Stedelijke commissie

maandag 23 september 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.1
 • 2.2
 • 3
 • 4


  00:03:39 - 00:06:03 - E.G. Versteeg
  00:06:18 - 00:07:27 - G. Visser-Voorn
  00:07:32 - 00:08:24 - V.H.A. van Dijk
  00:08:32 - 00:08:57 - M van Lagen
  00:09:02 - 00:10:03 - P. van Ek
  00:10:07 - 00:18:50 - N. van den Berg
  00:19:03 - 00:19:23 - E.G. Versteeg
  00:19:33 - 00:20:15 - G. Visser-Voorn
  00:20:17 - 00:20:53 - V.H.A. van Dijk
  00:20:55 - 00:21:32 - M van Lagen
  00:21:33 - 00:22:07 - P. van Ek
  00:22:09 - 00:27:20 - N. van den Berg
  00:27:35 - 00:28:01 - P. van Ek
  00:28:01 - 00:28:13 - N. van den Berg
  00:28:18 - 00:28:39 - M van Lagen
 • 5.a

  De Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers wordt gewijzigd. De voornaamste reden is de aanscherping en verduidelijking van de vereisten waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo komen BV’s niet langer in aanmerking voor subsidie. Zodat we beter waarborgen dat zorggeld daadwerkelijk wordt ingezet voor zorg.

  De nieuwe Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019 treedt op 1 oktober 2019 in werking, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad op 30 september 2019 en werkt terug tot donderdag 11 juli 2019 de datum waarop middels een persbericht is aangekondigd dat de verordening gewijzigd wordt.  00:32:39 - 00:34:04 - J.W. Elferink
  00:34:11 - 00:35:55 - E.G. Versteeg
  00:35:59 - 00:37:53 - G. Visser-Voorn
  00:37:57 - 00:39:06 - J. Wichgers-Apeldoorn
  00:39:06 - 00:39:48 - H. de Roode
  00:39:48 - 00:40:19 - G. Visser-Voorn
  00:40:24 - 00:40:41 - H. de Roode
  00:40:42 - 00:41:06 - G. Visser-Voorn
  00:41:29 - 00:42:46 - G.M. Kel
  00:42:46 - 00:44:54 - R. Denneboom
  00:45:00 - 00:45:36 - M.R. Brejaart
  00:45:40 - 00:46:34 - I.G. Rutjes
  00:46:48 - 00:48:59 - R. Hofman-Bijlstra
  00:48:59 - 00:51:45 - J.C.R. van Houdt
  00:51:45 - 00:52:04 - E.G. Versteeg
  00:52:04 - 00:54:00 - J.C.R. van Houdt
  00:54:00 - 00:54:26 - J.W. Elferink
  00:54:26 - 00:55:16 - J.C.R. van Houdt
  00:55:16 - 00:55:30 - M.R. Brejaart
  00:55:30 - 00:57:55 - J.C.R. van Houdt
  00:57:55 - 00:58:14 - G.M. Kel
  00:58:14 - 00:58:53 - J.C.R. van Houdt
  00:58:53 - 00:59:32 - G. Visser-Voorn
  00:59:32 - 00:59:48 - J.C.R. van Houdt
  00:59:48 - 01:00:11 - G. Visser-Voorn
  01:00:11 - 01:00:14 - J.C.R. van Houdt
  01:02:01 - 01:02:21 - R. Denneboom
  01:02:21 - 01:02:44 - J.C.R. van Houdt
  01:02:44 - 01:02:54 - R. Denneboom
  01:02:54 - 01:03:00 - J.C.R. van Houdt
  01:03:00 - 01:03:26 - R. Denneboom
  01:03:44 - 01:05:07 - J.C.R. van Houdt
  01:05:07 - 01:06:10 - R. Denneboom
  01:06:12 - 01:06:46 - J.C.R. van Houdt
  01:06:46 - 01:06:55 - I.G. Rutjes
  01:06:58 - 01:07:09 - J.C.R. van Houdt
  01:07:09 - 01:07:11 - I.G. Rutjes
  01:07:11 - 01:09:06 - J.C.R. van Houdt
  01:09:06 - 01:09:19 - E.G. Versteeg
  01:09:19 - 01:09:24 - J.C.R. van Houdt
  01:09:25 - 01:09:27 - E.G. Versteeg
  01:09:27 - 01:10:11 - J.C.R. van Houdt
  01:10:11 - 01:10:45 - E.G. Versteeg
  01:10:48 - 01:10:58 - J.C.R. van Houdt
  01:12:42 - 01:12:54 - G. Visser-Voorn
  01:12:59 - 01:13:42 - J.C.R. van Houdt
  01:13:55 - 01:14:07 - G. Visser-Voorn
  01:14:26 - 01:14:41 - R. Denneboom
 • 5.b

