Stedelijke commissie

maandag 7 oktober 2019 19:00 - 22:45

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  De gemeenteraad heeft in de motie d.d. 13 mei 2019 het college opgedragen:
  In de APV op te nemen dat in de gebieden waar al een verbod geldt op drugsgebruik ook gebruik van lachgas -al dan niet in combinatie met ballonnen- verboden wordt;
  o In de APV op te nemen dat evenementen en festivals geen vergunning krijgen als gebruik en verkoop van lachgas niet wordt verboden;
  o In de APV op te nemen dat in de horeca in de gemeente Enschede er geen lachgas gebruikt mag worden;
  o In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas.

  Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze motie, waardoor het gebruik van lachgas wanneer dat samengaat met openbare orde verstorende en overlast gevende gedragingen, het gebruik en de verkoop van lachgas in door de burgemeester aan te wijzen gebieden en het gebruik en de verkoop bij evenementen, verboden wordt.  00:04:47 - 00:09:39 - Inspreker
  00:09:44 - 00:12:48 - I.G. Rutjes
  00:12:48 - 00:13:03 - M. Jajan
  00:13:03 - 00:13:36 - I.G. Rutjes
  00:13:38 - 00:14:01 - M. Jajan
  00:14:01 - 00:14:51 - I.G. Rutjes
  00:14:51 - 00:15:26 - A. Koç
  00:15:52 - 00:17:07 - I.G. Rutjes
  00:17:13 - 00:18:44 - N. van den Berg
  00:18:47 - 00:18:59 - I.G. Rutjes
  00:19:01 - 00:19:50 - N. van den Berg
  00:20:01 - 00:21:24 - Inspreker
  00:21:57 - 00:21:57 - M. Jajan
  00:22:55 - 00:22:56 - I.G. Rutjes
  00:23:42 - 00:23:43 - J.G.A. Nijhuis
  00:29:10 - 00:34:08 - G.J.S. Tillema
  00:34:08 - 00:34:29 - J.E.L. Futselaar
  00:34:37 - 00:37:54 - G.J.S. Tillema
  00:37:57 - 00:40:47 - J. Kort
  00:40:49 - 00:43:08 - G. Visser-Voorn
  00:43:08 - 00:43:47 - J.G.A. Nijhuis
  00:43:48 - 00:44:49 - G. Visser-Voorn
  00:44:49 - 00:45:00 - J.G.A. Nijhuis
  00:45:00 - 00:45:01 - G. Visser-Voorn
  00:45:01 - 00:45:05 - J.G.A. Nijhuis
  00:45:05 - 00:45:08 - G. Visser-Voorn
  00:45:08 - 00:45:39 - A.K. Boersma
  00:45:40 - 00:48:38 - G. Visser-Voorn
  00:48:43 - 00:51:13 - A.G.A. Blömer
  00:51:16 - 00:52:43 - A.K. Boersma
  00:52:45 - 00:55:30 - G.M. Kel
  00:55:30 - 00:55:46 - M van Lagen
  00:55:46 - 00:57:02 - G.M. Kel
  00:57:02 - 00:57:42 - G. Visser-Voorn
  00:57:42 - 00:57:55 - G.M. Kel
  00:57:55 - 00:58:38 - G. Visser-Voorn
  00:58:38 - 00:58:45 - G.M. Kel
  00:58:45 - 00:58:51 - G. Visser-Voorn
  00:58:51 - 00:58:59 - G.M. Kel
  00:58:59 - 00:59:19 - G.J.S. Tillema
  00:59:19 - 01:00:10 - G.M. Kel
  01:00:10 - 01:00:50 - G.J.S. Tillema
  01:00:57 - 01:01:14 - G.M. Kel
  01:01:14 - 01:01:57 - G.J.S. Tillema
  01:01:57 - 01:02:10 - G.M. Kel
  01:02:18 - 01:02:18 - J.E.L. Futselaar
  01:02:38 - 01:02:47 - G.M. Kel
  01:02:54 - 01:05:18 - A.T. Çoban
  01:05:18 - 01:08:46 - M van Lagen
  01:08:51 - 01:13:55 - E.G. Versteeg
 • 5.a

