Stedelijke commissie

maandag 28 oktober 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  00:00:39 - 00:01:12 - V.H.A. van Dijk
  00:01:26 - 00:01:34 - A. Koç
 • 2.a
 • 3
 • 4
 • 5.a

  Het college van B&W heeft ingestemd met de gemeentebegroting 2020-2023. De gemeentebegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van 11 november 2019.  00:03:42 - 00:06:25 - J. Kerkwijk
  00:06:39 - 00:07:43 - M.G.B. Teutelink
  00:07:46 - 00:08:06 - Y.A. Hümmels
  00:08:07 - 00:08:20 - J.W. Elferink
  00:08:23 - 00:09:12 - H. de Roode
  00:09:14 - 00:11:05 - A. Koç
  00:11:07 - 00:11:08 - J. Kerkwijk
  00:12:11 - 00:12:45 - A. Koç
  00:12:45 - 00:12:46 - J. Kerkwijk
  00:14:13 - 00:14:23 - A. Koç
  00:14:28 - 00:14:55 - A. Brouwer
  00:14:59 - 00:16:54 - E.G. Versteeg
  00:16:54 - 00:17:14 - M.G.B. Teutelink
  00:17:15 - 00:17:29 - J. Kerkwijk
  00:17:30 - 00:17:54 - E.G. Versteeg
  00:17:54 - 00:17:58 - J. Kerkwijk
  00:17:58 - 00:17:59 - E.G. Versteeg
  00:17:59 - 00:18:12 - J. Kerkwijk
  00:18:15 - 00:18:53 - E.G. Versteeg
  00:18:59 - 00:23:19 - G. Visser-Voorn
  00:23:19 - 00:23:20 - J. Kerkwijk
  00:23:22 - 00:23:25 - R. Wessels
  00:23:28 - 00:23:38 - J. Kerkwijk
  00:23:40 - 00:23:50 - G. Visser-Voorn
  00:23:50 - 00:23:58 - J. Kerkwijk
  00:24:01 - 00:24:17 - G. Visser-Voorn
  00:24:17 - 00:24:18 - J. Kerkwijk
  00:24:52 - 00:27:16 - R. Wessels
  00:27:20 - 00:28:05 - J. Kerkwijk
  00:28:05 - 00:28:35 - R. Wessels
  00:29:21 - 00:31:56 - J.G.A. Nijhuis
  00:31:56 - 00:32:15 - G. Visser-Voorn
  00:32:15 - 00:34:34 - J.G.A. Nijhuis
  00:34:37 - 00:35:03 - G. Visser-Voorn
  00:35:05 - 00:35:50 - J.G.A. Nijhuis
  00:35:57 - 00:36:10 - A. Koç
  00:36:10 - 00:36:59 - J.G.A. Nijhuis
  00:37:08 - 00:37:43 - M.G.B. Teutelink
  00:38:07 - 00:38:48 - P. van Ek
  00:38:58 - 00:49:42 - E. Eerenberg
  00:49:42 - 00:50:21 - J. Kerkwijk
  00:51:11 - 00:52:00 - G. Visser-Voorn
  00:52:02 - 00:55:10 - E. Eerenberg
  00:55:39 - 00:56:05 - R. Wessels
  00:57:40 - 00:58:28 - E. Eerenberg
  00:58:47 - 00:59:54 - J. Kerkwijk
  01:03:24 - 01:03:29 - Ambtenaar
  01:03:35 - 01:03:37 - J.C.R. van Houdt
  01:03:39 - 01:03:51 - Ambtenaar
  01:05:39 - 01:10:23 - Inspreker
 • 5.b

  Het college heeft de gemeentebegroting 2020-2023 op 4 oktober j.l. aan de raad aangeboden. Voor de behandeling in de raad wordt een quickscan van de begroting gemaakt door een externe deskundige, de heer J. de Kruif. Het college heeft kennisgenomen van deze quickscan en een aantal verduidelijkende opmerkingen geplaatst en deze in een brief met de raad gedeeld.


