Stedelijke commissie

maandag 20 mei 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  00:02:41 - 00:03:06 - J.E.L. Futselaar
  00:03:06 - 00:03:08 - R.R Kreeft
  00:03:08 - 00:03:21 - M van Lagen
  00:03:21 - 00:03:28 - R.R Kreeft
  00:03:28 - 00:03:50 - G. Visser-Voorn
  00:03:50 - 00:04:16 - R.R Kreeft
 • 4


  00:04:16 - 00:04:44 - M van Lagen
  00:04:45 - 00:04:50 - R.R Kreeft
  00:04:50 - 00:06:19 - J. Kampman
  00:06:20 - 00:06:24 - R.R Kreeft
  00:06:24 - 00:06:43 - M van Lagen
  00:06:43 - 00:06:44 - R.R Kreeft
  00:06:45 - 00:07:22 - J. Kampman
  00:07:22 - 00:08:21 - R.R Kreeft
 • 5

  De subsidieverordening ‘Vrijwilligers Jeugd- en Jongerenwerk Enschede 1994’ is verouderd en past niet meer bij het huidige beleid. Daarom is een proces gestart om te komen tot een geheel nieuwe subsidieverordening. De vervangende ontwerp subsidieverordening jeugdverenigingen 2019 heeft van 16 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ter inzage gelegen. Het gaat om een subsidieverordening voor in Enschede gevestigde jeugdverenigingen, met een verdeelmodel op basis van het aantal contributie betalende jeugdleden. Een aantal belanghebbenden en één inwoner heeft gereageerd op de ontwerp subsidieverordening. Ook de Wmo-raad heeft advies gegeven. De ingediende zienswijzen en het advies van de Wmo-raad geven aanleiding om de subsidieverordening aan te passen. De relevante reacties zijn verwerkt in de concept subsidieverordening. Het college van B&W legt de concept subsidieverordening ter vaststelling voor aan de raad.  00:16:01 - 00:16:03 - R.R Kreeft
  00:16:04 - 00:20:52 - Inspreker
  00:20:52 - 00:21:07 - R.R Kreeft
  00:21:07 - 00:27:22 - Inspreker 2
  00:27:22 - 00:27:31 - R.R Kreeft
  00:27:31 - 00:27:32 - Inspreker 2
  00:27:32 - 00:27:45 - I.G. Rutjes
  00:27:45 - 00:27:47 - Inspreker 2
  00:27:47 - 00:28:11 - I.G. Rutjes
  00:28:11 - 00:28:12 - Inspreker 2
  00:28:12 - 00:28:27 - Inspreker
  00:28:27 - 00:28:31 - Inspreker 2
  00:28:31 - 00:28:46 - M. Jajan
  00:28:46 - 00:28:48 - Inspreker 2
  00:29:22 - 00:29:39 - R.R Kreeft
  00:29:39 - 00:30:03 - M.G.B. Teutelink
  00:30:03 - 00:30:05 - Inspreker 2
  00:30:17 - 00:30:19 - R.R Kreeft
  00:30:19 - 00:30:31 - M.G.B. Teutelink
  00:30:31 - 00:30:32 - Inspreker 2
  00:30:32 - 00:30:33 - R.R Kreeft
  00:30:33 - 00:31:02 - Inspreker 2
  00:31:02 - 00:31:11 - R.R Kreeft