  Het college stelt de raad voor om op basis van een evaluatie maatregelen die ingezet zijn tegen illegale bijplaatsingen voort te zetten. Hoewel niet aan te tonen is dat de ingezette maatregelen daadwerkelijk leiden tot vermindering van illegale bijplaatsingen, vormen het stortquotum van 75 kilo en het lagere voorrijtarief wel een gewenste service voor de inwoners. Daarom wordt voorgesteld deze maatregelen te handhaven. Het toegankelijk maken van alle ondergrondse containers voor alle huishoudens zal aan het eind van dit jaar worden uitgevoerd. Ook stelt het college voor de extra inzet op handhaving (2 fte) die na invoering van diftar voor drie jaar vanuit de voorziening afvalstoffen is gedekt, nu structureel te maken.  01:13:55 - 01:15:54 - H. de Roode
  01:15:54 - 01:16:27 - G. Visser-Voorn
  01:16:31 - 01:17:17 - H. de Roode
  01:17:17 - 01:17:55 - G. Visser-Voorn
  01:17:55 - 01:17:56 - G.J.S. Tillema
  01:18:01 - 01:18:39 - H. de Roode
  01:18:40 - 01:19:22 - G.J.S. Tillema
  01:19:43 - 01:19:52 - G. Visser-Voorn
  01:19:55 - 01:23:49 - H. de Roode
  01:23:52 - 01:23:52 - J.E.L. Futselaar
  01:29:32 - 01:29:40 - M.R. Brejaart
  01:29:40 - 01:29:56 - J.E.L. Futselaar
  01:29:57 - 01:30:05 - G.M. Kel
  01:30:06 - 01:30:29 - J.E.L. Futselaar
  01:30:33 - 01:34:00 - M.R. Brejaart
  01:34:00 - 01:34:16 - H. de Roode
  01:34:17 - 01:34:28 - M.R. Brejaart
  01:34:29 - 01:34:49 - H. de Roode
  01:34:49 - 01:35:05 - M.R. Brejaart
  01:35:07 - 01:35:25 - H. de Roode
  01:35:32 - 01:35:36 - J.E.L. Futselaar
  01:35:41 - 01:35:52 - M.R. Brejaart
  01:35:52 - 01:35:56 - G.J.S. Tillema
  01:35:56 - 01:35:58 - M.R. Brejaart
  01:35:58 - 01:36:38 - G.J.S. Tillema
  01:36:38 - 01:37:06 - M.R. Brejaart
  01:37:58 - 01:38:02 - G.M. Kel
  01:38:06 - 01:38:11 - M.R. Brejaart
  01:38:11 - 01:38:21 - G.M. Kel
  01:38:22 - 01:38:28 - M.R. Brejaart
  01:38:37 - 01:41:50 - J.C.R. van Houdt
  01:41:50 - 01:42:10 - M.R. Brejaart
  01:42:10 - 01:42:50 - J.C.R. van Houdt
  01:42:50 - 01:43:07 - M.R. Brejaart
  01:43:07 - 01:46:31 - J.C.R. van Houdt
  01:46:31 - 01:46:51 - M.R. Brejaart
  01:46:51 - 01:46:53 - J.C.R. van Houdt
  01:46:53 - 01:47:06 - M.R. Brejaart
  01:47:06 - 01:47:54 - J.C.R. van Houdt
  01:47:54 - 01:48:30 - H. de Roode
  01:48:31 - 01:50:05 - J.C.R. van Houdt
  01:50:05 - 01:50:28 - A.T. Çoban
  01:50:28 - 01:52:22 - J.C.R. van Houdt
  01:52:22 - 01:55:27 - E.G. Versteeg
  01:55:27 - 01:55:40 - J.C.R. van Houdt
  01:55:40 - 01:56:29 - J.G.A. Nijhuis
  01:56:30 - 01:56:47 - J.C.R. van Houdt
  01:57:46 - 01:58:22 - J. Kort
  01:58:24 - 01:58:50 - G. Visser-Voorn
  01:58:58 - 01:59:26 - H. de Roode
  01:59:27 - 02:01:28 - J.C.R. van Houdt
  02:01:31 - 02:01:59 - G. Visser-Voorn
  02:01:59 - 02:02:13 - J.C.R. van Houdt
  02:02:13 - 02:02:57 - J.G.A. Nijhuis
  02:02:58 - 02:03:36 - J.C.R. van Houdt
  02:03:36 - 02:03:37 - G.J.S. Tillema
  02:03:37 - 02:03:48 - J.C.R. van Houdt
  02:03:48 - 02:04:16 - G.J.S. Tillema
  02:04:20 - 02:08:16 - J.C.R. van Houdt
  02:08:16 - 02:08:17 - A.K. Boersma
  02:08:17 - 02:15:23 - J.C.R. van Houdt
  02:15:23 - 02:15:31 - J.G.A. Nijhuis
  02:15:31 - 02:15:33 - J.C.R. van Houdt
  02:15:33 - 02:16:09 - G.J.S. Tillema
  02:16:11 - 02:16:12 - J. Kort
  02:16:14 - 02:16:53 - G. Visser-Voorn
  02:16:57 - 02:16:57 - A.G.A. Blömer
  02:16:57 - 02:17:00 - G. Visser-Voorn
  02:17:00 - 02:17:23 - A.G.A. Blömer
  02:17:25 - 02:17:39 - A.K. Boersma
  02:17:44 - 02:17:56 - G.M. Kel
  02:18:02 - 02:19:02 - A.T. Çoban
  02:19:35 - 02:20:11 - M van Lagen
  02:20:14 - 02:20:51 - E.G. Versteeg
  02:21:05 - 02:21:25 - H. de Roode
  02:21:29 - 02:21:56 - J.E.L. Futselaar
  02:22:08 - 02:23:29 - M.R. Brejaart
  02:24:07 - 02:26:05 - J.C.R. van Houdt
 • 5.b