 • 6

  We willen onze stad economisch aantrekkelijker maken, de bereikbaarheid van banen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Door de groei van de economie, de aandacht voor duurzaamheid en de groei vanuit het hart moeten we keuzes maken om Enschede bereikbaar te houden. In de nieuwe mobiliteitsvisie is de richting bepaald. Enschede kiest voor de fiets. In 2030 willen wij dat er 15% minder autoritten binnen de singels zijn en 10% minder autoritten binnen Enschede gemaakt worden. Op de singels zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer, en binnen de Singels wordt meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de stad waarbij de fiets een prominentere rol krijgt. Het meest concreet wordt dit in het Stadserf en rond het station, waar we het stationsplein willen teruggeven aan de voetganger en fietser, het autoverkeer willen we verplaatsen naar de noordkant van het station. De bereikbaarheid van onze topgebieden is van belang, waarbij we het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen faciliteren en dan rechtstreeks naar bestemming laten rijden. We zetten in op mobipunten, waarbij men makkelijker en beter kan overstappen op andere vervoermiddelen. Als grootste stad van Overijssel zullen nieuwe mobiliteitsvormen hier snel hun intrede gaan doen. Het realiseren van een netwerk van mobiliteitspunten waar inwoners en bezoekers hun overstap kunnen maken is daar een voorbeeld van.