  00:31:11 - 00:32:09 - J.E.L. Futselaar
  00:32:09 - 00:32:12 - Inspreker
  00:32:12 - 00:32:13 - J.E.L. Futselaar
  00:32:13 - 00:32:54 - Inspreker
  00:32:54 - 00:33:17 - R.R Kreeft
  00:33:17 - 00:33:35 - J.E.L. Futselaar
  00:33:35 - 00:34:05 - R.R Kreeft
  00:34:05 - 00:36:54 - S. Nijenhuis
  00:36:54 - 00:37:02 - R.R Kreeft
  00:37:02 - 00:38:00 - M. Jajan
  00:38:00 - 00:38:04 - R.R Kreeft
  00:38:04 - 00:38:06 - J.E.L. Futselaar
  00:38:06 - 00:38:08 - R.R Kreeft
  00:38:08 - 00:38:16 - J.E.L. Futselaar
  00:38:16 - 00:38:17 - R.R Kreeft
  00:38:17 - 00:38:27 - M. Jajan
  00:38:28 - 00:38:30 - J.E.L. Futselaar
  00:38:30 - 00:38:33 - M. Jajan
  00:38:33 - 00:38:43 - J.E.L. Futselaar
  00:38:43 - 00:38:54 - R.R Kreeft
  00:38:55 - 00:40:07 - I.G. Rutjes
  00:40:07 - 00:40:13 - R.R Kreeft
  00:40:14 - 00:42:18 - M.G.B. Teutelink
  00:42:18 - 00:42:22 - R.R Kreeft
  00:42:22 - 00:42:50 - J.E.L. Futselaar
  00:42:50 - 00:42:51 - R.R Kreeft
  00:42:52 - 00:43:04 - M.G.B. Teutelink
  00:43:04 - 00:43:26 - R.R Kreeft
  00:43:26 - 00:45:18 - G. Visser-Voorn
  00:45:18 - 00:45:19 - R.R Kreeft
  00:45:19 - 00:45:49 - J.W. Elferink
  00:45:49 - 00:45:51 - R.R Kreeft
  00:45:51 - 00:46:54 - H. Meijer-Ytsma
  00:46:54 - 00:46:56 - R.R Kreeft
  00:46:56 - 00:48:24 - D Donmez
  00:48:24 - 00:48:28 - R.R Kreeft
  00:48:28 - 00:49:07 - A. Brouwer
  00:49:07 - 00:49:09 - R.R Kreeft
  00:49:09 - 00:49:17 - D. Sariakce
  00:49:17 - 00:49:21 - R.R Kreeft
  00:49:21 - 00:49:41 - E.G. Versteeg
  00:49:46 - 00:49:47 - R.R Kreeft
  00:49:47 - 00:50:11 - S. Nijenhuis
  00:50:11 - 00:50:23 - R.R Kreeft
  00:50:23 - 00:50:29 - S. Nijenhuis
  00:50:29 - 00:50:30 - R.R Kreeft
  00:50:30 - 00:50:31 - S. Nijenhuis
  00:50:31 - 00:50:48 - R.R Kreeft
  00:50:48 - 00:53:24 - J.E.L. Futselaar
  00:53:24 - 00:53:31 - R.R Kreeft
  00:53:31 - 00:53:48 - I.G. Rutjes
  00:53:48 - 00:53:49 - J.E.L. Futselaar
  00:53:49 - 00:53:54 - I.G. Rutjes
  00:53:54 - 00:53:59 - J.E.L. Futselaar
  00:55:15 - 00:55:30 - R.R Kreeft
  00:55:30 - 00:55:31 - M. Schouten
  00:55:43 - 00:55:59 - R.R Kreeft
  00:56:00 - 00:58:26 - E. Eerenberg
  00:58:26 - 00:58:29 - R.R Kreeft
  00:58:30 - 00:59:24 - J.E.L. Futselaar
  00:59:24 - 00:59:55 - R.R Kreeft
  00:59:55 - 01:05:42 - E. Eerenberg
  01:05:42 - 01:05:59 - R.R Kreeft
  01:06:00 - 01:06:09 - I.G. Rutjes
  01:06:09 - 01:06:22 - R.R Kreeft
  01:06:22 - 01:07:47 - M. Jajan
  01:07:55 - 01:08:01 - R.R Kreeft
  01:08:03 - 01:08:39 - M.G.B. Teutelink
  01:08:39 - 01:08:40 - R.R Kreeft
  01:08:40 - 01:10:07 - E. Eerenberg
  01:10:07 - 01:10:08 - R.R Kreeft
  01:10:08 - 01:12:13 - E. Eerenberg
  01:12:13 - 01:12:37 - R.R Kreeft
  01:12:40 - 01:13:26 - M. Jajan
  01:13:26 - 01:13:37 - R.R Kreeft
  01:13:37 - 01:13:56 - G. Visser-Voorn
  01:13:57 - 01:14:03 - R.R Kreeft
  01:14:04 - 01:14:58 - E. Eerenberg
  01:16:24 - 01:16:55 - R.R Kreeft
  01:16:55 - 01:17:16 - A. Brouwer
  01:17:18 - 01:18:05 - E. Eerenberg
  01:18:05 - 01:18:07 - R.R Kreeft
  01:18:07 - 01:19:31 - S. Nijenhuis
  01:19:31 - 01:19:43 - R.R Kreeft
  01:19:45 - 01:22:25 - E. Eerenberg
  01:22:25 - 01:22:33 - R.R Kreeft
  01:22:33 - 01:22:34 - M. Schouten
  01:22:34 - 01:22:35 - R.R Kreeft
  01:22:35 - 01:22:59 - M. Schouten
  01:22:59 - 01:23:10 - R.R Kreeft
  01:23:12 - 01:24:03 - E. Eerenberg
  01:24:03 - 01:24:10 - R.R Kreeft
  01:24:10 - 01:25:29 - J.E.L. Futselaar
  01:25:29 - 01:25:32 - R.R Kreeft
  01:26:03 - 01:26:08 - E. Eerenberg
  01:26:11 - 01:26:12 - R.R Kreeft
  01:26:14 - 01:26:53 - E. Eerenberg
  01:26:54 - 01:27:57 - R.R Kreeft
  01:27:57 - 01:29:27 - Inspreker 2
  01:29:27 - 01:29:58 - R.R Kreeft
  01:29:58 - 01:30:00 - Inspreker 2
  01:35:16 - 01:35:21 - R.R Kreeft
 • 6.a

  Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Voor de uitwerking van de afspraken wordt een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Aan vijf tafels zijn afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik en elektriciteit. Een belangrijk deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord ligt in de regio’s, door het opstellen van een Regionale Energiestrategie.(RES). Bij de ontwikkeling van de RES bepalen provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties welke bijdrage zij samen kunnen leveren aan de doelstellingen van het landelijke klimaatakkoord: voor opwek duurzame energie (elektriciteit) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.) Bestuurders in Twente kiezen voor een gezamenlijke aanpak van de Energiestrategie Twente waarin we voortbouwen op bestaande lokale en regionale initiatieven. De hoofdlijnen van het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie zijn in de Startnota Energiestrategie Twente vastgelegd, die nu ter consultatie wordt voorgelegd.
  Na de ondertekening van het klimaatakkoord zal de startnota ter vaststelling aan de 14 raden worden aangeboden.  01:35:25 - 01:35:26 - R.R Kreeft
  01:37:50 - 01:42:45 - Inspreker
  01:42:45 - 01:42:48 - R.R Kreeft
  01:42:48 - 01:43:11 - Inspreker
  01:43:11 - 01:43:41 - R.R Kreeft
  01:43:41 - 01:44:32 - R. Wessels
  01:44:32 - 01:44:39 - B. Overink
  01:44:39 - 01:44:41 - R. Wessels
  01:44:41 - 01:44:53 - B. Overink
  01:44:53 - 01:44:54 - R.R Kreeft
  01:44:54 - 01:45:05 - R. Wessels
  01:45:05 - 01:45:09 - B. Overink
  01:45:18 - 01:45:20 - R.R Kreeft
  01:45:20 - 01:45:35 - R. Wessels
  01:45:35 - 01:45:56 - R.R Kreeft
  01:45:57 - 01:46:45 - R. Wessels
  01:46:45 - 01:46:47 - R.R Kreeft
  01:46:48 - 01:48:19 - R. Wessels
  01:48:21 - 01:48:24 - R.R Kreeft
  01:48:24 - 01:49:50 - J.E.L. Futselaar
  01:49:50 - 01:49:52 - R.R Kreeft
  01:49:52 - 01:50:13 - M van Lagen
  01:50:14 - 01:50:19 - R.R Kreeft
  01:51:28 - 01:53:34 - M.R. Brejaart
  01:53:37 - 01:53:57 - M van Lagen
  01:53:57 - 01:53:59 - R.R Kreeft
  01:53:59 - 01:54:15 - M.R. Brejaart
  01:54:15 - 01:54:29 - R.R Kreeft
  01:54:29 - 01:55:29 - M.R. Brejaart
  01:55:29 - 01:55:32 - R.R Kreeft
  01:55:32 - 01:56:39 - Y.A. Hummels
  01:56:39 - 01:56:43 - R.R Kreeft
  01:56:43 - 01:57:26 - J.E.L. Futselaar
  01:57:26 - 01:57:27 - R.R Kreeft
  01:57:32 - 01:57:56 - R. Wessels
  01:57:58 - 01:59:28 - Y.A. Hummels
  01:59:28 - 01:59:32 - R.R Kreeft
  01:59:33 - 01:59:55 - M.R. Brejaart
  01:59:55 - 02:00:45 - Y.A. Hummels
  02:00:45 - 02:00:48 - R.R Kreeft
  02:00:48 - 02:02:17 - H. de Roode
  02:02:29 - 02:02:40 - R.R Kreeft
  02:02:41 - 02:03:20 - B. Overink
  02:03:21 - 02:03:22 - R.R Kreeft
  02:03:22 - 02:04:09 - H. de Roode
  02:04:09 - 02:04:16 - R.R Kreeft
  02:04:16 - 02:04:17 - H. de Roode
  02:04:17 - 02:04:26 - R. Wessels
  02:04:27 - 02:04:28 - R.R Kreeft
  02:04:28 - 02:04:51 - B. Overink
  02:04:53 - 02:04:54 - R.R Kreeft
  02:04:54 - 02:05:04 - J.E.L. Futselaar
  02:05:04 - 02:05:05 - R.R Kreeft
  02:05:05 - 02:05:27 - H. de Roode
  02:05:28 - 02:05:57 - J.E.L. Futselaar
  02:05:57 - 02:05:58 - R.R Kreeft
  02:05:58 - 02:06:31 - H. de Roode
  02:06:31 - 02:06:47 - R.R Kreeft
  02:06:48 - 02:07:32 - G. Visser-Voorn
  02:07:33 - 02:07:37 - R.R Kreeft
  02:07:37 - 02:08:03 - H. de Roode
  02:08:03 - 02:08:08 - R.R Kreeft
  02:08:12 - 02:08:15 - H. de Roode
  02:08:15 - 02:08:16 - R.R Kreeft
  02:08:16 - 02:08:17 - H. de Roode
  02:08:22 - 02:08:23 - R.R Kreeft
  02:08:24 - 02:10:29 - A.G.A. Blomer
  02:10:29 - 02:10:32 - R.R Kreeft
  02:10:32 - 02:10:33 - A.G.A. Blomer
  02:10:33 - 02:10:39 - Y.A. Hummels
  02:10:39 - 02:10:40 - A.G.A. Blomer
  02:10:40 - 02:10:41 - Y.A. Hummels
  02:10:41 - 02:10:50 - A.G.A. Blomer
  02:10:50 - 02:11:10 - R.R Kreeft
  02:11:10 - 02:11:57 - A.G.A. Blomer
  02:11:57 - 02:12:02 - R.R Kreeft
  02:12:02 - 02:12:05 - R. Wessels
  02:12:05 - 02:12:24 - A.G.A. Blomer
  02:12:24 - 02:12:39 - R.R Kreeft
  02:12:39 - 02:12:41 - A.G.A. Blomer
  02:12:41 - 02:12:43 - R.R Kreeft
  02:12:43 - 02:14:23 - G. Visser-Voorn
  02:14:24 - 02:14:38 - R.R Kreeft
  02:14:38 - 02:15:31 - I.G. Rutjes
  02:15:31 - 02:15:34 - R.R Kreeft
  02:15:34 - 02:15:35 - I.G. Rutjes
  02:15:35 - 02:15:36 - R.R Kreeft
  02:15:36 - 02:16:00 - G. Visser-Voorn
  02:16:00 - 02:16:02 - R.R Kreeft
  02:16:02 - 02:16:03 - I.G. Rutjes
  02:16:03 - 02:16:08 - R.R Kreeft
  02:16:08 - 02:16:36 - I.G. Rutjes
  02:16:36 - 02:16:37 - R.R Kreeft
  02:16:37 - 02:17:20 - G. Visser-Voorn
  02:17:20 - 02:17:27 - R.R Kreeft
  02:18:04 - 02:18:05 - B. Overink
  02:18:05 - 02:19:23 - I.G. Rutjes
  02:19:23 - 02:19:31 - R.R Kreeft
  02:19:31 - 02:19:33 - I.G. Rutjes
  02:19:33 - 02:19:36 - R.R Kreeft
  02:19:36 - 02:20:18 - I.G. Rutjes
  02:20:18 - 02:20:22 - R.R Kreeft
  02:20:22 - 02:20:45 - G. Visser-Voorn
  02:20:45 - 02:21:14 - I.G. Rutjes
  02:21:16 - 02:21:20 - R.R Kreeft
  02:21:20 - 02:23:04 - J.G.A. Nijhuis
  02:23:04 - 02:23:23 - R.R Kreeft
  02:23:24 - 02:31:57 - N. van den Berg
  02:31:57 - 02:33:08 - R.R Kreeft
  02:33:08 - 02:33:39 - G. Visser-Voorn
  02:33:39 - 02:33:50 - R.R Kreeft
  02:33:50 - 02:33:58 - Y.A. Hummels
  02:33:58 - 02:34:29 - R.R Kreeft
  02:34:30 - 02:35:27 - N. van den Berg
  02:35:27 - 02:35:30 - R.R Kreeft
  02:35:30 - 02:36:24 - Inspreker
  02:36:34 - 02:36:47 - R.R Kreeft
  02:44:42 - 02:49:31 - Inspreker
 • 6.b

  Het college heeft besloten de voorbereiding van de Visie landelijk gebied en de Energievisie zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen. Voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn er twee momenten voorzien, waarop er kan worden meegedacht over de inhoud van deze visies.

  In het voorjaar staat er een gedachtenwisseling gepland over inhoudelijke dilemma's die er rondom het landelijk gebieden en de Energievisie spelen. Mede op basis daarvan zal het beleid in concept worden uitgewerkt. In het najaar kan er vervolgens worden gereageerd op de concept-visies.

  De Energievisie richt zich op de vraag wat Enschede met haar energiebeleid in 2030 bereikt wil hebben en wat er moet gebeuren om daar te komen. De Visie landelijk gebied is een gebiedsvisie, waarin -aan de hand van een aantal relevante thema's- de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied wordt beschreven. Beide visies gaan in op het onderwerp 'opwekken van duurzame energie'. Om die reden worden beide visies in samenhang voorbereid.


