Stedelijke commissie

maandag 9 september 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:43 - 00:01:19 - M.G.B. Teutelink
  00:02:32 - 00:02:58 - G. Visser-Voorn
 • 2


  00:03:01 - 00:03:07 - P. van Ek
  00:03:09 - 00:03:22 - A. Koç
  00:03:25 - 00:04:05 - V.H.A. van Dijk
  00:04:08 - 00:04:19 - R. Wessels
  00:05:48 - 00:05:53 - A. Koç
 • 3

  00:06:58 - 00:07:05 - H. Meijer-Ytsma
  00:07:07 - 00:07:10 - A. Koç
  00:07:12 - 00:07:23 - H. Meijer-Ytsma
  00:07:43 - 00:08:17 - G. Visser-Voorn
  00:08:20 - 00:08:44 - P. van Ek
  00:08:46 - 00:08:49 - J.C.R. van Houdt
  00:08:49 - 00:08:51 - J.W. Elferink
  00:08:55 - 00:09:11 - E.G. Versteeg
  00:09:21 - 00:09:30 - V.H.A. van Dijk
  00:09:59 - 00:10:23 - G. Visser-Voorn
 • 4


  00:11:33 - 00:14:13 - G. Visser-Voorn
  00:14:16 - 00:14:55 - P. van Ek
  00:14:57 - 00:16:58 - E.G. Versteeg
  00:16:59 - 00:17:47 - R. Wessels
  00:17:49 - 00:19:00 - A. Koç
  00:19:10 - 00:23:26 - J.C.R. van Houdt
  00:23:26 - 00:25:08 - J.B. Diepemaat
  00:25:11 - 00:33:08 - J.C.R. van Houdt
  00:33:08 - 00:36:11 - J.B. Diepemaat
  00:36:17 - 00:37:03 - G. Visser-Voorn
  00:37:03 - 00:37:07 - J.B. Diepemaat
  00:37:11 - 00:37:48 - R. Wessels
  00:37:51 - 00:38:24 - A. Koç
  00:38:30 - 00:39:20 - E.G. Versteeg
  00:39:25 - 00:41:01 - J.C.R. van Houdt
  00:41:02 - 00:43:04 - J.B. Diepemaat
  00:43:09 - 00:43:39 - G. Visser-Voorn
  00:43:48 - 00:45:09 - J.C.R. van Houdt
  00:45:31 - 00:46:11 - A. Koç
 • 5

  Het College van B&W stelt de Gemeenteraad van Enschede voor in te stemmen met de nieuwe Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak. In dit beleidskader wordt de koers voor de komende jaren uitgezet.
  De kern van onze Arbeidsmarkt Aanpak staat. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. Daardoor is het nu mogelijk een volgende stap te zetten. De aanleiding voor het opstellen van een nieuw beleidskader is dat de economie en de samenstelling van de bevolking de laatste jaren zijn veranderd. Daarnaast zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente de laatste jaren anders geworden. We hebben beperkte middelen voor een steeds complexere opgave rondom meedoen in de maatschappij, werk en inkomen. Met een nieuw beleidskader op de arbeidsmarkt geeft de gemeente aan hoe zij hier op in gaat spelen.
  De speerpunten waar de komende jaren op ingezet wordt zijn:

