Stedelijke commissie

maandag 18 november 2019 19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:38 - 00:01:53 - J.A.R. Tenkink
  00:01:59 - 00:02:17 - R.R. Kreeft
 • 2
 • 3
 • 4


  00:02:51 - 00:05:31 - B. Overink
  00:05:36 - 00:09:54 - E. Eerenberg
  00:09:57 - 00:11:10 - B. Overink
  00:11:22 - 00:11:37 - R.R. Kreeft
  00:11:38 - 00:12:14 - E. Eerenberg
 • 5

  Het college van B&W doet in het concept-beleidskader ‘Retail in Enschede’ voorstellen voor het behoud en versterking van de detailhandel, horeca, leisure en consumentgerichte dienstverlening (samen ‘retail’ genoemd) in Enschede. Dat is noodzakelijk omdat het consumentengedrag verandert.
  De retailsector ondervindt daar de gevolgen van. De groei van het aantal fysieke winkels neemt af als gevolg van online bestedingen. Tegelijkertijd blijft de consument graag 'winkelen' en doet de dagelijkse boodschappen (nog) vooral in fysieke winkels. Ook is de consument mobieler en beter geïnformeerd dan vroeger. Deze bezoekt daarom vooral de locaties met de grootste keuzevrijheid in een aantrekkelijke omgeving. Daarbij spelen horeca, leisure en andere voorzieningen zoals dienstverlening een steeds belangrijker rol. Deze retailfuncties concentreren zich gezamenlijk in verschillende centra, zoals de binnenstad en de boodschappencentra in de wijken. Maar ook steeds vaker in gemixte gebieden waar wonen, voorzieningen en werken door elkaar lopen, waar volop ruimte is voor interactie.

  Met de voorstellen in het conceptbeleidskader speelt het college in op de genoemde veranderingen. Ook schept het college voorwaarden om de adequate bestaande retailstructuur (binnenstad, boodschappencentra in de wijk en Woonplein/Zuiderval) in de toekomst te behouden. Na bespreking en vaststelling van het beleidskader ‘Retail in Enschede’ werkt het college dit verder uit in een ontwerp-structuurvisie.  00:14:38 - 00:20:11 - Inspreker
  00:20:11 - 00:20:41 - R.R. Kreeft
  00:20:41 - 00:22:11 - Inspreker
  00:22:11 - 00:22:36 - A.G.J. ten Vergert
  00:22:36 - 00:23:02 - Inspreker
  00:23:02 - 00:23:28 - J.A.R. Tenkink
  00:23:28 - 00:24:26 - Inspreker
  00:24:26 - 00:24:52 - B. Overink
  00:24:52 - 00:32:35 - Inspreker
  00:32:35 - 00:32:52 - P. van Ek
  00:32:52 - 00:33:26 - Inspreker
  00:33:26 - 00:34:11 - B. Overink
  00:34:11 - 00:34:46 - Inspreker
  00:34:46 - 00:35:31 - M.I. Jeliazkova
  00:35:31 - 00:36:45 - Inspreker
  00:36:45 - 00:36:52 - M.I. Jeliazkova
  00:36:52 - 00:36:58 - Inspreker
  00:36:58 - 00:37:41 - R.R. Kreeft
  00:37:41 - 00:39:24 - Inspreker
  00:39:24 - 00:39:31 - A. Brouwer
  00:39:31 - 00:39:34 - Inspreker
  00:39:55 - 00:43:10 - A. Brouwer
  00:43:14 - 00:45:40 - A.G.J. ten Vergert
  00:45:41 - 00:49:18 - M.I. Jeliazkova
  00:49:18 - 00:49:19 - R.R. Kreeft
  00:49:19 - 00:49:55 - M.I. Jeliazkova
  00:49:55 - 00:50:32 - R.R. Kreeft
  00:50:32 - 00:50:33 - M.I. Jeliazkova
  00:51:30 - 00:53:59 - G. Visser-Voorn
  00:54:02 - 00:56:43 - B. Overink
  00:56:43 - 00:57:06 - A.G.J. ten Vergert
  00:57:06 - 00:57:52 - B. Overink
  00:57:52 - 00:57:59 - A.G.J. ten Vergert
  00:58:00 - 00:59:01 - B. Overink
  00:59:13 - 01:03:05 - R.R. Kreeft
  01:03:07 - 01:08:01 - E.G. Versteeg
  01:08:02 - 01:08:14 - B. Overink
  01:08:14 - 01:08:29 - E.G. Versteeg
  01:08:32 - 01:08:47 - G. Visser-Voorn
  01:08:47 - 01:09:03 - E.G. Versteeg
  01:09:04 - 01:09:18 - G. Visser-Voorn
  01:09:24 - 01:12:45 - J.A.R. Tenkink
  01:12:51 - 01:13:13 - D. Sariakçe
  01:13:26 - 01:13:44 - A.G.J. ten Vergert
  01:13:46 - 01:14:15 - J.A.R. Tenkink
  01:14:18 - 01:15:38 - P. van Ek
  01:15:39 - 01:15:40 - B. Overink
  01:16:14 - 01:16:55 - P. van Ek
  01:17:04 - 01:17:23 - D. Sariakçe
  01:17:30 - 01:18:38 - A. Sempel
  01:18:38 - 01:19:10 - B. Overink
  01:19:10 - 01:19:26 - A. Sempel
  01:19:26 - 01:19:28 - B. Overink
  01:19:28 - 01:19:43 - A. Sempel
  01:19:43 - 01:20:03 - B. Overink
  01:20:03 - 01:20:18 - A. Sempel
  01:20:18 - 01:20:40 - A. Brouwer
  01:20:40 - 01:20:49 - A. Sempel
  01:20:49 - 01:21:04 - A. Brouwer
  01:21:04 - 01:22:24 - A. Sempel
  01:22:27 - 01:24:26 - A.G.A. Blömer
  01:24:52 - 01:30:21 - E. Eerenberg
  01:30:27 - 01:30:55 - B. Overink
  01:30:56 - 01:32:37 - E. Eerenberg
  01:32:37 - 01:32:52 - A.G.J. ten Vergert
  01:32:52 - 01:33:03 - E. Eerenberg
  01:33:32 - 01:35:41 - Ambtenaar
  01:35:41 - 01:35:52 - A.G.J. ten Vergert
  01:35:53 - 01:39:18 - E. Eerenberg
  01:39:18 - 01:39:19 - B. Overink
  01:39:19 - 01:39:20 - E. Eerenberg
  01:39:21 - 01:39:27 - B. Overink
  01:39:28 - 01:40:51 - E. Eerenberg
  01:40:54 - 01:41:46 - B. Overink
  01:41:52 - 01:42:37 - E. Eerenberg
  01:43:43 - 01:43:45 - M.R. Brejaart
  01:43:45 - 01:44:59 - Inspreker
 • 6