 • 7

  De woonopgave in Enschede is volop in ontwikkeling. Enschede zet als de kennisstad in High Tech regio Twente in op een groei richting 170.000 inwoners. Eerste inzet is om met een hoogstedelijk woonmilieu in en rond het centrum van de stad de aantrekkingskracht op talent te vergroten. En tegelijk talent vast te houden door ook buiten de binnenstad in een aantrekkelijk woonaanbod te voorzien. Daarnaast zijn er andere grote uitdagingen voor het stedelijke woonbeleid. Het streven naar een inclusieve stad vraagt om een passend aanbod van woningen en voorzieningen voor inwoners met een zorg en/of ondersteuningsvraag. De verduurzaming van de woningvoorraad en de verbetering van het woon- en leefklimaat door het tegengaan van hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie) vragen ook aanzienlijke investeringen. Het zijn grote opgaven waaraan alleen in hechte samenwerking met inwoners en partners, waaronder de woningbouwcorporaties en private partijen, invulling kan worden gegeven. In de gemeentelijke woonvisie worden de thema’s uitgewerkt en wordt een beeld gegeven van de wijze waarop we aan deze woonopgaven gaan werken.  02:49:31 - 02:49:40 - R.R Kreeft
  02:49:40 - 02:50:12 - Inspreker
  02:50:12 - 02:50:17 - R.R Kreeft
  02:50:17 - 02:50:18 - Inspreker
  02:50:18 - 02:50:39 - V.H.A. van Dijk
  02:50:39 - 02:50:40 - Inspreker
  02:50:53 - 02:51:00 - R.R Kreeft
  02:51:32 - 02:55:15 - Inspreker
  02:55:16 - 02:55:23 - R.R Kreeft
  02:55:23 - 02:56:04 - J.E.L. Futselaar
  02:56:04 - 02:56:06 - R.R Kreeft
  02:56:06 - 02:56:44 - Inspreker
  02:56:44 - 02:56:47 - R.R Kreeft
  02:56:47 - 02:57:10 - A.K. Boersma
  02:57:12 - 02:57:23 - R.R Kreeft
  02:57:23 - 02:58:04 - Inspreker
  02:58:04 - 02:58:22 - R.R Kreeft
  02:58:23 - 02:58:58 - E.G. Versteeg
  02:58:59 - 02:59:09 - R.R Kreeft
  02:59:10 - 02:59:45 - Inspreker
  02:59:45 - 03:00:09 - R.R Kreeft
  03:00:09 - 03:01:58 - A. Brouwer
  03:01:58 - 03:02:03 - R.R Kreeft
  03:02:03 - 03:07:14 - E.G. Versteeg
  03:07:14 - 03:07:18 - R.R Kreeft
  03:07:18 - 03:07:29 - M van Lagen
  03:07:29 - 03:07:30 - R.R Kreeft
  03:07:30 - 03:07:31 - M van Lagen
  03:07:32 - 03:07:33 - R.R Kreeft
  03:07:33 - 03:09:07 - M van Lagen
  03:09:07 - 03:09:13 - R.R Kreeft
  03:09:13 - 03:09:34 - V.H.A. van Dijk
  03:09:34 - 03:09:35 - M van Lagen
  03:09:35 - 03:09:37 - R.R Kreeft
  03:09:37 - 03:09:54 - M van Lagen
  03:09:54 - 03:09:55 - R.R Kreeft
  03:09:55 - 03:10:11 - L.I.P Lents
  03:10:11 - 03:10:12 - R.R Kreeft
  03:10:12 - 03:10:30 - M van Lagen
  03:10:30 - 03:10:31 - R.R Kreeft
  03:10:31 - 03:10:36 - L.I.P Lents
  03:10:36 - 03:10:40 - R.R Kreeft
  03:10:40 - 03:17:19 - J.E.L. Futselaar
  03:17:25 - 03:17:58 - R.R Kreeft
  03:17:59 - 03:18:25 - J.E.L. Futselaar
  03:18:25 - 03:18:26 - V.H.A. van Dijk