  Het college heeft een advies ontvangen van de Wmo raad op de gewijzigde subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners 2019. De verordening wordt na instemming van het college met de reactie op het advies aangepast conform deze reactie.


 • 6.a

  Het vasthouden van talent is één van de speerpunten uit het Enschedese coalitieakkoord. Het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor deze groep hoort hierbij. Veel talenten willen (hoog)stedelijk wonen, met alle voorzieningen onder handbereik. Daarnaast willen we de leefbaarheid in wijken goed houden. We sturen daarom kwalitatief op plekken waar we nog appartementen en studio’s willen toevoegen. In juni 2018 is hiervoor beleid vastgesteld en een voorbereidingsbesluit van kracht geworden, dat dit tijdelijk regelt en er voor zorgt dat bouwplannen die anders niet geweigerd zouden kunnen worden kunnen worden aangehouden tot de planologische regeling definitief is. Om dit beleid structureel uit te kunnen voeren en de planologische regeling definitief te maken is het actuele woonbeleid vertaald in het nieuwe bestemmingsplan “Kwalitatief sturen op appartementen”. Een integraal onderdeel van de planologische regeling is de beleidsregel ‘Kwalitatief sturen op appartementen’. Deze beleidsregel is sinds juni 2018 van kracht en in april 2019 op onderdelen aangescherpt. Nu hebben we de beleidsregel op basis van het laatste beleid uit de nieuwe Woonvisie en ervaringen uit de praktijk verder aangepast en opnieuw vastgesteld.  01:20:32 - 01:23:03 - J.E.L. Futselaar
  01:23:12 - 01:24:44 - L.I.P Lents
  01:24:47 - 01:26:05 - G. Visser-Voorn
  01:26:09 - 01:28:46 - J.G.A. Nijhuis
  01:28:48 - 01:29:21 - A.G.J. ten Vergert
  01:29:25 - 01:32:09 - V.H.A. van Dijk
  01:32:12 - 01:33:56 - E.G. Versteeg
  01:34:00 - 01:36:03 - A.K. Boersma
  01:36:06 - 01:36:29 - M.R. Brejaart
  01:36:32 - 01:38:09 - R. Wessels
  01:38:10 - 01:38:26 - M.R. Brejaart
  01:38:26 - 01:40:18 - R. Wessels
  01:40:22 - 01:41:18 - H. de Roode
  01:41:21 - 01:43:21 - J.W. Elferink
  01:43:21 - 01:49:08 - J.B. Diepemaat
  01:49:08 - 01:49:28 - R. Wessels
  01:49:28 - 01:50:34 - J.B. Diepemaat
  01:50:34 - 01:50:36 - A.K. Boersma
  01:50:58 - 01:52:00 - J.B. Diepemaat
  01:52:00 - 01:52:15 - A.K. Boersma
  01:52:15 - 01:52:32 - J.B. Diepemaat
  01:52:32 - 01:53:23 - R. Wessels
  01:53:23 - 01:54:01 - J.B. Diepemaat
  01:54:01 - 01:54:13 - R. Wessels
  01:54:13 - 01:54:27 - J.B. Diepemaat
  01:54:28 - 01:55:05 - J.G.A. Nijhuis
  01:55:05 - 01:55:21 - R. Wessels
  01:55:22 - 01:55:50 - J.G.A. Nijhuis
  01:55:53 - 01:56:24 - R. Wessels
  01:56:24 - 01:58:38 - J.B. Diepemaat
  01:58:39 - 01:59:39 - V.H.A. van Dijk
  01:59:39 - 01:59:45 - J.B. Diepemaat
  01:59:46 - 01:59:49 - R. Wessels
  01:59:50 - 02:01:17 - J.B. Diepemaat
  02:01:17 - 02:01:31 - E.G. Versteeg
  02:01:38 - 02:01:48 - J.B. Diepemaat
  02:01:52 - 02:01:55 - L.I.P Lents
  02:02:08 - 02:02:12 - J.B. Diepemaat
  02:02:31 - 02:02:32 - L.I.P Lents
  02:02:32 - 02:02:35 - J.B. Diepemaat
  02:02:35 - 02:02:44 - J.G.A. Nijhuis
  02:02:57 - 02:04:01 - J.B. Diepemaat
  02:04:01 - 02:04:25 - J.G.A. Nijhuis
  02:04:25 - 02:04:37 - J.B. Diepemaat
  02:04:37 - 02:04:38 - L.I.P Lents
  02:04:38 - 02:04:55 - J.B. Diepemaat
  02:04:58 - 02:05:22 - R. Wessels
  02:05:22 - 02:05:37 - J.B. Diepemaat
  02:05:57 - 02:06:37 - J.E.L. Futselaar
  02:06:40 - 02:06:43 - J.B. Diepemaat
  02:06:46 - 02:07:19 - J.E.L. Futselaar
  02:07:19 - 02:07:20 - J.B. Diepemaat
  02:07:20 - 02:07:21 - J.E.L. Futselaar
  02:07:23 - 02:07:24 - J.B. Diepemaat
  02:07:24 - 02:07:26 - J.E.L. Futselaar
  02:07:26 - 02:08:31 - J.B. Diepemaat
  02:08:33 - 02:09:04 - J.E.L. Futselaar
  02:09:04 - 02:09:44 - J.B. Diepemaat
  02:09:54 - 02:10:28 - R. Wessels
  02:10:28 - 02:11:34 - J.B. Diepemaat
  02:11:37 - 02:12:12 - A.K. Boersma
  02:12:12 - 02:12:34 - J.B. Diepemaat
  02:12:35 - 02:12:44 - A.K. Boersma
  02:13:03 - 02:13:09 - E.G. Versteeg
  02:13:12 - 02:13:33 - J.E.L. Futselaar
  02:14:18 - 02:14:24 - L.I.P Lents
 • 6.b

