Stedelijke commissie

maandag 20 januari 2020 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  00:01:22 - 00:01:39 - A. Koç
  00:01:49 - 00:02:00 - G.J.S. Tillema
  00:02:33 - 00:02:42 - E.G. Versteeg
  00:02:46 - 00:02:55 - G. Visser-Voorn
 • 4


  00:03:19 - 00:04:56 - D Dönmez
  00:05:00 - 00:10:34 - J.C.R. van Houdt
  00:10:37 - 00:10:38 - D Dönmez
  00:11:21 - 00:11:50 - G. Visser-Voorn
  00:11:51 - 00:11:53 - J.C.R. van Houdt
 • 5

  Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en doelstellingen bepaald voor 2030. Voor de uitwerking van de afspraken is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Aan vijf tafels zijn daarvoor afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik en elektriciteit. Een voor de decentrale overheden belangrijk onderdeel van het akkoord is het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). In elke regio worden de hoofdlijnen van het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie met een startnota vastgelegd. Hierin worden ook de doelstelling en de manier van democratische besluitvorming en ruimtelijke borging opgenomen. Om de voorbereidingen voor het ontwikkelen van de RES - Twente te starten is deze Startnota RES -Twente opgesteld. De Startnota RES wordt vastgesteld in de in de 14 gemeenteraden, provinciale staten van Overijssel en de algemene besturen van de waterschappen.  00:17:05 - 00:20:48 - H. de Roode
  00:21:02 - 00:21:20 - M van Lagen
  00:21:22 - 00:22:39 - H. de Roode
  00:22:41 - 00:23:09 - M van Lagen
  00:23:10 - 00:23:22 - H. de Roode
  00:23:28 - 00:24:34 - M. Schouten
  00:24:40 - 00:25:20 - A.T. Çoban
  00:25:30 - 00:27:21 - M.R. Brejaart
  00:27:21 - 00:27:33 - V.H.A. van Dijk
  00:27:34 - 00:28:40 - M.R. Brejaart
  00:28:41 - 00:28:48 - M. Schouten
  00:28:49 - 00:29:11 - M.R. Brejaart
  00:29:59 - 00:30:19 - J.G.A. Nijhuis
  00:30:19 - 00:30:37 - M.R. Brejaart
  00:31:10 - 00:32:02 - H. de Roode
  00:32:03 - 00:32:05 - M.R. Brejaart
  00:32:07 - 00:32:28 - H. de Roode
  00:32:28 - 00:32:48 - M.R. Brejaart
  00:32:52 - 00:33:11 - Y.A. Hümmels
  00:33:16 - 00:33:31 - M.R. Brejaart
  00:33:37 - 00:35:08 - A.G.A. Blömer
  00:35:08 - 00:35:16 - M. Schouten
  00:35:16 - 00:37:58 - A.G.A. Blömer
  00:38:06 - 00:38:45 - V.H.A. van Dijk
  00:38:45 - 00:38:54 - A.G.A. Blömer
  00:38:54 - 00:38:57 - V.H.A. van Dijk
  00:39:03 - 00:43:57 - E.G. Versteeg
  00:44:01 - 00:45:16 - Y.A. Hümmels
  00:45:21 - 00:45:39 - M.G.B. Teutelink
  00:45:40 - 00:45:52 - Y.A. Hümmels
  00:45:56 - 00:46:16 - M.R. Brejaart
  00:46:17 - 00:46:49 - Y.A. Hümmels
  00:46:51 - 00:47:02 - M.R. Brejaart
  00:47:03 - 00:47:16 - Y.A. Hümmels
  00:47:20 - 00:48:36 - P. van Ek
  00:48:41 - 00:54:06 - G. Visser-Voorn
  00:54:09 - 00:54:22 - V.H.A. van Dijk
  00:54:23 - 00:54:48 - G. Visser-Voorn
  00:54:51 - 00:54:58 - V.H.A. van Dijk
  00:55:00 - 00:55:53 - G. Visser-Voorn
  00:55:54 - 00:55:59 - V.H.A. van Dijk
  00:56:18 - 00:59:27 - M van Lagen
  00:59:37 - 01:00:11 - M.G.B. Teutelink
  01:00:16 - 01:00:42 - M van Lagen
  01:00:44 - 01:00:53 - M.G.B. Teutelink
  01:01:07 - 01:01:13 - J.G.A. Nijhuis
  01:01:13 - 01:01:57 - V.H.A. van Dijk
  01:01:58 - 01:02:59 - M van Lagen
  01:03:06 - 01:07:20 - J.G.A. Nijhuis
  01:07:27 - 01:07:46 - M.R. Brejaart
  01:07:47 - 01:08:41 - J.G.A. Nijhuis
  01:08:43 - 01:09:08 - E.G. Versteeg
  01:09:09 - 01:09:50 - J.G.A. Nijhuis
  01:09:51 - 01:10:07 - E.G. Versteeg
  01:10:13 - 01:16:06 - V.H.A. van Dijk
  01:16:14 - 01:18:24 - M.G.B. Teutelink
  01:18:55 - 01:19:31 - M van Lagen
  01:19:32 - 01:19:56 - M.G.B. Teutelink
  01:20:05 - 01:31:17 - N. van den Berg
  01:31:17 - 01:32:04 - M van Lagen
  01:32:06 - 01:32:13 - P. van Ek
  01:32:23 - 01:33:24 - V.H.A. van Dijk
  01:33:25 - 01:33:55 - P. van Ek
  01:34:00 - 01:35:16 - M.R. Brejaart
  01:35:17 - 01:35:55 - M. Schouten
  01:35:58 - 01:36:27 - H. de Roode
  01:36:33 - 01:36:42 - Y.A. Hümmels
  01:36:52 - 01:37:38 - G. Visser-Voorn
  01:37:41 - 01:38:25 - M.G.B. Teutelink
  01:38:28 - 01:39:41 - J.G.A. Nijhuis
  01:40:11 - 01:40:20 - N. van den Berg
  01:40:36 - 01:41:11 - M van Lagen
  01:44:11 - 01:44:15 - D. Sariakçe
 • 6

