Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 13 maart 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.03.08

  Mevrouw Visser-Voorn heeft namens Enschede Anders artikel 35 vragen gesteld over de vestiging van het bandenrecyclingbedrijf Doornberg in het Havengebied van Enschede. Deze vragen zijn door het college van B&W puntsgewijs beantwoord conform het bijgevoegde beantwoordingsformulier.


 • 2021.03.09

  In 2018 heeft het college een algemene ontheffing verleend voor het stoken van vuur buiten de bebouwde kom. Op 21 maart 2021 loopt die algemene ontheffing af. Het college van B&W heeft deze algemene stookontheffing verlengd. Daardoor blijft het stoken van vuur en het ontsteken van Paasvuren mogelijk zonder dat daar een ontheffing voor hoeft te worden aangevraagd. Tegelijkertijd heeft het college besloten het ontsteken van Paasvuren in 2021 te verbieden, in verband met de corona-pandemie.


 • 2021.03.11

  Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire is ons kabinet afgetreden. Daar heeft mede het rapport Ongekend Onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aan bijgedragen. Het kabinet heeft op 15 januari een uitgebreide reactie gegeven op dat rapport aan de Tweede Kamer. Ook voor de gemeente Enschede, het college, Raad en de organisatie, is het rapport leerzaam. Wat wij ervan leren, in het kader van onze opgave Goed bestuur, hebben we op een rij gezet. Daarover wordt de gemeenteraad geïnformeerd.


 • 2021.03.12

  Om de gedupeerde ouders te ondersteunen is een projectteam samengesteld met 6 ervaren consulenten. Als ouders zich melden, dan krijgen ze een vaste contactpersoon aangewezen die gerichte en passende hulp kan aanbieden als dit wordt gewenst en nodig is. Vorige week hebben de eerste ongeveer 130 ouders een brief van ons gekregen met het aanbod voor ondersteuning. De overige inwoners die zich hebben gemeld krijgen de komende weken een brief van ons. Als ouders zich niet zelf melden n.a.v. de brief van de gemeente, dan bellen we binnen 14 dagen met de ouders of ze alsnog gebruik willen maken van de ondersteuning vanuit de gemeente. We gaan op meerdere leefgebieden de ouders ondersteunen. We kunnen als gemeente niet alle hulp zelf verlenen. Soms moeten we een andere organisatie of instelling inschakelen om mensen doeltreffend te helpen bij hun hulpvraag.