Stedelijke commissie

maandag 25 november 2019 19:00 - 22:30

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

  De gemeenteraad heeft er voor gekozen om bij het wegbeheer in Enschede de landelijke in ontwikkeling zijnde systematiek te volgen waarbij prestaties, kosten en risico’s zo goed mogelijk in evenwicht worden gehouden (dit noemen we “assetmanagement”). Daarbij zet de gemeenteraad ook meer in op de gemeentelijke strategische opgaven. Dat doet zij onder andere door te kiezen voor een hogere kwaliteit van voet- en fietspaden in Enschede, vanuit het belang dat deze voet- en fietspaden hebben vanuit mobiliteit, een inclusieve stad en duurzaamheid. Ook blijft de gemeenteraad bij het wegbeheer in Enschede inzetten op veiligheid, duurzaamheid en innovatie en geeft zij meer gewicht aan cultuurhistorie binnen het wegbeheer. Dit is vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde wegenbeleidsplan 2020 -2023.  00:02:46 - 00:06:03 - J.E.L. Futselaar
  00:06:03 - 00:06:23 - A.G.J. ten Vergert
  00:07:11 - 00:10:38 - H. de Roode
  00:10:40 - 00:11:24 - J.E.L. Futselaar
  00:11:25 - 00:12:13 - H. de Roode
  00:12:15 - 00:13:01 - J.E.L. Futselaar
  00:13:03 - 00:13:37 - H. de Roode
  00:13:46 - 00:15:11 - L.I.P Lents
  00:15:11 - 00:15:35 - R.R. Kreeft
  00:15:35 - 00:17:08 - L.I.P Lents
  00:17:08 - 00:17:12 - R.R. Kreeft
  00:17:12 - 00:17:40 - L.I.P Lents
  00:18:50 - 00:23:31 - R. Wessels
  00:23:35 - 00:24:46 - J.W. Elferink
  00:24:48 - 00:26:33 - E.G. Versteeg
  00:26:35 - 00:28:54 - G. Visser-Voorn
  00:29:05 - 00:29:33 - H. de Roode
  00:29:34 - 00:30:27 - G. Visser-Voorn
  00:30:29 - 00:30:59 - H. de Roode
  00:30:59 - 00:31:31 - G. Visser-Voorn
  00:31:37 - 00:32:16 - G.J.S. Tillema
  00:32:17 - 00:33:25 - G. Visser-Voorn
  00:33:27 - 00:34:21 - R. Wessels
  00:34:45 - 00:35:57 - G. Visser-Voorn
  00:35:57 - 00:36:47 - R.R. Kreeft
  00:36:47 - 00:37:22 - G. Visser-Voorn
  00:37:35 - 00:37:52 - R.R. Kreeft
  00:37:54 - 00:39:32 - G. Visser-Voorn
  00:39:35 - 00:41:12 - A. Brouwer
  00:41:13 - 00:43:27 - R.R. Kreeft
  00:43:27 - 00:44:10 - H. de Roode
  00:44:15 - 00:45:43 - R.R. Kreeft
  00:45:43 - 00:46:06 - R. Wessels
  00:46:10 - 00:47:54 - R.R. Kreeft
  00:47:55 - 00:48:42 - J.E.L. Futselaar
  00:48:42 - 00:49:31 - R.R. Kreeft
  00:49:32 - 00:49:45 - J.E.L. Futselaar
  00:49:45 - 00:49:56 - R.R. Kreeft
  00:50:01 - 00:50:16 - H. de Roode
  00:50:16 - 00:50:24 - R.R. Kreeft
  00:50:27 - 00:50:45 - H. de Roode
  00:50:46 - 00:51:02 - R.R. Kreeft
  00:51:08 - 00:53:03 - A.K. Boersma
  00:53:06 - 00:56:46 - G.J.S. Tillema
  00:56:57 - 00:57:43 - J.C.R. van Houdt
  00:58:50 - 00:59:30 - J.E.L. Futselaar
  00:59:31 - 01:00:10 - J.C.R. van Houdt
  01:00:10 - 01:00:25 - J.E.L. Futselaar
  01:00:28 - 01:01:50 - J.C.R. van Houdt
  01:01:50 - 01:02:25 - G. Visser-Voorn
  01:02:28 - 01:02:51 - R. Wessels
  01:02:51 - 01:03:02 - J.C.R. van Houdt
  01:04:54 - 01:05:01 - A.K. Boersma
  01:05:01 - 01:05:12 - J.C.R. van Houdt
  01:05:12 - 01:05:36 - A.K. Boersma
  01:05:36 - 01:10:49 - J.C.R. van Houdt
  01:10:49 - 01:11:13 - H. de Roode
  01:11:13 - 01:12:27 - J.C.R. van Houdt
  01:12:27 - 01:13:06 - L.I.P Lents
  01:13:07 - 01:14:40 - J.C.R. van Houdt
  01:14:40 - 01:15:07 - G. Visser-Voorn
  01:15:07 - 01:15:08 - J.C.R. van Houdt
  01:17:11 - 01:17:33 - R. Wessels
  01:17:39 - 01:18:31 - J.C.R. van Houdt
  01:18:31 - 01:18:51 - R. Wessels
  01:19:00 - 01:19:51 - J.C.R. van Houdt
  01:19:52 - 01:20:22 - E.G. Versteeg
  01:20:22 - 01:20:36 - J.C.R. van Houdt
  01:20:37 - 01:21:10 - E.G. Versteeg
  01:21:12 - 01:21:15 - J.C.R. van Houdt
  01:22:30 - 01:22:43 - G. Visser-Voorn
  01:22:43 - 01:22:45 - J.C.R. van Houdt
  01:22:45 - 01:22:50 - G. Visser-Voorn
  01:22:50 - 01:23:01 - J.C.R. van Houdt
  01:23:29 - 01:23:59 - G. Visser-Voorn
  01:24:03 - 01:26:20 - J.C.R. van Houdt
  01:26:20 - 01:26:33 - G. Visser-Voorn
  01:26:33 - 01:26:39 - J.C.R. van Houdt
  01:26:39 - 01:27:10 - G.J.S. Tillema
  01:27:19 - 01:28:51 - J.C.R. van Houdt
  01:28:51 - 01:29:24 - R.R. Kreeft
  01:29:37 - 01:29:56 - J.C.R. van Houdt
  01:29:56 - 01:30:28 - R.R. Kreeft
  01:30:30 - 01:32:48 - J.C.R. van Houdt
  01:32:48 - 01:33:15 - R.R. Kreeft
  01:33:24 - 01:33:26 - A.K. Boersma
  01:34:03 - 01:34:34 - J.C.R. van Houdt
  01:34:51 - 01:34:59 - E.G. Versteeg
  01:35:00 - 01:35:11 - R. Wessels
 • 6

