Stedelijke commissie

maandag 15 februari 2021 19:00 - 22:30
Locatie:
digitaal (deelnemers) livestream (publiek)
Voorzitter:
J. Kerkwijk
Toelichting:

Deze vergadering vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de livestream.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  De Covid-19 pandemie en de maatregelen om de verspreiding te beperken heeft iedereen in Nederland geraakt. De door de regering genomen maatregelen hebben sommige sectoren in Nederland harder geraakt dan anderen. Een voorbeeld van een zwaar getroffen sector is cultuur en evenementen. Vanaf maart 2020 zijn culturele instellingen gesloten of mochten soms open zijn met fors minder bezoekers. Evenementen mochten geheel niet doorgaan. Ook amateurkunstverenigingen (bijvoorbeeld een zangkoor) konden niet bij elkaar komen of een uitvoering geven. Veel mensen die werkzaam zijn in de sector, kunstenaars, artiesten maar ook technici, zagen het werk opdrogen. Ook in Enschede zijn cultuur en evenementen zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie. Veel instellingen, verenigingen en kunstenaars proberen binnen alle beperkingen toch een cultureel aanbod te brengen. We hebben daar veel mooie voorbeelden van gezien in Enschede. Tegelijk zijn die nieuwe en innovatieve initiatieven onvoldoende om de negatieve effecten van de pandemie op te vangen. Cultuur en evenementen zijn belangrijk voor Enschede. Een goed en breed aanbod maakt Enschede aantrekkelijk om te wonen en te bezoeken. Het draagt bij aan het aantrekken van talent. Het is een randvoorwaarde, samen met andere voorzieningen, voor prettig wonen en werken. Ook het belang van cultuur en evenementen voor de verbinding in de stad is belangrijk. Bijvoorbeeld de sociale contacten die men heeft bij het zangkoor.

  Dit alles is ook door de regering herkend. Daarom heeft het Rijk aan gemeenten in 2020 en 2021 extra geld gegeven om de negatieve gevolgen te helpen verzachten. Ook Enschede heeft geld gekregen. In totaal een kleine drie miljoen euro. Daarnaast is een deel van de middelen afkomstig van activiteiten welke in 2020 niet door konden gaan zoals toegelicht in het overhevelingsvoorstel van 14 december 2020, Het college heeft besloten de gemeenteraad een voorstel te doen over het inzetten van het geld om de culturele sector te helpen. Bij het voorstel heeft het college geluisterd naar de mensen in het veld in Enschede en de adviezen die landelijk over dit onderwerp zijn gegeven. Het college stelt voor om het geld op verschillende manieren in te zetten. Als eerste het inzetten op acute nood voor instellingen die door de pandemie in betalingsnood komen. Een tweede is om innovatie en verandering in de sector te stimuleren. De pandemie is een les voor de sector om meer weerbaar en wendbaar te worden. De gemeente wil goede initiatieven ondersteunen die dat doen. Ook stelt het college voor om geld te reserveren voor de verbouwing van het Muziekkwartier en het inhuizen van de Bibliotheek in het Muziekkwartier. Het college vindt deze ontwikkeling, de Huiskamer van Enschede, belangrijk omdat daarmee veel belangrijke doelen van de gemeente kunnen worden gerealiseerd.


 • 5

  Enschede is een ambitieuze fietsstad. Als sinds jaar en dag investeert de stad in goede fietsvoorzieningen en innovatieve ideeën om fietsen steeds aantrekkelijker te maken. Uit een evaluatie van de ‘Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020’ uit 2012 blijkt dat het gros van de plannen voor de periode 2012 tot 2020 daadwerkelijk is uitgevoerd. De meeste doelen zijn bereikt!

  Maar we zijn er nog niet. We zien nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen waar we een antwoord op willen geven. Het wordt steeds drukker op de fietspaden en de diversiteit aan fietsen neemt toe (denk aan elektrische fietsen). Dat is mooi. Maar het vraagt om meer ruimte voor de fiets. Ook is extra aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers nodig. We gaan dus door met het verbeteren van faciliteiten voor fietsers, om ook de goede resultaten te kunnen doortrekken naar de toekomst.

  We hebben de Fietsvisie daarom herijkt, zoals in de Mobiliteitsvisie Enschede is vastgesteld. Op basis van de evaluatie van de Fietsvisie Enschede Fietsstad 2020, de vastgestelde koers in de Mobiliteitsvisie en een uitgebreid participatieproces heeft deze herijking plaatsgevonden. De Fietsvisie Enschede 2030 is daarvan het resultaat.

  De Fietsvisie Enschede 2030 gaat verder met de ingezette spiraal naar boven en zet een stap verder voor wat betreft verkeersveiligheid Daarmee bereiken we drie doelen die sterk met elkaar samenhangen: meer fietsbewegingen, veilig op de fiets en tevreden fietsers. Fietsen levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van de stad, niet alleen voor de bereikbaarheid, maar ook voor het aantrekken en vasthouden van talent, het maken van een duurzame groene stad en het werken aan een inclusieve samenleving. In lijn met deze visie is ook een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende jaren.


 • 6