Stedelijke commissie

maandag 14 september 2020 19:00 - 22:30
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
Toelichting:

Deze vergadering vindt fysiek in het stadhuis plaats, maar uitsluitend voor deelnemers. Dit zijn de woordvoerders namens de fracties, insprekers, portefeuillehouder(s) en directe ambtelijke ondersteuning. Publiek kan de vergadering rechtstreeks volgen via de live stream.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4.a


  00:03:26 - 00:03:29 - V.H.A. van Dijk
  00:03:48 - 00:08:26 - J.E.L. Futselaar
  00:08:33 - 00:08:43 - R.R. Kreeft
  00:08:44 - 00:09:18 - J.E.L. Futselaar
  00:09:18 - 00:09:41 - R.R. Kreeft
  00:09:41 - 00:09:49 - J.E.L. Futselaar
  00:09:49 - 00:10:13 - M.G.B. Teutelink
  00:10:13 - 00:11:11 - J.E.L. Futselaar
  00:11:11 - 00:11:26 - E.G. Versteeg
  00:11:27 - 00:13:13 - J.E.L. Futselaar
  00:13:13 - 00:13:42 - M.G.B. Teutelink
  00:13:42 - 00:14:21 - J.E.L. Futselaar
  00:14:21 - 00:14:53 - R.R. Kreeft
  00:14:53 - 00:19:49 - J.E.L. Futselaar
  00:19:49 - 00:20:21 - M.G.B. Teutelink
  00:20:21 - 00:21:09 - J.E.L. Futselaar
  00:21:15 - 00:22:01 - V.H.A. van Dijk
  00:22:04 - 00:23:23 - J.E.L. Futselaar
  00:23:23 - 00:23:55 - V.H.A. van Dijk
  00:23:55 - 00:24:20 - J.E.L. Futselaar
  00:24:20 - 00:24:27 - V.H.A. van Dijk
  00:24:30 - 00:24:52 - M.G.B. Teutelink
  00:25:44 - 00:32:12 - A. Koç
  00:32:15 - 00:32:35 - R.R. Kreeft
  00:32:35 - 00:32:54 - A. Koç
  00:32:54 - 00:33:16 - R.R. Kreeft
  00:33:17 - 00:33:42 - A. Koç
  00:33:42 - 00:34:02 - R.R. Kreeft
  00:34:25 - 00:35:33 - J.W. Elferink
  00:35:33 - 00:35:47 - M.G.B. Teutelink
  00:35:47 - 00:35:49 - J.W. Elferink
  00:36:24 - 00:36:35 - M.G.B. Teutelink
  00:36:35 - 00:36:41 - J.W. Elferink
  00:38:00 - 00:38:15 - Y.A. Hümmels
  00:38:33 - 00:38:35 - J.E.L. Futselaar
  00:38:37 - 00:38:46 - M.G.B. Teutelink
  00:38:51 - 00:39:12 - V.H.A. van Dijk
  00:39:21 - 00:40:48 - J.W. Elferink
  00:40:49 - 00:41:12 - R.R. Kreeft
  00:41:12 - 00:42:51 - J.W. Elferink
  00:42:53 - 00:43:36 - V.H.A. van Dijk
  00:43:37 - 00:44:01 - J.W. Elferink
  00:44:10 - 00:45:05 - H. Wolf
  00:45:05 - 00:45:19 - V.H.A. van Dijk
  00:45:19 - 00:47:32 - H. Wolf