  De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Zomernota een motie over het locatieonderzoek naar meer standplaatsen voor woonwagens aangenomen. In de motie wordt het college opgedragen het locatieonderzoek te starten. Eventuele kosten moeten worden gedekt uit de bestaande budgetten van Stedelijke Ontwikkeling. Het college is van mening dat deze motie niet materieel niet uitvoerbaar is als de gemeenteraad ook geen uitspraken doet over wat er na het locatieonderzoek moet gebeuren.

  Een locatieonderzoek is een eerste stap in een proces om meer standplaatsen aan te leggen. De stappen na het locatieonderzoek vragen een behoorlijke eenmalige investering van de gemeente. Hierover heeft het college al eerder gesproken en ook uitspraken gedaan. Als we de voor de mensen die een standplaats willen en eventuele omwonenden goed willen doen vraag het een investering van ongeveer 1,7 miljoen euro. Het college heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met deze boodschap en vraagt de raad eerst een uitspraak te doen over een extra investering. Het college herkent de wenselijkheid voor meer standplaatsen maar vindt ook dat het huidige stand van de gemeente financiën het realiseren nu niet mogelijk maakt als het onderzoek leidt tot bepaalde locatiemogelijkheden.  01:42:04 - 01:43:50 - Inspreker
  01:44:27 - 01:44:48 - G. Visser-Voorn
  01:44:48 - 01:45:33 - Inspreker
  01:48:20 - 01:48:52 - A.G.J. ten Vergert
  01:48:53 - 01:49:23 - Inspreker
  01:49:23 - 01:49:34 - A.G.J. ten Vergert
  01:50:07 - 01:51:31 - V.H.A. van Dijk
  01:51:33 - 01:53:21 - A.K. Boersma
  01:53:40 - 01:55:28 - R. Wessels
  01:55:48 - 01:57:24 - E.G. Versteeg
  01:57:27 - 01:58:46 - J.W. Elferink
  01:58:46 - 01:59:12 - R. Wessels
  01:59:15 - 02:00:03 - J.W. Elferink
  02:00:09 - 02:01:05 - M.G.B. Teutelink
  02:01:08 - 02:03:38 - G. Visser-Voorn
  02:03:46 - 02:06:05 - J.E.L. Futselaar
  02:06:10 - 02:06:18 - J.C.R. van Houdt
  02:06:52 - 02:13:33 - J.B. Diepemaat
  02:13:33 - 02:13:44 - M.G.B. Teutelink
  02:15:57 - 02:15:58 - J.G.A. Nijhuis
  02:15:58 - 02:16:55 - J.B. Diepemaat
  02:18:26 - 02:18:50 - J.G.A. Nijhuis
  02:18:55 - 02:19:44 - J.B. Diepemaat
  02:19:51 - 02:20:17 - E.G. Versteeg
  02:20:18 - 02:21:53 - J.B. Diepemaat
  02:22:03 - 02:22:19 - M.R. Brejaart
  02:22:19 - 02:22:44 - J.B. Diepemaat
  02:22:46 - 02:25:52 - V.H.A. van Dijk
  02:26:12 - 02:28:22 - J.B. Diepemaat
  02:28:22 - 02:28:42 - V.H.A. van Dijk
  02:28:42 - 02:30:27 - J.B. Diepemaat
  02:30:40 - 02:32:22 - R. Wessels
  02:32:27 - 02:34:13 - J.B. Diepemaat
  02:34:14 - 02:36:19 - G. Visser-Voorn
  02:36:19 - 02:36:27 - J.B. Diepemaat
  02:36:34 - 02:36:55 - V.H.A. van Dijk
  02:37:00 - 02:38:15 - M.G.B. Teutelink
  02:38:15 - 02:38:20 - J.B. Diepemaat
  02:42:05 - 02:42:06 - Inspreker
 • 7