  1. We richten ons op het ondersteunen van inwoners die door allerlei omstandigheden op dit moment niet kunnen werken, door in te zetten op participeren en weer meedoen in de samenleving. We willen onze inwoners stappen laten zetten in de keten van dagbesteding naar betaald werken, door mensen integrale ondersteuning te bieden
  2. We ondersteunen inwoners om aan het werk te komen door samen met werkgevers de juiste randvoorwaarden te bieden, werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling en de route naar werk zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen en de barrières om aan het werk te gaan zoveel mogelijk weg te nemen.
  3. We helpen ook de inwoners die al aan het werk zijn. Dat doen we door de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om te blijven leren en zo ook aan het werk te blijven in de toekomst.  00:51:00 - 00:55:05 - Inspreker
  00:55:28 - 01:01:20 - R.R. Kreeft
  01:01:22 - 01:04:29 - L.I.P Lents
  01:04:31 - 01:09:12 - H. Meijer-Ytsma
  01:09:19 - 01:11:01 - J.W. Elferink
  01:11:04 - 01:14:43 - G. Visser-Voorn
  01:14:43 - 01:15:18 - J. Kort
  01:15:18 - 01:16:13 - G. Visser-Voorn
  01:18:53 - 01:20:09 - P. van Ek
  01:20:09 - 01:20:39 - R.R. Kreeft
  01:20:39 - 01:23:36 - P. van Ek
  01:23:38 - 01:26:30 - J. Kort
  01:26:32 - 01:30:31 - A.G.J. ten Vergert
  01:30:32 - 01:31:35 - A. Brouwer
  01:31:39 - 01:36:07 - E.G. Versteeg
  01:36:07 - 01:36:33 - D. Sariakçe
  01:36:33 - 01:37:10 - E.G. Versteeg
  01:37:13 - 01:37:14 - D. Sariakçe
  01:37:14 - 01:37:16 - E.G. Versteeg
  01:37:16 - 01:37:17 - D. Sariakçe
  01:37:17 - 01:37:19 - E.G. Versteeg
  01:37:28 - 01:37:36 - D. Sariakçe
  01:37:36 - 01:37:37 - E.G. Versteeg
  01:37:37 - 01:38:29 - D. Sariakçe
  01:38:31 - 01:42:44 - R. Hofman-Bijlstra
  01:42:44 - 01:45:02 - V.H.A. van Dijk
  01:45:05 - 01:46:06 - J. Kort
  01:46:06 - 01:47:07 - V.H.A. van Dijk
  01:47:07 - 01:47:25 - J. Kort
  01:47:25 - 01:47:42 - V.H.A. van Dijk
  01:47:42 - 01:47:59 - R.R. Kreeft
  01:48:01 - 01:49:10 - V.H.A. van Dijk
  01:49:22 - 01:53:54 - J. Kampman
  01:53:54 - 01:54:04 - H. Meijer-Ytsma
  01:54:04 - 01:59:19 - J. Kampman
  01:59:19 - 01:59:29 - R.R. Kreeft
  01:59:29 - 02:17:48 - J. Kampman
  02:18:13 - 02:18:47 - L.I.P Lents
  02:18:47 - 02:19:19 - J. Kampman
  02:19:19 - 02:19:26 - L.I.P Lents
  02:19:26 - 02:19:27 - J. Kampman
  02:19:30 - 02:19:49 - H. Meijer-Ytsma
  02:19:49 - 02:20:20 - J. Kampman
  02:20:27 - 02:21:05 - G. Visser-Voorn
  02:21:06 - 02:22:19 - J. Kampman
  02:22:22 - 02:22:47 - P. van Ek
  02:22:48 - 02:23:17 - J. Kampman
  02:23:18 - 02:23:48 - J. Kort
  02:23:48 - 02:24:32 - J. Kampman
  02:24:34 - 02:25:17 - A.G.J. ten Vergert
  02:25:20 - 02:25:42 - J. Kampman
  02:25:49 - 02:26:04 - R. Hofman-Bijlstra
  02:26:18 - 02:27:45 - J. Kampman
  02:27:48 - 02:28:22 - V.H.A. van Dijk
  02:28:23 - 02:28:25 - J. Kampman
  02:28:37 - 02:29:05 - Inspreker
  02:29:46 - 02:30:03 - J. Kampman
 • 6

  Enschede wil als stad een goed cultureel klimaat met een sterke amateurkunstsector. Landelijk en lokaal zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de manier waarop amateurkunst beoefend wordt. Deze ontwikkelingen waren redenen om in 2017 een onderzoek te starten naar amateurkunstsector in Enschede.

  Uit dit onderzoek blijkt dat de amateurkunstsector wil werken aan vier punten om de sector te verbeteren. Deze punten zijn in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers uit het amateurkunstenveld vertaald in de nieuwe Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2021. In deze verordening wordt met name ingezet op samenwerking, innovatie en talentontwikkeling. De subsidieverordening vormt één van de maatregelen die zal worden ingezet ter bevordering van de amateurkunstsector.