  Het vasthouden van talent is één van de speerpunten uit het Enschedese coalitieakkoord. Het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor deze groep hoort hierbij. Uit onderzoek blijkt dat talenten een voorkeur hebben voor middenhuurwoningen. Over het bouwen van voldoende middenhuurwoningen worden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Ook particulieren en beleggers kunnen middenhuurwoningen realiseren. Met deze ontwikkelaars worden afspraken hierover meestal vastgelegd in een privaatrechtelijke (exploitatie)overeenkomst. De Wet ruimtelijke ordening biedt tegenwoordig ook de mogelijkheid om in bestemmingsplannen te eisen dat er een bepaalde categorie woningen wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen en bij transformatie van bestaande bouw. Dit kan onder andere voor middenhuurwoningen en voor sociale huur. Om die eisen in een bestemmingsplan te kunnen opnemen dient de gemeenteraad tevens een verordening te hebben vastgesteld. In die verordening wordt op basis van inkomensgrenzen de doelgroep aangewezen en worden de maximale aanvangshuurprijs en de maximale bovengrens voor middenhuurwoningen vastgelegd. De verordening regelt ook voor hoe lang de gerealiseerde middenhuurwoningen beschikbaar moeten blijven voor de aangewezen doelgroepen. De verordening kan alleen worden toegepast wanneer in een nieuw bestemmingsplan expliciet is opgenomen dat middenhuurwoningen dienen te worden gerealiseerd. De verordening heeft geen doorwerking op bestaande bestemmingsplannen. Voor sociale huur is het niet nodig een verordening vast te stellen, omdat de afspraken daarover met de corporaties voldoende zijn. Enschede heeft momenteel nog geen verordening. Om zo optimaal mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de Woonvisie wordt de gemeenteraad voorgesteld de verordening ‘geliberaliseerde middenhuur Enschede 2019’ vast te stellen.


