Stedelijke commissie

maandag 20 mei 2019 19:00 - 22:30
Locatie:
Raadzaal Stadhuis
Voorzitter
Toelichting:

Agendapunten

  • Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Voor de uitwerking van de afspraken wordt een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Aan vijf tafels zijn afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik en elektriciteit. Een belangrijk deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord ligt in de regio‚Äôs, door het opstellen van een Regionale Energiestrategie.(RES). Bij de ontwikkeling van de RES bepalen provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties welke bijdrage zij samen kunnen leveren aan de doelstellingen van het landelijke klimaatakkoord: voor opwek duurzame energie (elektriciteit) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.) Bestuurders in Twente kiezen voor een gezamenlijke aanpak van de Energiestrategie Twente waarin we voortbouwen op bestaande lokale en regionale initiatieven. De hoofdlijnen van het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie zijn in de Startnota Energiestrategie Twente vastgelegd, die nu ter consultatie wordt voorgelegd. Na de ondertekening van het klimaatakkoord zal de startnota ter vaststelling aan de 14 raden worden aangeboden.