  De nieuwe subsidieverordening amateurkunst 2021 vervangt de subsidieverordening amateurkunst 2008 in zijn geheel, en vervangt hoofdstuk 3: amateurkunst uit de subsidieverordening culturele activiteiten 2014 Met de nieuwe subsidieverordening verdwijnen de twee voorgaanden. De budgetten van hiervan worden overgedragen naar de nieuwe subsidie-verordening.  02:35:57 - 02:37:04 - V.H.A. van Dijk
  02:37:06 - 02:37:32 - J.E.L. Futselaar
  02:37:33 - 02:38:10 - V.H.A. van Dijk
  02:38:14 - 02:39:21 - D Dönmez
  02:39:21 - 02:39:35 - J.E.L. Futselaar
  02:39:35 - 02:40:35 - D Dönmez
  02:40:37 - 02:41:15 - J.E.L. Futselaar
  02:41:15 - 02:41:34 - D Dönmez
  02:41:36 - 02:41:47 - J.E.L. Futselaar
  02:41:50 - 02:42:03 - H. de Roode
  02:42:10 - 02:42:11 - D Dönmez
  02:42:16 - 02:44:53 - M.R. Brejaart
  02:44:53 - 02:45:26 - R. Denneboom
  02:45:26 - 02:46:31 - M.R. Brejaart
  02:46:31 - 02:47:07 - J.E.L. Futselaar
  02:47:07 - 02:47:27 - M.R. Brejaart
  02:47:29 - 02:49:18 - A. Koç
  02:49:19 - 02:49:48 - M. Schouten
  02:49:50 - 02:51:58 - J.E.L. Futselaar
  02:51:58 - 02:52:41 - R. Denneboom
  02:52:41 - 02:53:11 - J.E.L. Futselaar
  02:53:11 - 02:53:25 - R. Denneboom
  02:53:25 - 02:54:00 - J.E.L. Futselaar
  02:54:51 - 02:55:14 - H. de Roode
  02:55:19 - 02:55:24 - J.E.L. Futselaar
  02:55:24 - 02:55:25 - H. de Roode
  02:55:25 - 02:55:41 - J.E.L. Futselaar
  02:55:43 - 02:56:00 - H. de Roode
  02:56:01 - 02:56:27 - J.E.L. Futselaar
  02:56:30 - 02:57:32 - G. Visser-Voorn
  02:57:54 - 02:58:27 - J.W. Elferink
  02:58:31 - 02:58:58 - D Dönmez
  02:58:59 - 02:59:14 - J.W. Elferink
  02:59:16 - 02:59:47 - H. de Roode
  02:59:47 - 03:00:18 - J.W. Elferink
  03:00:20 - 03:00:36 - H. de Roode
  03:00:36 - 03:01:05 - J.W. Elferink
  03:01:11 - 03:01:26 - M.R. Brejaart
  03:01:29 - 03:02:34 - H. de Roode
  03:02:37 - 03:02:50 - M.R. Brejaart
  03:02:50 - 03:03:35 - H. de Roode
  03:03:37 - 03:03:44 - M.R. Brejaart
  03:03:45 - 03:03:56 - H. de Roode
  03:04:00 - 03:05:47 - P. Brouwer
  03:05:47 - 03:05:57 - R. Denneboom
  03:05:57 - 03:06:00 - P. Brouwer
  03:06:00 - 03:07:30 - R. Denneboom
  03:07:34 - 03:08:07 - M.R. Brejaart
  03:08:09 - 03:09:09 - R. Denneboom
  03:09:12 - 03:17:12 - J.B. Diepemaat
  03:17:17 - 03:18:01 - H. de Roode
  03:18:07 - 03:18:31 - J.E.L. Futselaar
  03:18:35 - 03:18:54 - A. Koç
  03:18:56 - 03:19:41 - M.R. Brejaart
  03:19:44 - 03:20:33 - J.B. Diepemaat
  03:20:33 - 03:20:48 - H. de Roode
  03:20:49 - 03:21:05 - J.B. Diepemaat
  03:21:05 - 03:21:19 - H. de Roode
  03:21:20 - 03:22:30 - J.B. Diepemaat
  03:22:36 - 03:22:46 - P. Brouwer
  03:24:52 - 03:24:53 - Ambtenaar
 • 7

  De Klachtencommissaris is een onafhankelijk instituut voor burgers met klachten over de gemeente Enschede. Met als doel: helpen bij het oplossen van klachten van burgers en bijdragen aan het doen leren door klachten en verbeteren van de werkprocessen binnen gemeente. De verantwoordelijkheid voor een goede afhandeling van klachten en de registratie daarvan ligt bij de Klachtencommissaris. In dit verslag wordt onder andere een cijfermatig overzicht gegeven over hoeveel klachten er in het afgelopen jaar zijn binnengekomen, waar deze klachten in hoofdzaak over gingen en hoe ze zijn afgehandeld. Ook wordt aangegeven welke aanbevelingen hieruit zijn voortgekomen en welke rode draad op te maken is uit de klachten.  03:26:07 - 03:28:10 - A. Koç
  03:28:12 - 03:28:51 - V.H.A. van Dijk
  03:28:54 - 03:29:33 - G. Visser-Voorn
  03:29:35 - 03:31:05 - J.E.L. Futselaar
  03:31:07 - 03:31:47 - J. Kort
  03:34:47 - 03:39:19 - E. Eerenberg
  03:39:25 - 03:40:16 - R.R. Kreeft
  03:40:23 - 03:41:33 - H. de Roode
  03:41:34 - 03:42:18 - G. Visser-Voorn
  03:42:21 - 03:43:27 - J.E.L. Futselaar
  03:43:29 - 03:43:36 - J. Kort
  03:43:38 - 03:43:58 - A. Koç
  03:44:00 - 03:44:04 - M.R. Brejaart
  03:44:04 - 03:44:46 - E.G. Versteeg
  03:44:47 - 03:45:29 - Y.A. Hümmels
  03:45:29 - 03:45:33 - V.H.A. van Dijk
  03:47:52 - 03:49:33 - E. Eerenberg
 • 8
 • 99
 • 99.1

