Raadsvergadering

maandag 1 juli 2019 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter:
B.J. Sanders

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2


  00:02:39 - 00:03:37 - J.G.A. Nijhuis
  00:03:38 - 00:03:43 - B.J Sanders
  00:03:54 - 00:07:49 - J.B. Diepemaat
  00:07:50 - 00:07:51 - B.J Sanders
  00:08:02 - 00:08:33 - A.G.J. ten Vergert
  00:08:34 - 00:09:36 - J.B. Diepemaat
  00:09:36 - 00:09:37 - B.J Sanders
  00:09:37 - 00:09:54 - A.G.J. ten Vergert
  00:09:54 - 00:09:55 - J.B. Diepemaat
  00:09:55 - 00:09:56 - B.J Sanders
  00:09:57 - 00:10:19 - J.B. Diepemaat
  00:10:19 - 00:11:22 - B.J Sanders
 • 3


  00:11:23 - 00:11:29 - M.G.B. Teutelink
  00:11:29 - 00:11:30 - B.J Sanders
  00:11:30 - 00:11:40 - M.G.B. Teutelink
  00:11:40 - 00:11:42 - B.J Sanders
  00:11:42 - 00:11:48 - M.G.B. Teutelink
  00:11:48 - 00:12:07 - B.J Sanders
  00:12:08 - 00:12:44 - G.J.S. Tillema
  00:12:45 - 00:14:16 - B.J Sanders
  00:14:22 - 00:20:47 - G. Visser-Voorn
 • 4

  03:18:14 - 03:18:23 - B.J Sanders
  03:18:39 - 03:19:40 - E. Eerenberg
  03:19:41 - 03:19:45 - B.J Sanders
  03:19:45 - 03:20:27 - G.J.S. Tillema
  03:20:28 - 03:20:46 - B.J Sanders
  03:20:50 - 03:20:53 - G. Visser-Voorn
  03:20:53 - 03:20:54 - B.J Sanders
  03:20:54 - 03:21:40 - G. Visser-Voorn
  03:21:41 - 03:21:42 - B.J Sanders
  03:21:44 - 03:22:38 - R. Wessels
  03:22:40 - 03:22:41 - B.J Sanders
  03:22:41 - 03:23:05 - Y.A. Hummels
  03:23:05 - 03:23:28 - B.J Sanders
  03:23:28 - 03:23:56 - G.J.S. Tillema
  03:23:56 - 03:24:15 - B.J Sanders
  03:24:15 - 03:24:21 - G. Visser-Voorn
  03:24:21 - 03:24:22 - B.J Sanders
  03:24:22 - 03:24:41 - G. Visser-Voorn
  03:24:42 - 03:24:45 - B.J Sanders
  03:24:45 - 03:25:00 - G.J.S. Tillema
  03:25:01 - 03:25:02 - B.J Sanders
  03:25:06 - 03:25:25 - A. Koc
  03:25:26 - 03:25:28 - B.J Sanders
  03:25:28 - 03:25:45 - J.G.A. Nijhuis
  03:25:47 - 03:25:52 - M.G.B. Teutelink
  03:25:54 - 03:26:16 - B.J Sanders
  03:26:45 - 03:27:31 - J.E.L. Futselaar
  03:27:32 - 03:28:06 - B.J Sanders
  03:28:07 - 03:28:23 - J. Kerkwijk
  03:28:24 - 03:28:27 - B.J Sanders
  03:28:27 - 03:28:53 - J. Kort
  03:28:53 - 03:30:47 - B.J Sanders
 • 5
 • 5.1.a

  De gemeente Enschede sluit 2018 af met een positiever resultaat dan verwacht. Hoewel bij de zomernota 2018 nog een nadelig resultaat van 5,5 miljoen euro werd verwacht, is dit uiteindelijk omgeslagen in een voordelig resultaat van 16,6 miljoen euro, waarvan het structurele effect ongeveer 3 miljoen bedraagt. Het positieve saldo over 2018 is vooral het gevolg van incidentele meevallers. Met name de eenmalige uitkering van 13,3 miljoen euro uit het Fonds Tekortgemeenten heeft een sterke invloed gehad. De gerichte lobby en goed onderbouwde aanvraag hebben tot dit mooie resultaat geleid.

  Hierdoor is de algemene reserve niet aangesproken zoals bij de Tussenrapportage 2018 werd voorzien. Al met al verbetert de weerstandsratio naar 1,1 per eind 2018. Dit is overigens zonder rekening te houden met het voordelige rekeningresultaat. Na toevoeging van dit resultaat komt de ratio op 1,4. Aan de raad wordt voorgesteld om dit saldo voorlopig aan de algemene reserve toe te voegen om bij de integrale afweging van de Zomernota te betrekken in relatie tot de actuele financiële situatie.

  Ook in de toekomst blijft Enschede een flinke financiële uitdaging houden. De omvang van de uitkering uit het Fonds Tekortgemeenten geeft wel aan dat Enschede structureel een flink tekort heeft op het sociaal domein. En ondanks een mooi resultaat op de BUIG verwachten we in de komende jaren een bijstelling van het budget naar beneden. Ook wordt de verdeling van middelen voor Beschermd Wonen de komende jaren aangepast en zijn huidige voordelen op inkomensondersteuning, de sociale werkvoorziening en arbeidsmarktparticipatie mogelijk niet toekomstbestendig. Het is daarom wijs om juist nu de financiële kracht van onze stad verder te versterken.  03:30:54 - 03:33:28 - R. Wessels
  03:33:28 - 03:33:33 - B.J Sanders
  03:33:48 - 03:35:00 - A. Koc
  03:35:00 - 03:35:01 - B.J Sanders
  03:35:01 - 03:35:02 - A. Koc
  03:35:02 - 03:35:06 - B.J Sanders
  03:35:17 - 03:36:09 - Y.A. Hummels
  03:36:09 - 03:36:13 - B.J Sanders
  03:36:19 - 03:37:00 - G.J.S. Tillema
  03:37:01 - 03:37:05 - B.J Sanders
  03:37:20 - 03:39:21 - J.G.A. Nijhuis
  03:39:23 - 03:39:31 - B.J Sanders
  03:39:36 - 03:40:32 - P. van Ek
  03:40:33 - 03:40:56 - B.J Sanders
  03:40:58 - 03:42:54 - G. Visser-Voorn
  03:42:54 - 03:43:12 - B.J Sanders
  03:43:27 - 03:45:38 - N. van den Berg
  03:45:38 - 03:45:41 - B.J Sanders
  03:45:41 - 03:46:31 - R. Wessels
  03:46:31 - 03:47:48 - N. van den Berg
  03:47:48 - 03:47:49 - B.J Sanders
  03:47:49 - 03:47:50 - N. van den Berg
  03:47:51 - 03:48:04 - R. Wessels
  03:48:04 - 03:48:05 - B.J Sanders
  03:48:05 - 03:48:06 - R. Wessels
  03:48:06 - 03:48:53 - N. van den Berg
  03:48:53 - 03:48:54 - B.J Sanders
  03:48:54 - 03:48:57 - N. van den Berg
  03:48:57 - 03:48:58 - B.J Sanders
  03:48:58 - 03:49:26 - R. Wessels
  03:49:26 - 03:49:27 - N. van den Berg
  03:49:27 - 03:49:29 - B.J Sanders
  03:49:29 - 03:50:01 - N. van den Berg
  03:50:01 - 03:50:03 - B.J Sanders
  03:50:03 - 03:50:28 - R. Wessels
  03:50:29 - 03:50:47 - N. van den Berg
  03:50:47 - 03:50:50 - B.J Sanders
  03:50:50 - 03:51:50 - Y.A. Hummels
  03:51:50 - 03:51:52 - B.J Sanders
  03:51:52 - 03:52:48 - N. van den Berg
  03:52:49 - 03:52:50 - B.J Sanders
  03:52:50 - 03:53:21 - Y.A. Hummels
  03:53:29 - 03:53:30 - B.J Sanders