  03:18:26 - 03:18:44 - J.E.L. Futselaar
  03:18:44 - 03:18:56 - R.R Kreeft
  03:18:56 - 03:24:18 - R. Wessels
  03:24:18 - 03:24:21 - R.R Kreeft
  03:24:21 - 03:25:08 - J.G.A. Nijhuis
  03:25:09 - 03:25:27 - R. Wessels
  03:25:27 - 03:25:29 - J.G.A. Nijhuis
  03:25:29 - 03:25:33 - R.R Kreeft
  03:25:33 - 03:25:50 - J.G.A. Nijhuis
  03:25:51 - 03:25:52 - R. Wessels
  03:25:52 - 03:25:56 - R.R Kreeft
  03:25:56 - 03:25:57 - J.G.A. Nijhuis
  03:25:57 - 03:26:10 - R.R Kreeft
  03:29:29 - 03:29:32 - J.G.A. Nijhuis
  03:29:32 - 03:29:33 - R.R Kreeft
  03:29:33 - 03:29:50 - V.H.A. van Dijk
  03:29:51 - 03:29:52 - R.R Kreeft
  03:29:52 - 03:30:37 - J.G.A. Nijhuis
  03:30:37 - 03:30:41 - R.R Kreeft
  03:30:41 - 03:31:06 - V.H.A. van Dijk
  03:31:07 - 03:31:13 - R.R Kreeft
  03:33:32 - 03:33:37 - J.G.A. Nijhuis
  03:33:37 - 03:33:40 - R.R Kreeft
  03:33:40 - 03:38:12 - V.H.A. van Dijk
  03:38:15 - 03:42:01 - L.I.P Lents
  03:42:01 - 03:42:09 - R.R Kreeft
  03:42:09 - 03:47:49 - G. Visser-Voorn
  03:47:49 - 03:47:51 - R.R Kreeft
  03:47:51 - 03:48:02 - L.I.P Lents
  03:48:02 - 03:48:03 - R.R Kreeft
  03:48:03 - 03:48:04 - L.I.P Lents
  03:48:04 - 03:48:38 - G. Visser-Voorn
  03:48:42 - 03:48:43 - R.R Kreeft
  03:48:43 - 03:49:28 - J.W. Elferink
  03:49:28 - 03:49:32 - R.R Kreeft
  03:49:32 - 03:51:22 - H. de Roode
  03:51:22 - 03:51:25 - R.R Kreeft
  03:51:26 - 03:51:46 - V.H.A. van Dijk
  03:51:47 - 03:52:28 - H. de Roode
  03:52:28 - 03:52:34 - R.R Kreeft
  03:52:34 - 03:56:45 - A.K. Boersma
  03:56:45 - 03:57:15 - R.R Kreeft
  03:57:15 - 03:57:30 - J.B. Diepemaat
  03:57:30 - 03:57:52 - R.R Kreeft
  03:57:52 - 03:58:13 - J.B. Diepemaat
  03:58:13 - 03:58:14 - R.R Kreeft
  03:58:14 - 04:09:59 - J.B. Diepemaat
  04:09:59 - 04:10:13 - R.R Kreeft
  04:10:13 - 04:11:06 - G. Visser-Voorn
  04:11:06 - 04:11:07 - R.R Kreeft
  04:11:07 - 04:11:08 - J.B. Diepemaat
  04:11:08 - 04:11:10 - R.R Kreeft
  04:11:10 - 04:11:57 - J.B. Diepemaat
  04:11:57 - 04:12:03 - R.R Kreeft
  04:12:04 - 04:12:06 - J.G.A. Nijhuis
  04:12:06 - 04:12:09 - R.R Kreeft
  04:12:09 - 04:12:51 - J.B. Diepemaat
  04:12:51 - 04:12:53 - R.R Kreeft
  04:12:53 - 04:13:53 - J.G.A. Nijhuis
  04:13:53 - 04:13:54 - J.B. Diepemaat
  04:16:13 - 04:16:18 - R.R Kreeft
  04:16:18 - 04:16:55 - J.E.L. Futselaar
  04:16:55 - 04:16:56 - J.B. Diepemaat
  04:16:56 - 04:16:58 - J.E.L. Futselaar
  04:16:58 - 04:17:01 - J.B. Diepemaat
  04:18:00 - 04:18:12 - R.R Kreeft
  04:18:12 - 04:18:52 - R. Wessels
  04:18:53 - 04:20:50 - J.B. Diepemaat
  04:20:50 - 04:21:01 - R.R Kreeft
  04:21:01 - 04:21:28 - J.E.L. Futselaar
  04:21:28 - 04:21:32 - R.R Kreeft
  04:21:32 - 04:21:35 - J.B. Diepemaat
  04:21:35 - 04:21:47 - R.R Kreeft
  04:21:47 - 04:21:48 - J.B. Diepemaat
  04:21:48 - 04:22:08 - L.I.P Lents
  04:22:08 - 04:22:13 - J.B. Diepemaat
