Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 31 juli 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

  • Openbaar, maar na 24 juli 2020, eerst informeren van woningeigenaren met een brief.

    De gemeente Enschede is bezig met een onderzoek naar ‘bedrijfswoningen’ in het Havengebied. Het gaat om woningen die onderdeel uitmaken van een bedrijfslocatie en om woningen zonder koppeling met een bedrijf. Woningen zonder koppeling met een bedrijf zijn echter, net als op andere bedrijventerreinen, niet toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan Havengebied – Westerval Noord. Voor diverse van deze woningen geldt overgangsrecht (niet persoonsgebonden) dat inhoudt dat mensen er toch mogen wonen zonder bedrijf.
    Diverse eigenaren lopen nu tegen problemen aan met de financiering van hun woningen. Het college van B&W heeft hier onderzoek naar gedaan. Een belangrijke vraag daarbij was of dit probleem verband houdt met de bestemming ‘bedrijfswoning’ en wat de rol is van veranderingen in de financiële sector van de afgelopen jaren. Op basis van dit eerste onderzoek is eerst een praktische, snel uitvoerbare oplossing gekozen: een brief aan de betreffende woningen met de bevestiging dat overgangsrecht geldt. Dit nam, op basis van enkele eerste signalen uit de praktijk, de belemmeringen bij de taxatie en financiering van de woningen niet volledig weg. Pro-actief is daarom een vervolgonderzoek ingesteld, gericht op alle bedrijfswoningen in het gehele Havengebied.
    Dit alles heeft geleid tot een voorstel om regulier wonen planologisch toe te staan in een deel van de ‘bedrijfswoningen’ op het Havengebied onder twee voorwaarden: de woning wordt onder het overgangsrecht regulier bewoond en er moet een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zijn ter plaatse van de woning. Om dit formeel te regelen wordt een bestemmingsplan in voorbereiding genomen. Wat echter ook uit het onderzoek blijkt is dat een planologische aanpassing zeker geen garantie is voor een reguliere woonhypotheek en dat elke hypotheekverstrekker zijn eigen (risico)afweging maakt. De gemeente heef geen invloed op het beleid van de financiële sector, maar doet wat in haar macht ligt met de voorgenomen aanpassing van het bestemmingsplan.