  Het College stelt het uurtarief voor peuter- en VVE-arrangementen vast op 10,29 euro per uur. Dit tarief is 47 cent lager dan het tarief in 2019. Het lagere tarief volgt uit de uitbreiding van het urenaanbod van 10 naar 16 uur. Met de Enschedese kinderopvangorganisaties is de ambitie uitgesproken dat zij reeds per 1 januari 2020 daar waar mogelijk 16 uur voorschoolse educatie aanbieden aan VVE-geïndiceerde kinderen. Enschede loopt daarmee vooruit op het besluit van minister Slob om per 1 augustus 2020 de minimum-duur van voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen op te hogen van 10 naar 16 uur per week. In Enschede loopt reeds een zestal pilots met 16 uur voorschoolse educatie en de ervaringen daarmee zijn positief. Het College stelt voor de subsidieverordening daar nu op aan te passen. Bij de aanpassing wordt tevens de mogelijkheid versoepeld voor kinderopvangorganisaties die tot nu toe geen “gekozen” partner zijn van een Integraal Kindcentrum (IKC) om de samenwerking met een IKC te zoeken en ook voorschoolse educatie aan te bieden.  02:48:37 - 02:49:56 - D Dönmez
  02:49:56 - 02:50:28 - M. Jajan
  02:50:28 - 02:50:58 - D Dönmez
  02:52:21 - 02:52:39 - G.M. Kel
  02:52:40 - 02:52:59 - D Dönmez
  02:52:59 - 02:53:42 - H. Meijer-Ytsma
  02:53:43 - 02:54:19 - D Dönmez
  02:54:23 - 02:58:37 - J.E.L. Futselaar
  02:58:45 - 03:06:42 - E. Eerenberg
  03:06:42 - 03:07:21 - H. Meijer-Ytsma
  03:07:22 - 03:10:32 - E. Eerenberg
  03:10:34 - 03:11:23 - M. Jajan
  03:11:39 - 03:12:46 - H. Meijer-Ytsma
  03:12:48 - 03:13:15 - M. Jajan
  03:13:15 - 03:13:33 - M.I. Jeliazkova
  03:13:33 - 03:13:39 - M. Jajan
  03:13:39 - 03:13:57 - M.I. Jeliazkova
  03:14:03 - 03:17:27 - E. Eerenberg
  03:17:28 - 03:17:32 - M. Schouten
  03:17:59 - 03:18:12 - J.E.L. Futselaar
  03:18:14 - 03:18:17 - M. Schouten
  03:18:17 - 03:18:44 - M.I. Jeliazkova
  03:18:44 - 03:19:06 - M. Schouten
  03:19:17 - 03:20:09 - E. Eerenberg
  03:20:31 - 03:20:44 - D Dönmez
 • 8
 • 99
 • 99.1

  De gemeenteraad is opdrachtgever voor de accountantscontrole van de gemeenterekening. In dat kader heeft de Raad op 22 mei 2017 het controleprotocol 2016-2019 vastgesteld met nadere aanwijzingen voor de accountantscontrole. Het gaat dan om de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en het normenkader voor de financiële rechtmatigheidscontrole. De accountant stelt bij de controle van de jaarrekening vast dat de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met dit normenkader tot stand zijn gekomen. Dit normenkader wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.


 • 99.2

  Jaarlijks legt het college de verordeningen van de gemeentelijke belastingen en heffingen van het aankomende belastingjaar, voor aan de gemeenteraad. In deze verordeningen staan de tarieven en/of bedragen die inwoners en bedrijven betalen voor bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Maar ook voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning.