Raadsvergadering

maandag 3 februari 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
G.O. van Veldhuizen

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  00:00:35 - 00:02:04 - D. Sariakçe
  00:02:20 - 00:06:57 - N. van den Berg
  00:06:58 - 00:06:59 - D. Sariakçe
  00:07:22 - 00:09:04 - N. van den Berg
  00:09:04 - 00:09:09 - D. Sariakçe
  00:09:19 - 00:09:20 - N. van den Berg
  00:09:20 - 00:09:35 - D. Sariakçe
  00:09:44 - 00:11:18 - N. van den Berg
 • 3

  00:15:18 - 00:15:37 - R.R. Kreeft
  00:15:41 - 00:15:55 - A. Brouwer
  00:15:55 - 00:16:06 - J.G.A. Nijhuis
  00:16:06 - 00:16:08 - A. Brouwer
  00:16:08 - 00:16:09 - J.G.A. Nijhuis
  00:16:09 - 00:17:24 - B. Overink
  00:17:24 - 00:18:02 - A. Brouwer
  00:18:07 - 00:18:18 - G. Visser-Voorn
  00:18:21 - 00:18:25 - R.R. Kreeft
  00:18:26 - 00:18:39 - E.G. Versteeg
  00:18:45 - 00:18:54 - R.R. Kreeft
  00:18:55 - 00:19:08 - G.J.S. Tillema
  00:21:20 - 00:21:50 - J.E.L. Futselaar
  00:22:41 - 00:23:34 - J.B. Diepemaat
  00:24:13 - 00:24:45 - R.R. Kreeft
 • 4
 • 5
 • 5.a
 • 5.b
 • 6
 • 6.a

  00:41:51 - 00:42:07 - A. Koç
 • 6.b
 • 7

  00:44:51 - 00:44:58 - A. Koç
 • 8
 • 8.1.F1

  In het coalitieakkoord Enschede 2018-2022 is afgesproken dat we de bed-, bad- en broodregeling in stand houden voor de mensen die uitgeprocedeerd zijn, met de opdracht om dit nog beter en kostenbewuster organiseren. We hebben in 2019 invulling gegeven aan deze opdracht; 40% van de cliënten is inmiddels duurzaam uitgestroomd en de kosten zijn gehalveerd van 300.000 euro naar 150.000 euro.
  We willen inzetten op een regeling die uit de volgende modules bestaat:

  • Module wonen
  • Module levensonderhoud
  • Module begeleiding en activering
  • Module maatwerk

  De module begeleiding en activering zal worden geboden door Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

  We willen voor de resterende groep (zes personen) de ingezette trajecten richting een duurzaam toekomstperspectief vervolgen in 2020.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2019, besluit: 1. de Bed-, Bad- en Brood met begeleiding voor de resterende uitgeprocedeerde asielzoekers in 2020 te bekostigen met een deel van de extra ontvangen rijksmiddelen 2018 en 2019 ad 156.000 euro en hiervoor 99.400 euro over te hevelen van 2019 naar 2020.

  00:58:02 - 00:58:38 - J.W. Elferink
  00:58:51 - 00:59:25 - H. de Roode
  00:59:42 - 01:01:39 - M. Jajan
  01:01:44 - 01:01:45 - D Dönmez
  01:01:45 - 01:02:15 - M. Jajan
  01:03:11 - 01:03:37 - D Dönmez
  01:03:37 - 01:05:22 - M. Jajan
  01:05:22 - 01:06:01 - J. Kerkwijk
  01:06:01 - 01:06:02 - M. Jajan
  01:06:02 - 01:06:07 - J. Kerkwijk
  01:06:07 - 01:06:12 - M. Jajan
  01:06:12 - 01:07:17 - J. Kort
  01:07:17 - 01:07:57 - M. Jajan
  01:08:18 - 01:09:37 - E.G. Versteeg
  01:10:01 - 01:10:59 - G. Visser-Voorn
  01:11:10 - 01:12:00 - J.E.L. Futselaar
  01:12:14 - 01:12:28 - D Dönmez
  01:13:00 - 01:16:01 - J.C.R. van Houdt
  01:16:02 - 01:16:32 - G. Visser-Voorn
  01:16:32 - 01:17:00 - J.C.R. van Houdt
  01:17:03 - 01:17:27 - G. Visser-Voorn
  01:17:28 - 01:17:56 - J.C.R. van Houdt
  01:18:00 - 01:18:30 - G. Visser-Voorn
  01:18:32 - 01:18:52 - J.C.R. van Houdt
  01:18:52 - 01:19:02 - M. Jajan
  01:19:02 - 01:19:20 - J.C.R. van Houdt
  01:19:21 - 01:19:22 - E.G. Versteeg
  01:19:40 - 01:19:55 - J.C.R. van Houdt
  01:19:55 - 01:19:59 - E.G. Versteeg
  01:20:01 - 01:20:39 - J.C.R. van Houdt
  01:20:39 - 01:20:41 - E.G. Versteeg
  01:20:56 - 01:21:07 - J. Kerkwijk
  01:21:27 - 01:21:35 - A. Koç
  01:21:35 - 01:21:40 - J.W. Elferink
  01:21:40 - 01:21:51 - A. Koç
  01:21:51 - 01:21:52 - G.J.S. Tillema
  01:21:52 - 01:21:55 - A. Koç
  01:21:55 - 01:21:56 - G.J.S. Tillema
  01:21:56 - 01:21:58 - A. Koç
 • 8.2.B1

  Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en doelstellingen bepaald voor 2030. Voor de uitwerking van de afspraken is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Aan vijf tafels zijn daarvoor afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik en elektriciteit. Een voor de decentrale overheden belangrijk onderdeel van het akkoord is het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). In elke regio worden de hoofdlijnen van het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie met een startnota vastgelegd. Hierin worden ook de doelstelling en de manier van democratische besluitvorming en ruimtelijke borging opgenomen. Om de voorbereidingen voor het ontwikkelen van de RES - Twente te starten is deze Startnota RES -Twente opgesteld. De Startnota RES wordt vastgesteld in de in de 14 gemeenteraden, provinciale staten van Overijssel en de algemene besturen van de waterschappen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019, besluit: 1. Over te gaan tot vaststelling van de Startnota Regionale Energie Strategie Twente.

  01:23:49 - 01:25:49 - G. Visser-Voorn
  01:26:19 - 01:26:38 - V.H.A. van Dijk
  01:26:40 - 01:26:49 - B. Overink
  01:27:01 - 01:29:02 - V.H.A. van Dijk
  01:29:07 - 01:29:22 - H. de Roode
  01:29:24 - 01:30:03 - V.H.A. van Dijk
  01:30:05 - 01:30:43 - G. Visser-Voorn
  01:30:45 - 01:31:16 - J.G.A. Nijhuis
  01:31:17 - 01:31:44 - V.H.A. van Dijk
  01:31:45 - 01:32:04 - J.G.A. Nijhuis
  01:32:06 - 01:32:26 - V.H.A. van Dijk
  01:32:38 - 01:33:13 - R. Wessels
  01:33:49 - 01:34:22 - V.H.A. van Dijk
  01:34:40 - 01:34:43 - M van Lagen
  01:34:44 - 01:34:45 - 49
  01:34:49 - 01:36:28 - M van Lagen
  01:36:32 - 01:37:02 - H. de Roode
  01:37:02 - 01:37:17 - M van Lagen
  01:37:17 - 01:37:47 - H. de Roode
  01:37:47 - 01:38:04 - M van Lagen
  01:38:04 - 01:38:26 - H. de Roode
  01:38:26 - 01:38:44 - M van Lagen
  01:38:44 - 01:39:16 - H. de Roode
  01:39:16 - 01:39:41 - M van Lagen
  01:40:07 - 01:45:39 - B. Overink
  01:45:40 - 01:46:37 - G. Visser-Voorn
  01:46:37 - 01:47:35 - B. Overink
  01:47:35 - 01:48:23 - G. Visser-Voorn
  01:48:24 - 01:48:57 - B. Overink
  01:48:58 - 01:49:35 - M van Lagen
  01:49:35 - 01:50:23 - B. Overink
  01:50:25 - 01:50:45 - M van Lagen
  01:50:45 - 01:51:14 - B. Overink
  01:51:38 - 01:53:41 - R. Wessels
  01:54:10 - 01:57:39 - A.G.A. Blömer
  01:57:40 - 01:57:49 - B. Overink
  01:57:49 - 01:59:03 - A.G.A. Blömer
  01:59:03 - 01:59:21 - M van Lagen
  01:59:21 - 01:59:24 - A.G.A. Blömer
  01:59:41 - 02:00:46 - P. van Ek
  02:00:58 - 02:03:29 - J.G.A. Nijhuis
  02:03:31 - 02:04:31 - H. de Roode
  02:04:33 - 02:05:47 - J.G.A. Nijhuis
  02:05:48 - 02:06:39 - H. de Roode
  02:06:39 - 02:07:37 - J.G.A. Nijhuis
  02:08:01 - 02:10:55 - E.G. Versteeg
  02:11:00 - 02:11:56 - J.G.A. Nijhuis
  02:11:58 - 02:12:14 - E.G. Versteeg
  02:12:15 - 02:12:31 - Y.A. Hümmels
  02:12:36 - 02:12:38 - E.G. Versteeg
  02:12:50 - 02:13:25 - Y.A. Hümmels
  02:13:46 - 02:17:30 - H. de Roode
  02:17:30 - 02:18:03 - M van Lagen
  02:18:05 - 02:18:11 - H. de Roode
  02:18:11 - 02:18:13 - M van Lagen
  02:18:13 - 02:18:14 - H. de Roode
  02:18:14 - 02:18:16 - M van Lagen
  02:18:17 - 02:18:45 - H. de Roode
  02:18:45 - 02:19:11 - M van Lagen
  02:19:18 - 02:20:01 - B. Overink
  02:20:01 - 02:20:16 - H. de Roode
  02:20:30 - 02:22:26 - A. Brouwer
  02:34:25 - 02:49:14 - N. van den Berg
  02:49:14 - 02:49:50 - R. Wessels
  02:50:46 - 02:51:07 - P. van Ek
  02:51:08 - 02:51:19 - N. van den Berg
  02:51:19 - 02:51:39 - P. van Ek
  02:51:39 - 02:52:22 - N. van den Berg
  02:52:24 - 02:52:38 - B. Overink
  02:53:40 - 02:53:41 - N. van den Berg
  02:53:41 - 02:54:56 - B. Overink
  02:58:00 - 02:58:01 - N. van den Berg
  02:58:01 - 02:58:08 - B. Overink
  02:58:39 - 02:59:23 - M van Lagen
  03:01:45 - 03:02:55 - N. van den Berg
  03:02:58 - 03:03:33 - M van Lagen
  03:03:34 - 03:04:26 - N. van den Berg
  03:04:34 - 03:05:09 - V.H.A. van Dijk
  03:05:41 - 03:06:27 - N. van den Berg
  03:06:28 - 03:07:47 - J.G.A. Nijhuis
  03:07:53 - 03:08:20 - N. van den Berg
  03:08:28 - 03:09:20 - V.H.A. van Dijk
  03:09:51 - 03:10:28 - N. van den Berg
  03:10:28 - 03:10:55 - V.H.A. van Dijk
  03:11:06 - 03:12:11 - N. van den Berg
  03:12:14 - 03:13:08 - G. Visser-Voorn
  03:13:08 - 03:14:20 - N. van den Berg
  03:14:21 - 03:15:30 - G. Visser-Voorn
  03:15:30 - 03:15:31 - N. van den Berg
  03:15:31 - 03:15:32 - G. Visser-Voorn
  03:15:32 - 03:16:32 - N. van den Berg
  03:16:33 - 03:17:09 - M van Lagen
  03:17:10 - 03:17:58 - N. van den Berg
  03:17:58 - 03:18:03 - M van Lagen
  03:18:03 - 03:18:17 - N. van den Berg
  03:18:18 - 03:18:37 - B. Overink
  03:19:13 - 03:19:17 - V.H.A. van Dijk
  03:19:57 - 03:20:26 - M.G.B. Teutelink
  03:20:39 - 03:21:07 - J.G.A. Nijhuis
  03:21:54 - 03:21:59 - E.G. Versteeg
  03:22:02 - 03:22:13 - G.J.S. Tillema
  03:29:45 - 03:30:00 - V.H.A. van Dijk
  03:30:10 - 03:30:32 - M van Lagen
  03:30:50 - 03:31:44 - N. van den Berg
 • 8.2.B1a
 • 8.2.B1b
 • 8.2.B1c
 • 8.2.B1d
 • 8.4.D1

  Het onderhoud van de openbare ruimte wordt in Enschede uitgevoerd door Onderhoud Enschede BV. Voor de realisatie van nieuwe huisvesting van Onderhoud Enschede BV is het noodzakelijk dat zij een lening aantrekken. Deze lening krijgt zij alleen als de gemeente Enschede garant staat. De gemeenteraad van Enschede stemt in met het verstrekken van een gemeentegarantie voor een bedrag van maximaal 5,165 miljoen euro.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2020, besluit: In te stemmen met de verstrekking van een garantstelling van maximaal 5,165 miljoen euro aan Onderhoud Enschede BV ten behoeve van de nieuwe huisvesting, met een maximale looptijd van 30 jaren.

  03:36:04 - 03:37:16 - E.G. Versteeg
  03:37:41 - 03:39:06 - J.B. Diepemaat
  03:39:06 - 03:39:55 - E.G. Versteeg
  03:39:55 - 03:41:23 - J.B. Diepemaat
  03:41:23 - 03:41:27 - E.G. Versteeg
  03:41:32 - 03:41:45 - J.W. Elferink
  03:41:45 - 03:42:05 - J.B. Diepemaat
  03:42:05 - 03:42:09 - J.W. Elferink
  03:42:09 - 03:42:11 - J.B. Diepemaat
  03:42:15 - 03:42:53 - G. Visser-Voorn
  03:42:53 - 03:43:01 - J.B. Diepemaat
  03:43:15 - 03:43:18 - G. Visser-Voorn
  03:43:18 - 03:43:38 - J.B. Diepemaat
  03:43:38 - 03:43:43 - G. Visser-Voorn
  03:43:45 - 03:43:46 - G.J.S. Tillema
  03:43:46 - 03:43:47 - G. Visser-Voorn
  03:43:47 - 03:43:49 - G.J.S. Tillema
  03:43:49 - 03:44:01 - G. Visser-Voorn
  03:44:02 - 03:44:27 - J.B. Diepemaat
  03:44:31 - 03:45:00 - E.G. Versteeg
  03:45:02 - 03:45:59 - A. Koç
  03:45:59 - 03:46:02 - J.B. Diepemaat
  03:46:02 - 03:46:03 - A. Koç
  03:46:05 - 03:46:55 - J.B. Diepemaat
  03:46:55 - 03:47:27 - A. Koç
  03:47:27 - 03:48:08 - J.B. Diepemaat
  03:48:10 - 03:48:32 - D. Sariakçe
  03:48:32 - 03:48:52 - J.B. Diepemaat
 • 8.4.D1a
 • 9

  03:51:49 - 03:52:11 - R. Wessels
  03:52:34 - 03:52:54 - D Dönmez
  03:53:35 - 03:53:51 - R. Wessels
  03:54:27 - 03:54:38 - G. Visser-Voorn
 • 9.1.C1