  Het college stelt de raad voor met ingang van 1 januari 2021 een minicontainer voor verpakkingen in te voeren en de inzamelfrequentie van de huis-aan-huis inzameling van restafval en verpakkingen te verlagen naar 1 keer in de 4 weken. Deze maatregel draagt bij aan de doelstelling van een Afvalloos Twente, te weten 50 kilo restafval per inwoner in 2030. Laagbouwbewoners kunnen kiezen welke minicontainer ze aan huis willen hebben (een 140 liter of 240 liter minicontainer) en welke stromen ze eventueel zouden willen wegbrengen. Het gaat hier om de afvalstromen restafval, verpakkingenafval, oud papier en gft-afval (m.u.v. wegbrengen). De bewoners hebben op deze manier keuzevrijheid en de verpakkingencontainer biedt veel voordelen ten opzichte van de losse zakken inzameling. De zakken worden vanaf 1 januari 2021 niet meer ter beschikking te gesteld. De afvalstoffenheffing wordt verlaagd met 1,92 euro als gevolg van dit besluit. Ingeschat wordt dat de laagbouw gemiddeld 1 keer minder gaat aanbieden waardoor zij aanvullend besparen op het variabele deel van de afvalstoffenheffing.


 • 6

  In Enschede wordt sinds 1 januari 2015 bij de Ondersteuning bij het Huishouden resultaatgericht gewerkt en staat het resultaat “schoon en leefbaar huis” centraal. De Centrale Raad van Beroep heeft eind 2018 en in februari 2019 uitspraken gedaan waardoor deze resultaatgerichte werkwijze aanpassing behoeft. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat, in ieder geval onder de huidige Wmo 2015, er slechts rechtszekerheid wordt geboden aan inwoners indien er eveneens tijd wordt toegevoegd aan een (resultaatgerichte) beschikking. Om uitvoering te geven aan deze uitspraken dient het beleid voor Ondersteuning bij het Huishouden, de verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning en daarmee de werkwijze tot indiceren voor huishoudelijke ondersteuning aangepast te worden. Er ligt ook een brief van het ministerie die de wet wil wijzigen naar aanleiding van deze uitspraken waarbij hij resultaatgericht werken zonder tijd mogelijk wil maken. Indien die wijziging is doorgevoerd zou ons huidige beleid in de basis voldoen. Het doorvoeren van deze wetswijziging neemt echter naar verwachting 1-2 jaar in beslag en daarop kunnen we niet wachten vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners. Daarom voeren we voor nieuwe inwoners eveneens tijd toe aan de resultaatgerichte beschikking. Op het moment dat de wetswijziging is doorgevoerd moet opnieuw bezien worden wat dit betekent voor onze werkwijze.  02:31:58 - 02:37:03 - Inspreker
  02:37:03 - 02:37:59 - J.E.L. Futselaar
  02:37:59 - 02:39:53 - Inspreker
  02:39:53 - 02:40:37 - G. Visser-Voorn
  02:40:37 - 02:41:53 - Inspreker
  02:41:53 - 02:42:09 - G. Visser-Voorn
  02:42:09 - 02:43:03 - Inspreker
  02:43:03 - 02:43:43 - R. Denneboom
  02:43:43 - 02:43:44 - Inspreker
  02:43:44 - 02:43:45 - R. Denneboom
  02:43:45 - 02:44:21 - Inspreker
  02:44:21 - 02:44:59 - J. Kort
  02:45:09 - 02:50:04 - H. Meijer-Ytsma
  02:50:06 - 02:50:09 - E.G. Versteeg
  02:50:09 - 02:50:39 - G. Visser-Voorn
  02:50:39 - 02:51:26 - H. Meijer-Ytsma
