Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 6 februari 2021 00:00 - 00:00
Locatie:
n.v.t.
Voorzitter:
n.v.t.

Agendapunten

 • 2021.02.02

  Op 6 januari 2020 zijn door de heer A. Brouwer (DPE) artikel 35 vragen gesteld over 'Vaccinatiedrang mag niet leiden tot een veredelde kastensysteem'. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.02.02

  De heer Kort van GroenLinks heeft vragen gesteld over het rapport van het Informatieknooppunt Zorgfraude: 'Verwevenheid zorg & criminaliteit'. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2021.02.02

  De heer Versteeg van Groep Versteeg heeft vragen gesteld over het rapport van het Informatieknooppunt Zorgfraude: 'Verwevenheid zorg & criminaliteit'. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2021.02.02

  Mevrouw Wichgers van de SP heeft vragen gesteld over het rapport van het Informatieknooppunt Zorgfraude: 'Verwevenheid zorg & criminaliteit'. Het college heeft deze beantwoord.


 • 2021.02.02

  Op 13 januari 2021 is door de heer Versteeg (Groep Versteeg artikel 35 vragen gesteld over de regie van de clustering van sportaccommodaties en in het verlengde daarvan over de ontmoetingsclusters/ kracht van verenigingen en de ontwikkeling .Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.


 • 2021.02.03

  De Covid-19 pandemie en de maatregelen om de verspreiding te beperken heeft iedereen in Nederland geraakt. De door de regering genomen maatregelen hebben sommige sectoren in Nederland harder geraakt dan anderen. Een voorbeeld van een zwaar getroffen sector is cultuur en evenementen. Vanaf maart 2020 zijn culturele instellingen gesloten of mochten soms open zijn met fors minder bezoekers. Evenementen mochten geheel niet doorgaan. Ook amateurkunstverenigingen (bijvoorbeeld een zangkoor) konden niet bij elkaar komen of een uitvoering geven. Veel mensen die werkzaam zijn in de sector, kunstenaars, artiesten maar ook technici, zagen het werk opdrogen. Ook in Enschede zijn cultuur en evenementen zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie. Veel instellingen, verenigingen en kunstenaars proberen binnen alle beperkingen toch een cultureel aanbod te brengen. We hebben daar veel mooie voorbeelden van gezien in Enschede. Tegelijk zijn die nieuwe en innovatieve initiatieven onvoldoende om de negatieve effecten van de pandemie op te vangen. Cultuur en evenementen zijn belangrijk voor Enschede. Een goed en breed aanbod maakt Enschede aantrekkelijk om te wonen en te bezoeken. Het draagt bij aan het aantrekken van talent. Het is een randvoorwaarde, samen met andere voorzieningen, voor prettig wonen en werken. Ook het belang van cultuur en evenementen voor de verbinding in de stad is belangrijk. Bijvoorbeeld de sociale contacten die men heeft bij het zangkoor.

  Dit alles is ook door de regering herkend. Daarom heeft het Rijk aan gemeenten in 2020 en 2021 extra geld gegeven om de negatieve gevolgen te helpen verzachten. Ook Enschede heeft geld gekregen. In totaal een kleine drie miljoen euro. Daarnaast is een deel van de middelen afkomstig van activiteiten welke in 2020 niet door konden gaan zoals toegelicht in het overhevelingsvoorstel van 14 december 2020, Het college heeft besloten de gemeenteraad een voorstel te doen over het inzetten van het geld om de culturele sector te helpen. Bij het voorstel heeft het college geluisterd naar de mensen in het veld in Enschede en de adviezen die landelijk over dit onderwerp zijn gegeven. Het college stelt voor om het geld op verschillende manieren in te zetten. Als eerste het inzetten op acute nood voor instellingen die door de pandemie in betalingsnood komen. Een tweede is om innovatie en verandering in de sector te stimuleren. De pandemie is een les voor de sector om meer weerbaar en wendbaar te worden. De gemeente wil goede initiatieven ondersteunen die dat doen. Ook stelt het college voor om geld te reserveren voor de verbouwing van het Muziekkwartier en het inhuizen van de Bibliotheek in het Muziekkwartier. Het college vindt deze ontwikkeling, de Huiskamer van Enschede, belangrijk omdat daarmee veel belangrijke doelen van de gemeente kunnen worden gerealiseerd.


 • 2021.02.04

  De Partij van de Vrijheid heeft artikel 35 vragen gesteld over de opslagmogelijkheden van de stadsdraaiorgel De Tukker binnen het gemeentelijk vastgoed. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord door het College. Binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn er geen stallingsmogelijkheden voor het draaiorgel. De wethouder Cultuur wil bemiddelen om een stallingsplek te vinden voor De Tukker bij een derde partij. Er wordt hierover contact opgenomen met de stichting.


 • 2021.02.04

  In het coalitieakkoord is opgenomen om de herontwikkeling van het Diekmanterrein op te starten. Aan Sportaal is de opdracht gegeven om voor het Diekmanterrein een integrale visie op te stellen. In 2019 is de visie samen met stakeholders vanuit de breedtesport, topsport, onderwijs en gezondheid vastgesteld.
  De visie van Sportaal en de gemeente voor het gehele sportpark is dat TOP Sportcampus Diekman een ontmoetingsplek dient te zijn voor topsporters, recreatieve sporters en (sport gerelateerde) professional. Binnen de totale projectontwikkeling op TOP Sportcampus Diekman is het deelproject Diekman-West onderdeel waarin de wens is om ontwikkeling van een talentencampus, zwembad, sportmedisch centrum en het trainingscomplex van FC Twente te plannen. De gemeente, Sportaal en FC Twente hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk op zoek te gaan naar investeerders voor de ontwikkeling van dit gebied.