  Met de vaststelling van het bestemmingsplan “Lasonder Zeggelt 2018” is foutief het paraplubestemmingsplan “Onzelfstandige Bewoning Enschede” (enkele maanden ervoor vastgesteld) overschreven zonder dat met het paraplubestemmingsplan rekening is gehouden. Met onderhavig bestemmingsplan wordt de fout herstelt, zodat voor de woonwijk Lasonder Zeggelt eenzelfde planologische regeling ten aanzien van onzelfstandige bewoning geldt als voor de rest van (de bebouwde kom van) Enschede. Het bestemmingsplan "Onzelfstandige Bewoning Lasonder-Zeggelt" weerhoudt het oprichten van onzelfstandige bewoning. Afwijken hiervan is mogelijk indien wordt voldaan aan de beleidsregel “Onzelfstandige bewoning Enschede”. Deze beleidsregel kent op dit moment een stand-still.

  Van onzelfstandige bewoning is sprake als 3 of meer bewoners in één huis wonen met gezamenlijk gebruik van kook- en wasgelegenheid en / of toilet waarbij de bewoning niet als één afzonderlijk huishouden kan worden beschouwd. Regulering van onzelfstandige bewoning vindt plaats om concentratie op buurt- en straatniveau te voorkomen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2020, besluit: 1. De nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen” vast te stellen en degene die een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar heeft gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan; 2. Het bestemmingsplan “Onzelfstandige Bewoning Lasonder-Zeggelt" overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.R20190032-0003 gewijzigd vast te stellen; 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
 • 9.10.F6

  Jaarlijks wordt er een krediet aangevraagd voor de mobiliteitsprojecten. Op basis van deze lijst worden de mobiliteitsprojecten opgestart. Het kader voor deze projecten is de vast te stellen mobiliteitsvisie. Het College wil graag zo snel mogelijk aan de slag met de belangrijkste opgaven en stelt dan ook voor om krediet beschikbaar te stellen voor onder andere:
  • het opstarten van de studie om Enschede-Oost/ Glanerbrug beter te ontsluiten;
  • het opstarten van het participatieproces rondom Noord West Enschede;
  • het verder bouwen aan ons fietsnetwerk;
  • de doorstroming op de Singels;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid;
  • het uitvoeren van maatregelen uit wijkverkeersplannen.
  De dekking van de projecten komt voor ruim de helft voort uit opgehaalde provinciale subsidies en Rijksbijdragen. Met 2.6 miljoen eigen middelen maken we bijna 7 miljoen aan projecten mogelijk. Een mooi resultaat.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2020, besluit: 1. De mobiliteitsprojectenlijst 2020 vast te stellen conform bijlage 1 bij dit Raadsvoorstel. 2. Opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de mobiliteitsprojecten, jaarschijf 2020, conform bijlage 2 bij dit Raadsvoorstel. 3. Het voor de jaarschijf 2020 benodigde bedrag van in totaal EUR 6.987.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit: a. een bedrag van EUR 658.750 ten laste van de reserve mobiliteit; b. een bedrag van EUR 1.965.000 te activeren ten laste van het product verkeersinfrastructuur en beleid; c. een bedrag van EUR 2.926.250 uit reeds toegekende Provinciale subsidies; d. een bedrag van EUR 1.437.000 uit reeds toegekende Rijksbijdragen; en de gemeentebegroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen. 4. Het restant krediet van in totaal EUR 910.000 van de lopende projecten waarvoor het krediet 3 jaar geleden is aangevraagd te handhaven zodat uitvoering hiervan kan continueren, conform bijlage 3. 5. Een en ander onder voorwaarde van vaststelling van de Mobiliteitsvisie Enschede: Leefbaar, Aantrekkelijk en Bereikbaar op 20 februari 2020, cf. besluit raad 3 februari 2020.
 • 9.11.F7