  Door de concurrentiepositie van de fiets te versterken en hier met werkgevers over in gesprek te gaan willen we meer Enschedeërs verleiden tot gebruik van de fiets. We willen naar een openbare ruimte die zicht ontwikkelt van ‘je kunt er fietsen’ naar ‘je wilt er fietsen’ (‘able to cycle naar invite to cycle’). Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor het autoverkeer van buiten de stad. Dit autoverkeer moet snel en soepel vanaf de radialen de economische toplocaties kunnen bereiken en ook vanuit de woonwijken dienen de hoofdautoroutes (A1/ A35/ N18) goed bereikbaar te zijn.  01:10:23 - 01:16:21 - R. Denneboom
  01:17:04 - 01:17:08 - Inspreker
  01:25:04 - 01:25:39 - R. Wessels
  01:25:39 - 01:25:50 - Inspreker
  01:25:50 - 01:25:55 - R. Wessels
  01:25:55 - 01:25:57 - Inspreker
  01:25:57 - 01:26:25 - G. Visser-Voorn
  01:26:25 - 01:26:28 - Inspreker
  01:26:28 - 01:26:56 - A.G.J. ten Vergert
  01:27:26 - 01:28:17 - Inspreker
  01:28:32 - 01:32:10 - G.J.S. Tillema
  01:32:10 - 01:32:35 - R. Wessels
  01:32:35 - 01:34:18 - G.J.S. Tillema
  01:34:19 - 01:34:21 - R. Wessels
  01:34:21 - 01:34:22 - G.J.S. Tillema
  01:34:22 - 01:34:49 - R.R. Kreeft
  01:34:51 - 01:35:31 - G.J.S. Tillema
  01:35:31 - 01:35:55 - R.R. Kreeft
  01:35:55 - 01:35:58 - G.J.S. Tillema
  01:35:58 - 01:37:11 - G. Visser-Voorn
  01:37:11 - 01:37:19 - G.J.S. Tillema
  01:37:19 - 01:37:21 - G. Visser-Voorn
  01:37:21 - 01:41:11 - G.J.S. Tillema
  01:41:12 - 01:41:16 - M.G.B. Teutelink
  01:41:17 - 01:41:33 - R. Wessels
  01:41:33 - 01:42:09 - G.J.S. Tillema
  01:42:11 - 01:45:09 - M.G.B. Teutelink
  01:45:09 - 01:45:32 - R. Wessels
  01:45:32 - 01:45:42 - M.G.B. Teutelink
  01:45:42 - 01:45:58 - R. Wessels
  01:45:58 - 01:46:34 - M.G.B. Teutelink
  01:46:34 - 01:47:03 - G.J.S. Tillema
  01:47:03 - 01:47:17 - M.G.B. Teutelink
  01:47:17 - 01:47:19 - R.R. Kreeft
  01:47:19 - 01:47:20 - M.G.B. Teutelink
  01:47:20 - 01:47:53 - H. de Roode
  01:47:53 - 01:48:28 - M.G.B. Teutelink
  01:48:28 - 01:48:56 - H. de Roode
  01:48:56 - 01:49:12 - M.G.B. Teutelink
  01:49:12 - 01:50:08 - R.R. Kreeft
  01:50:08 - 01:50:15 - M.G.B. Teutelink
  01:54:03 - 01:57:15 - A.K. Boersma
  01:57:19 - 01:58:19 - J.W. Elferink
  01:58:22 - 01:58:57 - H. de Roode
  01:58:58 - 01:59:14 - J.W. Elferink
  01:59:15 - 01:59:16 - H. de Roode
  01:59:16 - 01:59:17 - R. Wessels
  01:59:17 - 01:59:23 - H. de Roode
  01:59:24 - 01:59:25 - J.W. Elferink
  01:59:25 - 01:59:26 - R. Wessels
  01:59:26 - 01:59:34 - J.W. Elferink
  01:59:36 - 01:59:44 - R. Wessels
  01:59:45 - 02:00:17 - J.W. Elferink
  02:00:20 - 02:02:17 - H. de Roode
  02:02:17 - 02:02:37 - G. Visser-Voorn
  02:03:16 - 02:03:37 - R.R. Kreeft
  02:03:38 - 02:04:23 - H. de Roode
  02:04:25 - 02:04:55 - R.R. Kreeft
  02:04:57 - 02:06:28 - H. de Roode
  02:06:30 - 02:07:06 - A.K. Boersma
  02:07:07 - 02:09:15 - H. de Roode
  02:09:17 - 02:12:48 - A.G.J. ten Vergert
  02:12:48 - 02:13:05 - R. Wessels
  02:13:05 - 02:14:32 - A.G.J. ten Vergert
  02:14:32 - 02:14:44 - G. Visser-Voorn
  02:14:46 - 02:15:17 - A.G.J. ten Vergert
  02:15:17 - 02:16:05 - R.R. Kreeft
  02:16:05 - 02:19:50 - A.G.J. ten Vergert
  02:19:50 - 02:19:51 - A. Brouwer
  02:19:51 - 02:19:52 - A.G.J. ten Vergert
  02:19:52 - 02:20:03 - H. de Roode
  02:20:03 - 02:20:39 - A.G.J. ten Vergert
  02:20:43 - 02:21:31 - A. Brouwer
  02:21:36 - 02:26:17 - E.G. Versteeg
  02:26:19 - 02:28:10 - G. Visser-Voorn
  02:28:11 - 02:28:30 - R. Wessels
  02:28:30 - 02:29:03 - G. Visser-Voorn
  02:29:03 - 02:29:04 - G.J.S. Tillema