  04:22:42 - 04:22:43 - L.I.P Lents
  04:22:45 - 04:24:38 - J.B. Diepemaat
  04:24:38 - 04:24:44 - R.R Kreeft
  04:24:44 - 04:24:52 - J.B. Diepemaat
  04:24:52 - 04:24:53 - R.R Kreeft
  04:24:53 - 04:28:50 - J.B. Diepemaat
  04:28:50 - 04:28:52 - R.R Kreeft
  04:28:52 - 04:29:10 - R. Wessels
  04:29:10 - 04:29:15 - J.B. Diepemaat
  04:29:15 - 04:29:20 - R. Wessels
  04:29:21 - 04:29:23 - R.R Kreeft
  04:29:23 - 04:31:16 - J.B. Diepemaat
  04:31:16 - 04:31:52 - R.R Kreeft
  04:31:52 - 04:33:02 - J.B. Diepemaat
  04:33:02 - 04:33:11 - R.R Kreeft
  04:33:11 - 04:33:12 - J.B. Diepemaat
  04:33:12 - 04:33:29 - G. Visser-Voorn
  04:33:29 - 04:33:31 - J.B. Diepemaat
  04:34:59 - 04:36:51 - R.R Kreeft
  04:36:51 - 04:39:05 - Inspreker
  04:39:05 - 04:39:37 - R.R Kreeft
 • 10
 • 99
 • 99.1

  Sinds 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften (gemeentelijke verordeningen) op elektronische wijze bekend te maken via een elektronisch gemeenteblad. Dit is juridisch gezien dan nog de enige wijze waarop algemene verbindende voorschriften bekend gemaakt kunnen worden en dus in werking kunnen treden. Deze verplichting bestaat op grond van artikel 139 van de Gemeentewet. In het verlengde van het elektronisch bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften ligt het voor de hand dat ook andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch gemeenteblad bekend gemaakt worden. Op dit moment gebeurt de bekendmaking nog via het huis-aan-huis blad “Huis aan Huis”. Deze verordening is noodzakelijk om elektronische bekendmakingen te kunnen realiseren.
  Het is de bedoeling tot het einde van dit jaar (2019) zowel in het genoemde huis-aan-huis blad als digitaal te publiceren. Na die periode zal alleen nog digitaal worden gepubliceerd. Gelet op het bepaalde in artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht kan dat alleen indien dat bij wettelijk voorschrift is geregeld. Dat dient derhalve bij verordening van de gemeenteraad te worden geregeld.


 • 99.2

  Sinds 2013 adviseren twee stadsbouwmeesters over welstand in plaats van een welstandscommissie.
  Uit evaluatie blijkt dat men tevreden is over de huidige welstandsadvisering. Dat geldt zeker voor de advisering in gebieden met een hoge beeldregie, waarbij de stadsbouwmeester al in een vroege fase van een ontwikkeling meekijkt. De advisering richting de aanvragers loopt soepeler en de stadsbouwmeesters zijn toegankelijk voor collega’s en aanvragers.
  Voor de komende periode van 3 jaar wordt een nieuwe stadsbouwmeester aangesteld. De huidige stadsbouwmeesters worden aangesteld als zijn ondersteuners. Deze werkwijze is een overbrugging naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. In 2020 komt het college met een voorstel over het inrichten van welstandadvisering onder de nieuwe Omgevingswet.