  Het bestemmingsplan “Rutbekerveld 2019” maakt de realisatie van een toeristische- en recreatieve functie in de vorm van een visplas met horecavoorziening, een bedrijfsgebouw, drijvende vishutten, een witvisvijver en een beheerderswoning mogelijk. Deze nieuwe functie wordt toegevoegd aan het huidige gebruik t.b.v. zandwinning met bijbehorende natuurontwikkeling. Ook wordt het mogelijk gemaakt dat er tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van de bestaande boerderij in het plangebied als respectievelijk bedrijfswoning ten behoeve van het vissen, totdat de nieuwe bedrijfsbebouwing gereed is, met een maximale termijn van 3 jaar of eerder indien de bestaande boerderij gesloopt dient te worden in het kader van de zandwinningsactiviteiten.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020, besluit: 1. Het bestemmingsplan “Rutbekerveld 2019” met de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.R20190007-0003 vast te stellen. 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 • 9.12.G1
 • 9.13.G2

  Op 6 november 2018 werd in Staatsblad 2018, 386 het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers gepubliceerd. Dit besluit is de opvolger van de tot 1 januari 2019 bestaande afzonderlijke rechtspositiebesluiten voor provinciale en gemeentelijke politieke ambtsdragers. In aansluiting daarop werd op 23 november jl. de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers gepubliceerd in Staatscourant 2018, 66006, waarin een aantal aanspraken zijn geconcretiseerd.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. 29 november 2019, besluit: De wijziging regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties Enschede 2018 vast te stellen Artikel 3 1. De tegemoetkoming bestaat uit: a per gemeenteraadsfractie per zittingsjaar een bedrag van € 3.750,00 (prijspeil 2018); b per gemeenteraadslid per zittingsjaar een bedrag van € 1.000,00 (prijspeil 2018). 2. De in lid 1 genoemde bedragen worden met ingang van iedere nieuwe raadsperiode vastgesteld voor de duur van vier jaar.
 • 9.14.R1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie d.d. 14 november 2019, besluit: 1. De conclusies uit het rekenkamerrapport "Conclusies en aanbevelingen over door de gemeente Enschede ontvangen subsidies in de periode 2014-2019" over te nemen. 1.74% (€53 mln) van de door de gemeente aangevraagde subsidie is verleend, eenzelfde bedrag is ingezet als cofinanciering. 2. De verplichte cofinanciering is voor een groot deel vooraf vastgesteld in de begroting. Er zijn ook gesubsidieerde projecten die niet behoren tot reguliere activiteiten en waarvoor vooraf geen middelen zijn toegekend in de begroting. 3. Het onderscheid tussen cofinanciering in de vorm van reguliere werkzaamheden en cofinanciering aanvullend op de begroting is niet inzichtelijk voor de raad. 4. Het beleidsprogramma van de gemeente is leidend bij het aanvragen van subsidies. 5. Voor de raad is vrijwel geen monitoringsinformatie beschikbaar. 6. De raad ontvangt wel voortgangsrapportages over gesubsidieerde activiteiten waarbij de gemeente optreedt als centrumgemeente of als beherende en administrerende gemeente. 7. Het Bureau Subsidies heeft door expertise en ervaring een cruciale rol bij succesvolle aanvragen(). Landelijk zijn er maar enkele gemeenten met een dergelijk bureau. 8. De jaarplannen, jaarverslagen en werkplannen van Bureau Subsidies bevatten relevante informatie voor college en raad, maar worden niet gedeeld. 9. De kosten voor het verwerven van subsidies zijn gering t.o.v. het totaal aan ontvangen subsidies. 10. Bureau Subsidies financiert zichzelf door fees in rekening te brengen bij afdelingen waarvoor ze subsidies aanvraagt/beheert. Voor subsidies onder €100.000 gebeurt dan niet. Doordat het aantal kleine projecten toeneemt, wordt het bureau bij een ongewijzigde verrekeningssystematiek bedreigd in haar voortbestaan. 11. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de diensten van Bureau Subsidies. Wanneer subsidieaanvragen buiten het Bureau om worden gedaan, wordt aanwezige expertise niet optimaal benut, worden kansen gemist en mogelijk extra kosten gemaakt als de expertise later alsnog wordt ingezet. 2. Het college op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport "Conclusies en aanbevelingen over door de gemeente Enschede ontvangen subsidies in de periode 2014-2019": 1. Vraag het college om periodieke informatie over subsidies en daarmee gefinancierde activiteiten en vul de informatie aan met monitoringsinformatie, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten bijdragen aan beleidsdoelen. 2. Vraag daarbij om onderscheid tussen cofinanciering die al in de begroting is opgenomen, en die dat niet is. 3. Draag het college op om bij besluiten over uitvoeren van gesubsidieerde activiteiten daarbij de verwachte doelmatigheid en doeltreffendheid van die activiteiten te betrekken. 4. Heroverweeg de fees waarmee de kosten van Bureau Subsidies intern worden doorberekend. 5. Draag het college op om het inschakelen van Bureau Subsidies verplicht te stellen. 6. Draag het college op om te overwegen om Bureau Subsidies zich te laten richten op samenwerking in de regio om meer kans te maken op financiering die in regionaal verband wordt verstrekt.
 • 9.2.D2