  In Twente wordt op veel gebieden samengewerkt. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen de overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen. Tot op heden gebeurde dit in de Twenteboard. Echter om deze samenwerking meer effectief en zichtbaar te laten zijn voor alle betrokken partijen is er in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe structuur. Het Algemeen Bestuur van de Regio Twente heeft op 11 december 2019 unaniem ingestemd met het inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de sociaal economische structuurversterking voor Twente. Enschede krijgt in dat model een vaste plek, een kwaliteitszetel. De andere partijen rouleren. De provincie krijgt ook een vaste plek als overheidspartij maar dan met een adviesfunctie.
  Het college heeft de burgemeester - die top op heden ook al onderdeel uitmaakte van de Twenteboard en voorzitter van de Regio Twente is - aangewezen om zitting te nemen in het nieuwe bestuur namens de gemeente Enschede.  01:47:53 - 01:50:52 - M.I. Jeliazkova
  01:50:52 - 01:53:15 - R.R. Kreeft
  01:53:17 - 01:54:54 - A. Koç
  01:55:00 - 02:01:00 - G.O van Veldhuizen
  02:01:14 - 02:02:48 - G. Visser-Voorn
  02:02:51 - 02:03:00 - Y.A. Hümmels
  02:03:00 - 02:03:45 - G. Visser-Voorn
  02:03:49 - 02:04:12 - E.G. Versteeg
  02:04:17 - 02:04:57 - J.W. Elferink
  02:04:59 - 02:05:33 - M.I. Jeliazkova
  02:05:35 - 02:08:12 - G.O van Veldhuizen
  02:08:12 - 02:09:01 - VHA van Dijk
  02:09:04 - 02:09:38 - G.O van Veldhuizen
  02:15:17 - 02:19:47 - A. Koç
 • 7


  02:19:51 - 02:25:13 - G.O van Veldhuizen
  02:25:16 - 02:26:28 - A. Koç
  02:26:29 - 02:27:02 - V.H.A. van Dijk
  02:27:02 - 02:27:18 - A. Koç
  02:27:24 - 02:28:13 - M.G.B. Teutelink
  02:28:21 - 02:29:17 - G.O van Veldhuizen
  02:29:17 - 02:29:24 - A. Koç
  02:29:32 - 02:31:33 - G. Visser-Voorn
  02:32:11 - 02:34:05 - G.O van Veldhuizen
  02:34:09 - 02:34:10 - A. Koç
  02:34:17 - 02:35:01 - G. Visser-Voorn
  02:35:02 - 02:35:53 - A. Koç
  02:35:57 - 02:37:39 - J.A.F. Jansen
 • 8
 • 99
 • 99.1

  Het onderhoud van de openbare ruimte wordt in Enschede uitgevoerd door Onderhoud Enschede BV. Voor de realisatie van nieuwe huisvesting van Onderhoud Enschede BV is het noodzakelijk dat zij een lening aantrekken. Deze lening krijgt zij alleen als de gemeente Enschede garant staat. De gemeenteraad van Enschede stemt in met het verstrekken van een gemeentegarantie voor een bedrag van maximaal 5,165 miljoen euro.