  De gemeenteraad van Enschede stelt de nieuwe Archiefverordening Enschede 2019 vast. De verordening treedt een dag na deze bekendmaking in werking. De Archiefverordening Enschede 2019 regelt de zorg van burgemeester en wethouders voor de archieven van de gemeente Enschede. Een herziening van deze verordening is noodzakelijk gezien de snelle digitale ontwikkelingen. Informatie wordt hierdoor beter vindbaar en dus beter toegankelijk. De (digitale) informatie van nu is immers het archief van de toekomst!


 • 99.2

  In Enschede wordt sinds 1 januari 2015 bij de Ondersteuning bij het Huishouden resultaatgericht gewerkt en staat het resultaat “schoon en leefbaar huis” centraal. De Centrale Raad van Beroep heeft eind 2018 en in februari 2019 uitspraken gedaan waardoor deze resultaatgerichte werkwijze aanpassing behoeft. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat, in ieder geval onder de huidige Wmo 2015, er slechts rechtszekerheid wordt geboden aan inwoners indien er eveneens tijd wordt toegevoegd aan een (resultaatgerichte) beschikking. Om uitvoering te geven aan deze uitspraken dient het beleid voor Ondersteuning bij het Huishouden, de verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning en daarmee de werkwijze tot indiceren voor huishoudelijke ondersteuning aangepast te worden. Er ligt ook een brief van het ministerie die de wet wil wijzigen naar aanleiding van deze uitspraken waarbij hij resultaatgericht werken zonder tijd mogelijk wil maken. Indien die wijziging is doorgevoerd zou ons huidige beleid in de basis voldoen. Het doorvoeren van deze wetswijziging neemt echter naar verwachting 1-2 jaar in beslag en daarop kunnen we niet wachten vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor onze inwoners. Daarom voeren we voor nieuwe inwoners eveneens tijd toe aan de resultaatgerichte beschikking. Op het moment dat de wetswijziging is doorgevoerd moet opnieuw bezien worden wat dit betekent voor onze werkwijze.


 • 99.3

  De Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers wordt gewijzigd. De voornaamste reden is de aanscherping en verduidelijking van de vereisten waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo komen BV’s niet langer in aanmerking voor subsidie. Zodat we beter waarborgen dat zorggeld daadwerkelijk wordt ingezet voor zorg.

  De nieuwe Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019 treedt op 1 oktober 2019 in werking, behoudens goedkeuring van de gemeenteraad op 30 september 2019 en werkt terug tot donderdag 11 juli 2019 de datum waarop middels een persbericht is aangekondigd dat de verordening gewijzigd wordt.


 • 99.4

  De gemeenteraad heeft in de motie d.d. 13 mei 2019 het college opgedragen:
  In de APV op te nemen dat in de gebieden waar al een verbod geldt op drugsgebruik ook gebruik van lachgas -al dan niet in combinatie met ballonnen- verboden wordt;
  o In de APV op te nemen dat evenementen en festivals geen vergunning krijgen als gebruik en verkoop van lachgas niet wordt verboden;
  o In de APV op te nemen dat in de horeca in de gemeente Enschede er geen lachgas gebruikt mag worden;
  o In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en gevolgen van het gebruik van lachgas.

  Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan deze motie, waardoor het gebruik van lachgas wanneer dat samengaat met openbare orde verstorende en overlast gevende gedragingen, het gebruik en de verkoop van lachgas in door de burgemeester aan te wijzen gebieden en het gebruik en de verkoop bij evenementen, verboden wordt.


 • 99.6

  Twence wil een CO2 afvanginstallatie plaatsen op haar eigen terrein. Met deze installatie wordt CO2, broeikasgas, opgevangen uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale. Hierdoor komt het broeikasgas niet in de lucht terecht. De afgevangen CO2 wordt geschikt gemaakt voor hergebruik als grondstof bijvoorbeeld als meststof in de glastuinbouw. Het afvangen van de CO2 is goed voor het milieu. Het hergebruiken van de CO2 betekent een verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van een circulaire economie.
  De CO2 afvanginstallatie past niet binnen het bestemmingsplan. Daarom is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. De provincie vraagt de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen af te geven.