  Het ambitiedocument Centrumkwadraat geeft een beeld hoe het gebied er over ongeveer 15 jaar uit zou kunnen zien. Het is een beeld van de ambities, de wensen van de gemeente voor het gebied om daarmee Enschede sociaal en economisch sterker te maken. In de komende jaren gaan we met bewoners, eigenaren en anderen in gesprek om te kijken of we samen die ideeën en ambities kunnen waarmaken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2020 , besluit: Kennis te nemen van het ambitiedocument voor de verdere ontwikkeling van Centrumkwadraat, en het college op te dragen op basis van dit ambitiedocument het gesprek met eigenaren, bewoners, marktpartijen en andere partners in de stad te voeren.
 • 9.3.D3

  Enschede heeft op veel onderdelen haar grondbeleid goed op orde. Deze actualisatie van de nota grondbeleid is dan ook al veel terreinen een continuering van het huidige beleid. Er zijn echter drie belangrijke redenen voor een nieuwe nota. De eerste is dat we voor het maken van een keuze voor welke vorm van grondbeleid een afwegingskader hebben gemaakt. In het verlengde daarvan is ook een bestuurlijk wegingsmodel toegevoegd dat het gemeentebestuur betere handvatten geeft om positief of negatief te besluiten over projecten met een financieel tekort, maar die wel belangrijk zijn voor de stad.
  De tweede reden voor een nieuwe nota is dat er naast de vorige nota grondbeleid (uit 2010) ook nog diverse andere nota’s waren. Al deze losse nota’s zijn nu onderdeel geworden van de nota grondbeleid. Hierdoor is het beleid compacter en overzichtelijker geworden.
  Tot slot is actuele regelgeving in de nota verwerkt. Met deze nota heeft Enschede weer een actueel kader voor het grondbeleid.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019, besluit: 1. De nota grondbeleid vast te stellen. 2. De nota grondprijsbeleid uit 2013 in te trekken. 3. De bijdragen Ruimtelijke Ontwikkeling, zoals opgenomen in exploitatieovereenkomsten te doteren aan de Reserve Gebiedsontwikkeling en de begroting hierop aan te passen.
 • 9.4.D4

  Aan de Poolmansweg worden drie kavels uitgegeven voor verkoop ten behoeve van de functie wonen. De welstandsidentiteit van deze kavels is gericht op een bedrijfsmatige inrichting en niet voor woningen. Als getoetst wordt aan de bestaande welstandsidentiteit, is de kans groot dat er woningen worden gerealiseerd die niet passend zijn in het straatbeeld. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige woningen wel passend zijn in het huidige straatbeeld van de Poolmansweg, wordt de welstandsidentiteit van deze kavels gewijzigd van ‘Industriële complexen’ naar ‘Dorpse linten’. Het ontwerp van deze wijziging heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze zes weken zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De wijziging kan ongewijzigd worden vastgesteld.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2020, besluit: 1. De wijziging 'Welstandsnota wijziging 107’ voor drie woonkavels aan de Poolmansweg vast te stellen.
 • 9.5.D5

