - 02:32:05 - J.C.R. van Houdt
  02:32:06 - 02:32:11 - G.O.. van Veldhuizen
  02:35:43 - 02:35:45 - J.C.R. van Houdt
  02:35:45 - 02:35:52 - B. Overink
  02:35:52 - 02:36:29 - J.C.R. van Houdt
  02:36:29 - 02:37:12 - B. Overink
  02:37:12 - 02:37:19 - J.C.R. van Houdt
  02:37:19 - 02:37:20 - B. Overink
  02:37:20 - 02:37:29 - J.C.R. van Houdt
  02:37:29 - 02:37:47 - B. Overink
  02:37:47 - 02:38:18 - J.C.R. van Houdt
  02:38:18 - 02:38:54 - B. Overink
  02:38:54 - 02:39:05 - J.C.R. van Houdt
  02:39:05 - 02:39:13 - B. Overink
  02:39:13 - 02:39:24 - J.C.R. van Houdt
  02:39:24 - 02:40:07 - V.H.A. van Dijk
  02:40:07 - 02:40:34 - J.C.R. van Houdt
  02:40:34 - 02:41:18 - V.H.A. van Dijk
  02:41:18 - 02:41:23 - J.C.R. van Houdt
  02:41:23 - 02:42:29 - Y.A. Hummels
  02:42:29 - 02:42:44 - J.C.R. van Houdt
  02:42:44 - 02:43:21 - G.O.. van Veldhuizen
  02:43:21 - 02:43:38 - J.C.R. van Houdt
  02:43:38 - 02:43:39 - G.O.. van Veldhuizen
  02:43:39 - 02:43:51 - J.C.R. van Houdt
  02:43:55 - 02:45:41 - J. Kampman
  02:45:43 - 02:46:19 - J.E.L. Futselaar
  02:46:19 - 02:46:23 - G.O.. van Veldhuizen
  02:46:24 - 02:46:25 - J. Kampman
  02:46:25 - 02:46:37 - B. Overink
  02:46:37 - 02:47:14 - J. Kampman
  02:47:14 - 02:47:15 - B. Overink
  02:47:19 - 02:48:11 - V.H.A. van Dijk
  02:48:14 - 02:49:05 - J. Kampman
  02:49:07 - 02:49:33 - V.H.A. van Dijk
  02:49:34 - 02:50:07 - B. Overink
  02:50:09 - 02:50:34 - J. Kampman
  02:50:34 - 02:50:35 - G.O.. van Veldhuizen
  02:50:35 - 02:50:47 - B. Overink
  02:50:49 - 02:51:26 - J. Kampman
  02:51:26 - 02:51:34 - B. Overink
  02:51:34 - 02:51:40 - G.O.. van Veldhuizen
  02:51:40 - 02:52:08 - V.H.A. van Dijk
  02:52:09 - 02:52:38 - J. Kampman
  02:52:38 - 02:52:39 - V.H.A. van Dijk
  02:52:39 - 02:52:45 - G.O.. van Veldhuizen
  02:52:45 - 02:53:04 - J.E.L. Futselaar
  02:53:04 - 02:53:05 - G.O.. van Veldhuizen
  02:53:06 - 02:53:34 - J.E.L. Futselaar
  02:53:34 - 02:53:38 - G.O.. van Veldhuizen
  02:53:38 - 02:53:40 - J.E.L. Futselaar
  02:53:40 - 02:54:19 - H. de Roode
  02:54:19 - 02:54:21 - G.O.. van Veldhuizen
  02:54:22 - 02:54:50 - Y.A. Hummels
  02:54:50 - 02:55:44 - G.O.. van Veldhuizen
  02:55:44 - 02:56:02 - B. Overink
  02:56:04 - 02:56:12 - G.O.. van Veldhuizen
  02:56:12 - 02:56:52 - J. Kampman
  02:56:54 - 02:57:07 - H. de Roode
  02:57:08 - 02:57:17 - J. Kampman
  02:57:19 - 02:57:26 - G.O.. van Veldhuizen
  02:58:29 - 02:58:30 - H. Wolf
  02:58:34 - 02:58:46 - B.J.. Sanders
  02:58:46 - 03:00:58 - H. Wolf
  03:00:58 - 03:01:00 - B.J.. Sanders
  03:01:00 - 03:01:06 - H. Wolf
  03:01:06 - 03:01:57 - H. de Roode
  03:01:57 - 03:01:59 - H. Wolf
  03:01:59 - 03:02:00 - B.J.. Sanders
  03:02:00 - 03:02:23 - H. Wolf
  03:02:23 - 03:02:56 - H. de Roode
  03:02:56 - 03:03:52 - H. Wolf
  03:03:52 - 03:04:28 - H. de Roode
  03:04:28 - 03:04:29 - H. Wolf
  03:04:29 - 03:04:31 - B.J.. Sanders
  03:04:31 - 03:04:32 - H. Wolf
  03:04:32 - 03:06:20 - R. Denneboom
  03:06:20 - 03:06:22 - H. Wolf
  03:06:22 - 03:06:24 - B.J.. Sanders
  03:06:24 - 03:06:58 - H. Wolf
  03:06:58 - 03:07:00 - B.J.. Sanders
  03:07:00 - 03:07:48 - H. Wolf
  03:07:48 - 03:08:02 - B.J.. Sanders
  03:08:02 - 03:08:04 - H. Wolf
  03:08:14 - 03:11:28 - G.O. van Veldhuizen
  03:11:28 - 03:11:30 - H. Wolf
  03:12:03 - 03:12:41 - B.J.. Sanders
  03:12:41 - 03:13:49 - H. Wolf
  03:13:49 - 03:13:55 - B.J.. Sanders
  03:13:55 - 03:13:56 - H. Wolf
  03:13:56 - 03:14:49 - V.H.A. van Dijk
  03:14:52 - 03:14:55 - B.J.. Sanders
  03:15:02 - 03:15:57 - H. Wolf
  03:15:57 - 03:16:04 - B.J.. Sanders
  03:16:04 - 03:16:05 - H. Wolf
  03:16:05 - 03:16:28 - V.H.A. van Dijk
  03:16:29 - 03:16:32 - B.J.. Sanders
  03:17:30 - 03:18:19 - B.J. Sanders
 • 7