  Aan B&W wordt voorgesteld om het kortparkeertarief voor de gemeentelijke parkeergarages per 1 januari 2020 te verhogen met € 0,10 naar € 3,00, conform het stappenplan 'de geleidelijke methode' welke in 2010 door de Raad is vastgesteld. Tevens conform het coalitieakkoord “Enschede 2018 – 2022” en de Zomernota 2019 -2023 waarin deze lijn is bekrachtigd. Ook de abonnementstarieven en de overige garage gerelateerde tarieven worden vastgesteld voor 2020. Voorgesteld wordt om de maximale dagtarieven voor de Hermandadgarage en de Mooienhof garage ongewijzigd te laten. Tot slot wordt met dit voorstel de Raad in gelegenheid gesteld om de Verordening Parkeerbelastingen en Verordening Parkeren voor 2020 tijdig vast te stellen.  01:49:26 - 01:52:51 - Inspreker
  01:52:51 - 01:53:18 - A.K. Boersma
  01:53:18 - 01:53:27 - Inspreker
  01:53:27 - 01:53:45 - A.K. Boersma
  01:53:45 - 01:53:59 - Inspreker
  01:53:59 - 01:54:12 - A. Koç
  01:54:12 - 01:55:07 - Inspreker
  01:55:07 - 01:55:36 - R.R. Kreeft
  01:55:36 - 01:56:26 - Inspreker
  01:56:26 - 01:56:48 - D. Sariakçe
  01:56:48 - 01:57:41 - Inspreker
  01:57:41 - 01:58:06 - L.I.P Lents
  01:58:06 - 01:59:02 - Inspreker
  02:06:03 - 02:06:28 - D. Sariakçe
  02:06:28 - 02:06:39 - Inspreker
  02:06:39 - 02:06:48 - A.K. Boersma
  02:06:48 - 02:07:27 - Inspreker
  02:07:27 - 02:08:11 - G. Visser-Voorn
  02:08:11 - 02:08:56 - Inspreker
  02:08:56 - 02:09:11 - R.R. Kreeft
  02:09:11 - 02:10:20 - Inspreker
  02:10:20 - 02:10:49 - R. Wessels
  02:10:49 - 02:11:20 - Inspreker
  02:11:20 - 02:11:21 - R. Wessels
  02:11:21 - 02:11:47 - Inspreker
  02:12:09 - 02:12:31 - R. Wessels
  02:12:31 - 02:13:15 - Inspreker
  02:13:15 - 02:13:28 - H.N. de Jong
  02:13:28 - 02:14:31 - Inspreker
  02:14:39 - 02:16:30 - A. Koç
  02:16:30 - 02:16:31 - G.J.S. Tillema
  02:16:31 - 02:16:55 - A. Koç
  02:16:55 - 02:17:30 - G.J.S. Tillema
  02:17:31 - 02:18:23 - A. Koç
  02:18:25 - 02:19:02 - G.J.S. Tillema
  02:19:03 - 02:20:37 - A. Koç
  02:21:12 - 02:21:53 - H.N. de Jong
  02:21:55 - 02:22:22 - A. Koç
  02:22:22 - 02:22:39 - H.N. de Jong
  02:22:39 - 02:22:49 - A. Koç
  02:23:19 - 02:24:43 - M.R. Brejaart
  02:24:52 - 02:26:10 - E.G. Versteeg
  02:26:41 - 02:29:01 - J.C.R. van Houdt
  02:29:01 - 02:29:26 - M.R. Brejaart
  02:29:27 - 02:31:00 - J.C.R. van Houdt
  02:31:00 - 02:31:27 - M.R. Brejaart
  02:31:27 - 02:31:48 - J.C.R. van Houdt
  02:33:26 - 02:33:55 - A. Koç
  02:33:57 - 02:34:45 - J.C.R. van Houdt
  02:34:45 - 02:34:55 - E.G. Versteeg
  02:34:57 - 02:34:59 - J.C.R. van Houdt
  02:35:01 - 02:35:22 - E.G. Versteeg
  02:35:23 - 02:36:11 - J.C.R. van Houdt
  02:36:11 - 02:36:29 - D. Sariakçe
  02:36:29 - 02:39:40 - J.C.R. van Houdt
  02:39:40 - 02:41:03 - R.R. Kreeft
  02:41:03 - 02:41:05 - J.C.R. van Houdt
  02:41:16 - 02:41:37 - A.K. Boersma
  02:41:38 - 02:42:04 - J.C.R. van Houdt
  02:46:35 - 02:46:37 - A. Koç
  02:46:37 - 02:46:38 - J.C.R. van Houdt
  02:46:53 - 02:47:25 - R.R. Kreeft
  02:48:23 - 02:48:51 - A. Koç
  02:48:53 - 02:48:54 - J.C.R. van Houdt
  02:49:21 - 02:49:23 - A. Koç
  02:50:08 - 02:52:02 - G. Visser-Voorn
  02:52:07 - 02:53:21 - A.G.A. Blömer
  02:53:21 - 02:54:49 - R. Wessels
  02:54:54 - 02:55:46 - L.I.P Lents
  02:55:48 - 02:56:24 - P. van Ek
  02:56:24 - 02:57:02 - L.I.P Lents
  02:57:03 - 02:57:09 - R.R. Kreeft
  02:57:39 - 02:58:02 - J.C.R. van Houdt
  02:59:53 - 02:59:57 - R. Wessels
  02:59:58 - 03:00:07 - J.C.R. van Houdt
  03:00:28 - 03:01:59 - Inspreker
  03:03:53 - 03:03:57 - A. Koç
  03:04:18 - 03:05:30 - Inspreker
 • 7