  00:47:32 - 00:47:51 - M.G.B. Teutelink
  00:47:51 - 00:48:18 - H. Wolf
  00:48:18 - 00:48:40 - M.G.B. Teutelink
  00:48:40 - 00:51:36 - H. Wolf
  00:51:36 - 00:51:51 - R.R. Kreeft
  00:51:51 - 00:52:06 - H. Wolf
  00:52:06 - 00:52:26 - V.H.A. van Dijk
  00:52:26 - 00:54:01 - H. Wolf
  00:54:01 - 00:54:31 - V.H.A. van Dijk
  00:54:31 - 00:54:43 - H. Wolf
  00:54:43 - 00:54:53 - M.G.B. Teutelink
  00:54:53 - 00:55:37 - H. Wolf
  00:55:37 - 00:59:23 - G. Visser-Voorn
  00:59:23 - 01:00:03 - V.H.A. van Dijk
  01:00:03 - 01:00:34 - G. Visser-Voorn
  01:00:34 - 01:01:18 - M.G.B. Teutelink
  01:01:19 - 01:01:44 - G. Visser-Voorn
  01:01:45 - 01:01:55 - M.G.B. Teutelink
  01:01:55 - 01:04:24 - G. Visser-Voorn
  01:04:29 - 01:10:06 - E.G. Versteeg
  01:10:09 - 01:11:21 - J.A.F. Jansen
  01:11:38 - 01:13:17 - R.R. Kreeft
  01:13:18 - 01:14:14 - V.H.A. van Dijk
  01:14:14 - 01:15:19 - J.E.L. Futselaar
  01:15:19 - 01:16:18 - V.H.A. van Dijk
  01:16:18 - 01:17:06 - J.E.L. Futselaar
  01:17:07 - 01:19:45 - V.H.A. van Dijk
  01:19:48 - 01:21:59 - Y.A. Hümmels
  01:22:10 - 01:22:34 - A. Koç
  01:22:35 - 01:23:21 - V.H.A. van Dijk
  01:23:25 - 01:25:17 - M.G.B. Teutelink
  01:25:18 - 01:27:25 - H. Meijer-Ytsma
  01:27:58 - 01:28:41 - G.O van Veldhuizen
  01:28:46 - 01:40:33 - N. vd Berg
  01:40:43 - 01:40:56 - M.G.B. Teutelink
  01:40:57 - 01:42:07 - N. vd Berg
  01:42:08 - 01:43:44 - G. Visser-Voorn
  01:43:44 - 01:44:50 - N. vd Berg
  01:45:11 - 01:46:22 - G.O van Veldhuizen
  01:46:34 - 01:54:26 - N. van den Berg
  01:54:26 - 01:56:20 - J.E.L. Futselaar
  01:56:20 - 01:56:21 - N. van den Berg
  01:56:21 - 01:57:13 - J.W. Elferink
  01:57:14 - 01:57:16 - N. van den Berg
  01:57:39 - 01:58:05 - J.E.L. Futselaar
  01:58:05 - 01:58:07 - G.O van Veldhuizen
  01:58:07 - 01:58:22 - J.E.L. Futselaar
  01:58:26 - 01:58:54 - M.G.B. Teutelink
  01:58:54 - 01:58:58 - G.O van Veldhuizen
  01:59:11 - 01:59:12 - N. van den Berg
  01:59:12 - 02:00:05 - G.O van Veldhuizen
  02:00:08 - 02:00:47 - G. Visser-Voorn
  02:00:47 - 02:01:00 - G.O van Veldhuizen
  02:01:00 - 02:01:15 - G. Visser-Voorn
  02:01:37 - 02:01:42 - N. van den Berg
  02:03:39 - 02:03:44 - Inspreker
 • 5