 • 7

  Naar aanleiding van de Regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente, heeft de gemeente besloten om 48 van de beschikbare 77 hectare bedrijventerrein te deprogrammeren naar een andere bestemming. De onderliggende keuzes zijn gemaakt op basis van de in mei 2019 vastgestelde Visie Werklocaties. De kosten van het afboeken van deze gronden zijn geraamd op 18,28 miljoen euro en worden gedekt uit de algemene reserve van de gemeente. De afboeking van het grootste deel van de Usseler Es (Bolling en Westkrans) naar landbouw/natuur is daarbij inbegrepen. Om in de actuele behoefte naar uitbreidingsruimte voor het bestaande lokale MKB te kunnen voorzien gaat de gemeente over tot ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Oostkrans van de Usseler Es. Dat is het terrein rondom het dierenasiel, tussen de Usselerrondweg en Rijksweg A35, deels ten noorden en deels ten zuiden van de Haaksbergerstraat. Tegelijkertijd wordt het bestaande aanbod op Josink Es en Euregio Bedrijvenpark verbeterd zodat de kenmerken en kwaliteiten van de resterende kavels beter aansluiten bij de wensen van de markt.  02:29:45 - 02:30:58 - D Dönmez
  02:30:58 - 02:31:23 - A.G.J. ten Vergert
  02:31:23 - 02:31:52 - D Dönmez
  02:31:54 - 02:32:25 - R. Wessels
  02:32:26 - 02:33:07 - D Dönmez
  02:33:11 - 02:35:31 - R. Wessels
  02:35:35 - 02:37:55 - G.J.S. Tillema
  02:37:57 - 02:38:28 - J.W. Elferink
  02:38:32 - 02:40:09 - L.I.P Lents
  02:40:12 - 02:40:47 - A.G.J. ten Vergert
  02:40:47 - 02:40:58 - L.I.P Lents
  02:40:58 - 02:41:22 - A.G.J. ten Vergert
  02:41:22 - 02:42:25 - L.I.P Lents
  02:42:33 - 02:43:54 - H. de Roode
  02:43:56 - 02:47:06 - J.G.A. Nijhuis
  02:47:09 - 02:48:17 - A. Brouwer
  02:48:19 - 02:48:32 - R. Wessels
  02:48:32 - 02:48:51 - A. Brouwer
  02:48:52 - 02:49:21 - D Dönmez
  02:49:21 - 02:49:44 - A. Brouwer
  02:49:55 - 02:51:32 - P. van Ek
  02:51:38 - 02:53:22 - E.G. Versteeg
  02:53:28 - 02:55:52 - G. Visser-Voorn
  02:55:52 - 02:56:46 - J.G.A. Nijhuis
  02:56:47 - 02:57:39 - G. Visser-Voorn
  02:57:39 - 02:57:56 - J.G.A. Nijhuis
  02:57:57 - 02:58:57 - G. Visser-Voorn
  02:58:58 - 02:59:27 - J.G.A. Nijhuis
  02:59:33 - 02:59:56 - G. Visser-Voorn
  03:00:00 - 03:01:28 - A.G.J. ten Vergert
  03:01:28 - 03:02:04 - G. Visser-Voorn
  03:02:04 - 03:03:43 - A.G.J. ten Vergert
  03:03:44 - 03:04:24 - J.G.A. Nijhuis
  03:04:24 - 03:06:16 - A.G.J. ten Vergert
  03:06:18 - 03:06:53 - R. Wessels
  03:06:55 - 03:08:03 - A.G.J. ten Vergert
  03:08:05 - 03:09:08 - G.J.S. Tillema
  03:09:09 - 03:10:14 - A.G.J. ten Vergert
  03:10:15 - 03:10:46 - G.J.S. Tillema
  03:10:47 - 03:10:55 - A.G.J. ten Vergert
  03:11:00 - 03:11:28 - R. Wessels
  03:11:37 - 03:12:12 - G. Visser-Voorn
  03:12:26 - 03:12:54 - J.G.A. Nijhuis
  03:13:04 - 03:18:11 - J.B. Diepemaat
  03:18:11 - 03:18:17 - R. Wessels
  03:18:17 - 03:23:17 - J.B. Diepemaat
  03:23:17 - 03:23:29 - R. Wessels
  03:23:29 - 03:23:40 - J.B. Diepemaat
  03:24:33 - 03:25:08 - L.I.P Lents
  03:25:08 - 03:26:19 - J.B. Diepemaat
  03:26:19 - 03:26:20 - L.I.P Lents
  03:26:33 - 03:26:40 - J.B. Diepemaat
  03:26:46 - 03:27:00 - R. Wessels
  03:27:01 - 03:27:50 - J.B. Diepemaat
  03:27:51 - 03:28:22 - P. van Ek
  03:28:24 - 03:28:44 - J.B. Diepemaat
  03:28:44 - 03:28:52 - P. van Ek
  03:28:59 - 03:29:10 - J.B. Diepemaat
  03:29:10 - 03:30:08 - G. Visser-Voorn
  03:30:09 - 03:30:35 - J.B. Diepemaat
  03:30:35 - 03:30:51 - G. Visser-Voorn
  03:30:51 - 03:31:24 - J.B. Diepemaat
  03:31:30 - 03:31:32 - A.G.J. ten Vergert
  03:31:35 - 03:31:38 - L.I.P Lents
  03:31:38 - 03:31:44 - R. Wessels
  03:31:46 - 03:31:56 - G. Visser-Voorn
  03:31:57 - 03:32:13 - L.I.P Lents
 • 8
 • 99
 • 99.1