  02:51:28 - 02:52:03 - G. Visser-Voorn
  02:52:03 - 02:52:32 - H. Meijer-Ytsma
  02:52:34 - 02:52:59 - G. Visser-Voorn
  02:53:01 - 02:54:01 - J.E.L. Futselaar
  02:54:01 - 02:54:30 - H. Meijer-Ytsma
  02:54:30 - 02:54:41 - J.E.L. Futselaar
  02:54:41 - 02:54:55 - H. Meijer-Ytsma
  02:54:55 - 02:55:34 - J.E.L. Futselaar
  02:55:34 - 02:55:34 - H. Meijer-Ytsma
  02:55:38 - 02:57:24 - E.G. Versteeg
  02:57:27 - 03:01:10 - S. Nijenhuis
  03:01:14 - 03:02:36 - D. Sariakçe
  03:02:37 - 03:03:09 - G.M. Kel
  03:03:11 - 03:03:30 - J.E.L. Futselaar
  03:03:30 - 03:03:34 - G.M. Kel
  03:03:39 - 03:05:03 - Y.A. Hümmels
  03:05:05 - 03:05:41 - A.J. Verbeek
  03:05:41 - 03:05:47 - G.M. Kel
  03:05:47 - 03:06:35 - A.J. Verbeek
  03:06:35 - 03:06:48 - G.M. Kel
  03:06:48 - 03:07:15 - A.J. Verbeek
  03:07:15 - 03:07:30 - H. Meijer-Ytsma
  03:07:30 - 03:07:42 - A.J. Verbeek
  03:07:42 - 03:07:51 - H. Meijer-Ytsma
  03:07:51 - 03:07:56 - A.J. Verbeek
  03:07:56 - 03:08:16 - H. Meijer-Ytsma
  03:08:16 - 03:10:31 - A.J. Verbeek
  03:10:31 - 03:10:45 - D. Sariakçe
  03:10:47 - 03:11:04 - A.J. Verbeek
  03:11:04 - 03:11:23 - Y.A. Hümmels
  03:11:23 - 03:11:34 - A.J. Verbeek
  03:11:34 - 03:16:46 - G. Visser-Voorn
  03:17:15 - 03:20:28 - J. Kort
  03:20:32 - 03:21:51 - I.G. Rutjes
  03:21:52 - 03:22:32 - J. Kort
  03:22:32 - 03:24:00 - I.G. Rutjes
  03:24:07 - 03:26:33 - R. Denneboom
  03:26:42 - 03:27:55 - A. Brouwer
  03:27:59 - 03:30:04 - J.E.L. Futselaar
  03:30:04 - 03:30:07 - H. Meijer-Ytsma
  03:30:07 - 03:30:37 - J.E.L. Futselaar
  03:30:37 - 03:31:11 - H. Meijer-Ytsma
  03:31:12 - 03:31:18 - J.E.L. Futselaar
  03:31:18 - 03:31:19 - H. Meijer-Ytsma
  03:31:19 - 03:33:12 - J.E.L. Futselaar
  03:33:36 - 03:34:41 - N. van den Berg
  03:34:45 - 03:35:03 - J.E.L. Futselaar
  03:35:03 - 03:36:13 - N. van den Berg
  03:36:13 - 03:36:13 - H. Meijer-Ytsma
  03:36:13 - 03:36:46 - N. van den Berg
  03:36:46 - 03:36:52 - H. Meijer-Ytsma
  03:36:52 - 03:47:58 - N. van den Berg
  03:47:58 - 03:48:50 - H. Meijer-Ytsma
  03:48:55 - 03:49:02 - R. Denneboom
  03:49:06 - 03:49:24 - I.G. Rutjes
  03:49:25 - 03:49:52 - N. van den Berg
  03:49:56 - 03:49:57 - I.G. Rutjes
  03:49:59 - 03:51:08 - J. Kort
  03:51:10 - 03:52:56 - G. Visser-Voorn
  03:52:58 - 03:53:40 - A.J. Verbeek
  03:53:40 - 03:53:43 - N. van den Berg
  03:53:43 - 03:53:57 - A.J. Verbeek
  03:53:57 - 03:54:18 - Y.A. Hümmels
  03:54:20 - 03:54:27 - G.M. Kel
  03:54:29 - 03:54:59 - D. Sariakçe
  03:54:59 - 03:56:07 - S. Nijenhuis
  03:56:09 - 03:56:43 - E.G. Versteeg
  03:56:43 - 03:58:06 - H. Meijer-Ytsma
  03:58:06 - 03:58:09 - N. van den Berg
  03:58:09 - 03:58:36 - H. Meijer-Ytsma
  03:58:39 - 04:00:54 - J.E.L. Futselaar
  04:00:56 - 04:01:16 - Y.A. Hümmels
  04:01:24 - 04:01:26 - J. Kort
  04:02:18 - 04:02:26 - A. Brouwer
  04:02:31 - 04:02:33 - I.G. Rutjes
  04:02:50 - 04:04:05 - N. van den Berg
  04:04:05 - 04:04:19 - H. Meijer-Ytsma
  04:04:19 - 04:04:30 - N. van den Berg
  04:04:30 - 04:04:46 - H. Meijer-Ytsma
  04:04:46 - 04:05:29 - N. van den Berg
  04:06:02 - 04:07:15 - Inspreker
  04:07:15 - 04:07:17 - H. Meijer-Ytsma
 • 7