  Het bestemmingsplan “Buitengebied herstel verbeelding” heeft betrekking op de locaties
  Arendsweg 55, Badweg 197, Beldershoekweg 20-22, Bergweg 105-107, Burg. Stroinkstraat LNK, sectie AL, nummer 233, Ganzebosweg 200, Hegeboerweg 130, Kwinkelerweg 361, Landweerweg 49, Molenveld 101, Oldenzaalsestraat 1200, Oude Deldenerweg 231-235, Pompstationweg 69, Spieleweg 24, Spieleweg 26A, Stemlandeweg 30-30A, Twekkelerweg LNK, sectie AL, nummer 497, Twekkelerweg 25, Veldhaarweg 30A, Wiefkerweg 10 en de Zuid Esmarkerrondweg 320 / Kromhofsweg 16.

  Bij deze adressen blijkt de situatie op de verbeelding niet juist te zijn weergegeven. Dit kan in de praktijk problemen geven bij bijvoorbeeld bouwaanvragen of andere verzoeken in relatie tot het bestemmingsplan.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen.
  In de periode van tervisielegging zijn 9 zienswijzen kenbaar gemaakt.
  5 zienswijzen van de 9 hebben ertoe geleid dat de verbeelding van het bestemmingsplan is aangepast.

  Verder zijn de planregels op enkele plaatsen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve gecorrigeerd of aangevuld met algemene regels uit het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” en het paraplubestemmingsplan “Buitengebied Zonnepanelen”. Deze correcties en aanvullingen hebben er niet voor gezorgd dat het bestemmingsplan een ander plan is geworden ten opzichte van het ontwerpplan. Zij zijn ter verduidelijking of voor de volledigheid opgenomen.  02:08:45 - 02:20:03 - Inspreker
  02:20:03 - 02:20:16 - G. Visser-Voorn
  02:20:16 - 02:20:36 - Inspreker
  02:20:38 - 02:21:14 - V.H.A. van Dijk
  02:21:14 - 02:21:16 - Inspreker
  02:21:16 - 02:21:52 - V.H.A. van Dijk
  02:21:55 - 02:22:44 - Inspreker
  02:22:46 - 02:22:57 - V.H.A. van Dijk
  02:23:01 - 02:23:35 - A.G.J. ten Vergert
  02:23:37 - 02:24:13 - Inspreker
  02:24:13 - 02:24:16 - A.G.J. ten Vergert
  02:24:16 - 02:25:23 - Inspreker
  02:25:23 - 02:27:00 - R. Wessels
  02:27:00 - 02:27:46 - Inspreker
  02:27:46 - 02:27:47 - R. Wessels
  02:27:47 - 02:28:36 - J.G.A. Nijhuis
  02:28:59 - 02:29:55 - P. van Ek
  02:29:57 - 02:32:48 - J.G.A. Nijhuis
  02:32:51 - 02:33:09 - G. Visser-Voorn
  02:33:09 - 02:33:22 - J.G.A. Nijhuis
  02:33:48 - 02:38:37 - G. Visser-Voorn
  02:40:36 - 02:41:07 - V.H.A. van Dijk
  02:41:08 - 02:41:56 - G. Visser-Voorn
  02:42:28 - 02:45:01 - R. Wessels
  02:45:03 - 02:45:48 - V.H.A. van Dijk
  02:45:48 - 02:45:56 - G. Visser-Voorn
  02:45:58 - 02:48:36 - V.H.A. van Dijk
  02:50:16 - 02:53:41 - J.C.R. van Houdt
  02:53:41 - 02:54:33 - R. Wessels
  02:54:33 - 02:55:14 - J.C.R. van Houdt
  02:55:14 - 02:55:41 - R. Wessels
  02:55:42 - 02:55:46 - J.C.R. van Houdt
  02:55:46 - 02:56:16 - Ambtenaar
  02:56:17 - 02:58:57 - J.G.A. Nijhuis
  02:58:58 - 02:59:01 - J.C.R. van Houdt
  03:00:33 - 03:00:53 - J.G.A. Nijhuis
  03:00:56 - 03:01:00 - J.C.R. van Houdt
  03:02:07 - 03:02:10 - J.G.A. Nijhuis
  03:02:34 - 03:03:56 - J.C.R. van Houdt
  03:03:57 - 03:04:28 - V.H.A. van Dijk
  03:04:33 - 03:05:50 - J.C.R. van Houdt
  03:05:50 - 03:05:56 - R. Wessels
  03:05:56 - 03:06:50 - J.C.R. van Houdt
  03:07:06 - 03:07:41 - R. Wessels
  03:07:47 - 03:08:51 - Ambtenaar
  03:09:05 - 03:09:50 - V.H.A. van Dijk
  03:09:50 - 03:10:02 - Ambtenaar
  03:10:06 - 03:10:39 - R. Wessels
  03:10:44 - 03:12:28 - G. Visser-Voorn
  03:12:28 - 03:12:45 - G.M. Kel
  03:12:46 - 03:12:48 - J.C.R. van Houdt
  03:14:18 - 03:14:29 - G. Visser-Voorn
  03:14:29 - 03:15:10 - J.C.R. van Houdt
  03:16:04 - 03:16:30 - Ambtenaar
  03:16:56 - 03:19:24 - Inspreker
  03:20:00 - 03:20:06 - R. Wessels
 • 6