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen de subsidieverordening culturele activiteiten 2014 aan te passen zodat studentactiviteiten een eigen budget krijgen binnen deze subsidieregeling.

  In 2019 heeft de gemeente veel meer aanvragen ontvangen voor een subsidie uit de subsidieverordening culturele activiteiten 2014, dan in de voorgaande jaren. Hierdoor was het budget voor deze activiteiten halverwege het jaar op. Dit is voor het eerst sinds de invoering in 2014 het geval. Inwoners en organisaties weten de gemeente beter dan voorheen te vinden. Op zich is dat ook de insteek van dit budget. We dragen bij aan activiteiten zolang er budget is, op de gedachte wie het eerst komt het eerst maalt. Nadeel is dat belangrijke activiteiten voor en door studenten in o.a. de introductieweek hiermee geen bijdrage kunnen krijgen. Het studiejaar eindigt rond juli/augustus en het nieuwe studiejaar start rond september. Dat betekent dat er weer nieuwe studenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van events en het aanvragen van een subsidie. Omdat deze studenten pas later in het jaar de subsidie kunnen aanvragen worden zij het benadeeld door het systeem van de verordening, terwijl hun activiteiten belangrijk zijn voor de doelen van de stad. Daarom heeft het college besloten de raad voor te stellen de verordening op één onderdeel aan te passen, waardoor er een budget apart wordt gezet voor het onderdeel Studenten in de subsidieverordening.


 • 99.2

  De lopende overeenkomst met Deloitte Accountants BV om de jaarrekening van de Gemeente Enschede te controleren loopt eind 2019 af. Voor het benoemen van een accountant voor een nieuwe periode is een Europese aanbesteding noodzakelijk. Het resultaat daarvan is om de raad te vragen om Deloitte Accountants BV te benoemen als accountant van onze gemeente voor de jaren 2020 t/m 2022.