  Het bestemmingsplan 'Oude Deventerweg 151-153' wijzigt een gedeelte van het bestemmingsplan 'Buitengebied Noordwest'. De wijziging van het bestemmingsplan betreft het omzetten van een strook agrarische grond rondom de bestaande woonpercelen Oude Deventerweg 151 en 153 in de bestemming 'Wonen'.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2019, besluit: 1. het bestemmingsplan 'Oude Deventerweg 151-153' (toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMR0.0153.R20190015-0003) ongewijzigd vast te stellen.
 • 9.6.E1

  De Stadsbank Oost Nederland voert voor een groot aantal gemeenten in en buiten Twente taken uit op het gebied van schuldhulpverlening. Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen. Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) is een wijziging van de GR-regeling noodzakelijk. De CAO-gemeenten is niet meer automatisch van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Om toch een CAO te kunnen afsluiten, is onder de vlag van de VNG een werkgeversvereniging in het leven geroepen. Om te kunnen deelnemen aan deze vereniging is een wijziging van de GR noodzakelijk.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019, besluit: 1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Stadsbank Oost Nederland. 2. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland ten aanzien van het ontwerp besluit van het algemeen bestuur om toe te treden tot de nieuwe opgerichte werkgeversvereniging van de VNG voor niet-gemeenten.
 • 9.7.F3

  Op het perceel aan de Vloeiweidenweg 29 wordt ongeveer 4300 m2 aan kassen en 115 m2 aan schuren gesloopt en er wordt natuur aangelegd. Ter compensatie van de sloop en de aanleg van de natuur wordt op dit perceel, naast de twee bestaande woningen, een derde vrijstaande woning met bijgebouwen gerealiseerd. Het bestemmingsplan “Vloeiweidenweg 29” maakt deze ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk. Dit ontwerpbestemmingsplan wijzigt op dit perceel de bestemming van 'Bedrijf-kwekerij' en 'Agrarisch met waarden' naar 'Wonen', 'Agrarisch met waarden' en 'Natuur'. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door toepassing van de rood-voor-roodregeling uit de Gids Buitenkans. Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2020, besluit: 1. Het bestemmingsplan “Vloeiweidenweg 29” met daarbij behorende verbeelding, regels en toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.R20190013-0003 ongewijzigd vast te stellen.
 • 9.8.F4

  Op het perceel Twekkelerbeekweg 22 te Enschede stond een woning. De woning is op basis van een uitkoopregeling vanuit het Rijk aangekocht. De woning kwam hiervoor in aanmerking omdat het rechtstreeks stond onder een hoogspanningsleiding. Voorwaarde is dat de gemeente zorgt dat de vrijkomende woning niet meer voor bewoning in aanmerking komt. Als gevolg zijn de woning en bijgebouwen halverwege 2018 gesloopt. Dit laat onverlet dat het geldende bestemmingsplan het toestaat dat er ter plaatse een woning kan worden gerealiseerd. Deze planologische rechten dienen in overeenstemming gebracht te worden met de feitelijke situatie. Onderhavig plan voorziet hierin.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019, besluit: 1.1 De nota “Samenvatting en beantwoording zienswijzen” vastte stellen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar hebben gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het bestemmingsplan; 1.2 Het bestemmingsplan “Twekkelerbeekweg 22” overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IIVIR0.0153.BP00212R20190023-0003 gewijzigd vast te stellen; 1.3 Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
 • 9.9.F5

  De Omgevingsdienst Twente voert voor alle gemeenten in Twente alsmede de provincie Overijssel taken uit op het gebied van Vergunnen, Toezicht en Handhaven (VTH). Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen. Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) is een wijziging van de GR-regeling noodzakelijk. De CAO-gemeenten is niet meer automatisch van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Om toch een CAO te kunnen afsluiten, is onder de vlag van de VNG een werkgeversvereniging in het leven geroepen. Om te kunnen deelnemen aan deze vereniging is een wijziging van de GR noodzakelijk.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2019, besluit: 1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente 2. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente ten aanzien van het ontwerp besluit van het algemeen bestuur om toe te treden tot de nieuw opgerichte werkgeversvereniging van de VNG voor niet-gemeenten.
 • 10