  02:29:04 - 02:29:26 - G. Visser-Voorn
  02:29:27 - 02:29:57 - G.J.S. Tillema
  02:29:59 - 02:30:28 - G. Visser-Voorn
  02:30:28 - 02:30:30 - R. Wessels
  02:30:30 - 02:32:05 - G. Visser-Voorn
  02:32:07 - 02:32:40 - H. de Roode
  02:32:40 - 02:33:03 - G. Visser-Voorn
  02:33:05 - 02:33:07 - R.R. Kreeft
  02:33:08 - 02:33:28 - H. de Roode
  02:33:28 - 02:33:30 - M.G.B. Teutelink
  02:33:32 - 02:33:48 - R.R. Kreeft
  02:33:48 - 02:33:51 - G. Visser-Voorn
  02:33:51 - 02:33:52 - R.R. Kreeft
  02:33:52 - 02:34:44 - G. Visser-Voorn
  02:35:05 - 02:36:30 - R. Wessels
  02:36:30 - 02:36:31 - R.R. Kreeft
  02:36:31 - 02:36:32 - R. Wessels
  02:36:33 - 02:36:41 - R.R. Kreeft
  02:36:42 - 02:40:30 - R. Wessels
  02:40:30 - 02:41:04 - A.G.J. ten Vergert
  02:41:04 - 02:43:31 - R. Wessels
  02:43:31 - 02:43:42 - E.G. Versteeg
  02:43:43 - 02:44:41 - R. Wessels
  02:44:41 - 02:44:52 - E.G. Versteeg
  02:44:52 - 02:47:18 - R. Wessels
  02:47:19 - 02:48:44 - R.R. Kreeft
  02:48:44 - 02:48:53 - A.G.J. ten Vergert
  02:48:53 - 02:49:00 - R.R. Kreeft
  02:50:15 - 02:50:16 - G.J.S. Tillema
  02:50:16 - 02:50:19 - R.R. Kreeft
  02:50:21 - 02:50:41 - G.J.S. Tillema
  02:50:42 - 02:50:55 - R.R. Kreeft
  02:51:30 - 02:51:39 - R. Wessels
  02:51:39 - 02:51:49 - R.R. Kreeft
  02:51:49 - 02:51:50 - R. Wessels
  02:51:50 - 02:51:51 - R.R. Kreeft
  02:51:51 - 02:51:52 - R. Wessels
  02:51:52 - 02:57:22 - R.R. Kreeft
  02:57:22 - 02:57:23 - G.J.S. Tillema
  02:57:23 - 02:57:36 - R.R. Kreeft
  02:57:36 - 02:57:37 - G.J.S. Tillema
  02:57:37 - 02:57:39 - R.R. Kreeft
  02:57:39 - 02:58:00 - G.J.S. Tillema
  02:58:03 - 02:58:23 - R.R. Kreeft
  02:58:23 - 02:58:25 - G.J.S. Tillema
  02:58:25 - 02:58:41 - R.R. Kreeft
  02:58:43 - 02:59:15 - G.J.S. Tillema
  02:59:15 - 02:59:16 - R.R. Kreeft
  02:59:16 - 02:59:34 - A.G.J. ten Vergert
  02:59:35 - 03:00:12 - R.R. Kreeft
  03:00:12 - 03:00:25 - A.G.J. ten Vergert
  03:00:25 - 03:02:05 - R.R. Kreeft
  03:02:08 - 03:04:13 - P. van Ek
  03:04:37 - 03:04:59 - G.J.S. Tillema
  03:05:03 - 03:05:29 - G. Visser-Voorn
  03:06:13 - 03:14:53 - J.C.R. van Houdt
  03:14:53 - 03:15:38 - R.R. Kreeft
  03:15:39 - 03:17:12 - J.C.R. van Houdt
  03:17:12 - 03:17:36 - R. Wessels
  03:17:36 - 03:18:16 - J.C.R. van Houdt
  03:18:16 - 03:18:35 - R. Wessels
  03:18:36 - 03:24:34 - J.C.R. van Houdt
  03:24:34 - 03:24:35 - R.R. Kreeft
  03:24:35 - 03:24:38 - J.C.R. van Houdt
  03:24:38 - 03:25:39 - R.R. Kreeft
  03:25:42 - 03:26:19 - J.C.R. van Houdt
  03:26:21 - 03:28:02 - R. Wessels
  03:28:05 - 03:29:50 - J.C.R. van Houdt
  03:29:50 - 03:30:33 - R. Wessels
  03:30:36 - 03:31:17 - G.J.S. Tillema
  03:31:19 - 03:31:42 - J.C.R. van Houdt
  03:34:14 - 03:34:32 - A.G.J. ten Vergert
  03:34:32 - 03:36:36 - J.C.R. van Houdt
  03:36:36 - 03:36:37 - A.G.J. ten Vergert
  03:36:37 - 03:36:39 - J.C.R. van Houdt
  03:36:39 - 03:36:40 - A.G.J. ten Vergert
  03:36:40 - 03:36:45 - J.C.R. van Houdt
  03:36:45 - 03:37:05 - A.G.J. ten Vergert
  03:37:06 - 03:37:11 - J.C.R. van Houdt
  03:37:11 - 03:39:04 - R.R. Kreeft
  03:40:35 - 03:41:53 - J.C.R. van Houdt
  03:42:30 - 03:42:33 - G. Visser-Voorn
  03:43:16 - 03:43:42 - R. Wessels
  03:43:43 - 03:43:55 - E.G. Versteeg
  03:43:57 - 03:44:09 - A.G.J. ten Vergert
  03:44:14 - 03:44:37 - H. de Roode
  03:44:40 - 03:45:06 - G.J.S. Tillema
  03:45:06 - 03:45:28 - R.R. Kreeft
  03:45:37 - 03:46:26 - J.C.R. van Houdt
  03:47:24 - 03:47:48 - Inspreker
  03:48:43 - 03:49:16 - R.R. Kreeft
  03:49:24 - 03:50:15 - G.J.S. Tillema
  03:50:36 - 03:50:56 - R. Wessels
  03:51:09 - 03:52:25 - G. Visser-Voorn
 • 7