  De vaststelling van de beleidsregel ‘ruimtelijk sturen op maatschappelijke functies’ gaat helpen om in nieuwe bestemmingsplannen bij een locatie met deze functie ongewenste effecten voor de omgeving te voorkomen.
  In Enschede zijn veel panden met de bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze bestemming kent een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. Een pand dat nu in gebruik is als school, kan zonder nadere afweging of procedure ook gebruikt worden als kerk, moskee, dierenasiel of brandweerpost. Of de andere functies ook passen in de omgeving kan nu niet in de afweging worden meegenomen. Dit willen we door de nieuwe beleidsregel veranderen.
  In nieuwe situatie – na invoering van de beleidsregel ‘ruimtelijk sturen op maatschappelijke functies’ - wordt veel scherper gekeken welke functies maatschappelijk nu en in de toekomst in de omgeving wenselijk zijn. Kortom, er is veel meer sprake van maatwerk. Bestaande situaties worden zoveel mogelijk overeenkomstig het huidige gebruik bestemd. Voor functieverandering of toevoeging van nieuwe functies verdeelt de nieuwe beleidsregel de functie ‘maatschappelijk’ in basisfuncties en maatwerkfuncties. Basisfuncties hebben weinig impact op de omgeving en kunnen in een bestemmingsplan meestal zonder nadere afweging of procedure mogelijk worden gemaakt (bij voorbeeld apotheek, bibliotheek, praktijkruimte, wijk- en clubgebouwen). Voor het wijzigen of toevoegen van maatwerkfuncties is vanwege de impact op de omgeving wel een nadere afweging en ruimtelijke procedure nodig. Voorbeelden: asielzoekerscentrum, begraafplaats, campus, Dierenasiel, gezondheidscentrum, hulp- en veiligheidsdiensten, opvang van kwetsbare groepen, religie. Om de beoogde werking van de beleidsregel te verduidelijken is een infographic gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd.
  De nieuwe beleidsregel geldt niet voor de combinatie van wonen en zorg. Vanwege de complexiteit is daarvoor is momenteel een separaat toetsingskader in voorbereiding.  03:09:05 - 03:09:43 - A.G.A. Blömer
  03:09:45 - 03:11:15 - R. Wessels
  03:11:19 - 03:11:35 - P. van Ek
  03:11:42 - 03:12:03 - A.K. Boersma
  03:12:05 - 03:12:48 - J.G.A. Nijhuis
  03:12:51 - 03:14:22 - L.I.P Lents
  03:14:24 - 03:16:11 - G. Visser-Voorn
  03:16:14 - 03:16:21 - E.G. Versteeg
  03:16:24 - 03:16:32 - A. Koç
  03:16:35 - 03:17:08 - V.H.A. van Dijk
  03:17:10 - 03:17:17 - G. Visser-Voorn
  03:17:28 - 03:18:39 - H.N. de Jong
  03:18:45 - 03:19:22 - J.A.F. Jansen
  03:19:25 - 03:22:09 - J.B. Diepemaat
  03:22:09 - 03:22:58 - R. Wessels
  03:22:58 - 03:22:59 - J.B. Diepemaat
  03:22:59 - 03:23:04 - R. Wessels
  03:23:04 - 03:24:16 - J.B. Diepemaat
  03:24:16 - 03:24:58 - L.I.P Lents
  03:24:58 - 03:28:56 - J.B. Diepemaat
  03:28:58 - 03:29:52 - R. Wessels
  03:29:52 - 03:30:49 - J.B. Diepemaat
  03:30:49 - 03:30:52 - R. Wessels
  03:30:52 - 03:31:29 - J.B. Diepemaat
  03:31:31 - 03:32:03 - R. Wessels
 • 8
 • 99
 • 99.1

  Het College stelt het uurtarief voor peuter- en VVE-arrangementen vast op 10,29 euro per uur. Dit tarief is 47 cent lager dan het tarief in 2019. Het lagere tarief volgt uit de uitbreiding van het urenaanbod van 10 naar 16 uur. Met de Enschedese kinderopvangorganisaties is de ambitie uitgesproken dat zij reeds per 1 januari 2020 daar waar mogelijk 16 uur voorschoolse educatie aanbieden aan VVE-geïndiceerde kinderen. Enschede loopt daarmee vooruit op het besluit van minister Slob om per 1 augustus 2020 de minimum-duur van voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen op te hogen van 10 naar 16 uur per week. In Enschede loopt reeds een zestal pilots met 16 uur voorschoolse educatie en de ervaringen daarmee zijn positief. Het College stelt voor de subsidieverordening daar nu op aan te passen. Bij de aanpassing wordt tevens de mogelijkheid versoepeld voor kinderopvangorganisaties die tot nu toe geen “gekozen” partner zijn van een Integraal Kindcentrum (IKC) om de samenwerking met een IKC te zoeken en ook voorschoolse educatie aan te bieden.