Stadsdeelcommissie West

dinsdag 9 februari 2021 19:30 - 22:30
Locatie:
ZOOM
Voorzitter:
J. Kort
Toelichting:

Deze vergadering vindt digitaal plaats via Zoom.
Deelnemers ontvangen via de commissiegriffier op 9 februari de deelnamelink. Belangstellenden kunnen de vergadering digitaal volgen via www.enschede.nl/bestuur

Uitzending

Agendapunten