  Het College heeft besloten om de Harberinksweg te herbestraten met nieuwe, getrommelde waaltjes gelegd in een halfsteensverband. Hiermee geeft het College vanuit haar rol duidelijkheid in de situatie rond de Harberinksweg. Het College neemt dit besluit na afweging van de uitkomst van de gehouden bewoners- en belangenpartijen-schouw en afwegingskaders zoals comfort, kosten, aanzien, onderhoud en levensduur van de weg. Met dit besluit komt het College tegemoet aan de wens van bewoners om snel duidelijkheid te krijgen en weer snel bereikbaar te zijn. Ook komt zij tegemoet aan de uitkomsten van de schouw, door te kiezen voor een steen die in beeld nog dichter komt bij de oude vervangen stenen en deze te leggen in het door partijen in meerderheid gewenste halfsteensverband. Het College hoopt dat, ondanks dat niet alle partijen tevreden zullen zijn met de uitkomst, er nu weer snel rust komt voor de omwonenden van de weg.

  Het College hecht naast goede bruikbaarheid en veiligheid van de weg belang aan cultuurhistorie en duidelijke kaders voor bewoners, ondernemers en instellingen in de stad. Daarom heeft zij aanvullend besloten om:

  1. In soortgelijke situatie vervanging met nieuwe getrommelde stenen in waalformaat gelegd in halfsteensverband als standaard te verklaren, zoals ook voor fase 2 van de Harberinksweg die in 2020 wordt uitgevoerd.
  2. Cultuurhistorie een vaste plek te geven in de afwegingen rond de inrichting, het beheer en onderhoud van de weg.
   Zo wordt de cultuurhistorie mede als kader opgenomen in het nieuwe wegenbeleidsplan dat eind dit jaar aan de Raad wordt aangeboden.  03:52:25 - 03:52:55 - P. van Ek
  03:52:55 - 03:52:56 - G. Visser-Voorn
  03:52:56 - 03:53:12 - E.G. Versteeg
  03:53:12 - 03:53:59 - G. Visser-Voorn
  03:53:59 - 03:54:07 - V.H.A. van Dijk
  03:54:07 - 03:54:17 - G. Visser-Voorn
  03:54:17 - 03:54:19 - R. Denneboom
  03:54:19 - 03:54:46 - G. Visser-Voorn
  03:54:46 - 03:54:50 - G.J.S. Tillema
  03:54:50 - 03:55:16 - G. Visser-Voorn
  03:55:27 - 03:55:58 - R. Denneboom
  03:56:52 - 03:56:58 - G. Visser-Voorn
  03:56:58 - 03:56:59 - A. Koç
  03:56:59 - 03:57:27 - G. Visser-Voorn
  03:58:18 - 04:02:30 - Inspreker
  04:02:38 - 04:03:02 - G. Visser-Voorn
  04:03:09 - 04:03:16 - Inspreker
 • 8
 • 99
 • 99.1

  Aan B&W wordt voorgesteld om het kortparkeertarief voor de gemeentelijke parkeergarages per 1 januari 2020 te verhogen met € 0,10 naar € 3,00, conform het stappenplan 'de geleidelijke methode' welke in 2010 door de Raad is vastgesteld. Tevens conform het coalitieakkoord “Enschede 2018 – 2022” en de Zomernota 2019 -2023 waarin deze lijn is bekrachtigd. Ook de abonnementstarieven en de overige garage gerelateerde tarieven worden vastgesteld voor 2020. Voorgesteld wordt om de maximale dagtarieven voor de Hermandadgarage en de Mooienhof garage ongewijzigd te laten. Tot slot wordt met dit voorstel de Raad in gelegenheid gesteld om de Verordening Parkeerbelastingen en Verordening Parkeren voor 2020 tijdig vast te stellen.