  03:53:31 - 03:53:49 - N. van den Berg
  03:53:49 - 03:54:01 - B.J Sanders
  03:54:01 - 03:54:29 - N. van den Berg
  03:54:29 - 03:54:31 - B.J Sanders
  03:54:31 - 03:54:55 - R. Wessels
  03:54:55 - 03:54:56 - N. van den Berg
  03:54:59 - 03:55:02 - B.J Sanders
  03:55:02 - 03:56:12 - G.J.S. Tillema
  03:56:12 - 03:56:13 - N. van den Berg
  03:56:13 - 03:56:14 - B.J Sanders
  03:56:14 - 03:56:44 - N. van den Berg
  03:56:44 - 03:56:46 - B.J Sanders
  03:56:46 - 03:57:09 - G.J.S. Tillema
  03:57:10 - 03:57:13 - B.J Sanders
  03:57:13 - 03:57:59 - N. van den Berg
  03:57:59 - 03:58:00 - B.J Sanders
  03:58:01 - 03:58:22 - Y.A. Hummels
  03:58:22 - 03:58:24 - B.J Sanders
  03:58:26 - 04:00:19 - N. van den Berg
  04:00:27 - 04:00:33 - B.J Sanders
  04:00:33 - 04:00:34 - Y.A. Hummels
  04:00:36 - 04:00:37 - A. Koc
  04:00:58 - 04:00:59 - N. van den Berg
  04:00:59 - 04:01:00 - A. Koc
  04:01:00 - 04:01:02 - B.J Sanders
  04:01:02 - 04:01:33 - N. van den Berg
  04:01:33 - 04:01:46 - A. Koc
  04:01:47 - 04:01:48 - N. van den Berg
  04:01:48 - 04:01:49 - B.J Sanders
  04:01:49 - 04:02:45 - N. van den Berg
  04:02:45 - 04:02:46 - B.J Sanders
  04:02:46 - 04:03:29 - A. Koc
  04:03:29 - 04:03:30 - N. van den Berg
  04:03:30 - 04:03:32 - A. Koc
  04:03:32 - 04:03:39 - N. van den Berg
  04:03:39 - 04:03:48 - B.J Sanders
  04:03:58 - 04:06:57 - E. Eerenberg
  04:06:58 - 04:07:04 - B.J Sanders
  04:07:17 - 04:08:15 - J.B. Diepemaat
  04:08:15 - 04:08:34 - R. Wessels
  04:08:34 - 04:08:39 - J.B. Diepemaat
  04:09:34 - 04:09:41 - B.J Sanders
  04:09:53 - 04:11:26 - J. Kampman
  04:11:26 - 04:11:28 - B.J Sanders
  04:11:28 - 04:12:09 - J. Kampman
  04:12:09 - 04:12:11 - B.J Sanders
  04:12:11 - 04:14:33 - J. Kampman
  04:14:33 - 04:14:34 - B.J Sanders
  04:14:43 - 04:14:48 - A. Koc
  04:15:15 - 04:18:01 - J.C.R. van Houdt
  04:18:01 - 04:18:44 - B.J Sanders
  04:18:44 - 04:18:45 - J.C.R. van Houdt
  04:18:45 - 04:18:47 - B.J Sanders
  04:18:47 - 04:18:51 - J.C.R. van Houdt
  04:18:51 - 04:18:56 - B.J Sanders
  04:19:01 - 04:19:26 - Y.A. Hummels
  04:19:27 - 04:19:43 - B.J Sanders
  04:19:45 - 04:19:46 - G. Visser-Voorn
  04:19:46 - 04:19:50 - B.J Sanders
  04:19:50 - 04:20:12 - G. Visser-Voorn
  04:20:13 - 04:20:22 - B.J Sanders
  04:20:28 - 04:20:31 - B.J. Sanders
 • 5.1.b

  Met deze brief geeft het college een reactie op de bevindingen uit de Quick scan van de jaarrekening 2018.


 • 5.1.c

  Voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening over het jaar 2018 is de jaarrekening besproken in een vergadering van de Stedelijke Commissie op 3 juni 2019. In die vergadering is een aantal vragen gesteld, die worden door het college met deze brief beantwoord.


 • 6